24 Haziran 2021 - 14 Zi'l-ka'de 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
169 ( م ث ل ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 17
مَثَلُهُمْ
: meśeluhum
Onların durumu
Their example
İsim + Zamir
Bakara / 17
كَمَثَلِ
: kemeśeli
durumu gibidir
(is) like (the) example
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 23
مِثْلِه۪ۖ
: miślihi
onun gibi
like it
İsim + Zamir
Bakara / 26
مَثَلًا
: meśelen
bir örneği
an example
İsim
Bakara / 26
مَثَلًاۢ
: meśelen
misalle
example
İsim
Bakara / 106
مِثْلِهَاۜ
: miślihâ
benzerini
similar (to) it
İsim + Zamir
Bakara / 113
مِثْلَ
: miśle
benzerini
similar
İsim
Bakara / 118
مِثْلَ
: miśle
benzerini
similar
İsim
Bakara / 137
بِمِثْلِ
: bi-miśli
gibi
in (the) like
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 171
وَمَثَلُ
: ve meśelu
durumu
And (the) example
İsti'nafiye Edatı + İsim
Bakara / 171
كَمَثَلِ
: kemeśeli
haline benzer
(is) like (the) example
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 194
بِمِثْلِ
: bi-miśli
gibi
in (the) same manner
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 214
مَثَلُ
: meśelu
durumu
like (came to)
İsim
Bakara / 228
مِثْلُ
: miślu
gibi
(is the) like
İsim
Bakara / 233
مِثْلُ
: miślu
aynı (yükümlülük var)dır
(is a duty) like
İsim
Bakara / 261
مَثَلُ
: meśelu
durumu
Example
İsim
Bakara / 261
كَمَثَلِ
: kemeśeli
durumu gibidir
(is) like
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 264
فَمَثَلُهُ
: femeśeluhu
öylesinin durumu
Then his example
İsti'nafiye Edatı + İsim + Zamir
Bakara / 264
كَمَثَلِ
: kemeśeli
benzer ki
(is) like
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 265
وَمَثَلُ
: ve meśelu
durumu da
And (the) example
Bağlaç + İsim
Bakara / 265
كَمَثَلِ
: kemeśeli
benzer
(is) like
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 275
مِثْلُ
: miślu
gibidir
(is) like
İsim
Âl-i İmrân / 13
مِثْلَيْهِمْ
: miśleyhim
kendilerinin iki katı
twice of them
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 59
مَثَلَ
: meśele
durumu
(the) likeness
İsim
Âl-i İmrân / 59
كَمَثَلِ
: kemeśeli
durumu gibidir
(is) like (the) likeness
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 73
مِثْلَ
: miśle
benzerinin
(the) like
İsim
Âl-i İmrân / 117
مَثَلُ
: meśelu
durumu
Example
İsim
Âl-i İmrân / 117
كَمَثَلِ
: kemeśeli
benzer
(is) like (the) example
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 140
مِثْلُهُۜ
: miśluh(u)
benzeri
like it
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 165
مِثْلَيْهَاۙ
: miśleyhâ
onun iki katını
twice of it
İsim + Zamir
Nisâ / 11
مِثْلُ
: miślu
kadar
like
İsim
Nisâ / 140
مِثْلُهُمْۜ
: miśluhum
onlar gibi olursunuz
(would be) like them
İsim + Zamir
Nisâ / 176
مِثْلُ
: miślu
kadar (verilir)
like
İsim
Mâide / 31
مِثْلَ
: miśle
gibi
like
İsim
Mâide / 36
وَمِثْلَهُ
: ve miślehu
ve onun bir katı daha
and the like of it
Hâliye Edatı + İsim + Zamir
Mâide / 95
مِثْلُ
: miślu
dengi olan
(is) similar
İsim
En’âm / 38
اَمْثَالُكُمْۜ
: emśâlukum
sizin gibi
like you
Sıfat + Zamir
En’âm / 93
