17 Mayıs 2022 - 16 Şevval 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Âl-i İmrân Suresi 142. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Em hasibtum en tedḣulû-lcennete velemmâ ya’lemi(A)llâhu-lleżîne câhedû minkum veya’leme-ssâbirîn(e)

Yoksa Allah, içinizden savaşanları belli etmeden, sabredenleri bildirmeden cennete girivereceğinizi mi sanıyorsunuz?

Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri belirtip-ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip-ayırt etmeden (ve herkesin gerçek ayarını kendisine ve âleme göstermeden) cennete gireceğinizi mi sandınız?

Allah, kendi yolunda üstün çaba gösterdiğinizi, her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı sabırlı olduğunuzu görmedikçe, cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Yoksa Allah içinizden hayatlarını ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak cihad edenleri tanımadan, sabrederek mücadele edenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/214; 29/2.

Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve yine sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız!

Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenleri belirtip-ayırdetmeden ve sabredenleri de belirtip-ayırdetmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?

Yoksa, Allah içinizden mücadele edenlerle sabredenleri hiç belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız?

Allah, kimin gerçek mücahid ve sabırlı olduğunu ortaya çıkarmadan Cennete gireceğinizi mi sandınız?

Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan, cennete gireceğinizi mi sandınız?

İçinizden çarpışanlarla, sabredenleri Allah ayırmadıkça cennete mi gireriz sanıyorsunuz?

Yoksa Allah içinizden üstün çaba gösterenleri ve zorluklara karşı sabırlı olanları görmedikçe cennete gireceğinizi mi sandınız?

Bkz. 2/214, 29/2Burada “Ben Müslümanım, benim kalbim temiz” demekle ya da şehadet getirerek Hz. Muhammed’in peygamber olduğuna inanmakla Müslüman olun... Devamı..

Sizin içinizde muhârebe idenler ile itmeyenleri Allâh bilmez de cennete gireriz mi zan idiyorsunuz?

Yoksa içinizden Allah cihad edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz?

Yoksa siz; Allah, içinizden cihad edenleri (sınayıp) ayırt etmeden ve yine sabredenleri (sınayıp) ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?

Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?

ALLAH aranızdaki çalışanları ortaya çıkarmadan, sabredenleri ayırmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?

Yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete girivereceğinizi mi sandınız?

Yoksa siz zannettiniz mi ki Allah içinizden o mücahede edenleri hiç belli etmeden, sabredenleri belli etmeden Cennete giriverceksiniz?

Yoksa siz; Allah, içinizdeki cihad¹ edenleri ve sabredenleri² belirlemeden Cennet'e gireceğinizi mi sanıyorsunuz?

1- Allah yolunda mücadele eden, çabalayan, canla başla çalışan. 2- Sıkıntılara göğüs gerenleri.

Yoksa siz - Allah içinizden savaşanlar (la savaşmâyanlar) ı belli etmeden - sebat edenler (le etmeyenler) i belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız?

Yoksa, Allah içinizden cihâd edenleri ortaya çıkarıp, sabredenleri belli etmeden Cennete girivereceğinizi mi sandınız?

Allah, sizden yolunda mücadele edenleri ve sabredenleri bilmeden, cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz?

Yoksa siz, Allah içinizde savaşanlar kimler, katlananlar kimler olduğunu bilmeden, Cenet’e gireceğinizi mi sanıyorsunuz?

Yoksa içinizden cihat edenler ile harb esnasında katlananları Allah görüp ayırt etmedikçe cennete gireriz mi sandınız?

Yoksa siz Allah içinizdeki cihat edenleri ve (yolunda güçlüklere karşı) sabredenleri ortaya çıkarmadan [ya’leme] cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? [hasibtum].

Yoksa Allah, içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirtmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?

Yoksa siz, aranızdan İslâm yolunda fedâkârca çaba harcayanları ve zorluklar karşısındasabredenleri, Allah çetin bir imtihânla seçip belirlemeden öyle kolayca cennete gireceğinizi mi sanmıştınız?
Ey Medîne’de kalıp savunma savaşı vermeyi onurlarına yediremeyerek, düşmanı şehir dışındaki açık arazide karşılamakta ısrar eden gençler! İşte düşman karşınızda! İşlerin zorlaştığı, savaşın kızıştığı şu an, hani neredesiniz?

Yoksa Allah sizden cihad edenleri bilmeden, Sabredenler’i de bilmeden / belli etmeden Cennet’e gireceğinizi mi hesap ettiniz?

