14 Mayıs 2021 - 2 Şevval 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mülk Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Emmen hâżâ-lleżî huve cundun lekum yensurukum min dûni-rrahmân(i)(c) ini-lkâfirûne illâ fî ġurûr(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(İşte bu yegâne kuvvet ve kudret sahibi olan) Rahman’a karşı (ve O’na rağmen) size yardım edeceğine (inandığınız ve süper güç sandığınız) şu sizin ordunuz kimmiş? Yoksa (ABD ve NATO’nuz mu? Ey Siyonist ve emperyalist zalim güçler ve Allah’tan ziyade Amerika’dan çekinen ve güvenen gafiller!) Oysa gerçekte bütün kâfirler, sadece boş bir gurur ve aldanış içinde bulunmaktadır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yoksa sizi rahmandan kurtaracak ordunuz mu var? Kafirler, ancak bir aldanışa dalmışlar.

Abdullah Parlıyan Meali

Rahman'a karşı size yardım edecek olan kimmiş, şu sizin ordunuz mu? Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler derin bir gaflet ve aldanma içindedirler.

Ahmet Tekin Meali

Rahman olan Allah'ın dışında, kulları durumundakilerden size yardım edip, sizi kurtaracak olanlar, şu askerî erkânınız, ordularınız kimler? Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar eden kâfirler, sadece bir gurur, bir aldanma içindedirler.

Ahmet Varol Meali

Yoksa Rahman'dan başka size yardımda bulunacak askerleriniz kimdir? İnkârcılar yalnızca bir aldanma içindedirler.

Ali Bulaç Meali

Rahmana karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Kafirler yalnızca bir gurur (kesin bir aldanış) içindedirler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Rahmân'ın azabından sizi kurtaracak kimdir? Yoksa şu ordunuz mu? (Sizi kurtaracak! Ben size azab dilersem, sizi benden kim kurtarabilir?) Kâfirler, ancak bir aldanma içindedirler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sizin için asker (ordu) olan bu kişi mi, Allah’a karşı size yardım eder? Hayır, kâfirler ancak açık bir aldanış içindedirler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Rahmân'a karşı size yardım edebilecek askerleriniz kimlerdir? Kâfirler ancak derin bir yanılgı içindedirler.

Besim Atalay Meali (1962)

Allahtan başka, size yardım edecek ordunuz var mı? Küfredenler ancak aldanıyorlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Yahut Rahman (olan Allah)'dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkârcılar ancak bir aldanış içindedirler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yahut, Rahman olan Allah'ın dışında size yardımda bulunabilecek taraftarlarınız kimdir? İnkarcılar sadece aldanmaktadırlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Yahut Rahmân’dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkârcılar ancak bir aldanış içindedirler.

Diyanet Vakfı Meali

Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.

Edip Yüksel Meali

Rahman'ın dışında size yardım edecek o ordularınız nerede? Gerçekten, inkarcılar bir aldanma içindedirler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar, ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Yoksa kimdir o Rahmanın berisinden şu sizin ordularınız ki sizi kurtaracak? Kâfirler başka değil, sade bir gurur içindedirler

Erhan Aktaş Meali

Yoksa Rahman'dan başka, size yardım edecek¹ ordunuz mu var? Gerçeği yalanlayan nankörler yalnızca bir aldanış içindedirler.*

Hasan Basri Çantay Meali

Rahmetiâm ve şâmil olan (Allah) a karşı size (kurtarıcı bir) yardımda bulunabilecek olan kimdir? Şu sizin ordunuz mu? Kâfirler gurur dan başkası içinde değildirler.

Hayrat Neşriyat Meali

Yâhut Rahmân'dan başka size yardım (edip azâbını sizden def') edecek şu ordunuz kimdir? O kâfirler ancak bir aldanma içindedirler.

İlyas Yorulmaz Meali

Sizin için orduları olan kimdir? Ve size Rahmandan başka kim yardım edebilir? Gerçekten doğruları inkâr edenler aldanmanın içindedirler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Yoksa esirgeyene karşı size yardım edecek askerleriniz mi vardır? Siz, kâfirler ancak aldanmaktasınız.

