22 Eylül 2023 - 7 Rebiü'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Efelâ yetedebberûne-lkur-âne em ‘alâ kulûbin akfâluhâ

Ne diye Kur'an'ı, bir iyice düşünüp taşınmazlar, yoksa gönüllerinde kilitler mi var?

(Acaba,) Onlar Kur’an’ı (hükümlerini anlamak ve uygulamak üzere hiç dikkatle okuyup) iyice düşünmüyorlar mıydı? (Niye hâlâ ihtiyaç duymuyor, Kur’an üzerinde ciddiyetle kafa yormuyor ve sırt çeviriyorlardı?) Yoksa birtakım kalplerin üzerine kilitler mi vurulmuş(tu ki, Kur’ani haber ve hakikatlere karşı böylesine ilgisiz ve isteksiz davranılmaktaydı? Veya bu bir hidayet kararması mıydı?)

Kur'ân'ı iyice araştırıp anlamak için düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var ki, hiçbir hakikat gönüllerine girmiyor.

Onlar hâlâ Kur'ân üzerinde gerektiği gibi düşünüp kendilerine neler kazandırabileceğini hesap edemiyecekler mi? Yoksa akıllarında, kalplerinde üstüste kilitler var da, düşünmekten yoksun oldukları için mi Kur'ân'a iman edip uygulamıyorlar?

Kur'an'ı düşünmüyorlar mı yoksa kalpler(inin) üzerinde kilitler mi var?

Öyle olmasa, Kur'an'ı iyice düşünmezler miydi? Yoksa birtakım kalpler üzerinde kilitler mi vurulmuş?

Öyle olmasa, Kur'an'ı (içindeki nasihatleri) düşünmezler mi? Yoksa (münafıkların) kalbleri üzerinde üst üste kilidleri mi var?

Acaba Kur’anı düşünmediler mi? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var?

Bunlar, Kur'ân'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli midir?[560]

[560] Kur’ân üzerine düşünmek/tedebbür hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVIII, 58-61; V, 243-246; XIII, 255-257; XVI, 256-261.... Devamı..

Bu kimseler düşünmez mi Kur'anı, yoksa, gönülleri kilitlenmiş mi?

Bunlar, Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler mi? Yoksa (Kur'an'ı anlamamak için) kalplerine kilit mi vurulmuştur?

Bu hitap doğrudan o günün inkârcılarına olsa da bugün için bu ayetin birinci muhatabı Müslümanlardır. Zira Müslümanlar Kur’an’ı sadece lafız tekrarı y... Devamı..

Bunlar Kur’ân’ı işidüb tefekkür itmezler mi? Yoksa kalblerinin üzerine kilid mi konulmuşdur?

Bunlar Kuran'ı düşünmezler mi? Yoksa kalbleri kilitli midir?

Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?

Kur’an’ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var?

Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?

Neden Kuran'ı araştırıp incelemezler? Yoksa kilitli mi beyinleri?

Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

Öyle olmasa Kur'anı bir tedebbür etmezler mi? Yoksa kalbler üzerinde üst üste kilitleri mi var?

Onlar, Kur’ân’ı (n öğütlerini, küfürde ısrar etmelerinden ötürü helâk edilmiş olan kavimleri, ibret alarak) düşünmüyorlar mı, yoksa onların kalpleri üzerinde kilitler mi var?

Ezelî ve ebedî ilmi ile her şeyi hakkıyla bilen Allah Teâlâ’nın, kâfirlere yöneltmiş olduğu bu tür sorular, esasında onları azarlama ve kınama ifadele... Devamı..

Onlar, Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var?

(Öyle olmasa) Kur'ânı iyiden iyi anla (yıb hakkı tanı) mazlar mı? Daha doğrusu onların kalbler (i) üzerinde (kat kat) kilidler vardır.

(Onlar) Kur'ân'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalbler(inin)(2) üstünde kilitleri mi var?

(2)“Kalbden maksad; sanevberî (çam kozalağına benzer) bir et parçası değildir. Ancak bir latîfe-i Rabbâniyedir (İlâhî hakīkatleri zevk eden bir duygud... Devamı..

Onlar Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa onların kalplerinde kilitler mi var?

