20 Ocak 2022 - 17 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Em hasibe-lleżîne fî kulûbihim meradun en len yuḣrica(A)llâhu adġânehum

Yoksa, gönüllerinde hastalık olanlar, Allah, onların kinlerini, hasetlerini hiç meydana çıkarmayacak mı sanmaktadır?

Yoksa kalplerinde hastalık bulunan (münafık oldukları halde dindar tavrı takınan ve kendilerini makam ve menfaat karşılığı şeytani güç odaklarına kiralayan bu riyakârlar ve sahtekârlar; içlerinde sakladıkları hainliklerini ve) gizli kinlerini, Allah’ın hiç açığa çıkarmayacağını mı sanmışlardı?

Yoksa kalpleri hasta olanlar, Allah'ın kalplerindeki kinleri ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Yoksa Allah'ın, kalpleri kararmış, aklından zoru olan hasta ruhluların kinlerini asla ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın, kendilerinin kinlerini meydana çıkarmayacağını mı sandılar?

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın kinlerini hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?

Yoksa o kalblerinde bir maraz (nifak) bulunanlar, kinlerini Allah asla meydana çıkarmaz mı sandılar?

Yoksa kalplerinde hastalık olan o münafıklar. (Müslümanlara karşı) kalplerinde sakladıkları kinlerini, Allah’ın ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Yoksa o kalplerinde hastalık olanlar, Allah kendilerinin şiddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar?

Yürekleri bozuk olan kimseler, Allah onlardan, hınçlarını hiç çıkarmaz mı sanırlar?

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar sandılar mı ki, Allah onların kinlerini meydana çıkarmayacaktır? 

Bkz. 9/64

Kalbleri mariz olanlar fenâlıkları Allâh tarafından meydâna çıkarılmaz mı zan idiyorlar?

Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kinlerini dışarı vurmayacağını mı sandılar?

Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar Allah’ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah'ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?  

 Hem Hz. Peygamber’e, hem de müminlere kin besleyen münafıklar, kâfirlere yardım ediyor, buna karşılık iman ve cihad gibi ilâhî hoşnutluğa sebep olaca... Devamı..

Kalplerinde hastalık bulunanlar, ALLAH'ın, onların kinlerini açığa çıkaracağını bilmezler mi?

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah kendilerinin kinlerini hiç ortaya çıkarmaz mı sandılar?

Yoksa o kalblerinde bir maraz bulunanlar, Allah kendilerinin kinlerini asla meydana çıkarmaz mı sandılar?

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın, içlerindeki kini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Yoksa kalblerinde maraz bulunanlar, kinlerini Allahın asla (meydana) çıkarmayacağını mı sandı (lar)?

Yoksa kalblerinde bir hastalık (nifak) bulunanlar, Allah, kinlerini aslâ ortaya çıkarmayacak mı sandı(lar)?

Kalplerinde hastalık olanlar, Allah’ın onların kalplerindeki hastalıklarını ortaya çıkarmayacağını mı zannettiler?

Yoksa içi bozuk olanların hınçlarını Allah ne de olsa ortaya koymıyacak mı sandılar?

Yoksa kalplerinde nifak hastalığı bulunanlar, Allah kendilerinin kinlerini ortaya koymayacak mı sandılar?

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar, kendi (içlerinde gizledikleri) kinlerini Allah'ın hiç (ortaya) çıkarmayacağını mı sandılar?

Yoksa kalplerinde hastalık bulunan bu münâfıklar, müminlere karşı besledikleri kinlerini ve hâince tuzaklarını Allah’ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlardı?

Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, “Allah onların kinlerini asla çıkarmayacak” diye mi hesap etti?

