24 Haziran 2021 - 14 Zi'l-ka'de 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
140 ( ن ع م ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Fâtiha / 7
اَنْعَمْتَ
: en’amte
ni\met verdin
You have bestowed (Your) Favors
Fiil + Zamir
Bakara / 40
نِعْمَتِيَ
: ni’metiye
ni\metleri
My Favor
İsim + Zamir
Bakara / 40
اَنْعَمْتُ
: en’amtu
ni\metlendirdim
I bestowed
Fiil + Zamir
Bakara / 47
نِعْمَتِيَ
: ni’metiye
ni\metimi
My Favor
İsim + Zamir
Bakara / 47
اَنْعَمْتُ
: en’amtu
ni\metlendirdim
I bestowed
Fiil + Zamir
Bakara / 122
نِعْمَتِيَ
: ni’metiye
ni\meti
My Favor
İsim + Zamir
Bakara / 122
اَنْعَمْتُ
: en’amtu
verdiğim
I bestowed
Fiil + Zamir
Bakara / 150
نِعْمَت۪ي
: ni’metî
ni\metimi
My favor
İsim + Zamir
Bakara / 211
نِعْمَةَ
: ni’meta
ni\metini
Favor
İsim
Bakara / 231
نِعْمَتَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favors
İsim
Bakara / 271
فَنِعِمَّا
: feni’immâ
ne güzeldir
then good
Sonuç Edatı + Fiil
Âl-i İmrân / 14
وَالْاَنْعَامِ
: vel-en’âmi
davarlardan
and [the] cattle
Bağlaç + İsim
Âl-i İmrân / 103
نِعْمَتَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favor
İsim
Âl-i İmrân / 103
بِنِعْمَتِه۪ٓ
: bi-ni’metihi
O\un ni\metiyle
by His Favor
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 136
وَنِعْمَ
: ve ni’me
ve ne güzeldir
And an excellent
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Âl-i İmrân / 171
بِنِعْمَةٍ
: bi-ni’metin
ni\metini
of Favor
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 173
وَنِعْمَ
: ve ni’me
ve ne güzel
and (He is the) best
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Âl-i İmrân / 174
بِنِعْمَةٍ
: bi-ni’metin
bir ni\metle
with (the) Favor
Harf-i Cer + İsim
Nisâ / 58
نِعِمَّا
: ni’immâ
ne güzel
excellently
Fiil + İsm-i Mevsul
Nisâ / 69
اَنْعَمَ
: en’ama
ni\metlendirdiği
has bestowed (His) Favor
Fiil
Nisâ / 72
اَنْعَمَ
: en’ama
lutfetti
(has) favored
Fiil
Nisâ / 119
الْاَنْعَامِ
: l-en’âmi
hayvanların
(of) the cattle
İsim
Mâide / 1
الْاَنْعَامِ
: l-en’âmi
hayvanlar
(of) the grazing livestock
İsim
Mâide / 3
نِعْمَت۪ي
: ni’metî
ni\metimi
My Favor
İsim + Zamir
Mâide / 6
نِعْمَتَهُ
: ni’metehu
ni\metini
His Favor
İsim + Zamir
Mâide / 7
نِعْمَةَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favor
İsim
Mâide / 11
نِعْمَتَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favor
İsim
Mâide / 20
نِعْمَةَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favor
İsim
Mâide / 23
اَنْعَمَ
: en’ama
ni\met verdiği
(had) favored
Fiil
Mâide / 65
النَّع۪يمِ
: nna’îm(i)
ni\meti bol
(of) Bliss
İsim
Mâide / 95
النَّعَمِ
: nne’ami
hayvan-
the cattle
İsim
Mâide / 110
نِعْمَت۪ي
: ni’metî
ni\metimi
My Favor
İsim + Zamir
En’âm / 136
وَالْاَنْعَامِ
: vel-en’âmi
ve hayvanlar(dan)
