22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
66 ( و ف ي ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 40
وَاَوْفُوا
: ve evfû
ve tutun
and fulfill
Bağlaç + Fiil + Zamir
Bakara / 40
اُو۫فِ
: ûfi
ben de tutayım
I will fulfill
Fiil
Bakara / 177
وَالْمُوفُونَ
: vel-mûfûne
yerine getirmeleridir
and those who fulfill
Bağlaç + İsim
Bakara / 234
يُتَوَفَّوْنَ
: yuteveffevne
ölen(ler)
pass away
Fiil + Zamir
Bakara / 240
يُتَوَفَّوْنَ
: yuteveffevne
ölen
die
Fiil + Zamir
Bakara / 272
يُوَفَّ
: yuveffe
tastamam verilir
will be repaid in full
Fiil
Bakara / 281
تُوَفّٰى
: tuveffâ
tastamam verilecektir
(will be) repaid in full
Fiil
Âl-i İmrân / 25
وَوُفِّيَتْ
: ve vuffiyet
ve tastamam verilip
And will be paid in full
Bağlaç + Fiil
Âl-i İmrân / 55
مُتَوَفّ۪يكَ
: muteveffîke
senin canını alacağım
(will) take you
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 57
فَيُوَفّ۪يهِمْ
: fe-yuveffîhim
(Allah) tam olarak verecektir
then He will grant them in full
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 76
اَوْفٰى
: evfâ
yerine getirir
fulfills
Fiil
Âl-i İmrân / 161
تُوَفّٰى
: tuveffâ
tastamam verilir
is repaid in full
Fiil
Âl-i İmrân / 185
تُوَفَّوْنَ
: tuveffevne
size eksiksiz verilecektir
you will be paid in full
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 193
وَتَوَفَّنَا
: ve teveffenâ
ve canımızı al
and cause us to die
Bağlaç + Fiil + Zamir
Nisâ / 15
يَتَوَفّٰيهُنَّ
: yeteveffâhunne
o kadınları alıncaya
comes to them
Fiil + Zamir
Nisâ / 97
تَوَفّٰيهُمُ
: teveffâhumu
canlarını alırken
take them (in death)
Fiil + Zamir
Nisâ / 173
فَيُوَفّ۪يهِمْ
: fe-yuveffîhim
eksiksiz ödeyecektir
then He will give them in full
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir
Mâide / 1
اَوْفُوا
: evfû
yerine getirin
Fulfil
Fiil + Zamir
Mâide / 117
تَوَفَّيْتَن۪ي
: teveffeytenî
sen beni vefat ettirince
You raised me
Fiil + Zamir + Zamir
En’âm / 60
يَتَوَفّٰيكُمْ
: yeteveffâkum
sizi öldüren
takes your (soul)
Fiil + Zamir
En’âm / 61
تَوَفَّتْهُ
: teveffethu
onun canını alırlar
take him
Fiil + Zamir
En’âm / 152
وَاَوْفُوا
: ve evfû
ve tam yapın
And give full
Bağlaç + Fiil + Zamir
En’âm / 152
اَوْفُواۜ
: evfû
tutun
fulfil
Fiil + Zamir
A’râf / 37
يَتَوَفَّوْنَهُمْۙ
: yeteveffevnehum
canlarını alırken
(to) take them in death
Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 85
فَاَوْفُوا
: fe evfû
tam yapın
So give full
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
A’râf / 126
وَتَوَفَّنَا
: ve teveffenâ
ve bizi öldür
and cause us to die
Bağlaç + Fiil + Zamir
Enfâl / 50
يَتَوَفَّى
: yeteveffâ
canlarını alırken
take away souls
Fiil
Enfâl / 60
يُوَفَّ
: yuveffe
tam olarak ödenir
it will be fully repaid
Fiil
Tevbe / 111
اَوْفٰى
: evfâ
daha çok durabilir
(is) more faithful
İsim
Yûnus / 46
نَتَوَفَّيَنَّكَ
: neteveffeyenneke
seni vefat ettirsek
We cause you to die
Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Yûnus / 104
يَتَوَفّٰيكُمْۚ
: yeteveffâkum
sizin canınızı alacak olan
causes you to die
Fiil + Zamir
Hûd / 15
نُوَفِّ
: nuveffi
karşılıklarını tam veririz
We will repay in full
Fiil
Hûd / 85
اَوْفُوا
: evfû
