16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Sâd Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Em ‘indehum ḣazâ-inu rahmeti rabbike-l’azîzi-lvehhâb(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Yoksa; (zannediyorlar ki) Azîz ve lütufkâr olan Rabbinin rahmet hazineleri onların (inkârcıların ve münafıkların) yanında mıdır? (Ki böyle söylenmekteydi!)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yoksa üstün ve vergisi bol Rabbinin hazineleri, onların yanında mı?

Abdullah Parlıyan Meali

Yoksa daima üstün olan ve çok lütufta bulunan Rabbinin, rahmet hazinelerine sahip olduklarını mı zannederler?

Ahmet Tekin Meali

Yoksa, kudretli ve hükümran, ihsanı bol Rabbinin rahmet hazineleri, peygamberlik tevdii onların elinde mi?*

Ahmet Varol Meali

Yoksa güçlü ve çok ihsan sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların yanlarında mıdır?

Ali Bulaç Meali

Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

Ali Fikri Yavuz Meali

Yoksa (Ey Rasûlüm), Kur'an'ı sana ihsan eden = Vehhâb, her şeye üstün olan = Azîz Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

Bahaeddin Sağlam Meali

Yoksa büyük kuvvet sahibi, her şeyin vericisi olan Rabbinin hazineleri, onların yanında mı? (Ki paylaştırıyorlar.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Yoksa her şeye gücü yeten ve çok cömert Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

Besim Atalay Meali

Emre olan, bağışlayan Tanrının bağışlama hazneleri onların yanında mı?

Cemal Külünkoğlu Meali

Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yoksa, güçlü ve çok ihsan sahibi olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

Diyanet Vakfı Meali

Yoksa azîz ve lütufkâr olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır!

Edip Yüksel Meali

Yoksa Üstün olan ve Bahşeden Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yoksa sana o Kur'ân'ı veren çok güçlü ve ihsan sahibi Rabbinin hazineleri onların yanında mı?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Yoksa sana onu veren azîz vehhab rabbının rahmeti hazîneleri onların yanında mı?

Erhan Aktaş Meali

Yoksa Çok Yüce ve Çok Bağışta Bulunan Rabb'inin rahmet hazineleri onların yanında mı?

Hasan Basri Çantay Meali

Onların nezdinde O yegâne gaalib, (peygamberliği ve her şey'i dilediğine) ihsâneden Rabbinin rahmet hazîneleri mi var yoksa?

Hayrat Neşriyat Meali

Yoksa Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen) Vehhâb (çok ihsân edici) olan Rabbinin rahmet hazîneleri onların yanında mıdır?

İlyas Yorulmaz Meali

Yoksa bağışlayıcı ve çok güçlü olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

İsmail Hakkı İzmirli

Onlarda yegâne galip olan, dilediğine bahşeden [⁸] Rabbinin rahmet hâzineleri var mıdır ki dilediklerine veriyorlar?*

Kadri Çelik Meali

Yoksa güçlü olan ve karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?

Mahmut Kısa Meali

Yoksa sonsuz kudret ve lütuf sahibi olan Rabb’inin rahmet hazineleri onların elinde mi ki, dilediği kişileri Peygamber yapma yetkisini kendilerinde görüyorlar?

Mehmet Türk Meali

Yoksa o (kâfirler) çok şerefli ve lütuf sahibi Rabbinin hazinelerinin kendilerinin yanında olduğunu mu (zannediyorlar)?1*

Muhammed Esed Meali

Yoksa onlar, kudret ve lütuf sahibi olan Rabbinin rahmet hazinelerine sahip [olduklarını mı zanneder]ler? 13

Mustafa Çavdar Meali

Yoksa senin sonsuz kudret ve lütuf sahibi Rabbinin rahmet hazineleri onların elinde de ondan dolaya mı seni elçiliğe layık görmüyorlar? 4/53, 17/100

Mustafa İslamoğlu Meali

Yoksa, mutlak kudret ve lütuf sahibi Rabbinin rahmet hazinelerinin tasarrufu onların elinde mi?

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yoksa onların yanında mıdır, her şeye galip, çokça bağışlayıcı olan Rabbinin rahmet hazineleri?

Suat Yıldırım Meali

O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında? [4, 53-55; 17, 100]

Süleyman Ateş Meali

Yoksa daima üstün olan, çok lutufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

Süleymaniye Vakfı Meali

Üstün ve çokça bağış yapan Rabbinin(Sahibinin) ikram hazinesi, yoksa onların yanında mı?

Şaban Piriş Meali

Yoksa güçlü ve bol bol veren Rabbi'nin rahmet hazineleri onların yanında mı?

Ümit Şimşek Meali

Yoksa herşeye üstün kudret sahibi ve bütün nimetlerin bağışlayıcısı olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yoksa Azîz, Vahhâb olan Rabbinin rahmetinin hazineleri onların katında mı?

Eski Anadolu Türkçesi

yā ķatlarında mıdur ħazįneleri çalabuñ raḥmetüñ beñdeşsüz baġışlayıcı?

Bunyadov-Memmedeliyev

Yoxsa (ya Peyğəmbər!) Sənin yenilməz qüvvət, kərəm sahibi olan Rəhbinin rəhmət xəzinələri onlara məxsusdur?!

M. Pickthall (English)

Or are theirs the treasures of the mercy of thy Lord, the Mighty, the Bestower?

Yusuf Ali (English)

Or have they the treasures of the mercy of thy Lord,- (4156) the Exalted in Power, the Grantor of Bounties without measure?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.