19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fâtır Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul eraeytum şurakâekumu-lleżîne ted’ûne min dûni(A)llâhi erûnî mâżâ ḣalekû mine-l-ardi em lehum şirkun fî-ssemâvâti em âteynâhum kitâben fehum ‘alâ beyyinetin minh(u)(c) bel in ya’idu-zzâlimûne ba’duhum ba’dan illâ ġurûrâ(n)

De ki: Gördünüz mü Allah'tan başka taptığınız ve Tanrıya eş sandığınız şeyleri? Gösterin bana, ne yarattılar onlar yeryüzünde, yoksa göklere bir ortaklıkları mı var onların, yahut da onlara bir kitap mı verdik de onlar, apaçık bir delile sahip? Hayır, zalimler, birbirlerine ancak yalan vaitte bulunmadalar.

De ki: "Siz, (aklınızı başınıza alıp) Allah’ın dışında taptığınız ortaklarınıza (hiç) bakmıyor musunuz? (Haydi söyleyin ve) Bana (görüş ve düşüncelerinizi belirtin); bunlar yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı vardır? Gösterin bakalım!.. Yoksa Biz onlara (Kur’an dışında özel ve gizli) bir kitap vermişiz de, onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde mi (sanılmaktadırlar)?" Hayır, zulmedenler birbirlerini aldatmaktan (boş gurur ve kuruntulardan) başka bir va’adde bulunmuyorlar. (Bunu da yakında anlayacaklardır.)

De ki. “Allah'ı bırakarak, Allah'a eş ve ortaklar tanıdığınız ilahlara, hiç dikkat ettiniz mi? Onların yeryüzünde, neyi yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların, göklerin yaratılışında bir payları mı var? Yoksa onlara bir kitap vermişiz de, ondan elde ettikleri açık bir delil üzere mi bulunuyorlar? Hayır, yaratılış gayesi dışında yaşayanlar, birbirlerine aldatmaktan başka birşey vaat etmiyorlar.”

“Allah'ı bırakıp, kulları durumundakilerden, taptığınız, yalvardığınız, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortak saydığınız varlıkları gördünüz mü? Gösterin bana, yeryüzünden neyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yahut biz onlara bir kitap mı verdik de, onlar, o kitaptaki hak bir delile dayanıyorlar? Hayır, inkârda, isyanda, şirkte devam eden, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen o zâlimler, müşrikler yalnızca birbirlerini aldatan vaatlerde bulunuyorlar.

De ki: "Şu Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Yerden neyi yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de ondan apaçık bir belge üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaadetmiyorlar.

De ki: 'Siz, Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar.

(Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Allah'dan başka ibadet etmekte olduğunuz ortaklarınız (putlarınız) yeryüzünde neyi yaratmışlardır? Bana haber verin, gösterin bakalım!” Yoksa onların göklerde (Allah ile) mi bir ortaklığı var? Yoksa kendilerine bir kitap vermişiz de ondan (lehlerine) bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, o zalimler birbirlerine ancak bâtılı vaad ediyorlar.

De ki: “Allah’ın dışında yalvarıp eş koştuklarınızı gördünüz mü? Gösterin bakalım; yerden ne yaratmışlar? Yoksa onlara bir kitap verdik de, onlar ondaki delile mi dayanıyorlar? Hayır! O zalimler, birbirlerine, aldatmaktan başka bir şey vaadetmiyorlar.

De ki: “Allah'tan başka yalvardığınız ortaklarınızı hiç düşündünüz mü? Gösteriniz bana! Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar! Yoksa onların göklerde mi bir ortakları var! Yoksa biz onlara bir kitap mı verdik de onlar, o kitaptaki bir delile dayanıyorlar?” Hayır! O zâlimler/müşrikler, birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaad etmiyorlar.

