22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
137 ( أَم ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 6
اَمْ
: em
yada
or
Bağlaç
Bakara / 80
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Bakara / 108
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Bakara / 133
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Bakara / 140
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Bakara / 140
اَمِ
: emi
yoksa
or
Bağlaç
Bakara / 214
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Âl-i İmrân / 142
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Nisâ / 53
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Nisâ / 54
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Nisâ / 109
اَمْ
: em
ya da
or
Bağlaç
En’âm / 143
اَمِ
: emi
yoksa
or
Bağlaç
En’âm / 143
اَمَّا
: emmâ
yoksa
or what
Bağlaç + İsm-i Mevsul
En’âm / 144
اَمِ
: emi
yoksa
or
Bağlaç
En’âm / 144
اَمَّا
: emmâ
yoksa
or what
Bağlaç + İsm-i Mevsul
En’âm / 144
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
A’râf / 193
اَمْ
: em
ya da
or
Bağlaç
A’râf / 195
اَمْ
: em
yada
or
Bağlaç
A’râf / 195
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
A’râf / 195
اَمْ
: em
yahut
or
Bağlaç
Tevbe / 16
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tevbe / 109
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Yûnus / 31
اَمَّنْ
: emmen
yahut kimdir?
Or who
Bağlaç + Soru Eki
Yûnus / 35
اَمَّنْ
: emmen
yoksa kimse mi?
or (he) who
Bağlaç + İsm-i Mevsul
Yûnus / 38
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Yûnus / 59
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Hûd / 13
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Hûd / 35
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Yûsuf / 39
اَمِ
: emi
yoksa
or
Bağlaç
Ra’d / 16
اَمْ
: em
yahut
Or
Bağlaç
Ra’d / 16
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Ra’d / 33
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Ra’d / 33
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
İbrahim / 21
اَمْ
: em
ya da
or
Bağlaç
Nahl / 59
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
İsrâ / 69
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Kehf / 9
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Meryem / 78
اَمِ
: emi
yoksa
or
Bağlaç
Tâ-Hâ / 86
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Enbiyâ / 21
اَمِ
: emi
yoksa
Or
Bağlaç
Enbiyâ / 24
اَمِ
: emi
yoksa
Or
Bağlaç
Enbiyâ / 43
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Enbiyâ / 55
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Enbiyâ / 109
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Mü’minûn / 68
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Mü’minûn / 69
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Mü’minûn / 70
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Mü’minûn / 72
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Nûr / 50
اَمِ
: emi
yoksa
or
Bağlaç
Nûr / 50
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Furkân / 15
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Furkân / 17
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Furkân / 44
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Şu’arâ / 136
اَمْ
: em
veya
or
Bağlaç
Neml / 20
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Neml / 27
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Neml / 40
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Neml / 41
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Neml / 59
اَمَّا
: emmâ
yoksa
or what
Bağlaç
Neml / 60
اَمَّنْ
: emmen
yahut kim?
Or Who
Bağlaç + İsm-i Mevsul
Neml / 61
اَمَّنْ
: emmen
yahut kimdir?
Or Who
Bağlaç + İsm-i Mevsul
Neml / 62
اَمَّنْ
: emmen
yahut kimdir?
Or Who
Bağlaç + İsm-i Mevsul
Neml / 63
اَمَّنْ
: emmen
yahut kimdir?
Or Who
Bağlaç + İsm-i Mevsul
Neml / 64
اَمَّنْ
: emmen
yahut kimdir?
Or Who
Bağlaç + İsm-i Mevsul
Neml / 84
اَمَّاذَا
: emmâżâ
yoksa nedir?
or what
Bağlaç
Ankebût / 4
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Rûm / 35
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Secde / 3
اَمْ
: em
yoksa?
Or
Bağlaç
Sebe’ / 8
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Fâtır / 40
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Fâtır / 40
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Yâsîn / 10
اَمْ
: em
yada
or
Bağlaç
Sâffât / 11
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Sâffât / 62
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Sâffât / 150
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Sâffât / 156
اَمْ
: em
yoksa (-mi var?)
Or
Bağlaç
Sâd / 9
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Sâd / 10
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Sâd / 28
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Sâd / 28
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Sâd / 63
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Sâd / 75
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Zümer / 9
اَمَّنْ
: emmen
yoksa gibi midir?
Is (one) who
Bağlaç + İsm-i Mevsul
Zümer / 43
اَمِ
: emi
yoksa
Or
Bağlaç
Fussilet / 40
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Şûrâ / 9
اَمِ
: emi
yoksa
Or
Bağlaç
Şûrâ / 21
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Şûrâ / 24
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Zuhruf / 16
اَمِ
: emi
yoksa
Or
Bağlaç
Zuhruf / 21
اَمْ
: em
yoksa?
Or
Bağlaç
Zuhruf / 52
اَمْ
: em
yahut (değil miyim?)
Or
Bağlaç
Zuhruf / 58
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Zuhruf / 79
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Zuhruf / 80
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Duhân / 37
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Câsiye / 21
اَمْ
: em
yoksa
Do
Bağlaç
Ahkâf / 4
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Ahkâf / 8
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Muhammed / 24
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Muhammed / 29
اَمْ
: em
yoksa
Or do
Bağlaç
Tûr / 15
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Tûr / 30
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 32
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 32
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Tûr / 33
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 35
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 35
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Tûr / 36
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 37
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 37
اَمْ
: em
yahut
or
Bağlaç
Tûr / 38
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 39
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 40
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 41
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 42
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Tûr / 43
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Necm / 24
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Necm / 36
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Kamer / 43
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Kamer / 44
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Vâkı’a / 59
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Vâkı’a / 64
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Vâkı’a / 69
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Vâkı’a / 72
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Münâfikûn / 6
اَمْ
: em
ya da
or
Bağlaç
Mülk / 17
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Mülk / 20
اَمَّنْ
: emmen
yahut kimdir?
Who is
Bağlaç + Soru Eki
Mülk / 21
اَمَّنْ
: emmen
yahut kimdir?
Who is
Bağlaç + Soru Eki
Mülk / 22
اَمَّنْ
: emmen
yoksa kimse mi?
or (he) who
Bağlaç + İsm-i Mevsul
Kalem / 37
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Kalem / 39
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Kalem / 41
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Kalem / 46
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Kalem / 47
اَمْ
: em
yoksa
Or
Bağlaç
Cin / 10
اَمْ
: em
yoksa
or
Bağlaç
Cin / 25
اَمْ
: em
yoksa
or (whether)
Bağlaç
Nâzi’ât / 27
اَمِ
: emi
yoksa
or
BağlaçDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.