5 Aralık 2021 - 30 Rebiü'l-Ahir 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
294 ( ق ب ل ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 4
قَبْلِكَۚ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Bakara / 21
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden öncekileri
before you
İsim + Zamir
Bakara / 25
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Bakara / 48
يُقْبَلُ
: yukbelu
kabul edilmez
will be accepted
Fiil
Bakara / 89
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Bakara / 91
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Bakara / 108
قَبْلُۜ
: kabl(u)
daha önce
before
İsim
Bakara / 118
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan önceki(ler de)
before them
İsim + Zamir
Bakara / 123
يُقْبَلُ
: yukbelu
ve kabul edilmez
will be accepted
Fiil
Bakara / 127
تَقَبَّلْ
: tekabbel
kabul buyur
Accept
Fiil
Bakara / 142
قِبْلَتِهِمُ
: kibletihimu
kıbleleri-
their direction of prayer
İsim + Zamir
Bakara / 143
الْقِبْلَةَ
: l-blete
bir kıble
the direction of prayer
İsim
Bakara / 144
قِبْلَةً
: kibleten
bir kıbleye
(to the) direction of prayer
İsim
Bakara / 145
قِبْلَتَكَۚ
: kibletek(e)
senin kıblene
your direction of prayer
İsim + Zamir
Bakara / 145
قِبْلَتَهُمْۚ
: bletehum
onların kıblesine
(of) their direction of prayer
İsim + Zamir
Bakara / 145
قِبْلَةَ
: blete
kıblesine
(of the) direction of prayer
İsim
Bakara / 177
قِبَلَ
: kibele
tarafına
towards
Mekan Zarfı
Bakara / 183
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önceki(ler)
before you
İsim + Zamir
Bakara / 198
قَبْلِه۪
: kablihi
O\ndan önce
before [it]
İsim + Zamir
Bakara / 214
قَبْلِكُمْۜ
: kablikum
sizden önce
before you
İsim + Zamir
Bakara / 237
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Bakara / 254
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Bakara / 286
قَبْلِنَاۚ
: kablinâ
bizden öncekilerin
before us
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 4
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before (this)
İsim
Âl-i İmrân / 11
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
onlardan önceki
before them
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 35
فَتَقَبَّلْ
: fetekabbel
kabul buyur
so accept
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Âl-i İmrân / 37
فَتَقَبَّلَهَا
: fe-tekabbelehâ
kabul buyurdu onu
So accepted her
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 37
بِقَبُولٍ
: bikabûlin
kabulle (şekilde)
with acceptance
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 85
يُقْبَلَ
: yukbele
(o din) kabul edilmeyecek
will be accepted
Fiil
Âl-i İmrân / 90
تُقْبَلَ
: tukbele
kabul edilmeyecektir
will be accepted
Fiil
Âl-i İmrân / 91
يُقْبَلَ
: yukbele
kabul edilmeyecektir
will be accepted
Fiil
Âl-i İmrân / 93
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Âl-i İmrân / 137
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önce de
before you
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 143
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Âl-i İmrân / 144
قَبْلِهِ
: kablihi
ondan önce de
before him
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 164
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before (that)
İsim
Âl-i İmrân / 183
قَبْل۪ي
: kablî
benden önce
before me
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 184
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 186
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önce
before you
İsim + Zamir
Nisâ / 26
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önceki(lerin)
before you
İsim + Zamir
Nisâ / 47
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Nisâ / 60
قَبْلِكَ
: kablike
ve senden önce
before you
İsim + Zamir
Nisâ / 94
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
Nisâ / 131
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önce
before you
İsim + Zamir
Nisâ / 136
قَبْلُۜ
: kabl(u)
daha öncekilere
before
İsim
Nisâ / 159
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Nisâ / 162
قَبْلِكَ
: kablik(e)
senden önce
before you
İsim + Zamir
Nisâ / 164
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Mâide / 5
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önce
before you
İsim + Zamir
Mâide / 27
فَتُقُبِّلَ
: fe-tukubbile
kabul edilmiş
and it was accepted
Bağlaç + Fiil
Mâide / 27
يُتَقَبَّلْ
: yutekabbel
kabul edilmemişti
was accepted
Fiil
Mâide / 27
يَتَقَبَّلُ
: yetekabbelu
kabul eder
accepts
Fiil
Mâide / 34
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Mâide / 36
تُقُبِّلَ
: tukubbile
kabul edilmez