Allahı bırakarak gördünüz mü ona koşmuş olduğunuz eşleri? Bana gösterin, yoksa onların gökyüzünde ortakları var mıdır? Ya da onlara, bir kitap mı vermişiz, bu kitap yüzünden, belge üzre olalar? Hayır, zalim olanlar ancak birbirini aldatırlar

De ki: “Bir baksanıza Allah'a ortak tutup, O'ndan başka ilâh diye yalvardığınız şu varlıklara! Gösterin bana, onlar yerden ne yaratmışlardır?” Yoksa onların göklerde mi bir ortaklığı var, ya da kendilerine bir kitap vermişiz de ondan açık bir delil mi var ellerinde? Hayır, o zalimler, birbirlerini aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler!

Ânlara di ki: "Allâh’a koşdığınız ve tapdığınız şerîklerin yaratdığı bir parça toprak gösterebilür misiniz? Semâvâtın halkında ânların iştirâki var mı? Ânlara istişhâd idebilecekleri bir kitâb gönderdik mi? Hayır! Lâkin zâlimler biri birilerine gururdan başka bir şey olmayan şeyler va’d idiyorlar.

De ki: "Allah'ı bırakıp da taptığınız putlarınıza hiç baktınız mı? Bana gösterin, onlar yerden hangi şeyi yarattılar?" Yoksa onların Allah'la ortaklığı göklerde midir? Yoksa Biz onlara kitap verdik de ondaki delillere mi dayanırlar? Hayır; zalimler, birbirlerine sadece aldatıcı söz söylerler.

De ki: “Allah’ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerden ne yaratmışlardır?” Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de, o kitaptan, açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka hiçbir şey vaad etmezler.

De ki: “Allah’ı bırakıp da taptığınız ve O’na ortak koştuğunuz varlıklar üzerinde hiç düşündünüz mü? Gösterin bana, yeryüzündeki hangi nesneyi yaratmışlar! Yoksa onların göklerde mi ortaklığı var? Yahut biz onlara bir kitap vermişiz de onlar oradaki kesin bir delile mi dayanmaktalar? Hayır hayır! O zalimlerin birbirlerine vaadleri aldatmacadan başka bir şey değildir.

De ki: Allah'ı bırakıp da taptığınız, ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana! Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar! Yoksa onların göklerde mi bir ortaklıkları var! Yahut biz onlara, (bu hususta) bir kitap mı verdik de onlar, o kitaptaki bir delile dayanıyorlar? Hayır! O zalimler birbirlerine, aldatmadan başka bir şey vâdetmiyorlar.

De ki, "ALLAH'ın dışında çağırdığınız ortaklarınızı düşündünüz mü; onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar bana gösterin?" Yoksa onların gökte bir ortaklıkları mı var? Veya onlara bir kitap verdik de ondaki bir delile mi dayanıyorlar? Doğrusu, zalimlerin birbirlerine ancak aldatıcı sözler verirler.

De ki: "Gördünüz ya, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ortaklarınızı! Gösterin bana, yer yüzünden neyi yaratmışlardır?" Yoksa onların gök yüzünde bir ortaklığı mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap vermişiz de ondan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır o zalimler, birbirlerine aldatmadan başka bir vaadde bulunmuyorlar.

De ki gördünüz a o Allahın berîsinden yalvardığınız şeriklerinizi? Gösterin bana onlar bu Arzdan hangi cüz'ü yaratmışlar? Yoksa onların gökler de mi bir ortaklığı var? Yoksa kendilerine bir kitab vermişiz de ondan bir beyyine üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır o zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir va'dde bulunmıyorlar

(Resûlüm! O müşriklere) de ki: “Allah’ı ilâh edinmekle birlikte, (ilâh olduklarını iddiâ ederek) yalvardığınız (ve böylelikle Allah’a) ortak (koştuğunuz put) larınızı (n herhangi bir şey yarattığını) gördünüz mü? (Haydi!) Onların yeryüzünde yarattıkları bir şey gösterin bana!” Yoksa onların, göklerin yaratılışında mı bir ortaklıkları var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de o kitaptan, açık bir delile mi dayanıyorlar? Hayır! (Bilakis o) zâlimler (kâfirler) birbirlerine aldatmaktan başka hiçbir şey vadetmiyorlar.