and the cattle
Bağlaç + İsim
En’âm / 138
اَنْعَامٌ
: en’âmun
hayvanlardır
(are) cattle
İsim
En’âm / 138
وَاَنْعَامٌ
: ve en’âmun
ve hayvanlar
And cattle
Bağlaç + İsim
En’âm / 138
وَاَنْعَامٌ
: ve en’âmun
ve hayvanlar
and cattle
Bağlaç + İsim
En’âm / 139
الْاَنْعَامِ
: l-en’âmi
hayvanların
cattle
İsim
En’âm / 142
الْاَنْعَامِ
: l-en’âmi
hayvanlar-
the cattle
İsim
A’râf / 179
كَالْاَنْعَامِ
: kel-en’âmi
hayvanlar gibidir
(are) like cattle
Harf-i Cer + İsim
Enfâl / 40
نِعْمَ
: ni’me
O, ne güzel
Excellent
Fiil
Enfâl / 40
وَنِعْمَ
: ve ni’me
ve ne güzel
and Excellent
Bağlaç + Fiil
Enfâl / 53
نِعْمَةً
: ni’meten
ni\meti
a favor
İsim
Enfâl / 53
اَنْعَمَهَا
: en’amehâ
onları nimetlendirdiği
which He had bestowed
Fiil + Zamir
Tevbe / 21
نَع۪يمٌ
: na’îmun
nimetler
(is) bliss
İsim
Yûnus / 9
النَّع۪يمِ
: nna’îm(i)
naim
(of) Delight
İsim
Yûnus / 24
وَالْاَنْعَامُۜ
: vel-en’âmu
ve hayvanlar
and the cattle
Bağlaç + İsim
Hûd / 10
نَعْمَٓاءَ
: na’mâe
bir nimet
(of) favor
İsim
Yûsuf / 6
نِعْمَتَهُ
: ni’metehu
ni\metini
His Favor
İsim + Zamir
Ra’d / 24
فَنِعْمَ
: feni’me
ne güzel
And excellent
Bağlaç + Fiil
İbrahim / 6
نِعْمَةَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favor of Allah
İsim
İbrahim / 28
نِعْمَتَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favor
İsim
İbrahim / 34
نِعْمَتَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favor of Allah
İsim
Nahl / 5
وَالْاَنْعَامَ
: vel-en’âme
ve hayvanları da
And the cattle
Bağlaç + İsim
Nahl / 18
نِعْمَةَ
: ni’meta
ni\metini
the Favors of Allah
İsim
Nahl / 30
وَلَنِعْمَ
: ve leni’me
ve ne güzeldir
And surely excellent
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil
Nahl / 53
نِعْمَةٍ
: ni’metin
her ni\met
favor
İsim
Nahl / 66
الْاَنْعَامِ
: l-en’âmi
hayvanlarda
the cattle
İsim
Nahl / 71
اَفَبِنِعْمَةِ
: efe-bini’meti
ni\metini mi?
Then is it the Favor
Soru Eki + Zâid Harf + Harf-i Cer + İsim
Nahl / 72
وَبِنِعْمَتِ
: ve bini’meti
ve ni\metine
and the Favor
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim
Nahl / 80
الْاَنْعَامِ
: l-en’âmi
hayvan
(of) the cattle
İsim
Nahl / 81
نِعْمَتَهُ
: ni’metehu
ni\metini
His Favor
İsim + Zamir
Nahl / 83
نِعْمَتَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favor
İsim
Nahl / 112
بِاَنْعُمِ
: bi-en’umi
ni\metlerine
(the) Favors of Allah
Harf-i Cer + İsim
Nahl / 114
نِعْمَتَ
: ni’meta
ni\metine
(for the) Favor
İsim
Nahl / 121
لِاَنْعُمِهِۜ
: li-en’umih(i)
O\nun ni\metlerine
for His favors
Harf-i Cer + İsim + Zamir
İsrâ / 83
اَنْعَمْنَا
: en’amnâ
ni\met versek
We bestow favor
Fiil + Zamir
Kehf / 31
نِعْمَ
: ni’me
ne güzel
Excellent
Fiil
Meryem / 58
اَنْعَمَ
: en’ama
ni\met verdiği
Allah bestowed favor
Fiil
Tâ-Hâ / 54