Kadri Çelik Meali

Rahman'a karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Küfre sapanlar kesin bir aldanış içindedirler.

Mahmut Kısa Meali

Düşünün, eğer Allah sizi cezalandırmak istese, hangi güç, hangi ordu sizi Rahmân’ın elinden kurtarabilir? O çok güvendiğiniz servetiniz, gücünüz, silahlarınız ve ordularınız mı? Görüyorsun değil mi; Rahmân’ı ve O’nun emirlerini, uyarılarını tanımayıp da öldükten sonraki hayatı inkâr edenler,ne büyük bir yanılgı ve aldanma içindedirler!

Mehmet Okuyan Meali

Yoksa Rahmâna karşı size yardım edebilecek askerleriniz mi var! kâfirler ancak (derin) bir yanılgı içindedir.

Mehmet Türk Meali

Rahman (olan Allah)’tan başka size yardım edecek güç, kim olabilir? Şu kâfirler gerçekten büyük bir yanılgı içerisindedirler.

Muhammed Esed Meali

Rahmân'dan başka size kalkan 18 olabilecek ve sizi [tehlikelere karşı] koruyabilecek kimse var mı? Bu hakikati inkar edenler, büyük bir yanılgı içindeler!

Mustafa Çavdar Meali

Yoksa Rahman’a karşı size yardım edecek bir ordunuz mu var? O kâfirler gerçekten büyük bir aldanışın içindeler. 10/103, 30/47

Mustafa İslamoğlu Meali

Ya da O Rahmândan başka, size yardım edip sizin için askerlik yapacak birileri mi varmış? (Bu hakikati) inkâr edenler, başka değil, sadece sonu kestirilemeyen bir aldanış içindedirler.[5223]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yoksa sizin için kimdir o Rahmân'ın berisinde size yardım edecek ordunuz! Kâfirler ise ancak bir gurur içindedirler.

Suat Yıldırım Meali

Rahman'ın dışında size güyâ yardım edecek kimmiş? Doğrusu kâfirler büyük bir aldanış içindedirler.

Süleyman Ateş Meali

Yahut Rahman'dan başka size yardım ed(ip sizi O'nun azabından kurtar)acak askeriniz kimdir? Kafirler derin bir gaflet ve aldanma içindedirler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Rahman ile aranıza girip size yardım için kenetlenmiş olanlar kimlermiş[1]? Kâfirler bile bile aldanmışlık[2] içinde olurlar.*

Şaban Piriş Meali

Rahman'a karşı size yardım edecek kimdir? Yoksa bu sizin ordunuz mu? Kafirler ancak boş bir gurur/aldanış içindedirler.

Ümit Şimşek Meali

Size Rahmân'dan başka yardım edecek ordunuz hangisi? Kâfirler apaçık bir aldanış içindeler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rahman'a karşı/Rahman'dan başka size yardım edecek ordunuz kimdir? İnkârcılar bir aldanış/gurur içindeler; hepsi bu!

Eski Anadolu Türkçesi

yā kimdür uşbu ol kim ol südür sizüñ yardım ider size, raḥmān’dan ayruķ? degül kāfirler illā maġrurlıķda.

Bunyadov-Memmedeliyev

Yaxud bu əsgərləriniz (köməkçiləriniz) kimdir ki, onlar sizi Rəhmanın əzabından qurtara bilsinlər?! (Bəndələri Allahın əzabından Onun Özündən başqa heç kəs xilas edə bilməz!) Kafirlər, sadəcə olaraq, aldanmaqdadırlar!

M. Pickthall (English)

Or who is he that will be an army unto you to help you instead of the Beneficent? The disbelievers are in naught but illusion.

Yusuf Ali (English)

Nay, who is there that can help you, (even as) an army,(5578) besides (Allah) Most Merciful? In nothing but delusion are the Unbelievers.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.