22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
84 ( ن ج و ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 49
نَجَّيْنَاكُمْ
: necceynâkum
sizi kurtarmıştık
We saved you
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 50
فَاَنْجَيْنَاكُمْ
: fe-enceynâkum
sizi kurtarmış
then We saved you
Sebep Eki + Fiil + Zamir + Zamir
Nisâ / 114
نَجْوٰيهُمْ
: necvâhum
gizli konuşmalarının
their secret talk
İsim + Zamir
En’âm / 63
يُنَجّ۪يكُمْ
: yuneccîkum
sizi kurtarıyor
saves you
Fiil + Zamir
En’âm / 63
اَنْجٰينَا
: encânâ
bizi kurtarırsa
He saves us
Fiil + Zamir
En’âm / 64
يُنَجّ۪يكُمْ
: yuneccîkum
sizi kurtarıyor
saves you
Fiil + Zamir
A’râf / 64
فَاَنْجَيْنَاهُ
: fe-enceynâhu
biz de kurtardık
so We saved him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 72
فَاَنْجَيْنَاهُ
: fe-enceynâhu
O\nu kurtardık
So We saved him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 83
فَاَنْجَيْنَاهُ
: fe-enceynâhu
biz de onu kurtardık
So We saved him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 89
نَجّٰينَا
: neccâna
bizi kurtardı
saved us
Fiil + Zamir
A’râf / 141
اَنْجَيْنَاكُمْ
: enceynâkum
biz sizi kurtarmıştık
We saved you
Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 165
اَنْجَيْنَا
: enceynâ
biz de kurtardık
We saved
Fiil + Zamir
Tevbe / 78
وَنَجْوٰيهُمْ
: ve necvâhum
ve gizli konuşmalarını
and their secret conversation
Bağlaç + İsim + Zamir
Yûnus / 22
اَنْجَيْتَنَا
: enceytenâ
bizi kurtarırsan
You save us
Fiil + Zamir + Zamir
Yûnus / 23
اَنْجٰيهُمْ
: encâhum
kurtarır onları
He saved them
Fiil + Zamir
Yûnus / 73
فَنَجَّيْنَاهُ
: fe-necceynâhu
ancak biz onu kurtardık
so We saved him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Yûnus / 86
وَنَجِّنَا
: ve neccinâ
ve bizi kurtar
And save us
Bağlaç + Fiil + Zamir
Yûnus / 92
نُنَجّ۪يكَ
: nuneccîke
kurtaracağız
We will save you
Fiil + Zamir
Yûnus / 103
نُنَجّ۪ي
: nuneccî
kurtarırız
We will save
Fiil
Yûnus / 103
نُنْجِ
: nuncî
kurtarmak
(that) We save
Fiil
Hûd / 58
نَجَّيْنَا
: necceynâ
kurtardık
We saved
Fiil + Zamir
Hûd / 58
وَنَجَّيْنَاهُمْ
: ve necceynâhum
ve onları koruduk
and We saved them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Hûd / 66
نَجَّيْنَا
: necceynâ
kurtardık
We saved
Fiil + Zamir
Hûd / 94
نَجَّيْنَا
: necceynâ
kurtardık
We saved
Fiil + Zamir
Hûd / 116
اَنْجَيْنَا
: enceynâ
kurtardığımız
We saved
Fiil + Zamir
Yûsuf / 42
نَاجٍ
: nâcin
kurtulacağını
(would be) saved
İsim
Yûsuf / 45
نَجَا
: necâ
kurtulanı
was saved
Fiil
Yûsuf / 80
نَجِيًّاۜ
: neciyyâ(en)
fısıldaşarak
(in) private consultation
İsim
Yûsuf / 110
فَنُجِّيَ
: fe-nucciye
ve kurtarıldı
and was saved
Bağlaç + Fiil
İbrahim / 6
اَنْجٰيكُمْ
: encâkum
sizi kurtardı
He saved you
Fiil + Zamir
Hicr / 59
لَمُنَجُّوهُمْ
: le-muneccûhum
onları kurtaracağız
surely will save them
Lâm-ı Te'kid + İsim + Zamir
İsrâ / 47
نَجْوٰٓى
: necvâ
fısıldaşırken
(are) in private conversation
İsim
İsrâ / 67
نَجّٰيكُمْ
: neccâkum
sizi kurtarıp çıkarınca
He delivers you
Fiil + Zamir
Meryem / 52
نَجِيًّا
: neciyyâ(n)
özel konuşmak için
(for) conversation
İsim
Meryem / 72
نُنَجِّي
: nuneccî
kurtarırız
We will deliver
Fiil
Tâ-Hâ / 40
فَنَجَّيْنَاكَ
: fe-necceynâke
seni kurtarmıştık
but We saved you
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Tâ-Hâ / 62
النَّجْوٰى
: -nnecvâ
konuştular
the private conversation
İsim
Tâ-Hâ / 80
اَنْجَيْنَاكُمْ
: enceynâkum
biz sizi kurtardık
We delivered you
Fiil + Zamir + Zamir
Enbiyâ / 3
النَّجْوٰىۗ
: -nnecvâ
aralarındaki konuşmayı
the private conversation
İsim
Enbiyâ / 9
فَاَنْجَيْنَاهُمْ
: fe-enceynâhum
onları kurtardık
and We saved them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Enbiyâ / 71
وَنَجَّيْنَاهُ
: ve necceynâhu
ve onu kurtardık
And We delivered him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Enbiyâ / 74
وَنَجَّيْنَاهُ
: ve necceynâhu
ve onu kurtardık
and We saved him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Enbiyâ / 76
فَنَجَّيْنَاهُ
: fenecceynâhu
kendisini kurtarmıştık
and We saved him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Enbiyâ / 88
