12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mülk Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Efemen yemşî mukibben ‘alâ vechihi ehdâ emmen yemşî seviyyen ‘alâ sirâtin mustekîm(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O halde, (ABD ve AB gibi zalim güçlerden ve hain işbirlikçilerden korkarak veya menfaat umarak; bunlara yaranmak için) yüzüstü kapanarak sürünen (uşak ruhlu kimseler mi) daha doğru (ve onurlu) sonuca (hidayete) ulaşır, yoksa sırat-ı müstakim üzerinde (İslam ve Kur’an çizgisinde ve insanlığın hizmetinde) dümdüz ve başı dik yürüyen mi (Allah’ın rızasına ve başarıya kavuşacaktır?Elbette, haklı ve hayırlı yolda ve onurla yürüyen; halkın ve mazlumların çıkarlarını gözeten ve sadece Allah’a güvenen kimseler mutlu sona varacaktır; tarihen de, tabiaten de, dinen de, vicdanen de bu hep böyle olacaktır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Artık yüzüstü sürünerek giden mi daha ziyade doğru yolu bulur, yoksa doğru yolda dümdüz giden mi?

Abdullah Parlıyan Meali

Artık yüzüstü sürünerek giden mi daha çok doğru yolu bulur yoksa doğru yolda dümdüz giden mi?

Ahmet Tekin Meali

Yüzüstü kapaklanarak sürünen mi hedefine daha rahat ulaşır, yoksa kitap ve peygamberle gösterilen doğru, muhkem, güvenli yolda, olgun, sağlıklı ve kusursuz bir halde bilgi ve becerisiyle hayat süren mi, İslamî hayata kavuşan mı hidayete erer?

Ahmet Varol Meali

Şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gitmektedir yoksa dosdoğru bir yolda dümdüz yürüyen mi?

Ali Bulaç Meali

Şu halde yüzükoyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı?

Ali Fikri Yavuz Meali

Şimdi (küfürden dolayı) yüzü üstü sürünen mi daha doğru, yoksa dosdoğru bir yol üzerinde düpedüz yürüyen (peygamber) mi?

Bahaeddin Sağlam Meali

Yüzükoyun yürüyen mi hedefine daha iyi varır; yoksa doğru bir yolda doğru yürüyen mi?

Bayraktar Bayraklı Meali

Yüzüstü kapanarak sürünen mi daha doğru gidebilir, yoksa dosdoğru yolda düzgün bir şekilde yürüyen mi?

Besim Atalay Meali (1962)

Yüzü kuylu kapanarak yürüyen mi? Yoksa, doğru yolda dost doğrusuna giden mi, doğru yolu iyi bulur?

Cemal Külünkoğlu Meali

Düşünün bir, yüzüstü sürünerek yol almaya çalışan mı daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yüzükoyun sürünen mi, yoksa doğru yolda düpedüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi?

Diyanet Vakfı Meali

Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?

Edip Yüksel Meali

Yüzüstü sürünen mi, yoksa dosdoğru yol üzerinde düzgün bir biçimde yürüyen mi daha doğru yoldadır?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şimdi yüz üstü kapanarak yürüyen mi doğru gider, yoksa dosdoğru yolda yürüyen mi?

Elmalılı Meali (Orijinal)

İmdi yüz üstü kapanarak giden mi daha doğru? Yoksa dos doğru bir cadde üzerinde düpe düz giden mi? Düşünmeli bir

Erhan Aktaş Meali

O halde, yüzüstü sürünerek giden mi, yoksa dosdoğru yolda düzgün yürüyen mi hedefine varır?

Hasan Basri Çantay Meali

Şimdi yüz üstü, düşe kalka yürümekde olan kimse mi daha çok hidâyete erendir, yoksa doğru bir yol üzerinde düpedüz, (dimdik) yürüyen mi? (Düşünün).

Hayrat Neşriyat Meali

Şimdi, yüz üstü kapanarak yürüyen (sürünen) mi daha doğru giden kimsedir, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik (ve dümdüz) yürüyen mi?

