12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 78. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ettale’a-lġaybe emi-tteḣaże ‘inde-rrahmâni ‘ahdâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Her istediği makam ve mala erişeceğini iddia eden kişi) O gayba muttali midir, yoksa Rahman’ın katında (her dediği ve hayal ettiği doğru çıkacak diye) bir ahit mi almıştır?

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gizli olan bir şeyi mi anlamış, yoksa rahmandan bir söz mü almış?

Abdullah Parlıyan Meali

O gizlediğimiz ve kimsenin bilmediklerini mi biliyor? Yoksa rahmeti sınırsız olan Rahman'la bir sözleşme mi yaptı?

Ahmet Tekin Meali

O, bilgi alanı ötesine, gayba mı vâkıf oldu, yoksa Rahmet sahibi Rahman olan Allah katından bir söz, bir taahhüt mü aldı?

Ahmet Varol Meali

Gaybden haberdar mı oldu yoksa Rahman'ın katından bir ahid mi aldı?

Ali Bulaç Meali

O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahmanın katında(n) bir ahid mi aldı?

Ali Fikri Yavuz Meali

O, gayba muttali mi olmuş, yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü almış?

Bahaeddin Sağlam Meali

Gayba muttali mi oldu, yoksa Rahman olan Allah’tan bir söz mü aldı?

Bayraktar Bayraklı Meali

O kişi gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?

Besim Atalay Meali (1962)

O bilir mi göze görünmiyeni? Yoksa Allah ile sözleşmiş midir?

Cemal Külünkoğlu Meali

Yoksa o beşerî algı ve tasavvurların ulaşamayacağı bir görüş alanına mı girdi? Yahut sınırsız rahmet sahibi (olan Allah) ile bir sözleşme mi yaptı?*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O görülmeyeni mi biliyor, yoksa Rahman katından bir söz mü almıştır?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış?

Diyanet Vakfı Meali

O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?

Edip Yüksel Meali

Geleceğin bilgisine mi sahip oldu? Yoksa Rahman'dan bir söz mü aldı?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O (kâfir), gaybı mı bildi? Yoksa Rahmân (olan Allah) katından bir söz mü aldı?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Gaybe muttali' mi olmuş? Yoksa rahmanın huzurunda bir ahid mi almış?

Erhan Aktaş Meali

O, gaybı mı biliyor? Yoksa Rahmân'dan bir söz mü aldı?

Hasan Basri Çantay Meali

O, gayba mı vaakıf, yoksa çok esirgeyici (Allah) nezdinde bir ahid mi edinmiş?

Hayrat Neşriyat Meali

(O,) gayba mı muttali' oldu (onu bildi), yoksa Rahmân'ın katından bir söz mü aldı?

İlyas Yorulmaz Meali

Yoksa o bilinmeyenleri (gaybı) öğrenmenin yollarını mı öğrendi veya Rahmandan bir söz mü aldı?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O, gaybe muttali/ mi oldu? Yoksa buna dair esirgeyen Zat/tan bir ahit mi aldı?

Kadri Çelik Meali

O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman'ın katından bir ahit mi aldı?

Mahmut Kısa Meali

Acaba bu adam, gayb ilmine vakıf mı oldu? Evreninen erişilmez bütün gizliliklerine, dâir mutlak ve şaşmaz bilgiye mi sahip oldu? Yoksa her arzusunun yerine getirileceğine dâir Rahmân’dan bir söz mü aldı?

Mehmet Türk Meali

O (adam) bilinmeyen geleceği mi biliyor, yoksa Rahman (olan Allah)’ın katından bir söz mü aldı?

Muhammed Esed Meali

Yoksa o beşerî algı ve tasavvurların ulaşamayacağı bir görüş alanına mı erişti; yahut sınırsız rahmet Sahibi'yle bir sözleşme mi yaptı? 67

Mustafa Çavdar Meali

Bu adam gaybı mı biliyor yoksa Rahman’dan bu konuda bir ahit/söz mü almış? 18/32...43, 74/11...25

Mustafa İslamoğlu Meali

o, kendisine gaybın sırlarının açıldığını mı düşünüyor; yoksa O rahmet kaynağının katında (muteber olan) bir sözleşme mi yapmış?

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Gayba vakıf mı olmuş, yoksa Rahmân'ın nezdinde bir ahd mi edinmiş?

Suat Yıldırım Meali

Ne o, bu adam gaybı öğrenmenin yolunu mu buldu, yoksa Rahman'dan kesin bir söz mü aldı?

Süleyman Ateş Meali

Gaybe mi çık(ıp bak)tı, yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü aldı (Allah ile bir andlaşma mı yaptı)?

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu kimse gizli bilgilere mi ulaştı, yoksa Rahman’ın katından söz mü aldı?

Şaban Piriş Meali

O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman'dan bir söz mü almış?

Ümit Şimşek Meali

O gayba mı ulaştı, yoksa Rahmân'dan bir söz mü aldı?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu adam gaybı mı öğrendi, yoksa Rahman katında bir söz mü aldı?

Eski Anadolu Türkçesi

ay bildi mi ol ġaybı yā duttı mı Tañrı ķatında ķavl ķarar?

Bunyadov-Memmedeliyev

Görəsən, o, qeybə vaqif olmuş, yoxsa Rəhmandan (bu barədə) söz (əhd) almışdır?!

M. Pickthall (English)

Hath he perused the Unseen, or hath he made a pact with the Beneficent?

Yusuf Ali (English)

Has he penetrated to the Unseen, or has he taken a contract with ((Allah)) Most Gracious?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.