13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 53. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Em lehum nasîbun mine-lmulki fe-iżen lâ yu/tûne-nnâse nakîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(İyi niyetleri ve samimi hizmetleri nedeniyle kendilerini sevdiğim ve seçtiğim kullarımı kıskananların) Yoksa onların (Allah'a ait) mülkten bir payları mı var? (Kendilerini -hâşâ- Allah’ın ortakları mı sayıyorlar?) Eğer öyle olsaydı, insanlara çekirdeğin sırtındaki küçücük bir tomurcuğu bile vermezlerdi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yoksa onların saltanattan bir payları mı var? Böyle olsa da insanlara bir habbe bile vermezler.

Abdullah Parlıyan Meali

Yoksa onların, kainâtın idaresinde bir payları mı var? Öyle olsaydı, insanlara çekirdek filizi kadar bile birşey vermezlerdi.

Ahmet Tekin Meali

Malları, mülkleri, güçleri, saltanatları varmış da, insanlara bir hurma çekirdeğindeki oyukta kalan minnacık lif artığı kadar bir pay bile vermeyecekler miymiş?*

Ahmet Varol Meali

Yoksa onların mülkten bir payları mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek zerresi bile vermezlerdi.

Ali Bulaç Meali

Yoksa onların mülk'ten bir payları mı var? Eğer öyle olsaydı, insanlara 'çekirdeğin sırtındaki küçücük bir tomurcuğu' bile vermezlerdi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Yoksa, onların, mülkten (yeryüzü saltanatından) bir hissesi mi var? Öyle olsa, insanlara bir çekirdeğin zerresini bile vermezlerdi.

Bahaeddin Sağlam Meali

Yoksa kâinatın idaresinde bir payları mı var? Öyle olsaydı, insanlara bir çekirdek kabuğunu bile vermezlerdi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Yoksa onların mülkten, hükümranlıktan bir payları mı var? Öyle olsaydı, insanlara çekirdek filizi kadar bir şey bile vermezlerdi.

Besim Atalay Meali (1962)

Onlara mülkten pay mı bulunur? O halde onlar insanlara, en ufak bir şey veremezler de

Cemal Külünkoğlu Meali

Yoksa onların (Allah'a ait olan) mülkte hisseleri mi? Eğer öyle olsaydı, insanlara bir çekirdek kırıntısı bile vermezlerdi.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? O zaman insanlara bir çekirdek parçası bile vermezler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Yoksa onların hükümranlıkta bir payı mı var? Öyle olsa, insanlara bir zerre bile vermezler.

Diyanet Vakfı Meali

Yoksa onların mülkten (hükümranlıktan) bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi (kadar bir şey bile) vermezlerdi.

Edip Yüksel Meali

Yoksa onların yönetimde bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek bile vermezlerdi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yoksa onların mülkten bir payı mı vardır. Eğer öyle olsaydı, insanlara bir çekirdeğin zerresini bile vermezlerdi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Yoksa onlara mülkden bir hıssamı var? Öyle olsa nasa bir çekirdek bile vermezler

Erhan Aktaş Meali

Yoksa onların mülkten¹ bir payları mı var? Öyle olsa, insanlara hurma çekirdeğinin bir parçasını bile vermezlerdi.*

Hasan Basri Çantay Meali

Yoksa onların (yer yüzünün) mülk (-ü saltanatın) dan bir hissesi mi var? Fakat öyle olsaydı insanlara çekirdeğin arkasındaki minik bir tomurcuğu bile vermezlerdi.