مِثْلَ
: miśle
gibi
like
İsim
En’âm / 122
مَثَلُهُ
: meśeluhu
benzeri
[similar to him]
İsim + Zamir
En’âm / 124
مِثْلَ
: miśle
aynısı
like
İsim
En’âm / 160
اَمْثَالِهَاۚ
: emśâlihâ
o(getirdiği)nin
the like of it
İsim + Zamir
En’âm / 160
مِثْلَهَا
: miślehâ
onun dengi
the like of it
İsim + Zamir
A’râf / 169
مِثْلُهُ
: miśluhu
ona benzer
similar to it
İsim + Zamir
A’râf / 176
فَمَثَلُهُ
: fe-meśeluhu
onun durumu
So his example
İsti'nafiye Edatı + İsim + Zamir
A’râf / 176
كَمَثَلِ
: kemeśeli
durumuna benzer
(is) like (the) example
Harf-i Cer + İsim
A’râf / 176
مَثَلُ
: meśelu
durumu
(is the) example
İsim
A’râf / 177
مَثَلًاۨ
: meśelen(i)
durumu
(as) an example
İsim
A’râf / 194
اَمْثَالُكُمْ
: emśâlukum
sizler gibi
like you
İsim + Zamir
Enfâl / 31
مِثْلَ
: miśle
gibisini
like
İsim
Yûnus / 24
مَثَلُ
: meśelu
örneği
(the) example
İsim
Yûnus / 27
بِمِثْلِهَاۙ
: bimiślihâ
aynıyla
(is) like it
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Yûnus / 38
مِثْلِه۪
: miślihi
onun benzeri
like it
İsim + Zamir
Yûnus / 102
مِثْلَ
: miśle
benzerinden
like
İsim
Hûd / 13
مِثْلِه۪
: miślihi
onun benzeri
like it
İsim + Zamir
Hûd / 24
مَثَلُ
: meśelu
durumu
(The) example
İsim
Hûd / 24
مَثَلًاۜ
: meśelâ(en)
durumları
(in) comparison
İsim
Hûd / 27
مِثْلَنَا
: miślenâ
bizim gibi
like us
İsim + Zamir
Hûd / 89
مِثْلُ
: miślu
benzerinin
similar
İsim
Ra’d / 6
الْمَثُلَاتُۜ
: l-meśulât(u)
benzerleri
[the] similar punishments
İsim
Ra’d / 17
مِثْلُهُۜ
: miśluh(u)
bunun gibi
like it
İsim + Zamir
Ra’d / 17
الْاَمْثَالَۜ
: l-emśâl(e)
misaller
the examples
İsim
Ra’d / 18
وَمِثْلَهُ
: ve miślehu
ve bir misli daha
and like of it
Bağlaç + İsim + Zamir
Ra’d / 35
مَثَلُ
: meśelu
durumu
The example
İsim
İbrahim / 10
مِثْلُنَاۜ
: miślunâ
bizim gibi
like us
İsim + Zamir
İbrahim / 11
مِثْلُكُمْ
: miślukum
sizin gibi
like you
İsim + Zamir
İbrahim / 18
مَثَلُ
: meśelu
durumu
(The) example
İsim
İbrahim / 24
مَثَلًا
: meśelen
benzeri
the example
İsim
İbrahim / 25
الْاَمْثَالَ
: l-emśâle
misallerle
the examples
İsim
İbrahim / 26
وَمَثَلُ
: ve meśelu
ve durumu da
And (the) example
Bağlaç + İsim
İbrahim / 45
الْاَمْثَالَ
: l-emśâl(e)
misallerle
the examples
İsim
Nahl / 60
مَثَلُ
: meśelu
sıfatlar
(is) a similitude
İsim
Nahl / 60
الْمَثَلُ
: l-meśelu
sıfatlar
(is) the similitude
İsim
Nahl / 74
الْاَمْثَالَۜ
: l-emśâl(e)
meseller
the similitude
İsim
Nahl / 75
مَثَلًا
: meśelen
misaliyle
the example
İsim
Nahl / 76
مَثَلًا
: meśelen
misaliyle
an example
İsim
Nahl / 112
مَثَلًا
: meśelen
misaliyle
a similitude
İsim
Nahl / 126
بِمِثْلِ
: bi-miśli
aynısını
with the like
Harf-i Cer + İsim
İsrâ / 48
الْاَمْثَالَ
: l-emśâle
benzetmelerle
the examples
İsim
İsrâ / 88
بِمِثْلِ
: bimiśli
bir benzerini
the like
Harf-i Cer + İsim
İsrâ / 88
بِمِثْلِه۪
: bi-miślihi
onun benzerini
the like of it
Harf-i Cer + İsim + Zamir
İsrâ / 89
مَثَلٍۘ
: meśelin
misali
example
İsim
İsrâ / 99
مِثْلَهُمْ
: miślehum
kendilerinin benzerini
the like of them
İsim + Zamir
Kehf / 32
مَثَلًا
: meśelen
misal olarak
the example
İsim
Kehf / 45
