9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hûd Suresi 35. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Em yekûlûne-fterâh(u)(s) kul ini-fteraytuhu fe’aleyye icrâmî ve enâ berî-un mimmâ tucrimûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Yoksa “Bunu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki, “Eğer bunları ben uydurmuşsam, suçum (ve sorumluluğum) bana aittir. Ama (Allah da biliyor ki) Ben sizin işlemekte olduğunuz günahlardan uzağım (beriyim.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yoksa kendisi uyduruyor bunları mı diyorlar. De ki: Eğer uyduruyorsam benim suçum, bana ait ve ben sizin yaptığınız suçlardan uzağım.

Abdullah Parlıyan Meali

Yoksa O, Kur'ân'ı uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer onu uydurdumsa, günahından ben sorumlu olayım; ama hiç değilse sizin sorumlu olduğunuz günahla benim bir ilgim yok.”

Ahmet Tekin Meali

Yoksa:
“Muhammed bu kıssayı uydurdu” mu diyorlar. Sen:
“Eğer bunu uydurdu isem, günahım, vebalim bana ait. Fakat ben sizin, İslâm'a planlı cephe alma günahınızdan, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçunuzdan sorumlu değilim.” de.

Ahmet Varol Meali

Yoksa: "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Onu eğer ben uydurduysam suçum benim üzerimedir. Ancak ben sizin suçlarınızdan uzağım."

Ali Bulaç Meali

'Bunu kendisi uydurdu' mu diyorlar? De ki: 'Eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sizlerin suç olarak işlemekte olduklarınızdan uzağım.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Yoksa Nûh'un kavmi: “- Bu vahyi Nûh uydurdu mu diyorlar? Ey Nûh, onlara de ki: “- Eğer onu uydurdumsa, günahı benim boynumadır. Ben ise, sizin bana yaptığınız iftira günahından beriyim. “

Bahaeddin Sağlam Meali

Yoksa “o bunu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu uydurmuşsam, suçluluğum bana aittir. Fakat ben sizin yaptığınız iftira ve suçtan beriyim.”

Bayraktar Bayraklı Meali

Yoksa, “bunu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Onu uydurduysam günahı bana. Fakat ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım.”

Besim Atalay Meali (1962)

«Yalan yere, uydurdu mu?» diyorlar, de ki: «Eğer uydurdumsa, günahları banadır, sizin suç yapmanızdan ben ise aklanmışım»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey Resul!) Yoksa o (Nuh'un kıssası)nı, “kendisi mi uydurdu” diyorlar? (Onlara) de ki: “Eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sizlerin suç olarak işlediklerinizden uzağım.”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sana "Kuran'ı kendiliğinden uydurdu" derler, de ki: "Uydurdumsa suçu bana aittir; oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım."*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Ey Muhammed!) Yoksa “Onu (Kur’an’ı) kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu uydurmuşsam, suçum bana âittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım.”

Diyanet Vakfı Meali

(Resûlüm!)  Yoksa, «Bunu uydurdu» mu diyorlar? De ki: «Eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzağım.»

Edip Yüksel Meali

"Bunu (bu aktarılan tarihsel tartışmayı) o uydurdu" mu diyorlar? (Ey Muhammed) De ki: "Onu ben uydurmuş isem, suçumdan ben sorumlu olacağım, ve sizin işlediğiniz suçlarla da benim bir ilişkim yok."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki; "Eğer uydurdumsa vebali benim boynumadır. Bense sizin yüklendiğiniz vebalden uzağım".

Elmalılı Meali (Orijinal)

Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki: eğer uydurdumsa vebali benim boynumadır, halbuki ben sizin yüklendiğiniz vebalden berîyim

Erhan Aktaş Meali

Yoksa “Onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer uydurduysam, suçu bana aittir. Ben de sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.”

Hasan Basri Çantay Meali

(Habîbim) belki «Onu (Kur'ânı) kendiliğinden uydurdu» derler. De ki: «Eğer ben onu kendim uydurdumsa günâhı benim üstüme olsun. Halbuki ben sizin (böyle bir iftira ile) irtikâb edegeldiğiniz (günâh) dan tamamen uzağım».

Hayrat Neşriyat Meali

(Habîbim, yâ Muhammed!) Yoksa: “Onu (o Kur'ân'ı, kendisi) uydurdu” mu diyorlar?(2) De ki: “Eğer onu uydurduysam, artık günâhım banadır; fakat ben sizin işlemekte olduğunuz günahlardan uzağım!”*

İlyas Yorulmaz Meali

Yoksa “Onlara bildirdiği vahyi, uydurdu mu?” diyorlar. Deki “Eğer Allah adına söylediklerimi size ben uyduruyorsam, Allah adına yalan uydurma suçunun sorumluluğu bana aittir. Bende sizin işlediğiniz suçlardan uzağım (sorumlusu ben değilim).”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

«— Yoksa onu uydurdu mu» derler [²]. De ki eğer ben onu uydurmuş olsam, yaptığım günahın vebali bana aittir. Benim günah işlemeniz ile bir ilişiğim yoktur [³].*

Kadri Çelik Meali

Onlar, “Bunu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.”

