12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 58. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâlû e-âlihetunâ ḣayrun em hu(ve)(c)darabûhu leke illâ cedelâ(en)(c) bel hum kavmun ḣasimûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

"Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?" diye (dalga geçmeye başlıyorlardı) . Onu sana sadece bir tartışma-konusu olsun diye (örnek) veriyorlardı. Aslında, onlar 'tartışmacı ve kavgacı’ insanlardı.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve bizim mabutlarımız mı hayırlı, yoksa o mu dediler, onlar, bu örneği ancak çekişmek için getirdiler; zaten de onlar düşmanlık ededuran bir topluluktur.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve “Hangisi daha iyi, bizim ilahlarımız mı, yoksa O'mu?” derler. Ama onlar bu karşılaştırmayı tartışma olsun diye ortaya attılar. Doğrusu onlar kavgacı ve tartışmacı bir toplumdur.

Ahmet Tekin Meali

“Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?” diyorlar. Bu misâli, hak yoldan uzaklaşırken kazandıkları mücadele metodunu sana karşı kullanmak için ortaya attılar. Aslında onlar, bâtılın savunuculuğunu yapan azılı, hasım bir toplumdur.

Ahmet Varol Meali

Dediler ki: "Bizim ilâhlarımız mı hayırlıdır yoksa o mu?" Bunu sana karşı sırf tartışma için ortaya attılar. Gerçek şu ki, onlar kavgacı bir topluluktur.

Ali Bulaç Meali

Dediler ki: 'Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?' Onu yalnızca bir tartışma-konusu olsun diye (örnek) verdiler. Hayır, onlar 'tartışmacı ve düşman' bir kavimdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ve şöyle demişlerdi: “- Bizim ilâhlarımız (olan melekler) mi daha hayırlı, yoksa o mu (Meryem'in oğlu İsa mı)?” (Ey Rasûlüm, hakikatı anlamak için değil) bunu sana sırf bir mücadele olarak (ve seni cevabsız bırakmak için) misal veriyorlar. Doğrusu onlar çok çekişgen adamlardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve: “İlahlarımız mı daha yararlı, o mu? (Hıristiyanlar ona taptıkları halde, sen onu değil de bizim taptığımız ilahlarımızı yeriyorsun.)” dediler. Ve bunu, yalnızca seni lafta yenmek için söylediler. Evet, onlar tartışmacı bir toplumdurlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

57,58. Meryem'in oğlu örnek gösterilince, senin toplumun hemen yaygarayı basarlar ve “Bizim tanrılarımız mı daha iyidir, yoksa o mu?” derler. Tartışmak için bu örneği verirler. Doğrusu onlar çok kavgacı bir toplumdur.[536]*

Besim Atalay Meali (1962)

Dediler ki: «O mu daha hayırlı, yoksa bizim Tanrılar mı?», Sana söyledikleri ancak kakışmak için, onlar düşman bir ulustur !

Cemal Külünkoğlu Meali

Ve dediler ki: “Bizim tanrılarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsa mı?” Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgaya ve düşmanlığa pek düşkün bir topluluktur.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Bizim tanrımız mı yoksa o mu daha iyidir?" dediler. Sana böyle söylemeleri, sadece, tartışmaya girişmek içindir. Onlar şüphesiz kavgacı bir millettir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa İsa mı?” dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.

Diyanet Vakfı Meali

Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa o mu? dediler. Bunu sana ancak tartışmak için söylediler. Doğrusu onlar kavgacı bir toplumdur.  *

Edip Yüksel Meali

"Bizim tanrılarımız mı daha iyidir yoksa o mu?" dediler. Sadece seninle tartışmak için bunu söylediler. Onlar gerçekte, kavgacı bir toplumdur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar dediler ki: "Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa İsâ mı?" Bu misâli sırf seninle tartışmak için ortaya attılar. Doğrusu onlar çok kavgacı bir topluluktur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ya! dediler: bizim ilâhlarımız mı hayırlı? Yoksa o mu? Bunu sana sırf bir cidal olarak fırlattılar, doğrusu onlar çok husumetli bir kavimdirler

Erhan Aktaş Meali

Ve: “Bizim ilahlarımız mı daha hayırlıdır, yoksa o¹ mu?” dediler. Bu örneği, yalnızca sana muhalefet etmek için verdiler. Doğrusu onlar çok düşmanca davranan bir halktır.*

Hasan Basri Çantay Meali

Dediler ki: «Bizim Tanrılarımız mı hayırlı, yoksa O mu»? Bunu sana (Habîbim, baatıl) bir mücâdeleden başka (maksadla) îrâd etmediler. Daha doğrusu onlar çok düşman bir kavmdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve “Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?” dediler. Bunu (bu misâli) sana ancak tartışmak için getirdiler. Hayır! Onlar, bir düşmanlar topluluğudur.