Kur’an’ı inceden inceye düşünmüyorlar mı? Yoksa onların yürekleri katılaştırılmış mıdır?

Kur/an/ı hâlâ inceden inceye düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerine kilit mi vurulmuştur?

Onlar Kur’an’ı akıl süzgecinden [yetedebberûn]¹¹ geçirmiyorlar mı yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var?

11 Tedebbur kelimesinin anlamı ve yorumu için (Bkz. Sâd, 38/29).

Bunlar Kur'an'ı düşünmezler mi hiç? Yoksa kalpleri kilitli midir?

Peki onlar, Kur’an’ı hiç incelemiyorlar mı? Allah, insan, evren, hayat, ölüm; insanın menşei, yaratılış amacı, uyması gereken prensipler, ölümden sonra onu bekleyen âkıbet ve benzeri konularda bu kitabın getirdiği açıklamaları inceleyip de, ondaki hidâyet aydınlığını göremiyorlar mı? Yoksa gönülleri üzerinde, hakîkati görmelerine engel kibir, inat, önyargı gibi kilitler mi var?

Kur’ân’ı enine-boyuna düşünmezler mi?
Yoksa kalbler üzerinde midir kilitleri?

Bunlar, Kuran’ı irdeleseler iyi olur. Yoksa kalpleri kilitli mi?

Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde gerçekleri görmemek için kilitleri mi var?

Onlar, Kur’an’ı inceden inceye düşünmüyorlar mı? [*] Yoksa kalpler kilitli mi?

Benzer mesajlar: Nisâ 4:82; Mü’minûn 23:68; Sâd 38:29. [Tedebbür], satırı okuyup satır arasını görebilmek; söylenenden hareketle söylenmek isteneni an... Devamı..

Bunlar, Kur’an’ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

Öyleyse, onlar bu Kur’an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?

Şimdi onlar, Kuran’ı adamakıllı hiç düşünmüyorlar mı, yoksa onlarda akıl tutulması mı var? 4/82, 38/29

Onlar hiç Kur’an üzerinde derin derin düşünmezler mi?[⁴⁵⁶⁷] Yoksa kilit üstüne kilit vurulmuş kalplere mi sahipler?

[4567] Yani: “Kur’an’ın satır aralarından satır arkalarına geçip derin bir okumayla geleceğe ilişkin tedbir üretmezler mi?” Tedebbur, “arka taraf” anl... Devamı..

Öyle olmasa Kur'an'ı hiç düşünmezler miydi? (Yapılan uyarılardan hiç ibret almazlar mıydı?) Yoksa kalblerinin üzerinde kilitler mi var? (Evet var!.. Nitekim Nahl suresinin 108. ayetinde: "Allah onların kalbleri üzerine mühür vurdu" buyurulmuştur)

Bunlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitler mi var?

Kur'an'ı tefekküre çağırmazlar mı? Yoksa kalblerinin üzerinde onların kilitleri mi var?

Öyle olmasaydı, Kur'ân'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var?

Kur'an'ı(n anlamını) düşünmüyorlar mı? Yoksa kalbler(inin) üzerinde kilitleri mi var (ki hiçbir hakikat, gönüllerine girmiyor)?

Onlar Kur'ân'ı tedebbür ve tefekkür itmezler mi? Yoksa kalbleri üzerinde kilid mi vardır.

Bunlar Kur’an’ı bağlantılarıyla birlikte ele almayacaklar mı? Yoksa kalp­leri üzerinde kilitler mi var?

Onlar, Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı, yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?

Onlar Kur'ân'ı iyice düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üstünde kilit mi var?

Peki bunlar, Kur'an'ın anlamını inceden inceye düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpler üzerinde o kalplerin kilitleri mi var?

iy endįşe eylemezler mi ķur’ān’ı? belki göñüller üzeredür kilidleri.

Niçün Ḳur’ānı tedebbür idüp fikr itmezler? Yā yürekleri üstine kilitler mivardur?

Onlar Qur’an barəsində düşünməzlərmi? Yoxsa ürəklərinə kilid vurulmuşdur? (Yoxsa ürəklərinin öz kilidləri vardır?)

Will they then not meditate on the Qur’an, or are there locks on the hearts?

Do they not then earnestly seek to understand the Qur´an, or are their hearts locked up by them?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.