Mahmut Kısa Meali

Ey Muhammed!Yoksa onlar, bunları seninuydurduğunu mu iddia ediyorlar? Onlara de ki: “Eğer onu ben uydurmuşsam, bunun cezasını çekecek olan benim fakat bu, sizin Allah’a karşı olan sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Kaldı ki, hayatım boyunca hiç kimseye, hiçbir sebeple yalan söylemediğimi ve dolayısıyla, Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceğimi gâyet iyi bilirsiniz. Zira ben, sizin işlediğiniz türden, Allah adına yalan uydurmak veya insanları aldatmak gibi günahlardan uzağım.”
Kıssanın geri kalan kısmına gelince:

Mehmet Okuyan Meali

Yoksa “Onu (Muhammed) uydurdu!” mu diyorlar? De ki: “Ben onu uydurursam günahım bana aittir. Ben de sizin işlediğiniz günahtan uzağım.”**

Mehmet Türk Meali

Yoksa onlar: “Bu (Kur’an’ı, Muhammed) kendisi uydurdu” mu diyorlar? (Sen onlara): “Eğer onu ben uydurduysam, günâhım bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.” de.1 *

Muhammed Esed Meali

“[MUHAMMED] kendisi bu [kıssayı] 57 uydurdu” diyorlar, öyle mi? [Ey Peygamber] de ki: “Eğer onu ben uydurduysam bu günahımdan ben sorumlu olayım; ama (hiç değilse) sizin işlediğiniz günahtan uzağım”. 58

Mustafa Çavdar Meali

Yoksa “Uydurdu” mu? Diyorlar. De ki: – Eğer, onu ben uydurmuşsam bunun suçu bana aittir. Ben de sizin işlediğiniz suçlardan sorumlu değilim. 10/41, 11/13

Mustafa İslamoğlu Meali

[1722] YOKSA, “Bu[1723] (kıssayı) o uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu ben uydurmuşsam, bunun sorumluluğu bana aittir: Ama benim, sizin işlediğiniz suçlara ilişkin hiçbir sorumluluğum bulunmamaktadır.”[1724]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yoksa, «O'nu uydurdu!» mu diyorlar? De ki: «Eğer onu ben uydurdum ise günahı benim üzerimedir. Halbuki, ben sizin yapar olduğunuz günahtan berîyim.»

Suat Yıldırım Meali

Yoksa “Kur'ân'ı, kendisi uydurdu! ” mu diyorlar? De ki: “Eğer uydurdumsa günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim. ”

Süleyman Ateş Meali

Yoksa "O(Kur'a)n'ı uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer O'nu uydurmuşsam, suçum banadır. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım."

Süleymaniye Vakfı Meali

Yoksa “Bu hikâyeyi Muhammed uydurdu” mu diyorlar? De ki “Uydurduysam cezamı çekerim. Ama ben, sizin işlediklerinizin cezalarından uzağım.”

Şaban Piriş Meali

Yoksa, “Bunları uyduruyor” mu diyorlar? De ki:-Eğer, onu uyduruyorsam, suçu bana aittir. Ben sizin işlediğiniz suçlardan tamamen uzağım.

Ümit Şimşek Meali

Yoksa onlar “Bu kıssaları kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: Eğer uydurduysam günahı banadır. Fakat ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yoksa, "Onu kendisi uydurdu." mu diyorlar? De ki: "Eğer onu uydurmuşsam işlediğim suç benim aleyhimedir. Ama ben, sizin işlemekte olduğunuz suçlardan sorumlu değilim."

Eski Anadolu Türkçesi

belki eydürler mi “yalan baġladı anı”? “eger yalan baġlayanı anı benüm üzerümedür yazuķ eylemegüm daħı ben bįzārvan andan kim yazuķ eylersiz.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Yoxsa (Məkkə müşrikləri): “O (Muhəmməd) onu (Qur’anı və ya Nuha dair xəbərləri) özündən uydurdu!” – deyirlər. Onlara belə cavab ver: “Əgər mən onu özümdən uydururamsa, günahı mənim boynumadır. Mən isə sizin törətdiyiniz günahlardan uzağam!”

M. Pickthall (English)

Or say they (again) He hath invented it? Say: If I have invented it, upon me be my crimes, but I am innocent of (all) that ye commit.

Yusuf Ali (English)

Or do they say, "He has forged it"? Say: "If I had forged it, on me were my sin! and I am free of the sins of which ye are guilty!(1528)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.