Hayrat Neşriyat Meali

Yoksa onların mülkten bir nasîbi mi var? Öyle olsaydı, insanlara bir çekirdeğin(arkasındaki küçücük) oyuğu (kadar bir şey) bile vermezlerdi!(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

Yoksa onlar, Allahın mülkünden pay sahibi olduklarını mı zannediyorlar? Öyle ise niçin insanlardan ihtiyaç sahiplerine, en ufak bir parçasını vermiyorlar?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Yoksa onların padişahlıktan nasipleri mi vardır [¹]. Onlar o zaman, bin nâsa hurma çekirdeğinin ortasındaki çukuru kadar bir şey vermezler.*

Kadri Çelik Meali

Yoksa onların mülkten bir nasibi mi var? O zaman insanlara bir hurma çekirdeği üzerindeki küçücük bir tomurcuğu (en değersiz bir şeyi) bile vermezlerdi.

Mahmut Kısa Meali

Bunlar hangi yetkiyle dilediklerini cennetlik, dilediklerini cehennemlik ilân ediyorlar? Yoksa onlara ilâhî egemenlik ve hükümranlıktan bir pay mı verilmiş? Eğer öyle olsaydı ve bu cimri insanlara bu konuda yetki verilseydi, insanlardan bir incir çekirdeği kadar iyiliği bile esirgerlerdi.

Mehmet Okuyan Meali

Yoksa onların otoriteden herhangi bir payları mı varmış! Öyle olsaydı insanlara çekirdek filizi* (kadar bile) vermezlerdi.*

Mehmet Türk Meali

Yoksa bu (Yahûdîlerin Allah’ın) hükümranlığında bir paylar mı var? Eğer öyle olsaydı onlar, insanlara çekirdeğin bir parçasını1 bile vermezlerdi.*

Muhammed Esed Meali

Yoksa onlar [Allah'ın] hükümranlığına ortak mıdırlar? 70 Ama [eğer öyle olsaydı], onlar başkasına bir hurma çekirdeği[ni dolduracak] kadar bile bir şey vermezlerdi!

Mustafa Çavdar Meali

Yoksa onların, hükümranlıkta/mülk ve yönetimde bir payları mı var? Eğer öyle olsaydı, insanlara kırıntı bile vermezlerdi. 17/100, 36/47, 51/19, 89/17, 90/14

Mustafa İslamoğlu Meali

Yoksa bunların Allah’ın hükümranlığında bir payları mı var? Eğer öyle olsaydı, insanlara zırnık[792] bile koklatmazlardı.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yoksa onlar için mülkten bir nasip mi var? O halde onlar nâsa bir çekirdek bile vermezler.

Suat Yıldırım Meali

Yoksa onların mülk ve hâkimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı onlar insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi! [7, 100]

Süleyman Ateş Meali

Yoksa onların mülkten bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek zerresi bile vermezlerdi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Yoksa onlar, Allah’ın hakimiyetinden bir paya mı sahipler? Öyle olsa insanlara bir çekirdek parçası bile vermezler.

Şaban Piriş Meali

Yoksa onların, hükümranlıkta bir payları mı var? Eğer, öyle olsaydı insanlara, çok az bir şey bile vermezlerdi.

Ümit Şimşek Meali

Yoksa onların mülk ve egemenlikten bir hissesi mi var? Öyle olsaydı, insanlardan bir çekirdeği bile esirgerlerdi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yoksa mülkten/yönetimden bir nasipleri mi var? Eğer öyle olsa, insanlara bir çekirdek bile vermezler.

Eski Anadolu Türkçesi

belki anlaruñ mıdur ülü, pādişāhlıķdan? pes andan, virmeyeler ādemįlere ħurmā çekürdegindegi çuķurcaķı.

Bunyadov-Memmedeliyev

Yoxsa onların (dünyada) hökmranlıqdan bir payı vardır? Əgər elə olsaydı, onlar insanlara xurma çərdəyinin bir tumurcuğunu (zərrəsini) belə verməzdilər.

M. Pickthall (English)

Or have they even a share in the Sovereignty? Then in that case, they would not give mankind even the speck on a date stone.

Yusuf Ali (English)

Have they a share in dominion or power? Behold, they give not a farthing(575) to their fellow-men?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.