Kalplerinde hastalık olanlar; Allah’ın içlerindeki kini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Allah insanların başına öyle olaylar getirir ki; şahit oldukları bu olaylar karşısında, kalplerindekini gizleyemezler ve gerçek benlikleri, niyetleri, inançları ortaya çıkıverir. İnananların katışıksız inancı, münafıkların ikiyüzlü riyakâr tavırları, inkâr edenlerin inkârı tamamen ortaya çıkar. Siz başınıza gelen olayların boşuna mı olduğunu sanıyorsunuz? Rabbiniz sizin durumunuzu dünyada apaçık ortaya çıkarmadıktan sonra; kendi gerçeğinizi size göstermedikten sonra, ölümün sizi alacağını mı sanıyorsunuz? Andolsun ki; Allah yaptıklarınızı size şahit tutmak için böyle yapmıştır. Böylece hesap günü hiçbir şeyi inkâr etme hakkına sahip olamazsınız.

Kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah’ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar! [*]

Bu ayetteki mesaj Bakara 2:284, Târık 86:9 ve ‘Âdiyât 100:10’da verilen bilgiler ışığında değerlendirilmelidir.

Yoksa kalplerinde hastalık bulunanlar kendi kinlerini, Allah’ın hiç açığa çıkarmayacağını mı¹ sandılar?

1 Yani Allah, onların gönüllerinde gizlediklerini bilip dururken bunu Peygamberine ve Müslümanlara bildirmez mi zannettiler? Ne boş zann…

Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar zannederler mi ki Allah onların ahlakî zaaflarını açığa çıkarmayacak? ³⁴

34 Ziğn (çoğulu ezğân) ismi, öncelikle, “nefret” yahut “kin” anlamına gelir: daha geniş anlamıyla, kişinin, olumsuz “özellikleri”ni, “eğilimleri”ni ya... Devamı..

Yoksa onlar, kalplerinde hastalık bulunanların içlerindeki kini Allah’ın açığa çıkarmayacağını mı zannettiler? 9/64, 68/51

Yoksa kalplerinde bir tür hastalık bulunanlar,[4571] (içlerindeki) derin nefreti Allah’ın açığa çıkarmayacağını mı sandılar?[4572]

[4571] Bu zümre için bkz: 74:31, not 24. [4572] Dağn, “meyil, eğilim” kök mânasından yola çıkarak, “derin husumet, içte saklanan kör nefret” anlamı... Devamı..

Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar sandılar mı ki, Allah onların kinlerini meydana çıkarmayacaktır?

Yoksa kalplerinde hastalık (nifak) bulunan münâfıklar Allah'ın, kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar?

Yoksa kalblerinde hastalık bulunanlar, Allah'ın, kendilerinin kinlerini ortaya çıkarmayacak mı sandılar?

Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, içlerindeki kini Allah'ın ortaya çıkarmayacağını mı sanıyorlar?

Yoksa, kalblerinde hastalık olanlar, Allah'ın onların kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?

Yoksa, kalplerinde hastalık olanlar, kinlerini Allah'ın meydana çıkarmayacağını mı sandılar?

Yoksa o kalplerinde maraz olanlar, Allah kendilerinin şiddetli kinlerini hiçbir zaman ortaya çıkarmayacak mı sandılar?

iy śandı mı anlar ya'nį munāfıķlar kim göñüllerinde śayrulıķdur kim hergiz çıķarmaya Tañrı kįnelerini?

Yā ṣandı mı ol kişiler ki yüreklerinde münāfıḳlıḳ vardur ki Tañrı Ta‘ālā çıḳar‐maya ḥıḳdlarını.

Yoxsa qəlblərində mərəz (şəkk və nifaq mərəzi) olanlar elə güman etdilər ki, Allah onların (ürəklərindəki) kin-küdurətlərini zahirə çıxartmayacaqdır?!

Or do those in whose hearts is a disease deem that Allah will not bring to light their (secret) hates?

Or do those in whose(4853) hearts is a disease, think that Allah will not bring to light all their rancour?

4853 Cf. verse 20 above, and n. 4845. Being diseased at the very core of their being, they do not understand the simplest facts of spiritual life.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.