13 Haziran 2021 - 3 Zi'l-ka'de 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 36. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Em lem yunebbe/ bimâ fî suhufi mûsâ

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan (İlahi gerçekler) kendisine haber verilmedi mi?

Yoksa Musa'nın sahifelerindeki şey bildirilmedi mi ona.

Yoksa Musa'ya verilen kitabın sahifelerindeki gerçeklerin haberi, kendisine bildirilmedi mi?

Yoksa Mûsâ'ya indirilen sahifelerde yazılı olanlar kendisine haber verilerek, hesap ve ceza konusunda uyarılmadı mı?

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan ona haber verilmedi mi?

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

Yoksa (şu gerçek), haber verilmedi mi Mûsa'nın Tevrat'ı ile,

36, 37. Musa ve çok vefalı olan İbrahim’in suhuflarındaki mesaj ona haber verilmedi mi ki:

Yoksa ona Mûsâ'nın sayfalarındaki şu bilgiler haber verilmedi mi?

36,37. Yoksa hem Musa' nın, hem emri yerine getiren İbrahim'in sayfalarında olan bu sözler onlara söylenmedi mi?

36-37. Yoksa o, Musa'(ya gelen Tevrat')ın sayfalarından ve görevini titizlikle yerine getiren İbrahim'e inmiş olan sayfaların içeriğinden haberdar olmadı mı?

36,37. Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitablarında olanlar kendisine bildirilmedi mi ki?

36,37. Yoksa, Mûsâ’nın ve Allah’ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim’in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?

36, 37. Yoksa, Musa'nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim'in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber verilmedi mi?

Ona Musa'nın öğretisi hakkında bilgi verilmedi mi?

Yoksa haber verilmedi mi Musa'nın sahifelerinde yazılı olanlar?

Yoksa haber mi verilmedi Musânın suhufundaki

Mûsâ'nın sayfalarında olanlar haber verilmedi mi?

36,37. Yoksa Musânın ve (Allahdan aldığı emri) vazifesini tastamam îfâ eden İbrâhîmin sahîfelerinde olan (şun) lardan haberdâr mı edilmedi? :

36,37. Yoksa Mûsâ'nın ve (ahdine) vefâ gösteren İbrâhîm'in suhûf'unda (onlara indirdiğimiz sahîfelerde, yazılı) olanlar (ona) bildirilmedi mi?

Yoksa Musa’nın sayfalarında olan,

36, 37. Yoksa ona, Musa/nın ve Tanrı hakkını ödeyen İbrahim/in sahifelerinde [²] vârit olan şu cümleler onlara haber verilmedi mi?*

Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

Peki ona bildirilmedi mi; Mûsâ’nın Kitabında bulunan hikmet dolu öğütler?

Buna göre bildirilmedi, sahifelerindekiler Musa’nın?

36,37. Yoksa Musa’nın ve çok vefalı İbrahim’in sahifelerinde bulunan(lar, ona) bildirilmedi mi?**

36,37. Yoksa Mûsa’nın ve vefakâr İbrahim’in sahifelerinde olanlar, kendisine bildirilmedi mi?

Yoksa henüz kendisine bildirilmedi mi Musa'ya gelen vahiylerde ne vardı,

Yoksa bildirilmedi mi ona Musa’nın sahifelerinde olan? 79/15...26

Yoksa ona bildirilmedi mi Mûsa’ya gelen vahiyde nelerin yer aldığı?

Yoksa Mûsa'nın sahifelerinde olan şeyden haber verilmedi mi?

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Yoksa o Mûsâ'nın ve o çok vefalı İbrâhim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki: Hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan; O'dur öldüren ve yaşatan. [2, 124; 16, 123; 35, 18; 36, 12; 9, 105]*

Yoksa kendisine haber mi verilmedi: Musa'nın sahifelerinde bulunan,

Yoksa Musa’nın sayfalarında yazanlar ona haber verilmemiş mi?

Yoksa, Musa'nın sahifelerinde olan şeyin haberi gelmedi mi?

Yoksa Musa'nın sayfalarında olanlar ona bildirilmedi mi?

Yoksa haber verilmedi mi ona, Mûsa'nın sayfalarındakiler?

36-37. yā ħaber virinilmedi mi ol kim mūsā kitāblarındadur daħı ibrāhįm ol kim tamām eyledi ya'nį Tañrı buyruġını

Yā ḫaber geldi mi özine Mūsā ṣaḥīfelerinde olan nesneden

Yoxsa ona Musanın səhifələrindən olanlar xəbər verilmədi?!

Or hath he not had news of what is in the books of Moses

Nay, is he not acquainted with what is in the books(5110) of Moses-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.