İlyas Yorulmaz Meali

Yüzükoyun yürüyerek giden mi daha doğru yolda? Yoksa bilerek dosdoğru yol üzerinde yürüyerek giden mi daha doğru yoldadır?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Yüzüstü sürünerek yürüyen mi daha ziyade doğru yolu bulur? Yoksa dimdik olarak doğru yolda yürüyen mi?

Kadri Çelik Meali

O halde yüzükoyun sürünerek yürüyen mi daha çok hidayete erer, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürümekte olan mı?

Mahmut Kısa Meali

Söyleyin; yüzüstü sürünen bir kimse mi hedefine daha iyi ulaşır, yoksa dimdik yürüyerek dosdoğru bir yolda hedefe doğru ilerleyen kimse mi? Gündelik dünyevî endişelerinin ötesindeki hiçbir şeyi umursamayan dar görüşlü kâfirler mi kurtuluşa daha lâyıktır, yoksa ileride bir gün Allah huzurunda hesaba çekileceğinin bilincinde olan ve bunun için gereken hazırlıkları yapan müminler mi?

Mehmet Türk Meali

(Bir düşünün!) Yüzüstü sürünen mi, yoksa dosdoğru yol üzerinde dümdüz yürüyen mi daha doğru yoldadır?

Muhammed Esed Meali

Peki öyleyse, gözünü yere dikerek giden, 19 hedefe, doğru yolda dümdüz yürüyenden daha iyi mi ulaşır?

Mustafa Çavdar Meali

Söyleyin bakalım engebeli bir yolda yüzükoyun sürünen kimse mi yoksa doğru yol üzerinde dimdik yürüyen kimse mi hedefe daha çabuk ulaşır? 12/40, 17/9

Mustafa İslamoğlu Meali

Ne yani, şimdi yürürken yüzünü yere eğerek yürüyen kimse,[5224] hedefe dosdoğru yolda düzgün yürüyen kimseden daha iyi mi ulaşır?*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İmdi yüzü üzerine kapanarak yürüyen mi daha çok hidâyete erendir, yoksa dosdoğru bir yol üzerinde dimdik yürüyen kimse mi?

Suat Yıldırım Meali

Düşünün bir: Yüzükoyun kapanıp yerde sürünen mi varılacak yere daha kolayca ulaşır, yoksa dümdüz yolda düzgün şekilde yürüyen mi? *

Süleyman Ateş Meali

Şimdi, yüzüstü kapanarak yürüyen mi doğru gider, yoksa yolda düzgün yürüyen mi?

Süleymaniye Vakfı Meali

Kafasını iyice önüne eğip yürüyen mi yoksa doğru yolda dimdik yürüyen mi hedefi daha iyi bulur?

Şaban Piriş Meali

O halde, yüzüstü sürünen mi daha doğru yoldadır; yoksa, dosdoğru yolda dümdüz yürüyen mi?

Ümit Şimşek Meali

Yüzüstü sürünen mi emeline daha kolay ulaşır, yoksa dosdoğru bir yolda dümdüz yürüyen mi?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Peki, yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha düzgün gider yoksa dosdoğru yol üzerinde dik ve düzgün yürüyen mi?

Eski Anadolu Türkçesi

yā ol kim yürir yüzin ķoyu düşiciyiken yüzi üzere [299b] ŧoġru yol dutıcıraķdur yā ol kim yürir ŧoġru yol üzere ŧoġru?

Bunyadov-Memmedeliyev

Elə isə (küfrü ucbatından) üzüstə sürünən daha haqq yoldadır, yoxsa düz yolda düz gedən?!

M. Pickthall (English)

Is he who goeth groping on his face more rightly guided, or he who walketh upright on a beaten road?

Yusuf Ali (English)

Is then one who walks headlong, with his face(5580) grovelling, better guided,- or one who walks(5581) evenly on a Straight Way?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.