20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
32 ( و س ع )speaker_notesMealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 115
وَاسِعٌ
: vâsi’un
(rahmeti ve ni\meti) boldur
(is) All-Encompassing
İsim
Bakara / 233
وُسْعَهَاۚ
: vus’ahâ
gücünün yettiğinden
its capacity
İsim + Zamir
Bakara / 236
الْمُوسِعِ
: l-mûsi’i
eli geniş olan
the wealthy
İsim
Bakara / 247
سَعَةً
: se’aten
genişlik
abundance
İsim
Bakara / 247
وَاسِعٌ
: vâsi’un
(lutfu) geniştir
(is) All-Encompassing
İsim
Bakara / 255
وَسِعَ
: vesi’a
kaplamıştır
Extends
Fiil
Bakara / 261
وَاسِعٌ
: vâsi’un
(lutfu) geniştir
(is) All-Encompassing
İsim
Bakara / 268
وَاسِعٌ
: vâsi’un
(lutfu) geniştir
(is) All-Encompassing
İsim
Bakara / 286
وُسْعَهَاۜ
: vus’ahâ
gücünün yettiğinden
its capacity
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 73
وَاسِعٌ
: vâsi’un
(lutfu) geniştir
(is) All-Encompassing
İsim
Nisâ / 97
وَاسِعَةً
: vâsi’aten
geniş
spacious (enough)
İsim
Nisâ / 100
وَسَعَةًۜ
: ve se’a(ten)
ve bolluk
and abundance
Bağlaç + İsim
Nisâ / 130
سَعَتِه۪ۜ
: se’atih(i)
bol ni\metiyle
His abundance
İsim + Zamir
Nisâ / 130
وَاسِعًا
: vâsi’en
(ni\meti) geniştir
All-Encompassing
İsim
Mâide / 54
وَاسِعٌ
: vâsi’un
(lutfu) geniştir
(is) All-Encompassing
İsim
En’âm / 80
وَسِعَ
: vesi’a
kuşatmıştır
Encompasses
Fiil
En’âm / 147
وَاسِعَةٍۚ
: vâsi’atin
bol
Vast
Sıfat
En’âm / 152
وُسْعَهَا
: vus’ahâ
gücünün yettiğinden
(to) its capacity
İsim + Zamir
A’râf / 42
وُسْعَهَاۘ
: vus’ahâ
gücünün yettiğinden
(to) its capacity
İsim + Zamir
A’râf / 89
وَسِعَ
: vesi’a
kuşatmıştır
Encompasses
Fiil
A’râf / 156
وَسِعَتْ
: vesi’at
kaplamıştır
encompasses
Fiil
Tâ-Hâ / 98
وَسِعَ
: vesi’a
kuşatmıştır
He has encompassed
Fiil
Mü’minûn / 62
وُسْعَهَا
: vus’ahâ
gücünün yetiğinden
(to) its capacity
İsim + Zamir
Nûr / 22
وَالسَّعَةِ
: ve-sse’ati
ve servet
and the amplitude of means
Bağlaç + İsim
Nûr / 32
وَاسِعٌ
: vâsi’un
(mülkü) geniştir
(is) All-Encompassing
İsim
Ankebût / 56
وَاسِعَةٌ
: vâsi’atun
geniştir
(is) spacious
İsim
Zümer / 10
وَاسِعَةٌۜ
: vâsi’a(tun)
geniştir
(is) spacious
İsim
Mü’min / 7
وَسِعْتَ
: vesi’te
sen kapladın
You encompass
Fiil + Zamir
Zâriyât / 47
لَمُوسِعُونَ
: le-mûsi’ûn(e)
genişleticiyiz
(are) surely (its) Expanders
Lâm-ı Te'kid + İsim
Necm / 32
وَاسِعُ
: vâsi’u
geniştir
(is) vast
İsim
Talâk / 7
سَعَةٍ
: se’at(in)
geniş imkana
(of) ample means
İsim
Talâk / 7
سَعَتِه۪ۜ
: se’atihi
genişliğine
his ample means
İsim + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.