27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mülk Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Emmen hâżâ-lleżî huve cundun lekum yensurukum min dûni-rrahmân(i)(c) ini-lkâfirûne illâ fî ġurûr(in)

Yoksa sizi rahmandan kurtaracak ordunuz mu var? Kafirler, ancak bir aldanışa dalmışlar.

(İşte bu yegâne kuvvet ve kudret sahibi olan) Rahman’a karşı (ve O’na rağmen), size yardım edeceğine (inandığınız ve süper güç sandığınız) şu sizin ordunuz kimmiş? (Ey Siyonist ve emperyalist zalim güçler ve Allah’tan ziyade bunlardan çekinen ve güvenen gafiller!) Oysa gerçekte bütün kâfirler, sadece boş bir gurur ve aldanış içinde bulunmaktadırlar.

Rahman'a karşı size yardım edecek olan kimmiş, şu sizin ordunuz mu? Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler derin bir gaflet ve aldanma içindedirler.

Rahman olan Allah'ın dışında, kulları durumundakilerden size yardım edip, sizi kurtaracak olanlar, şu askerî erkânınız, ordularınız kimler? Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar eden kâfirler, sadece bir gurur, bir aldanma içindedirler.

Yoksa Rahman'dan başka size yardımda bulunacak askerleriniz kimdir? İnkârcılar yalnızca bir aldanma içindedirler.

Rahmana karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Kafirler yalnızca bir gurur (kesin bir aldanış) içindedirler.

Rahmân'ın azabından sizi kurtaracak kimdir? Yoksa şu ordunuz mu? (Sizi kurtaracak! Ben size azab dilersem, sizi benden kim kurtarabilir?) Kâfirler, ancak bir aldanma içindedirler.

Sizin için asker (ordu) olan bu kişi mi, Allah’a karşı size yardım eder? Hayır, kâfirler ancak açık bir aldanış içindedirler.

Rahmân'a karşı size yardım edebilecek askerleriniz kimlerdir? Kâfirler ancak derin bir yanılgı içindedirler.

Allahtan başka, size yardım edecek ordunuz var mı? Küfredenler ancak aldanıyorlar

Yahut Rahman (olan Allah)'dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkârcılar ancak bir aldanış içindedirler.

Bir ordu gibi Allâh’a karşu size müzâheret idebilecek kimdir? Hakîkatde kâfirlerin gözlerini gurûr bürümüşdür.

Yahut, Rahman olan Allah'ın dışında size yardımda bulunabilecek taraftarlarınız kimdir? İnkarcılar sadece aldanmaktadırlar.

Yahut Rahmân’dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkârcılar ancak bir aldanış içindedirler.

Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.

Rahman'ın dışında size yardım edecek o ordularınız nerede? Gerçekten, inkarcılar bir aldanma içindedirler.

Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar, ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.

Yoksa kimdir o Rahmanın berisinden şu sizin ordularınız ki sizi kurtaracak? Kâfirler başka değil, sade bir gurur içindedirler

Yoksa Rahman'dan başka, size yardım edecek¹ ordunuz mu var? Gerçeği yalanlayan nankörler yalnızca bir aldanış içindedirler.*

Rahmetiâm ve şâmil olan (Allah) a karşı size (kurtarıcı bir) yardımda bulunabilecek olan kimdir? Şu sizin ordunuz mu? Kâfirler gurur dan başkası içinde değildirler.

Yâhut Rahmân'dan başka size yardım (edip azâbını sizden def') edecek şu ordunuz kimdir? O kâfirler ancak bir aldanma içindedirler.

Rahman’dan başka size yardım etmek için orduları olan başka kim vardır? Gerçekten doğruları inkâr edenler aldanmanın içindeler.

Eğer Allah size yardım etmiyecek olursa size ordusu ile yardım edebilecek olan kimdir? İşte tanımazlar aldanıyorlar.