مَثَلَ
: meśele
misalini
the example
İsim
Kehf / 54
مَثَلٍۜ
: meśel(in)
misali
example
İsim
Kehf / 109
بِمِثْلِه۪
: bimiślihi
bir o kadarını daha
(the) like (of) it
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Kehf / 110
مِثْلُكُمْ
: miślukum
sizin gibi
like you
İsim + Zamir
Meryem / 17
فَتَمَثَّلَ
: fe-temeśśele
göründü
then he assumed for her the likeness
Bağlaç + Fiil
Tâ-Hâ / 58
مِثْلِه۪
: miślihi
onun benzeri
like it
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 63
الْمُثْلٰى
: l-muślâ
örnek
the exemplary
Sıfat
Tâ-Hâ / 104
اَمْثَلُهُمْ
: emśeluhum
onların seçkinleri
(the) best of them
İsim + Zamir
Enbiyâ / 3
مِثْلُكُمْۚ
: miślukum
sizin gibi
like you
İsim + Zamir
Enbiyâ / 52
التَّمَاث۪يلُ
: ttemâśîlu
heykeller
[the] statues
İsim
Enbiyâ / 84
وَمِثْلَهُمْ
: ve miślehum
ve bir katını daha
and (the) like thereof
Bağlaç + İsim + Zamir
Hac / 60
بِمِثْلِ
: bi-miśli
dengiyle
with the like
Harf-i Cer + İsim
Hac / 73
مَثَلٌ
: meśelun
bir temsil
an example
İsim
Mü’minûn / 24
مِثْلُكُمْۙ
: miślukum
sizin gibi
like you
İsim + Zamir
Mü’minûn / 33
مِثْلُكُمْۙ
: miślukum
sizin gibi
like you
İsim + Zamir
Mü’minûn / 34
مِثْلَكُمْ
: miślekum
sizin gibi
like you
İsim + Zamir
Mü’minûn / 47
مِثْلِنَا
: miślinâ
bizim gibi
like ourselves
İsim + Zamir
Mü’minûn / 81
مِثْلَ
: miśle
gibi
(the) like
İsim
Nûr / 17
لِمِثْلِه۪ٓ
: li-miślihi
böyle bir şeye
(to the) like of it
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Nûr / 34
وَمَثَلًا
: ve meśelen
ve bir temsil
and an example
Bağlaç + İsim
Nûr / 35
مَثَلُ
: meśelu
benzer
(The) example
İsim
Nûr / 35
الْاَمْثَالَ
: l-emśâle
benzetmelerle
the examples
İsim
Furkân / 9
الْاَمْثَالَ
: l-emśâle
benzetmelerle
the similitudes
İsim
Furkân / 33
بِمَثَلٍ
: bi-meśelin
hiçbir misal
with an example
Harf-i Cer + İsim
Furkân / 39
الْاَمْثَالَۘ
: l-emśâl(e)
misaller
the examples
İsim
Şu’arâ / 154
مِثْلُنَاۚ
: miślunâ
bizim gibi
like us
İsim + Zamir
Şu’arâ / 186
مِثْلُنَا
: miślunâ
bizim gibi
like us
İsim + Zamir
Kasas / 48
مِثْلَ
: miśle
benzeri
(the) like
İsim
Kasas / 79
مِثْلَ
: miśle
bir benzeri
(the) like
İsim
Ankebût / 41
مَثَلُ
: meśelu
misali
(The) example
İsim
Ankebût / 41
كَمَثَلِ
: ke-meśeli
misali gibidir
(is) like
Harf-i Cer + İsim
Ankebût / 43
الْاَمْثَالُ
: l-emśâlu
misalleri
examples
İsim
Rûm / 27
الْمَثَلُ
: l-meśelu
durum
(is) the description
İsim
Rûm / 28
مَثَلًا
: meśelen
bir benzetmeyle
an example
İsim
Rûm / 58
مَثَلٍۜ
: meśel(in)
misali ile
example
İsim
Sebe’ / 13
وَتَمَاث۪يلَ
: ve temâśîle
ve heykeller(den)
and statues
Bağlaç + İsim
Fâtır / 14
مِثْلُ
: miślu
gibi
like
İsim
Yâsîn / 13
مَثَلًا
: meśelen
misal olarak
an example
İsim
Yâsîn / 15
مِثْلُنَاۙ
: miślunâ
bizim gibi
like us
İsim + Zamir
Yâsîn / 42
مِثْلِه۪
: miślihi
onun gibi
(the) likes of it
İsim + Zamir
Yâsîn / 78
مَثَلًا
: meśelen
bir örnekle
an example
İsim
Yâsîn / 81
مِثْلَهُمْۜ
: miślehum
onların benzerlerini
(the) like of them
İsim + Zamir
Sâffât / 61
لِمِثْلِ
: li-miśli
misli gibi
For (the) like
Harf-i Cer + İsim
Sâd / 43