will be accepted
Fiil
Mâide / 57
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önce
before you
İsim + Zamir
Mâide / 59
قَبْلُۙ
: kablu
bizden önce
before
İsim
Mâide / 75
قَبْلِهِ
: kablihi
ondan önce de
before him
İsim + Zamir
Mâide / 77
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
Mâide / 102
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önce gelen
before you
İsim + Zamir
En’âm / 6
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan önce
before them
İsim + Zamir
En’âm / 10
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce de
before you
İsim + Zamir
En’âm / 28
قَبْلُۜ
: kabl(u)
daha önce
before
İsim
En’âm / 34
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce de
before you
İsim + Zamir
En’âm / 42
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce de
before you
İsim + Zamir
En’âm / 84
قَبْلُ
: kabl(u)
daha önce
before
İsim
En’âm / 111
قُبُلًا
: kubulen
karşılarına
face to face
İsim
En’âm / 148
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan önce
before them
İsim + Zamir
En’âm / 156
قَبْلِنَاۖ
: kablinâ
bizden önceki
before us
İsim + Zamir
En’âm / 158
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
A’râf / 27
وَقَب۪يلُهُ
: ve kabîluhu
ve kabilesi
and his tribe
Bağlaç + İsim + Zamir
A’râf / 38
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önce
before you
İsim + Zamir
A’râf / 53
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
A’râf / 101
قَبْلُۜ
: kabl(u)
önceden
before
İsim
A’râf / 123
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
A’râf / 129
قَبْلِ
: kabli
önce-
before
İsim
A’râf / 155
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
A’râf / 173
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before (us)
İsim
Enfâl / 52
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
onlardan öncekilerin
before them
İsim + Zamir
Enfâl / 54
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
onlardan öncekilerin
before them
İsim + Zamir
Enfâl / 71
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Tevbe / 30
قَبْلُۜ
: kabl(u)
önceden
before
İsim
Tevbe / 48
قَبْلُ
: kablu
önceden de
before
İsim
Tevbe / 50
قَبْلُ
: kablu
önce-
before
İsim
Tevbe / 53
يُتَقَبَّلَ
: yutekabbele
kabul edilmeyecektir
will be accepted
Fiil
Tevbe / 54
تُقْبَلَ
: tukbele
kabul edilmesine
is accepted
Fiil
Tevbe / 69
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden öncekiler
before you
İsim + Zamir
Tevbe / 69
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden öncekilerin
before you
İsim + Zamir
Tevbe / 70
قَبْلِهِمْ
: kablihim
kendilerinden öncekilerin
(were) before them
İsim + Zamir
Tevbe / 104
يَقْبَلُ
: yakbelu
kabul eden
(Who) accepts
Fiil
Tevbe / 107
قَبْلُۜ
: kabl(u)
önceden
before
İsim
Yûnus / 13
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önce
before you
İsim + Zamir
Yûnus / 16
قَبْلِه۪ۜ
: kablih(i)
daha önce
before it
İsim + Zamir
Yûnus / 39
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan önceki(ler)
before them
İsim + Zamir
Yûnus / 74
قَبْلُۜ
: kabl(u)
daha önce
before
İsim
Yûnus / 87
قِبْلَةً
: kibleten
ibadethane
(as) places of worship
İsim
Yûnus / 91
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
Zaman Zarfı
Yûnus / 94
قَبْلِكَۚ
: kablik(e)
senden önce
before you
İsim + Zamir
Yûnus / 102
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
kendilerinden önce
before them
İsim + Zamir
Hûd / 17
قَبْلِه۪
: kablihi
ondan önce
and before it
İsim + Zamir
Hûd / 49
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Hûd / 62
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Hûd / 78
قَبْلُ
: kablu
ve daha önce
and before
İsim
Hûd / 109
قَبْلُۜ
: kabl(u)
daha önce
before
İsim
Hûd / 116
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önceki
before you
İsim + Zamir
Yûsuf / 3
قَبْلِه۪
: kablihi
ondan önce
before it
İsim + Zamir
Yûsuf / 6
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Yûsuf / 26
قُبُلٍ
: kubulin
önden
the front
İsim
Yûsuf / 37
قَبْلَ
: kable
önceden
before
Zaman Zarfı
Yûsuf / 64
قَبْلُۜ
: kabl(u)
daha önce
before
İsim
Yûsuf / 71
وَاَقْبَلُوا
: ve akbelû
dönerek
turning towards
Bağlaç + Fiil + Zamir
Yûsuf / 76
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Yûsuf / 77
قَبْلُۚ
: kabl(u)
bundan önce
before
İsim
Yûsuf / 80
قَبْلُ
: kablu
daha önce
and before
İsim
Yûsuf / 82
اَقْبَلْنَا
: akbelnâ
geldiğimiz
we returned
Fiil + Zamir
Yûsuf / 100
قَبْلُۘ
: kablu
önceki
(of) before
İsim
Yûsuf / 109
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Yûsuf / 109
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