Ezelî ve ebedî ilmi ile her şeyi hakkıyla bilen Rabbimizin, kâfirlere yöneltmiş olduğu bu tür sorular, esasında onları azarlama ve kınama ifadeleridir... Devamı..

De ki: “Allah'ın yanı sıra kulluk ettiğiniz, ortak koştuklarınıza hiç baktınız mı? Gösterin bana, yeryüzünde neyi yaratmışlar? Ya da onlar için göklerde bir ortaklık mı var? Ya da onlara bir kitap verdik de onlar, ondan bir beyyine¹ üzerinde midirler? Hayır, hayır! Zalimlerin birbirlerine verdikleri sözler², aldatmacadan başka bir şey değildir.

1- Açık kanıt içeren belge, bilgi. 2- Şefaat olunacaklarına dair.

(Habîbim) de ki: «Allâhı bırakıb tapdığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Yerden her hangi bir şey'i yaratdıklarını bana gösterin»! Yoksa onların göklerde (Allah ile) bir ortaklığı mı var? Yahud biz onlara bir kitâb vermişiz de kendileri bundan apaçık bir hüccet üzerinde midirler? Hayır, o zaalimler birbirini aldatmakdan başka bir va'dde bulunmuyor (lar).

De ki: “Söyleyin bana! Allah'ı bırakıp da (O'na şirk koşarak kendilerine)yalvarmakta olduğunuz ortaklarınız, yerden neyi yarattılar, bana gösterin! Yoksa onlar için, göklerde (Allah ile sözleştikleri) bir ortaklık mı var? Yoksa kendilerine bir kitab vermişiz de onlar ondan bir delil üzerinde midirler?” Hayır! O zâlimler birbirlerine, aldatmadan başka bir şey va'd etmiyor.

De ki: “Bir baksanıza Allah’a ortak tutup, O’nun yanı sıra ilâh diye yalvardığınız şu varlıklara! Yeryüzünde yarattıkları ne var, haber verin bana! Yoksa göklerin yaratılmasında ve idaresinde mi Allah’a ortaklıkları var?” Yoksa (Allah’a ortaklar koşan) şu insanlara Biz bir kitap vermişiz ve ondan aldıkları açık bir delile dayanıyorlar da mı, Allah’a ortaklar koşuyorlar? Bilakis zalimler, birbirlerine aldatmaktan başka bir şey vaat etmiyorlar.”

Onlara deki “Allah’dan başka kulluk edip yalvardıklarınızı görüyor musunuz? Yeryüzünden neyi yarattılar? Bana gösterin. Yoksa onların göklerde ortakları mı var? Veyahut onlara yazılı bir belge verdik de, onlar ondaki açıklamalara mı dayanıyorlar? Hayır! Zalimler, yalnızca kendileri gibi haksızlık yapan bazılarına aldanma vaadin de bulunuyorlar. .

De ki: «Allah’ı bırakıp da taptıklarınızı görmüyor musunuz; bunlar yeryüzünde neyi yaratmışlardır, bana göstersenize. Yoksa onların göklerin yaratılmasında mı ortaklıkları var? Yoksa Biz onlara bir Kitap vermişiz de ellerinde apaçık kandırıcı belgeler mi bulunuyor?» Yok, o kıyıcıların biribirlerine verdikleri sözler hep aldatıcı sözlerdir.

Müşriklere de ki Allah/ı bırakarak taptıklarınız putlar yeryüzünde ne yaratmıştır? Gördünüz mü? Bana gösterin; Yok gökleri yaratmakta onların bir ortaklıkları var mıdır? Yoksa onlara bir Kitap verdik de putlara tapma hususunda O/nun açık burhanına mı istinat ediyorlar. Hayır, zalimler diğerlerini aldatmadan, yalandan başka bir şey vaadetmezler.

(Ey Peygamber!) De ki: “Allah’ın yanı sıra/O’ndan başka çağırdığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yeryüzünde ne yarattıklarını gösterin bana! Yoksa onların göklerde bir ortakları mı var? Yoksa Biz onlara bir kitap verdik de, onlar oradaki bir delile mi dayanıyorlar?”²⁰ Bilakis, zalimler birbirlerini aldatmaktan başka hiçbir şey vaat etmezler.