Yoksa esirgeyene karşı size yardım edecek askerleriniz mi vardır? Siz, kâfirler ancak aldanmaktasınız.

Rahman'a karşı size yardım edecek olan kimmiş? Şu sizin ordunuz mu? Küfre sapanlar kesin bir aldanış içindedirler.

Düşünün, eğer Allah sizi cezalandırmak istese, hangi güç, hangi ordu sizi Rahmân’ın elinden kurtarabilir? O çok güvendiğiniz servetiniz, gücünüz, silahlarınız ve ordularınız mı? Görüyorsun değil mi; Rahmân’ı ve O’nun emirlerini, uyarılarını tanımayıp da öldükten sonraki hayatı inkâr edenler,ne büyük bir yanılgı ve aldanma içindedirler!

Peki, size Rahmân’dan başka yardım edecek şu ordu kimdir?
Kâfirler ancak aldanış içindedir.

Yoksa Rahmân’a karşı size yardım edebilecek askerleriniz mi var! kâfirler ancak (derin) bir yanılgı içindedir.

Rahman (olan Allah)’tan başka size yardım edecek güç, kim olabilir? Şu kâfirler gerçekten büyük bir yanılgı içerisindedirler.

Rahmân'dan başka size kalkan 18 olabilecek ve sizi [tehlikelere karşı] koruyabilecek kimse var mı? Bu hakikati inkar edenler, büyük bir yanılgı içindeler!

Yoksa Rahman’a karşı size yardım edecek bir ordunuz mu var? O kâfirler gerçekten büyük bir aldanışın içindeler. 10/103, 30/47

Ya da O Rahmândan başka, size yardım edip sizin için askerlik yapacak birileri mi varmış? (Bu hakikati) inkâr edenler, başka değil, sadece sonu kestirilemeyen bir aldanış içindedirler.[5223]*

Yoksa sizin için kimdir o Rahmân'ın berisinde size yardım edecek ordunuz! Kâfirler ise ancak bir gurur içindedirler.

Rahman'ın dışında size güyâ yardım edecek kimmiş? Doğrusu kâfirler büyük bir aldanış içindedirler.

Yahut Rahman'dan başka size yardım ed(ip sizi O'nun azabından kurtar)acak askeriniz kimdir? Kafirler derin bir gaflet ve aldanma içindedirler.

Rahman ile aranıza girip size yardım için kenetlenmiş olanlar kimlermiş[1]? Kâfirler bile bile aldanmışlık[2] içinde olurlar.*

Rahman'a karşı size yardım edecek kimdir? Yoksa bu sizin ordunuz mu? Kafirler ancak boş bir gurur/aldanış içindedirler.

Size Rahmân'dan başka yardım edecek ordunuz hangisi? Kâfirler apaçık bir aldanış içindeler.

Rahman'a karşı/Rahman'dan başka size yardım edecek ordunuz kimdir? İnkârcılar bir aldanış/gurur içindeler; hepsi bu!

yā kimdür uşbu ol kim ol südür sizüñ yardım ider size, raḥmān’dan ayruķ? degül kāfirler illā maġrurlıķda.

Yā kimdür bu sizüñ çerilerüñüzden, ol kim size nuṣret eyleye TañrıTa‘ālādan özge? Kāfirler degüldürler, illā aldanmaḳ içinde.

Yaxud bu əsgərləriniz (köməkçiləriniz) kimdir ki, onlar sizi Rəhmanın əzabından qurtara bilsinlər?! (Bəndələri Allahın əzabından Onun Özündən başqa heç kəs xilas edə bilməz!) Kafirlər, sadəcə olaraq, aldanmaqdadırlar!

Or who is he that will be an army unto you to help you instead of the Beneficent? The disbelievers are in naught but illusion.

Nay, who is there that can help you, (even as) an army,(5578) besides (Allah) Most Merciful? In nothing but delusion are the Unbelievers.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.