اَنْعَامَكُمْۜ
: en’âmekum
hayvanlarınızı
your cattle
İsim + Zamir
Hac / 28
الْاَنْعَامِۚ
: l-en’âm(i)
hayvanlar-
(of) cattle
İsim
Hac / 30
الْاَنْعَامُ
: l-en’âmu
hayvanlar
the cattle
İsim
Hac / 34
الْاَنْعَامِۜ
: l-en’âm(i)
(kurbanlık)
(of) cattle
İsim
Hac / 56
النَّع۪يمِ
: -nna’îm(i)
nimet
(of) Delight
İsim
Hac / 78
فَنِعْمَ
: feni’me
ne güzel
so an Excellent
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Hac / 78
وَنِعْمَ
: ve ni’me
ve ne güzel
and an Excellent
Bağlaç + Fiil
Mü’minûn / 21
الْاَنْعَامِ
: l-en’âmi
hayvanlarda
the cattle
İsim
Furkân / 44
كَالْاَنْعَامِ
: kel-en’âm(i)
hayvanlar gibidir
like cattle
Harf-i Cer + İsim
Furkân / 49
اَنْعَامًا
: en’âmen
hayvanlardan
cattle
İsim
Şu’arâ / 22
نِعْمَةٌ
: ni’metun
ni\met
(is the) favor
İsim
Şu’arâ / 85
النَّع۪يمِۙ
: -nna’îm(i)
nimet(i bol olan)
(of) Delight
İsim
Şu’arâ / 133
بِاَنْعَامٍ
: bi-en’âmin
davarlar
with cattle
Harf-i Cer + İsim
Neml / 19
نِعْمَتَكَ
: ni’meteke
ni\metine
(for) Your Favor
İsim + Zamir
Neml / 19
اَنْعَمْتَ
: en’amte
lutfettiğin
You have bestowed
Fiil + Zamir
Kasas / 17
اَنْعَمْتَ
: en’amte
lutfettiğin ni\metler
You have favored
Fiil + Zamir
Ankebût / 58
نِعْمَ
: ni’me
ne güzeldir
Excellent is
Fiil
Ankebût / 67
وَبِنِعْمَةِ
: ve b-ini’meti
ve ni\metine
and in (the) Favor
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim
Lokman / 8
النَّع۪يمِۙ
: nna’îm(i)
ni\meti bol
(of) Delight
İsim
Lokman / 20
نِعَمَهُ
: ni’amehu
ni\metlerini
His Bounties
İsim + Zamir
Lokman / 31
بِنِعْمَتِ
: bi-ni’meti
ni\metiyle
by (the) Grace
Harf-i Cer + İsim
Secde / 27
اَنْعَامُهُمْ
: en’âmuhum
hayvanları da
their cattle
İsim + Zamir
Ahzâb / 9
نِعْمَةَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favor
İsim
Ahzâb / 37
اَنْعَمَ
: en’ama
ni\met verdiği
Allah bestowed favor
Fiil
Ahzâb / 37
وَاَنْعَمْتَ
: ve en’amte
ve senin ni\met verdiğin
and you bestowed favor
Bağlaç + Fiil + Zamir
Fâtır / 3
نِعْمَتَ
: ni’meta
ni\metini
(the) Favor
İsim
Fâtır / 28
وَالْاَنْعَامِ
: vel-en’âmi
ve davarlardan
and the cattle
Bağlaç + İsim
Yâsîn / 71
اَنْعَامًا
: en’âmen
nice hayvanlar
cattle
İsim
Sâffât / 43
النَّع۪يمِۙ
: nna’îm(i)
Ni\met
(of) Delight
İsim
Sâffât / 57
نِعْمَةُ
: ni’metu
ni\meti
(for the) Grace
İsim
Sâffât / 75
فَلَنِعْمَ
: fe-leni’me
ne güzel
and Best
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil
Sâd / 30
نِعْمَ
: ni’me
ne güzel
an excellent
Fiil
Sâd / 44
نِعْمَ
: ni’me
ne güzel
an excellent
Fiil
Zümer / 6
الْاَنْعَامِ
: l-en’âmi
davarlar-
the cattle
İsim
Zümer / 8
نِعْمَةً
: ni’meten
bir ni\met
a favor
İsim
Zümer / 49
نِعْمَةً
: ni’meten
bir ni\met
a favor
İsim
Zümer / 74
فَنِعْمَ
: fe-ni’me
ne güzeldir
So excellent
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Mü’min / 79
