22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
92 ( ل ي ل ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 51
لَيْلَةً
: leyleten
gece için
nights
İsim
Bakara / 164
الَّيْلِ
: lleyli
gece
of the night
İsim
Bakara / 187
لَيْلَةَ
: leylete
gecesi
(in the) nights
Zaman Zarfı
Bakara / 187
الَّيْلِۚ
: l-leyl(i)
gece (oluncaya)
the night
İsim
Bakara / 274
بِالَّيْلِ
: bil-leyli
gece
by night
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 27
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Âl-i İmrân / 27
الَّيْلِۘ
: l-leyl(i)
geceye
the night
İsim
Âl-i İmrân / 113
الَّيْلِ
: lleyli
gece
(of) the night
İsim
Âl-i İmrân / 190
الَّيْلِ
: l-leyli
gecenin
(of) the night
İsim
En’âm / 13
الَّيْلِ
: lleyli
gecede
the night
İsim
En’âm / 60
بِالَّيْلِ
: bil-leyli
geceleyin
by the night
Harf-i Cer + İsim
En’âm / 76
الَّيْلُ
: lleylu
gece
the night
İsim
En’âm / 96
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
A’râf / 54
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
A’râf / 142
لَيْلَةً
: leyleten
gece
nights
İsim
A’râf / 142
لَيْلَةًۚ
: leyle(ten)
geceye
night(s)
İsim
Yûnus / 6
الَّيْلِ
: lleyli
gece
(of) the night
İsim
Yûnus / 24
لَيْلًا
: leylen
gece
(by) night
İsim
Yûnus / 27
الَّيْلِ
: lleyli
bir gecenin
the darkness (of) night
İsim
Yûnus / 67
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Hûd / 81
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
the night
İsim
Hûd / 114
الَّيْلِۜ
: lleyl(i)
gecenin
the night
İsim
Ra’d / 3
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Ra’d / 10
بِالَّيْلِ
: bil-leyli
geceleyin
by night
Harf-i Cer + İsim
İbrahim / 33
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Hicr / 65
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
the night
İsim
Nahl / 12
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
İsrâ / 1
لَيْلًا
: leylen
gecenin bir vaktinde
(by) night
İsim
İsrâ / 12
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
İsrâ / 12
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
(of) the night
İsim
İsrâ / 78
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
(of) the night
İsim
İsrâ / 79
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
the night
İsim
Meryem / 10
لَيَالٍ
: leyâlin
gece
nights
İsim
Tâ-Hâ / 130
الَّيْلِ
: lleyli
gece
(of) the night
İsim
Enbiyâ / 20
الَّيْلَ
: lleyle
gece
[the] night
İsim
Enbiyâ / 33
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Enbiyâ / 42
بِالَّيْلِ
: bil-leyli
gece
in the night
Harf-i Cer + İsim
Hac / 61
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Hac / 61
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
the night
İsim
Mü’minûn / 80
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
(of) the night
İsim
Nûr / 44
الَّيْلَ
: lleyle
gece
the night
İsim
Furkân / 47
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Furkân / 62
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Neml / 86
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Kasas / 71
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Kasas / 72
بِلَيْلٍ
: bi-leylin
geceyi
night
Harf-i Cer + İsim
Kasas / 73
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Rûm / 23
بِالَّيْلِ
: bil-leyli
geceleyin
by night
Harf-i Cer + İsim
Lokman / 29
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Lokman / 29
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
the night
İsim
Sebe’ / 18
لَيَالِيَ
: leyâliye
geceleri
(by) night
İsim
Sebe’ / 33
الَّيْلِ
: lleyli
gece
(by) night
İsim
Fâtır / 13
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Fâtır / 13
الَّيْلِۙ
: lleyli
gecenin
the night
İsim
Yâsîn / 37
الَّيْلُۚ
: lleylu
gece
(is) the night
İsim
Yâsîn / 40
الَّيْلُ
: lleylu
gece
the night
İsim
Sâffât / 138
وَبِالَّيْلِۜ
: ve billeyl(i)
ve geceleyin
And at night
Bağlaç + Harf-i Cer + İsim
Zümer / 5
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Zümer / 5
الَّيْلِ
: lleyl(i)
gecenin
the night
İsim
Zümer / 9
الَّيْلِ
: lleyli
gece
(of) the night
İsim
Mü’min / 61
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Fussilet / 37
الَّيْلُ
: lleylu
gece
(are) the night
İsim
Fussilet / 38
بِالَّيْلِ
: bil-leyli
gece
by night
Harf-i Cer + İsim
Duhân / 3
لَيْلَةٍ
: leyletin
bir gecede
a Night
İsim
Duhân / 23
لَيْلًا
: leylen
geceleyin
(by) night
İsim
Câsiye / 5
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
(of) the night
İsim
Kâf / 40
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
the night
İsim
Zâriyât / 17
الَّيْلِ
: lleyli
geceleri
the night
İsim
Tûr / 49
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
the night
İsim
Hadîd / 6
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Hadîd / 6
الَّيْلِۜ
: l-leyl(i)
gecenin
the night
İsim
Hâkka / 7
لَيَالٍ
: leyâlin
gece
nights
İsim
Nûh / 5
لَيْلًا
: leylen
gece
night
Zaman Zarfı
Müzzemmil / 2
الَّيْلَ
: lleyle
geceleyin
(in) the night
İsim
Müzzemmil / 6
الَّيْلِ
: lleyli
gece
(at) the night
İsim
Müzzemmil / 20
الَّيْلِ
: lleyli
gecenin
(of) the night
İsim
Müzzemmil / 20
الَّيْلَ
: lleyle
geceyi
the night
İsim
Müddessir / 33
وَالَّيْلِ
: vel-leyli
ve geceye
And the night
Bağlaç + İsim
İnsan / 26
الَّيْلِ
: l-leyli
gecenin
the night
İsim
İnsan / 26
لَيْلًا
: leylen
geceleyin
a night
Zaman Zarfı
Nebe’ / 10
الَّيْلَ
: l-leyle
geceyi
the night
İsim
Nâzi’ât / 29
لَيْلَهَا
: leylehâ
gecesini
its night
İsim + Zamir
Tekvîr / 17
وَالَّيْلِ
: vel-leyli
geceye
And the night
Bağlaç + İsim
İnşikâk / 17
وَالَّيْلِ
: vel-leyli
ve geceye
And the night
Bağlaç + İsim
Fecr / 2
وَلَيَالٍ
: ve leyâlin
ve geceye
And the nights
Bağlaç + İsim
Fecr / 4
وَالَّيْلِ
: vel-leyli
ve geceye
And the night
Bağlaç + İsim
Şems / 4
وَالَّيْلِ
: vel-leyli
ve geceye andolsun
And the night
Bağlaç + İsim
Leyl / 1
وَالَّيْلِ
: vel-leyli
geceye andolsun
By the night
Harf-i Cer + İsim
Duhâ / 2
وَالَّيْلِ
: vel-leyli
ve geceye andolsun
And the night
Bağlaç + İsim
Kadr / 1
لَيْلَةِ
: leyleti
gecesinde
(the) Night
İsim
Kadr / 2
لَيْلَةُ
: leyletu
gecesi(nin)
(the) Night
İsim
Kadr / 3
لَيْلَةُ
: leyletu
gecesi
(The) Night
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.