20 Krş. Ahkâf, 46/4; Ra’d, 13/16; Tûr, 52/35-36; Zuhruf, 43/21-22

De ki: “Baksanıza, Allah'tan başka yalvardığınız ortaklarınız (var ya), onların yeryüzünde neyin yaratıcıları olduklarını bana göstersenize! Yoksa onların göklerde mi bir ortaklığı var, ya da kendilerine bir kitap vermişiz de ondan açık bir delil mi var ellerinde? Hayır, o zalimler, birbirlerini aldatmadan başka bir vaatte bulunmuyorlar!

Ey Müslüman! Onlara de ki: “Allah’tan başka itaate çağırdığınızve böylece Allah’a ortak koştuğunuz putlarınızı ve putlaştırdığınız liderlerinizi, sahte ilâhlarınızı bir düşünsenize: Gösterin bana, yeryüzünde ne yaratmış bunlar! Yâhut onların, göklerin yaratılıp yönetilmesinde bir ortaklıkları mı var?”
Bakın, zâlimler, nasıl da göz göre göre hakîkatten yüz çeviriyorlar! Yoksa Biz onlara bu iddialarını destekleyici bir Kitap gönderdik de, onda buldukları bir delile mi dayanıyorlar? Hayır; aslında zâlimler, birbirlerini boş vaadlerle aldatmaktan başka bir şey yapmıyorlar! Oysa görmüyorlar mı ki:

De ki:
“Allah’tan başka dua ettiğiniz ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, Yer’den ne yarattılar? Yoksa onların ortaklığı Gökler’de mi? Yoksa onlara bir kitap mı verdik de ondan bir beyyine (açık belge) üzerindedirler?”. Aksine, Zâlimler birbirine sadece aldatma vaad ediyor.

Resulüm de ki: " Allah diye el açıp dua ettiğiniz putları düşündünüz mü hiç? Bana gösterebilir misiniz topraktan neyi yaratabilmişler? Yoksa onların göklerin yaratılmasında bir katkıları mı var? Ya da bu adamlara bir kitap verdik de, ona mı bel bağlıyorlar ? " Ne yazık ki kendilerine saygıyı yitirenler, hep birbirilerini boş vaatlerle kandırıyorlar...

Onlara deki; "Allah’tan başka yalvardığınız ilahlarınızı gördünüz mü? Bana gösterin! Onlar neyi yarattılar? Yoksa göklerin yerin yaratılmasında onların Allah ile ortaklığı mı var? Yoksa inkâr edenlere biz önceden bir kitap verdik de onlar o kitabı mı kendilerine delil gösteriyorlar? Hayır! Andolsun! Onları inkâra sürükleyecek bir kitap göndermedik! Onlar kendilerini ve birbirlerini kandırmaktan başka bir şey yapmıyorlar."

De ki: “Allah’ın peşi sıra yalvardığınız ortaklarınızı bir düşünsenize! Yerden neyi yaratmışlar bana gösterin veya göklerle ilgili (onların yaratılışında) onların ortaklığı mı varmış! Yoksa biz onlara (farklı) bir kitap vermişiz de o kitaptan bir delile mi dayanıyorlarmış!” [*] Aksine o zalimler birbirlerine aldanmadan başka bir şey vadetmiyorlar.

Benzer mesaj: Ahkâf 46:4.

(Ey Muhammed!): “Siz, Allah’a ortak koşarak taptıklarınızı hiç gördünüz mü? Gösterin bana! Onlar yeryüzündeki neyi yarattılar? Ya da onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yahut Biz, onlara bir kitap verdik de onlar, ondaki bir delile mi dayanıyorlar?” de. Asla (böyle bir şey yoktur.) O zâlimler, birbirlerine aldatmadan başka bir şey vâdetmiyorlar.