kendilerinden önceki
(were) before them
İsim + Zamir
Ra’d / 6
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Ra’d / 6
قَبْلِهِمُ
: kablihimu
onlardan önce
before them
İsim + Zamir
Ra’d / 30
قَبْلِهَٓا
: kablihâ
kendilerinden önce
before it
İsim + Zamir
Ra’d / 32
قَبْلِكَ
: kablike
senden önceki
before you
İsim + Zamir
Ra’d / 38
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Ra’d / 42
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan önceki(ler)
before them
İsim + Zamir
İbrahim / 9
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden öncekilerin
(were) before you
İsim + Zamir
İbrahim / 22
قَبْلُۜ
: kabl(u)
önceden
before
İsim
İbrahim / 31
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
İbrahim / 40
وَتَقَبَّلْ
: ve tekabbel
kabul buyur
and accept
Bağlaç + Fiil
İbrahim / 44
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
Hicr / 10
قَبْلِكَ
: kablike
senden önceki
before you
İsim + Zamir
Hicr / 27
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Hicr / 47
مُتَقَابِل۪ينَ
: mutekâbilîn(e)
karşı karşıya otururlar
facing each other
İsim
Nahl / 26
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan önceki
(were) before them
İsim + Zamir
Nahl / 33
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
onlardan önceki
(were) before them
İsim + Zamir
Nahl / 35
قَبْلِهِمْۚ
: kablihim
onlardan önceki(ler)
(were) before them
İsim + Zamir
Nahl / 43
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Nahl / 63
قَبْلِكَ
: kablike
senden önceki
before you
İsim + Zamir
Nahl / 118
قَبْلُۚ
: kabl(u)
bundan önce
before
İsim
İsrâ / 58
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
İsrâ / 77
قَبْلَكَ
: kableke
senden önce
before you
Zaman Zarfı + Zamir
İsrâ / 92
قَب۪يلًاۙ
: kabîlâ(n)
karşımıza
before (us)
İsim
İsrâ / 107
قَبْلِه۪ٓ
: kablihi
daha önce
before it
İsim + Zamir
Kehf / 55
قُبُلًا
: kubulâ(n)
açıkça
before (them)
İsim
Kehf / 109
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Meryem / 7
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Meryem / 9
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Meryem / 23
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Meryem / 67
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
Meryem / 74
قَبْلَهُمْ
: kablehum
onlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Meryem / 98
قَبْلَهُمْ
: kablehum
onlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Tâ-Hâ / 71
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Tâ-Hâ / 90
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
Tâ-Hâ / 114
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Tâ-Hâ / 115
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
Tâ-Hâ / 128
قَبْلَهُمْ
: kablehum
kendilerinden önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Tâ-Hâ / 130
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Tâ-Hâ / 130
وَقَبْلَ
: ve kable
ve önce
and before
Bağlaç + Zaman Zarfı
Tâ-Hâ / 134
قَبْلِه۪
: kablihi
ondan önce
before him
İsim + Zamir
Tâ-Hâ / 134
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Enbiyâ / 6
قَبْلَهُمْ
: kablehum
bunlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Enbiyâ / 7
قَبْلَكَ
: kableke
senden önce
before you
Zaman Zarfı + Zamir
Enbiyâ / 24
قَبْل۪يۜ
: kablî
benden öncekilerin
(were) before me
Zaman Zarfı + Zamir
Enbiyâ / 25
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Enbiyâ / 34
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Enbiyâ / 41
قَبْلِكَ
: kablike
senden önceki
before you
İsim + Zamir
Enbiyâ / 51
قَبْلُ
: kablu
daha önceden
before
İsim
Enbiyâ / 76
قَبْلُ
: kablu
bunlardan önce
before
İsim
Hac / 42
قَبْلَهُمْ
: kablehum
bunlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Hac / 52
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Hac / 78
قَبْلُ
: kablu
bundan önce
before
İsim
Mü’minûn / 83
قَبْلُ
: kablu
bizden önce
before
İsim
Nûr / 4
تَقْبَلُوا
: takbelû
kabul etmeyin
accept
Fiil + Zamir
Nûr / 34
قَبْلِكُمْ
: kablikum
sizden önce
before you
İsim + Zamir
Nûr / 55
قَبْلِهِمْۖ
: kablihim
onlardan önceki
(were) before them
İsim + Zamir
Nûr / 58
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Nûr / 59
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
kendilerinden önceki
(were) before them
İsim + Zamir
Furkân / 20
قَبْلَكَ
: kableke
senden önce
before you
Zaman Zarfı + Zamir
Şu’arâ / 49
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Neml / 37
قِبَلَ
: kibele
karşı koyamayacakları
(is) resistance
İsim
Neml / 38
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Neml / 39