وَمِثْلَهُمْ
: ve miślehum
ve bir eşini
and a like of them
Bağlaç + İsim + Zamir
Zümer / 27
مَثَلٍ
: meśelin
temsili
example
İsim
Zümer / 29
مَثَلًا
: meśelen
(şöyle bir) misalle
an example
İsim
Zümer / 29
مَثَلًاۜ
: meśelâ(en)
ikisinin durumu
(in) comparison
İsim
Zümer / 47
وَمِثْلَهُ
: ve miślehu
ve bir misli daha
and (the) like of it
Bağlaç + İsim + Zamir
Mü’min / 30
مِثْلَ
: miśle
mislinden
like
İsim
Mü’min / 31
مِثْلَ
: miśle
gibi
Like
İsim
Mü’min / 40
مِثْلَهَاۚ
: miślehâ
onun mislinden
(the) like thereof
İsim + Zamir
Fussilet / 6
مِثْلُكُمْ
: miślukum
sizin gibi
like you
İsim + Zamir
Fussilet / 13
مِثْلَ
: miśle
gibi
like
İsim
Şûrâ / 11
كَمِثْلِه۪
: ke-miślihi
O\na benzer
like Him
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Şûrâ / 40
مِثْلُهَاۚ
: miśluhâ
yine onun gibi
like it
İsim + Zamir
Zuhruf / 8
مَثَلُ
: meśelu
örneği
(the) example
İsim
Zuhruf / 17
مَثَلًا
: meśelen
benzer olarak
(as) a likeness
İsim
Zuhruf / 56
وَمَثَلًا
: ve meśelen
ve örneği
and an example
Bağlaç + İsim
Zuhruf / 57
مَثَلًا
: meśelen
bir misal olarak
(as) an example
İsim
Zuhruf / 59
مَثَلًا
: meśelen
örnek
an example
İsim
Ahkâf / 10
مِثْلِه۪
: miślihi
bunun benzerini
(the) like thereof
İsim + Zamir
Muhammed / 3
اَمْثَالَهُمْ
: emśâlehum
onların durumlarını
their similitudes
İsim + Zamir
Muhammed / 10
اَمْثَالُهَا
: emśâluhâ
onun benzeri sonuçlar
its likeness
İsim + Zamir
Muhammed / 15
مَثَلُ
: meśelu
durumu (şudur)
A parable
İsim
Muhammed / 38
اَمْثَالَكُمْ
: emśâlekum
sizin gibi
(the) likes of you
İsim + Zamir
Fetih / 29
مَثَلُهُمْ
: meśeluhum
onların vasıfları
(is) their similitude
İsim + Zamir
Fetih / 29
وَمَثَلُهُمْ
: ve meśeluhum
ve vasıfları
And their similitude
Bağlaç + İsim + Zamir
Zâriyât / 23
مِثْلَ
: miśle
gibi
(just) as
İsim
Zâriyât / 59
مِثْلَ
: miśle
gibi
like
İsim
Tûr / 34
مِثْلِه۪ٓ
: miślihi
onun gibi
like it
İsim + Zamir
Vâkı’a / 23
كَاَمْثَالِ
: ke-emśâli
gibi
Like
Harf-i Cer + İsim
Vâkı’a / 61
اَمْثَالَكُمْ
: emśâlekum
benzerlerinizi
your likeness[es]
İsim + Zamir
Hadîd / 20
كَمَثَلِ
: ke-meśeli
tıpkı şuna benzer
like (the) example
Harf-i Cer + İsim
Haşr / 15
كَمَثَلِ
: ke-meśeli
durumu gibidir
Like (the) example
Harf-i Cer + İsim
Haşr / 16
كَمَثَلِ
: ke-meśeli
durumuna benzer
Like (the) example
Harf-i Cer + İsim
Haşr / 21
الْاَمْثَالُ
: l-emśâlu
misalleri
examples
İsim
Mümtehine / 11
مِثْلَ
: miśle
mislini
(the) like
İsim
Cum’a / 5
مَثَلُ
: meśelu
durumu
(The) likeness
İsim
Cum’a / 5
كَمَثَلِ
: ke-meśeli
durumu gibidir
(is) like
Harf-i Cer + İsim
Cum’a / 5
مَثَلُ
: meśelu
durumu
(the) example
İsim
Talâk / 12
مِثْلَهُنَّۜ
: miślehunne
onların benzerini
(the) like of them
İsim + Zamir
Tahrîm / 10
مَثَلًا
: meśelen
misal ile
an example
İsim
Tahrîm / 11
مَثَلًا
: meśelen
misal ile
an example
İsim
Müddessir / 31
مَثَلًاۜ
: meśelâ(n)
misalle
example
İsim
İnsan / 28
اَمْثَالَهُمْ
: emśâlehum
onların benzerleriyle
their likeness[es]
İsim + Zamir
Fecr / 8
مِثْلُهَا
: miśluhâ
onun eşi
like them
İsim + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.