وَنَجَّيْنَاهُ
: ve necceynâhu
ve onu kurtardık
and We saved him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Enbiyâ / 88
نُنْجِي
: nuncî
biz kurtarırız
We save
Fiil
Mü’minûn / 28
نَجّٰينَا
: neccânâ
bizi kurtaran
(has) saved us
Fiil + Zamir
Şu’arâ / 65
وَاَنْجَيْنَا
: ve enceynâ
ve kurtardık
And We saved
Bağlaç + Fiil + Zamir
Şu’arâ / 118
وَنَجِّن۪ي
: ve neccinî
ve beni kurtar
and save me
Bağlaç + Fiil + Zamir
Şu’arâ / 119
فَاَنْجَيْنَاهُ
: fe-enceynâhu
biz de onu kurtardık
So We saved him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Şu’arâ / 169
نَجِّن۪ي
: neccinî
beni kurtar
Save me
Fiil + Zamir
Şu’arâ / 170
فَنَجَّيْنَاهُ
: fe-necceynâhu
biz de onu kurtardık
So We saved him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Neml / 53
وَاَنْجَيْنَا
: ve enceynâ
ve kurtardık
And We saved
Bağlaç + Fiil + Zamir
Neml / 57
فَاَنْجَيْنَاهُ
: fe-enceynâhu
biz de onu kurtardık
So We saved him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Kasas / 21
نَجِّن۪ي
: neccinî
beni kurtar
Save me
Fiil + Zamir
Kasas / 25
نَجَوْتَ
: necevte
kurtuldun
You have escaped
Fiil + Zamir
Ankebût / 15
فَاَنْجَيْنَاهُ
: fe-enceynâhu
fakat onu kurtardık
But We saved him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir + Zamir
Ankebût / 24
فَاَنْجٰيهُ
: fe-encâhu
fakat onu kurtardı
But Allah saved him
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Ankebût / 32
لَنُنَجِّيَنَّهُ
: le-nunecciyennehu
onu kurtaracağız
We will surely save him
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Ankebût / 33
مُنَجُّوكَ
: muneccûke
seni kurtaracağız
(will) save you
İsim + Zamir
Ankebût / 65
نَجّٰيهُمْ
: neccâhum
onları salimen çıkarınca
He delivers them
Fiil + Zamir
Lokman / 32
نَجّٰيهُمْ
: neccâhum
onları kurtarınca
He delivers them
Fiil + Zamir
Sâffât / 76
وَنَجَّيْنَاهُ
: ve necceynâhu
onu kurtarmıştık
And We saved him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Sâffât / 115
وَنَجَّيْنَاهُمَا
: ve necceynâhumâ
ve onları kurtardık
And We saved both of them
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Sâffât / 134
نَجَّيْنَاهُ
: necceynâhu
onu kurtarmıştık
We saved him
Fiil + Zamir + Zamir
Zümer / 61
وَيُنَجِّي
: ve yunecci
ve kurtarır
And Allah will deliver
Bağlaç + Fiil
Mü’min / 41
النَّجٰوةِ
: nnecâti
kurtuluşa
the salvation
İsim
Fussilet / 18
وَنَجَّيْنَا
: ve necceynâ
ve kurtardık
And We saved
Bağlaç + Fiil + Zamir
Zuhruf / 80
وَنَجْوٰيهُمْۜ
: ve necvâhum
ve gizli konuşmalarını
and their private counsel(s)
Bağlaç + İsim + Zamir
Duhân / 30
نَجَّيْنَا
: necceynâ
biz kurtardık
We saved
Fiil + Zamir
Kamer / 34
نَجَّيْنَاهُمْ
: necceynâhum
onları kurtardık
We saved them
Fiil + Zamir + Zamir
Mücâdele / 7
نَجْوٰى
: necvâ
gizli konuşan
secret counsel
İsim
Mücâdele / 8
النَّجْوٰى
: nnecvâ
gizli gizli konuşmak-
secret counsels
İsim
Mücâdele / 8
وَيَتَنَاجَوْنَ
: ve yetenâcevne
ve gizli gizli konuşuyorlar
and they hold secret counsels
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mücâdele / 9
تَنَاجَيْتُمْ
: tenâceytum
aranızda gizli konuştuğunuz
you hold secret counsel
Fiil + Zamir
Mücâdele / 9
تَتَنَاجَوْا
: tetenâcev
konuşmayın
hold secret counsel
Fiil + Zamir
Mücâdele / 9
وَتَنَاجَوْا
: ve tenâcev
(fakat) konuşun
but hold secret counsel
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mücâdele / 10
النَّجْوٰى
: nnecvâ
gizli konuşma
the secret counsels
İsim
Mücâdele / 12
نَاجَيْتُمُ
: nâceytumu
siz gizli konuşacağınız
you privately consult
Fiil + Zamir
Mücâdele / 12
نَجْوٰيكُمْ
: necvâkum
gizli konuşmanızdan
your private consultation
İsim + Zamir
Mücâdele / 13
نَجْوٰيكُمْ
: necvâkum
gizli konuşmanızdan
your private consultation
İsim + Zamir
Saff / 10
تُنْج۪يكُمْ
: tuncîkum
sizi kurtaracak
(that) will save you
Fiil + Zamir
Tahrîm / 11
وَنَجِّن۪ي
: ve neccinî
ve beni kurtar
and save me
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tahrîm / 11
وَنَجِّن۪ي
: ve neccinî
ve beni kurtar
and save me
Bağlaç + Fiil + Zamir
Me’âric / 14
يُنْج۪يهِۙ
: yuncîh(i)
kendisini kurtarsın
it (could) save him
Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.