الْاَنْعَامَ
: l-en’âme
hayvanları
the cattle
İsim
Fussilet / 51
اَنْعَمْنَا
: en’amnâ
bir ni\met verdiğimizde
We bestow favor
Fiil + Zamir
Şûrâ / 11
الْاَنْعَامِ
: l-en’âmi
hayvanlardan
the cattle
İsim
Zuhruf / 12
وَالْاَنْعَامِ
: vel-en’âmi
ve hayvanlar
and the cattle
Bağlaç + İsim
Zuhruf / 13
نِعْمَةَ
: ni’mete
ni\metini
(the) favor
İsim
Zuhruf / 59
اَنْعَمْنَا
: en’amnâ
ni\met verdiğimiz
We bestowed Our favor
Fiil + Zamir
Duhân / 27
وَنَعْمَةٍ
: ve na’metin
ve ni\metler(den)
And pleasant things
Bağlaç + İsim
Ahkâf / 15
نِعْمَتَكَ
: ni’meteke
ni\metine
(for) Your favor
İsim + Zamir
Ahkâf / 15
اَنْعَمْتَ
: en’amte
verdiğin
You have bestowed
Fiil + Zamir
Muhammed / 12
الْاَنْعَامُ
: l-en’âmu
hayvanların
the cattle
İsim
Fetih / 2
نِعْمَتَهُ
: ni’metehu
ni\metini
His favor
İsim + Zamir
Hucurât / 8
وَنِعْمَةًۜ
: ve ni’me(ten)
ve ni\metdir
and favor
Bağlaç + İsim
Zâriyât / 48
فَنِعْمَ
: feni’me
ne güzel
how excellent
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Tûr / 17
وَنَع۪يمٍۙ
: ve na’îm(in)
ve ni\metler
and pleasure
Bağlaç + İsim
Tûr / 29
بِنِعْمَتِ
: bi-ni’meti
ni\meti sayesinde
(are) by (the) grace
Harf-i Cer + İsim
Kamer / 35
نِعْمَةً
: ni’meten
bir ni\met olarak
(As) a favor
İsim
Vâkı’a / 12
النَّع۪يمِ
: nna’îm(i)
Ni\met
(of) Pleasure
İsim
Vâkı’a / 89
نَع۪يمٍ
: na’îm(in)
ni\met
(of) Pleasure
İsim
Kalem / 2
بِنِعْمَةِ
: bi-ni’meti
ni\metiyle
by (the) Grace
Harf-i Cer + İsim
Kalem / 34
النَّع۪يمِ
: nna’îm(i)
ni\met
(of) Delight
İsim
Kalem / 49
نِعْمَةٌ
: ni’metun
bir ni\metin
a Favor
İsim
Me’âric / 38
نَع۪يمٍۙ
: na’îm(in)
ni\met
(of) Delight
İsim
Müzzemmil / 11
النَّعْمَةِ
: nna’meti
ni\met
(of) the ease
İsim
İnsan / 20
نَع۪يمًا
: na’îmen
bir ni\met
blessings
İsim
Mürselât / 23
فَنِعْمَ
: feni’me
ne güzel
and Best
Bağlaç + Fiil
Nâzi’ât / 33
وَلِاَنْعَامِكُمْۜ
: ve li-en’âmikum
ve hayvanlarınız için
and for your cattle
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim + Zamir
Abese / 32
وَلِاَنْعَامِكُمْۜ
: ve li-en’âmikum
ve hayvanlarınız için
and for your cattle
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim + Zamir
İnfitâr / 13
نَع۪يمٍۚ
: na’îm(in)
ni\metler
bliss
İsim
Mutaffifîn / 22
نَع۪يمٍۙ
: na’îm(in)
ni\met
bliss
İsim
Mutaffifîn / 24
النَّع۪يمِۚ
: nna’îm(i)
ni\metin
(of) bliss
İsim
Gâşiye / 8
نَاعِمَةٌۙ
: nâ’ime(tun)
ni\met içinde mutludur
(will be) joyful
İsim
Fecr / 15
وَنَعَّمَهُ
: ve na’’amehu
ve ona ni\met verse
and favors him
Bağlaç + Fiil + Zamir
Leyl / 19
نِعْمَةٍ
: ni’metin
ni\meti
favor
İsim
Duhâ / 11
بِنِعْمَةِ
: bi-ni’meti
ni\metini
(the) Favor
Harf-i Cer + İsim
Tekâsür / 8
النَّع۪يمِ
: nna’îm(i)
ni\metler-
the pleasures
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.