tam yapın
Give full
Fiil + Zamir
Hûd / 109
لَمُوَفُّوهُمْ
: lemuveffûhum
vereceğiz
will surely pay them in full
Lâm-ı Te'kid + İsim + Zamir
Hûd / 111
لَيُوَفِّيَنَّهُمْ
: le-yuveffiyennehum
tastamam verecektir
surely will pay them in full
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Yûsuf / 59
اُو۫فِي
: ûfî
tam yapıyorum
[I] give full
Fiil
Yûsuf / 88
فَاَوْفِ
: fe-evfi
tam ver
but pay (in) full
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Yûsuf / 101
تَوَفَّن۪ي
: teveffenî
beni öldür
Cause me to die
Fiil + Zamir
Ra’d / 20
يُوفُونَ
: yûfûne
yerine getirirler
fulfill
Fiil + Zamir
Ra’d / 40
نَتَوَفَّيَنَّكَ
: neteveffeyenneke
senin canını alırız
We cause you to die
Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Nahl / 28
تَتَوَفّٰيهُمُ
: teteveffâhumu
canlarını aldığı
take them in death
Fiil + Zamir
Nahl / 32
تَتَوَفّٰيهُمُ
: teteveffâhumu
canlarını aldıkları
take them in death
Fiil + Zamir
Nahl / 70
يَتَوَفّٰيكُمْ
: yeteveffâkum
öldürür
will cause you to die
Fiil + Zamir
Nahl / 91
وَاَوْفُوا
: ve evfû
tam yerine getirin
And fulfil
Bağlaç + Fiil + Zamir
Nahl / 111
وَتُوَفّٰى
: ve tuveffâ
ve tam karşılığı verilir
and will be paid in full
Bağlaç + Fiil
İsrâ / 34
وَاَوْفُوا
: ve evfû
ve yerine getirin
And fulfil
Bağlaç + Fiil + Zamir
İsrâ / 35
وَاَوْفُوا
: ve evfû
tam yapın
And give full
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hac / 5
يُتَوَفّٰى
: yuteveffâ
öldürülür
dies
Fiil
Hac / 29
وَلْيُوفُوا
: vel-yûfû
ve yerine getirsinler
and fulfil
Bağlaç + Emir Lâmı + Fiil + Zamir
Nûr / 25
يُوَفّ۪يهِمُ
: yuveffîhimu
onlara tam verir
Allah will pay them in full
Fiil + Zamir
Nûr / 39
فَوَفّٰيهُ
: fe-veffâhu
tam görür
He will pay him in full
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Şu’arâ / 181
اَوْفُوا
: evfû
tam yapın
Give full
Fiil + Zamir
Secde / 11
يَتَوَفّٰيكُمْ
: yeteveffâkum
canınızı alır
Will take your soul
Fiil + Zamir
Fâtır / 30
لِيُوَفِّيَهُمْ
: li-yuveffiyehum
onlara tam ödesin diye
That He may give them in full
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Zümer / 10
يُوَفَّى
: yuveffâ
ödenecektir
will be paid back in full
Fiil
Zümer / 42
يَتَوَفَّى
: yeteveffâ
vefat ettirir
takes
Fiil
Zümer / 70
وَوُفِّيَتْ
: ve vuffiyet
ve tam verilir
And (will) be paid in full
Bağlaç + Fiil
Mü’min / 67
يُتَوَفّٰى
: yuteveffâ
öldürülüyor
dies
Fiil
Mü’min / 77
نَتَوَفَّيَنَّكَ
: neteveffeyenneke
seni vefat ettiririz
We cause you to die
Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Ahkâf / 19
وَلِيُوَفِّيَهُمْ
: ve li-yuveffiyehum
ve onlara tam verir
and that He may fully compensate them
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Muhammed / 27
تَوَفَّتْهُمُ
: teveffethumu
canlarını alırken
take them in death
Fiil + Zamir
Fetih / 10
اَوْفٰى
: evfâ
tutarsa
fulfils
Fiil
Necm / 37
وَفّٰىۙ
: veffâ
çok vefalıdır
fulfilled
Fiil
Necm / 41
الْاَوْفٰىۙ
: l-evfâ
tastamam
the fullest
Sıfat
İnsan / 7
يُوفُونَ
: yûfûne
yerine getirirler
They fulfill
Fiil + Zamir
Mutaffifîn / 2
يَسْتَوْفُونَۘ
: yestevfûn(e)
ölçüyü tam yaparlar
they take in full
Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.