13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tûr Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Em te/muruhum ahlâmuhum bihâżâ(c) em hum kavmun tâġûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(O müşrik ve münafık kesimlere) Yoksa bu (itham ve iddiaları) kendilerine saçma-akılları (ve hayali kurguları) mı emretmektedir? Yoksa onlar (çok sapkın ve) azgın bir kavim midir (ki böylesi hile ve hıyanetlere kalkışıyorlar) ?

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yoksa bu sözleri akılları mı emrediyor onlara, yoksa azgın bir topluluk mu onlar?

Abdullah Parlıyan Meali

Yoksa bu tutarsızlık ve çelişkiyi, akılları mı onlara emrediyor. Yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?

Ahmet Tekin Meali

Yoksa, bu saçma sapan düşünceyi onlara akılları mı emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim midirler?

Ahmet Varol Meali

Bunu kendilerine akılları mı emrediyor yoksa onlar azgın bir topluluk mudurlar?

Ali Bulaç Meali

Yoksa bunu kendilerine saçma-akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midir?

Ali Fikri Yavuz Meali

Yoksa, (Hz. Peygambere kâhin ve mecnûn demekle) bu tenakuzu onlara akılları mı emrediyor. Yoksa azgın bir kavim midirler?

Bahaeddin Sağlam Meali

Yoksa akılları mı böyle emrediyor?(2) Yoksa onlar azgın bir toplum mudurlar?(3) (Onun için mi böyle söylüyorlar.)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlara akılları mı bunu emrediyor? Yoksa onlar azgınlar topluluğu mudurlar?

Besim Atalay Meali (1962)

Yoksa onların kötü akılları mı bunu emreder? Ya da onlar azgın bir ulus mudur?

Cemal Külünkoğlu Meali

Acaba bunu kendilerine saçma akılları mı emrediyor? Yoksa bu onlar(ın bencil ve) azgın bir topluluk (olmalarının bir sonucu) mudur?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bunu onlara akılları mı buyuruyor? Yoksa onlar azgın bir millet midirler?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?

Diyanet Vakfı Meali

Onlara akılları mı bunu emreder, yoksa onlar, azgın bir topluluk mudur?

Edip Yüksel Meali

Bunları rüyalarının etkisiyle mi söylüyorlar, yoksa onlar haddi aşan bir topluluk mudur?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onların akılları mı bunu emreder yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Yoksa onlara bunu (bu tenakuzu) akılları mı emrediyor? Yoksa azgın bir kavım mıdırlar?

Erhan Aktaş Meali

Yoksa onların düşleri böyle mi istiyor? Yoksa onlar azgın bir halk mı?

Hasan Basri Çantay Meali

Yahud bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgınlar güruhu mudur?

Hayrat Neşriyat Meali

Yoksa onlara bunu (bu iftirâlarını) akılları mı emrediyor? Yoksa onlar, bir azgınlar topluluğu mudur?

İlyas Yorulmaz Meali

Yoksa o inkârcıların hayalleri mi peygamberi bu ithamlarla suçlamayı emrediyor? Yoksa onlar Rablerine karşı azgın bir topluluk mu?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onların kısa akılları kendilerine böyle mi buyuruyor? Yok, onlar taşkın kimselerdir.

Kadri Çelik Meali

Yoksa bunu kendilerine saçma akılları mı emretmektedir? Yoksa kendileri azgın bir kavim midir?

Mahmut Kısa Meali

Oysa Kur’an’ı reddedenler, iddialarını destekleyecek en küçük bir delile bile sahip değiller. O hâlde neden inkâr ederler? Bunu onlara akılları mı emrediyor; yoksa bu hâl, onların bencil, inatçı ve azgın bir topluluk olmalarının bir sonucu mudur?

Mehmet Okuyan Meali

Onlara akılları mı bunu emrediyor; yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?

Mehmet Türk Meali

Onlara bu (şaçma-sapan) şeyleri ya akılları emrediyor1 ya da onlar, gerçekten azgın bir toplumdurlar.*

Muhammed Esed Meali

Akılları mı onlara bu [tavrı takınmaları]nı telkin ediyor, yoksa (bu hal) [sadece] kaba bir küstahlığın eseri midir? 19

Mustafa Çavdar Meali

Yoksa onlara, bunu kendi savruk akılları mı telkin ediyor? Yoksa onlar, azgın bir toplum mudur? 9/97, 43/5

Mustafa İslamoğlu Meali

Onları bu tavra, kapıldıkları hayal ve kuruntular mı sevk ediyor yoksa?[4761] Ya yoksa isyanda sınır tanımayan azgın bir topluluk mu bunlar?*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yoksa onlara bununla akılları mı emrediyor? Yoksa onlar bir azgın kavim midirler?

Suat Yıldırım Meali

Akılları mı kendilerinden bunu istiyor, yoksa onlar azgın bir toplum olduklarından mı böyle yapıyorlar?

Süleyman Ateş Meali

Akılları mı bunu kendilerine emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu duygusallıktan uzak bir karar gereği midir? Yoksa onlar bir azgınlar topluluğu mudur?

Şaban Piriş Meali

Yoksa onlar, bunu rüyalarında mı gördüler? Yoksa onlar, azgın bir toplum mudur?

Ümit Şimşek Meali

Bunu akılları mı söyletiyor, yoksa onlar sırf bir azgınlar güruhu mu?(5)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Acaba bunu onlara hayalleri mi emrediyor yoksa bunlar azmış bir topluluk mu?

Eski Anadolu Türkçesi

belki buyurur anlara 'aķılları uşbunı belki anlar ķavmdur azġunlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Yoxsa onların puç ağılları bunu (bu cür batil sözləri deməyi) onlara əmr edir? Xeyr, onlar azğın bir qövmdürlər.

M. Pickthall (English)

Do their minds command them to do this, or are they an outrageous folk?

Yusuf Ali (English)

Is it that their faculties of understanding urge them(5066) to this, or are they but a people transgressing(5067) beyond bounds?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.