Yoksa siz, bedavadan cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Hem de Allah, içinizdeki sabırlı ve samimî mücahitleri belirlemeden öyle mi

Yoksa siz; içinizden cihad edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine azimli, kararlı, mücadeleci olanları sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Rabbiniz sizin şahitliğinizde her şeyi netleştirecektir. Böylece toplum içindeki pisi temizden ayıracaktır. Kalplerinizdeki pisi temizden ayıracaktır. İnkâr edenle iman edeni birbirinden ayıracaktır. İman edenle münafığı birbirinden ayıracaktır. Olaylardaki değişik görüntüler hep bunun içindir. Yenilgiler zaferler bunun içindir. Allah yaşadığınız her olayda kalbinize dokunur. Kalbiniz her dokunuşta içindeki küfrü ya da imanı yansıtır.

Yoksa siz Allah içinizden [cihad] edenleri (fedakârlık edenleri) ve sabredenleri bil(dir)ip (ortaya çıkarmadan) cennete gireceğinizi mi sandınız! [*]

“Yüce Allah’ın bilmesi” ifadesiyle ilgili izahımız için bkz. Âl-i İmrân 3:140, dipnot 11.

Yoksa siz Allah’ın içinizdeki cihad edenleri bilmeden ve sabredenleri görmeden¹ Cennete girivereceğinizi mi zannettiniz?

1 Allah her şeyi bilen ve gören olduğu halde bu ifâdenin kullanılması, olayın henüz meydana gelmediğine işaret etmektedir. Allah’ın ilmi, ezeli ve ebe... Devamı..

Allah, [kendi yolunda] üstün çaba gösterdiğinizi ve zorluklara karşı sabırlı olduğunuzu görmedikçe cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? ¹⁰²

102 Lafzen, “Allah, aranızdan ... cihad edenleri ve zorluklara karşı sabır gösterenleri görmeden ...”. Allah, her şeyi bilen olduğundan, O’nun bir şey... Devamı..

Yoksa siz, Allah içinizden kendi yolunda cihat edenleri ve sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? 2/214, 3/166

Ya yoksa siz, Allah içinizden cihad edenleri ve (yolunda) direnenleri belirlemeden cennete girebileceğinizi mi sanmıştınız?[⁶⁶⁸]

[668] Krş: 2:214 ve 9:16. “Belirlemeden” şeklindeki çevirimizin gerekçesi için bkz: 2:143, not 274.

Yoksa siz, Allah Teâlâ sizden mücâhede edenleri ayırdetmedikçe ve sabredenleri belli buyurmadıkça cennete girivereceğinizi mi sanıverdiniz?

Allah, sizin içinizden cihad edenlerle sabır gösterenleri ortaya çıkarmadan, kolayca cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? [2, 214; 29, 2]

Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenleri (sınayıp) bilmeden, sabredenleri (sınayıp) bilmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?

Cennete gireceğinizi hesâb mı idersiniz? Ve Allâh Te'âlâ sizden cihâd idenleri ve belâ ve mesâibe sabır iyleyenleri bilmez mi sanırsınız? [¹]

[1] Bu âyet-i kerîme cihâdda sebât, belâ ve mesâ'îbe ve müşkülât-ı gazâya sabır itmedikleri halde mücerred harbde hazır olmakla nâil-i sevâb ve cennet... Devamı..

Yoksa Allah, içinizden mücadele (cihad)[1] edenleri bilmeden ve sabredenleri de bilmeden cennete gireceğinizi mi hesap etmiştiniz[2]?

[1] Cihad, olanca gücüyle mücadele demektir. Bu mücadele düşmana karşı, hayatın sıkıntılarına karşı veya şeytanın tuzaklarına karşı olabilir. Cihadı, ... Devamı..

.-Yoksa Allah, içinizden cihat edenleri belirlemeden ve sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?

Yoksa siz, aranızdan ciddî çaba harcayanları ve sabredenleri ayırt etmeden Cennete gireceğinizi mi sandınız?

Yoksa siz, Allah içinizden uğraşıp didinenleri seçmeden, sabredenleri seçmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?

belki śanduñuz mı kim giresiz uçmaķa? daħı bilmedi Tañrı anları kim çalışdılar sizden daħı bilmedi ķatlanıcıları.

Siz ṣanur mısız ki cennete giresiz Tañrı Ta‘ālā bilmeyince, Ol kişileri kimġazālıḳ eylediler sizden Tañrı yolında, daḫı bilmeyince ṣabr eyleyicileri.

Yoxsa Allah içərinizdən cihad edənləri (düşmənlə vuruşanları) və (əziyyətə) səbr edənləri bilib (bəlliləşdirib bir-birindən) ayırd etməmişdən qabaq Cənnətə girəcəyinizimi güman edirsiniz?

Or deemed ye that ye would enter Paradise while yet Allah knoweth not those of you who really strive, nor knoweth those (of you) who are steadfast?

Did ye think that ye would enter Heaven(459) without Allah testing those of you who fought hard (In His Cause) and remained steadfast?

459 Cf. 2:214.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.