De ki: “Allah’a ortak koştuğunuz varlıkları ve güçleri ²⁵ [ve] Allah’tan başka yalvarıp yakardıklarınızı [gerçekten] hiç düşündünüz mü? Bana onların yeryüzünde ne yarattıklarını gösterin; yoksa onların gökler[in yönetimin]de bir katkıları mı var [sanıyorsunuz]?” Onlara ²⁶ [görüşlerini destekleyici] bir kanıt olarak kullanabilecekleri bir ilahî vahiy mi gönderdik? ²⁷ Hayır! Zalimlerin birbirleri hakkında besledikleri [ümitler], hayalden öteye geçmez. ²⁸

25 Lafzen, “sizin [Allah’a] ortak koştuklarınızı”: bkz. 6:22, not 15.26 Yani, Allah’tan başka varlık ve güçlere ilahlık yakıştıranlara.27 Karş. 30:35 ... Devamı..

De ki: – Allah ile aranıza koyup dua ile yalvarıp yakardıklarınız hakkında hiç düşündünüz mü? Gösterin bana onlar yeryüzünde neyi yaratmışlar? Yoksa onların göklerin yönetiminde bir ortaklıkları mı var? Ya da onlara bir kitap vermişiz de ondaki bir belgeye dayanarak mı şirk koşuyorlar? Hayır, gerçekte bu ortak koşanlar birbirlerine aldatmacadan başka bir vaatte bulunmuyorlar. 13/16, 46/4...6

De ki: “Allah dururken, yalvarıp yakararak kendilerinde ilâhî nitelikler vehmettiğiniz kimseler hakkında kafa yordunuz mu hiç? Bana gösterin bakayım, yeryüzünde neyi yaratmışlar? Yoksa onların gökler(in yönetimin)de bir payı mı var? Veyahut onlara bir vahiy indirdik de, kendileri delil olarak ona mı dayanıyorlar? Asla! Bu haddini bilmezler, birbirlerine sadece aldanış vaad ediyorlar.

(Ey Muhammed) De ki: "Allah'ı bırakıp da taptığınız nesnelere bir bakın. Yeryüzünde onlar ne yaratmışlardır, gösterin bana. Yoksa onların (taptığınız nesnelerin) göklerde Allah ile bir ortaklığı mı var? Yoksa biz onlara bir kitap verdik de, kendileri o kitaptaki bir delile mi dayanıyorlar? Hayır, O zalimler ancak birbirine aldatıcı şeyler va'dederler.

De ki: "Siz, Allah’tan başka yalvardıklarınızdan ne gördünüz? Yerden hangi şeyi yarattılar?" Yoksa onların, gökte bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara bir kitap vermişiz de onlar o kitaptan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, o zâlimler birbirlerine, aldatmadan başka bir şey va’detmiyorlar.

De ki: «Gördünüz mü Allah'tan gayrı kendilerine ibadet ettiğiniz şeriklerinizi? Bana gösteriniz, yerden neyi yaratmışlardır? Yoksa onlar için göklerde bir ortaklık var mıdır?» Yoksa onlara bir kitap vermişiz de, artık onlar ondan bir beyyine üzerinemi bulunuyorlar? Hayır, o zalimlerin bazısı bazısına aldanıştan başka bir vaadde bulunmazlar.

De ki: Baksanıza, Allah'tan başka yalvardığınız şu şeriklerinize! Gösterin bakalım bana: Dünyanın nerelerini yaratmışlar? Yoksa göklerin yaratılmasında mı Allah'a ortaklıkları var? Yoksa Biz onlara bir kitap verdik de onlar onun aydınlığında mı bulunuyorlar? Sözün doğrusu şu ki: Zalimler birbirlerine sadece yalan, dolan ve aldanma vâd ederler.

De ki: "Siz, Allah'tan başka yalvardığınız şu tanrılarınızı gördünüz mü? Bana gösterin (bakayım), onlar yerden hangi şeyi yarattılar?" Yoksa onların, gökler(in yaratılmasın)da (Allah'a) ortaklıkları mı var? Yoksa biz onlara (taptıkları putları bize ortak koşmalarını söyleyen) bir Kitap vermişiz de onlar o Kitaptan bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, o zalimler birbirlerine, aldatmadan başka bir şey va'detmiyorlar.