İlyas Yorulmaz Meali

Kavmin “Şimdi, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa sana anlatılan O (Meryemin oğlu İsa) ilah mı daha hayırlı? Dediler.” Zaten onlar gerçeklerin karşısında olan bir topluluktu.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Peygambere dediler ki acaba bizim mâbutlarımız mı hayırlıdır? Yoksa o mu hayırlıdır [⁵]. Onların sana karşı bu misali getirmeleri [⁶] ancak yaygara etmek içindi. Maksadını bilirlerdi. Hayır, onlar pek kavgacı kimselerdi [⁷],*

Kadri Çelik Meali

Dediler ki: “Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?” Bunu sana ancak tartışmak için (örnek) verdiler. Onlar şüphesiz tartışaduran bir topluluktur.

Mahmut Kısa Meali

Ve “Ey Muhammed!” dediler, “Bizim tanrılarımız mı daha üstün, yoksa İsa mı? Madem İsa’ya tapılıyor, bizim ilâhlarımıza niye tapılmasın? İsa kendisine tapanlar yüzünden cehennemlik olmuyorsa, bizim ilâhlarımız niçin cehennemlik olsun?
Aklını biraz kullanan herkes, ilâhlık iddiasında bulunmadıkları hâlde, kendilerine tapınılan meleklerin, Peygamberlerin ve salih kimselerin bundan sorumlu tutulmayacağını bilir. Aslında müşrikler de bunun farkındalar. Fakat onlar, gerçeğe ulaşmak amacıyla değil, hangi yoldan olursa olsun, sırf tartışmada üstün gelmek için sana bu örneği getirdiler. Çünkü onlar, hakikati görmek istemeyen inatçı, kavgacı ve tartışmacı bir toplumdur.

Mehmet Türk Meali

Ve (bir de) sadece seninle tartışmış olmak için: “Bizim ilâhlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?”1 dediler. Doğrusu onlar, kavgacı bir toplumdur.*

Muhammed Esed Meali

ve “Hangisi daha iyi, bizim ilahlarımız mı yoksa o mu?” derler. 45 [Ama] onlar bu mukayeseyi, yalnızca, sırf muhalefet olsun diye senin önüne getirirler: evet, onlar kavgacı/tartışmacı bir toplumdur! 46

Mustafa Çavdar Meali

Ve: – Bizim ilahlarımız mı daha üstün yoksa O mu? Derler. Bunu da sırf seninle tartışmak için söylerler. Zaten onlar kavgacı ve tartışmacı bir topluluktur. 58/5, 59/22...24

Mustafa İslamoğlu Meali

ve “Bizim ilâhlarımız mı daha değerli, yoksa O mu?” dediler. Onlar bu karşılaştırmayı, seninle sadece polemiğe girmek için yaparlar: Kesinlikle evet; gerçekte onlar, ağzı iyi laf yapan bir topululuktur.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve dediler ki: «Bizim ilâhlarımız mı hayırlıdır, yoksa O mu?» Bunu sana bir mücadeleden başka olarak irâd etmiş olmadılar. Hayır. Onlar düşmanlar olan bir kavimdirler.

Suat Yıldırım Meali

57, 58. Vakta ki Meryem'in oğlu Îsâ misal verildi, derhal halkın keyiflenerek haykıra haykıra gülmeye koyuldu ve “Bizim tanrılarımız mı üstün, dediler, yoksa o mu? ” Bunu, sırf bir münâkaşa olsun diye sana misal verdiler. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.

Süleyman Ateş Meali

Bizim tanrılarımız mı hayırlı, yoksa o mu? dediler. Bunu sadece tartışma için sana misal verdiler. Doğrusu onlar, kavgacı bir toplumdur.

Süleymaniye Vakfı Meali

“Bizim ilahlarımız mı iyi, yoksa o mu?” diyorlar. Böyle bir karşılaştırmayı, sırf tartışma çıksın diye yapıyorlar. Aslında onlar, yaygaracı tartışmadan yana bir topluluktur.

Şaban Piriş Meali

-bizim ilahlarımız mı daha iyidir; yoksa O mu? diyerek.. bunu sana sadece tartışmak için söylüyorlar. Zaten onlar kavgacı bir toplumdur.

Ümit Şimşek Meali

Dediler ki: “Bizim tanrılarımız mı daha üstün, yoksa o mu?” Bu misali seninle tartışmak için verdiler. Zaten onlar kavgacı bir topluluktur.(11)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dediler ki: "Bizim tanrılarımız mı hayırlı, o mu?" Bunu sana sadece çekişme olsun diye örnek verdiler. Çekişmeyi seven bir toplumdur onlar.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eyittiler “iy Tañrılarumuz yigrek midür ol?” urmadılar ol meŝeli saña illā ŧartışmaķ içün. belki anlar ķavmdur ķatı ŧartışıcılar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar dedilər: “Bizim tanrılarımız yaxşıdır, yoxsa o (İsa)?!” Onlar bunu sənə yalnız (səninlə) mübahisə etmək (çənə-boğaz olmaq) xatirinə dedilər. Şübhəsiz ki, onlar höcətləşən (çənə-boğaz olan) bir qövmdürlər!

M. Pickthall (English)

And say: Are our gods better, or is he? They raise not the objection save for argument. Nay! but they are a contentious folk.

Yusuf Ali (English)

And they say, "Are our gods best, or he?" This they set forth to thee, only by way of disputation: yea, they are a contentious people.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.