29 Temmuz 2021 - 19 Zi'l-Hicce 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 78. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ettale’a-lġaybe emi-tteḣaże ‘inde-rrahmâni ‘ahdâ(n)

(Her istediği makam ve mala erişeceğini iddia eden kişi) O gayba muttali midir, yoksa Rahman’ın katında (her dediği ve hayal ettiği doğru çıkacak diye) bir ahit mi almıştır?

Gizli olan bir şeyi mi anlamış, yoksa rahmandan bir söz mü almış?

O gizlediğimiz ve kimsenin bilmediklerini mi biliyor? Yoksa rahmeti sınırsız olan Rahman'la bir sözleşme mi yaptı?

O, bilgi alanı ötesine, gayba mı vâkıf oldu, yoksa Rahmet sahibi Rahman olan Allah katından bir söz, bir taahhüt mü aldı?

Gaybden haberdar mı oldu yoksa Rahman'ın katından bir ahid mi aldı?

O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahmanın katında(n) bir ahid mi aldı?

O, gayba muttali mi olmuş, yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü almış?

Gayba muttali mi oldu, yoksa Rahman olan Allah’tan bir söz mü aldı?

O kişi gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?

O bilir mi göze görünmiyeni? Yoksa Allah ile sözleşmiş midir?

Yoksa o beşerî algı ve tasavvurların ulaşamayacağı bir görüş alanına mı girdi? Yahut sınırsız rahmet sahibi (olan Allah) ile bir sözleşme mi yaptı?*

O görülmeyeni mi biliyor, yoksa Rahman katından bir söz mü almıştır?

Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış?

O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?

Geleceğin bilgisine mi sahip oldu? Yoksa Rahman'dan bir söz mü aldı?

O (kâfir), gaybı mı bildi? Yoksa Rahmân (olan Allah) katından bir söz mü aldı?

Gaybe muttali' mi olmuş? Yoksa rahmanın huzurunda bir ahid mi almış?

O, gaybı mı biliyor? Yoksa Rahmân'dan bir söz mü aldı?

O, gayba mı vaakıf, yoksa çok esirgeyici (Allah) nezdinde bir ahid mi edinmiş?

(O,) gayba mı muttali' oldu (onu bildi), yoksa Rahmân'ın katından bir söz mü aldı?

Yoksa o bilinmeyenleri (gaybı) öğrenmenin yollarını mı algıladı veya Rahman’dan bir söz mü aldı?

O, gaybe muttali/ mi oldu? Yoksa buna dair esirgeyen Zat/tan bir ahit mi aldı?

O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman'ın katından bir ahit mi aldı?

Acaba bu adam, gayb ilmine vakıf mı oldu? Evreninen erişilmez bütün gizliliklerine, dâir mutlak ve şaşmaz bilgiye mi sahip oldu? Yoksa her arzusunun yerine getirileceğine dâir Rahmân’dan bir söz mü aldı?

Gayb’a muttali’ mi oldu; yoksa Rahmân katında bir ahid mi aldı?

Bu kişi, [gayb]ı (bilinemeyenleri) mi biliyor [*] yoksa Rahmân’ın katında bir söz mü aldı?*

O (adam) bilinmeyen geleceği mi biliyor, yoksa Rahman (olan Allah)’ın katından bir söz mü aldı?

Yoksa o beşerî algı ve tasavvurların ulaşamayacağı bir görüş alanına mı erişti; yahut sınırsız rahmet Sahibi'yle bir sözleşme mi yaptı? 67

Bu adam gaybı mı biliyor yoksa Rahman’dan bu konuda bir ahit/söz mü almış? 18/32...43, 74/11...25

o, kendisine gaybın sırlarının açıldığını mı düşünüyor; yoksa O rahmet kaynağının katında (muteber olan) bir sözleşme mi yapmış?

Gayba vakıf mı olmuş, yoksa Rahmân'ın nezdinde bir ahd mi edinmiş?

Ne o, bu adam gaybı öğrenmenin yolunu mu buldu, yoksa Rahman'dan kesin bir söz mü aldı?

Gaybe mi çık(ıp bak)tı, yoksa Rahman'ın huzurunda bir söz mü aldı (Allah ile bir andlaşma mı yaptı)?

Bu kimse gizli bilgilere mi ulaştı, yoksa Rahman’ın katından söz mü aldı?

O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman'dan bir söz mü almış?

O gayba mı ulaştı, yoksa Rahmân'dan bir söz mü aldı?

Bu adam gaybı mı öğrendi, yoksa Rahman katında bir söz mü aldı?

ay bildi mi ol ġaybı yā duttı mı Tañrı ķatında ķavl ķarar?

Ġayba muṭṭali‘ mi oldı, yā ‘ahd mi idindi Tañrı Ta‘ālā ḳatında?

Görəsən, o, qeybə vaqif olmuş, yoxsa Rəhmandan (bu barədə) söz (əhd) almışdır?!

Hath he perused the Unseen, or hath he made a pact with the Beneficent?

Has he penetrated to the Unseen, or has he taken a contract with ((Allah)) Most Gracious?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.