Yâ Muhammed! Di ki: "Allâh'dan gayrı 'ibâdet iylediğiniz putlarınızın arzdan bir şey halk itdiğini gördiniz mi? Bana gösteriniz. Yoksa onların göklerde müşâreketleri mi var? Yoksa onlara bir kitâb mı virdik ki ondan şirkleri içün hüccetleri ola? Hayır! Ne öyle ve ne de böyledir. Belki zâlimlerin birbirlerine va'ad iyledikleri şey ancak aldadıcı ve bâtıl şeylerdir.

De ki: "Allah ile ortak sayarak araya koyup yardım istediklerinize baktınız mı? Gösterin bana; onlar yerin hangi parçasını yaratmışlar. Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Ya da onlara bir yazı verdik de onu belge olarak mı kullanıyorlar? Hayır; o zalimlerden biri diğerine sadece aldatıcı vaadde bulunur.

De ki:-Allah'tan başka dua ettiğiniz ortaklarınızı görüyor musunuz? Onların dünyada ne yarattığını bana gösterin. Yoksa, onların ortaklıkları göklerde midir? Yoksa onlara bir kitap verildi de, ondan bir belgeye mi dayanıyorlar? Hayır, zalimler birbirlerini aldatmaktan başka bir vaatte bulunmuyorlar.

De ki: Gördünüz mü Allah'tan başka yakardıklarınızı? Onlar yeryüzünde ne yaratmışlarsa gösterin bana! Yoksa onların göklerde mi bir ortaklığı var? Veya Biz onlara bir kitap verdik de ondan bir delile mi dayanıyorlar? Doğrusu, o zalimler birbirlerini yalan vaadlerle aldatıp dururlar.

De ki: "Allah'ın berisinden yakardığınız şu ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana topraktan neyi yarattı onlar!" Yoksa göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa onlara bir Kitap verdik de kendileri o Kitap'tan bir kanıt üzerinde midirler? Hayır, zalimler birbirlerine aldanıştan/aldatıştan başka hiçbir şey vaat etmezler.

eyit “bildürüñ ortaķlaruñuzı anlar kim ŧaparsız Tañrı’dan ayruķ gösterüñ baña ne nesene yarattılar yirden! yā anlaruñ mıdur ortaķlıķ göklerde yā virdük mi anlara kitāb pes anlar ḥüccet üzeredür andan? belki va'de eylemez žālimler bir nicesi bir niceye illā aldamaķ.

Eyit yā Muḥammed: Görür misiz ol şerīklerüñüzi ki ṭaparsız Tañrıdan özge, gösterüñüz baña ne nesne yaratdılar yirden? Yā anlar şerīkligi var mıdurgöklerde? Yā biz anlara virdük mi bir kitāb ki ḫaber vire anlar şerīk olġanıki anlar ḥüccet üstine olalar andan? Bel ki ẓālimler biri birine va‘de eyle‐mezler, illā aldamaḳ.

(Ya Rəsulum! Məkkə müşriklərinə) de: “Mənə bir göstərin (deyin) görüm, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə (yaxud yerdən və yerə bənzər şeylərdən) nəyi yaradıblar? Yoxsa onların göylərdə (Allahla) bir şərikliyi var? Yaxud onlara (ilahi) bir kitab vermişik və (Allaha şərik qoşmaq barəsində) oradakı bir dəlilə istinad edirlər?! Xeyr, o zalımlar (bütlərin onlar üçün şəfaət edəcəyi haqda) bir-birinə ancaq yalan və’d verirlər.

Say: Have ye seen your partner gods to whom ye pray beside Allah? Show me what they created of the earth! Or have they any portion in the heavens? Or have We given them a Scripture so that they act on clear proof therefrom? Nay, the evil doers promise one another only to deceive.

Say: "Have ye seen(3932) (these) ´Partners´ of yours whom ye call upon besides Allah. Show Me what it is they have created in the (wide) earth. Or have they a share in the heavens? Or have We given them a Book from which they (can derive) clear (evidence)?- Nay, the wrong-doers promise each other nothing but delusions.

3932 The people who enthrone in their hearts for worship anything besides Allah may well be asked a few questions. Some of such questions are indicate... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.