9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Emi-tteḣażû âliheten mine-l-ardi hum yunşirûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Yoksa onlar (müşrikler ve münafıklar), yerden birtakım ilahlar edindiler de, onlar mı (ölüleri) diriltecektir?

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yoksa onlar, yeryüzünde, ölüleri diriltecek mabutları mı edindiler?

Abdullah Parlıyan Meali

Yoksa onlar yeryüzünde birtakım sahte ilahlar edindiler de, onlar mı ölüleri diriltecekler?

Ahmet Tekin Meali

Yoksa müşrikler yeryüzündekiler arasından tanrılar edindiler de, ölüleri onlar mı ölümünden önceki vasıflarla diriltecek?

Ahmet Varol Meali

Yoksa onlar, yerden birtakım ilahlar edindiler de onlar mı diriltecekler?

Ali Bulaç Meali

Yoksa yerden birtakım ilahlar edindiler de, onlar mı (ölüleri) diriltecekler?

Ali Fikri Yavuz Meali

Yoksa (Mekke halkı) bir takım ilâhlar edindiler de yerden ölüleri onlar mı diritecekler?

Bahaeddin Sağlam Meali

Yoksa o kâfirler, yerden birtakım putlar edindiler de, (ölüleri) onlar mı diriltecek?

Bayraktar Bayraklı Meali

Yoksa müşrikler yerden birtakım tanrılar edindiler de onlar mı diriltecekler?

Besim Atalay Meali (1962)

Yoksa onlar, yerden ölüleri dirilten, Allahlar mı edindiler?

Cemal Külünkoğlu Meali

Yoksa onlar, yerden birtakım ilahlar edindiler de onlar mı (ölüleri) diriltecek?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yeryüzünde edindikleri tanrılar mı, onlar mı ölüleri diriltecekler?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek birtakım ilâhlar mı edindiler?

Diyanet Vakfı Meali

Yoksa (o müşrikler), yerden birtakım tanrılar edindiler de, (ölüleri) onlar mı diriltecekler?

Edip Yüksel Meali

Onlar, diriltebilecek yeteneğe sahip tanrılar mı edindiler yeryüzünden?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yoksa (Mekke müşrikleri) birtakım ilâhlar edindiler de yerden ölüleri onlar mı diriltecekler?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Yoksa bir takım ilâhlar edindiler de Arzdan neşri onlar mı yapacaklar?

Erhan Aktaş Meali

Yoksa yeryüzünde birtakım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecek?

Hasan Basri Çantay Meali

Yoksa onlar yerden bir takım Tanrılar edindiler de (ölüleri) onları mı diriltecekler?

Hayrat Neşriyat Meali

Yoksa (o müşrikler) yerden birtakım ilâhlar edindiler de, (ölüleri) onlar mı diriltecekler?

İlyas Yorulmaz Meali

Yoksa onlar, yeryüzünde ilahlar edindiler de, onlar mı yeryüzüne nimetler yağdırıyor?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Yoksa yerden [²] ölüleri diriltir mâbutlar mı edindiler?*

Kadri Çelik Meali

Yoksa onlar, yerden birtakım ilahlar edindiler de onlar mı (ölüleri) diriltecekler?

Mahmut Kısa Meali

Yoksa onlar yeryüzünde, canlılara hayat bahşeden ve Kıyamet Günü insanları yeniden diriltip hesaba çekebilen ilâhlar mı edindiler? Hâlbuki:

Mehmet Okuyan Meali

Yoksa yerden (dünyevi) birtakım ilahlar edindiler de (ölüleri) onlar mı diriltecekmiş!

Mehmet Türk Meali

Yoksa o (kâfirler) dünyadan birtakım ilâhlar edindiler de (ölüleri âhirette) o ilâhlar mı diriltecekler?

Muhammed Esed Meali

Yine de 24 bazı insanlar, birtakım dünyevî varlıkları, bunların [ölüleri] diriltebileceği yanılgısı içinde, tanrı ediniyorlar; 25

Mustafa Çavdar Meali

“Demek ki onlar, yeryüzünden/taştan topraktan bir takım varlıkları ilah mı edindiler” de. Ölüleri onlar mı diriltecekler? 7/191, 16/20, 22/73, 25/3, 31/11, 35/40, 46/4

Mustafa İslamoğlu Meali

YOKSA onlar yeryüzünden bir takım tanrılar peydahladılar da, onlar mı yapacak can verme işini?[2696]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Yoksa onlar yerden birtakım tanrılar mı edindiler ki, onlar ölüleri dirilteceklerdir.

Suat Yıldırım Meali

Buna rağmen, yine de onlar, yerde birtakım varlıkları, insanları öldükten sonra diriltecekleri zannı ile tanrı edindiler.

Süleyman Ateş Meali

Yoksa (o müşrikler), yerden birtakım tanrılar edindiler de (ölüleri) onlar mı diriltecek?

Süleymaniye Vakfı Meali

“Yoksa yerden ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecek?”

Şaban Piriş Meali

Yoksa onlar, yeryüzünde ilahlar edindiler de onlar mı ölüyü diriltecekler?

Ümit Şimşek Meali

Yoksa onlar yerde birtakım tanrılar edindiler de ölüleri onlar mı diriltiyor?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yoksa yerden bazı ilahlar edindiler de topraktan çıkarıp diriltme işini onlar mı yapacak?

Eski Anadolu Türkçesi

ay dutarlar mı Tañrılar yir cinsinden kim anlar dirildürler?

Bunyadov-Memmedeliyev

Yoxsa (Məkkə müşrikləri) yerdən (yerdə mövcud olan daş, qızıl-gümüş və s. -dən özləri üçün) tanrılar qəbul etdilər ki, onlar ölüləri dirildəcəklər? (Xeyr, Allahdan başqa heç kəs (ölüləri) dirildib məhşərə gətirməyə qadir deyildir!)

M. Pickthall (English)

Or have they chosen Gods from the earth who raise the dead?

Yusuf Ali (English)

Or have they taken (for worship) gods from the earth(2680) who can raise (the dead)?(2681)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.