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Neml / 40
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Neml / 42
قَبْلِهَا
: kablihâ
daha önce
before her
İsim + Zamir
Neml / 46
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Neml / 68
قَبْلُۙ
: kablu
önceden
before
İsim
Kasas / 12
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Kasas / 31
اَقْبِلْ
: akbil
dön
Draw near
Fiil
Kasas / 46
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Kasas / 48
قَبْلُۚ
: kabl(u)
daha önce
before
İsim
Kasas / 52
قَبْلِه۪
: kablihi
bundan önce
before it
İsim + Zamir
Kasas / 53
قَبْلِه۪
: kablihi
ondan önce de
before it
İsim + Zamir
Kasas / 78
قَبْلِه۪
: kablihi
kendisinden önceki
before him
İsim + Zamir
Ankebût / 3
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan öncekiler-
(were) before them
İsim + Zamir
Ankebût / 18
قَبْلِكُمْۜ
: kablikum
sizden önceki
before you
İsim + Zamir
Ankebût / 48
قَبْلِه۪
: kablihi
bundan önce
before it
İsim + Zamir
Rûm / 4
قَبْلُ
: kablu
(bundan) önce
before
İsim
Rûm / 9
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
kendilerinden önceki
before them
İsim + Zamir
Rûm / 42
قَبْلُۜ
: kabl(u)
önceki
(were) before
İsim
Rûm / 43
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Rûm / 47
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Rûm / 49
قَبْلِ
: kabli
daha önce-
before
İsim
Rûm / 49
قَبْلِه۪
: kablihi
önce
[before it]
İsim + Zamir
Secde / 3
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Secde / 26
قَبْلِهِمْ
: kablihim
daha önceki
before them
İsim + Zamir
Ahzâb / 15
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Ahzâb / 38
قَبْلُۜ
: kablu
sizden önce
before
İsim
Ahzâb / 49
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Ahzâb / 62
قَبْلُۚ
: kabl(u)
önceden
before
İsim
Sebe’ / 44
قَبْلَكَ
: kableke
senden önce
before you
Zaman Zarfı + Zamir
Sebe’ / 45
قَبْلِهِمْۙ
: kablihim
onlardan önceki(ler)
(were) before them
İsim + Zamir
Sebe’ / 53
قَبْلُۚ
: kabl(u)
daha önce
before
İsim
Sebe’ / 54
قَبْلُۜ
: kabl(u)
bundan önce
before
İsim
Fâtır / 4
قَبْلِكَۜ
: kablik(e)
senden önceki
before you
İsim + Zamir
Fâtır / 25
قَبْلِهِمْۚ
: kablihim
bunlardan önceki
(were) before them
İsim + Zamir
Fâtır / 44
قَبْلِهِمْ
: kablihim
kendilerinden önceki
(were) before them
İsim + Zamir
Yâsîn / 31
قَبْلَهُمْ
: kablehum
kendilerinden önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Sâffât / 27
وَاَقْبَلَ
: ve akbele
ve döner
And will approach
Bağlaç + Fiil
Sâffât / 44
مُتَقَابِل۪ينَ
: mutekâbilîn(e)
karşılıklı otururlar
facing each other
İsim
Sâffât / 50
فَاَقْبَلَ
: fe-akbele
dönmüş
And (will) approach
Bağlaç + Fiil
Sâffât / 71
قَبْلَهُمْ
: kablehum
onlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Sâffât / 94
فَاَقْبَلُٓوا
: fe-akbelû
hemen gittiler
Then they advanced
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Sâd / 3
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan önceki
before them
İsim + Zamir
Sâd / 12
قَبْلَهُمْ
: kablehum
onlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Sâd / 16
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Zümer / 8
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
Zümer / 25
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan öncekiler
(were) before them
İsim + Zamir
Zümer / 50
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan öncekiler
before them
İsim + Zamir
Zümer / 54
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Zümer / 55
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Zümer / 65
قَبْلِكَۚ
: kablike
senden önceki
(were) before you
İsim + Zamir
Mü’min / 3
وَقَابِلِ
: ve kâbili
ve kabul edendir
and (the) Acceptor
Bağlaç + İsim
Mü’min / 5
قَبْلَهُمْ
: kablehum
onlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Mü’min / 21
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
kendilerinden önceki
before them
İsim + Zamir
Mü’min / 34
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
İsim
Mü’min / 67
قَبْلُ
: kabl(u)
daha önce
before
İsim
Mü’min / 74
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
Mü’min / 78
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce de
before you
İsim + Zamir
Mü’min / 82
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
kendilerinden önceki
(were) before them
İsim + Zamir
Fussilet / 25
قَبْلِهِمْ
: kablihim
kendilerinden önce
before them
İsim + Zamir
Fussilet / 43
قَبْلِكَۜ
: kablik(e)
senden önceki
before you
İsim + Zamir
Fussilet / 48
قَبْلُ
: kabl(u)
önceden
before
İsim
Şûrâ / 3
قَبْلِكَۙ
: kablike
senden öncekilere
before you
İsim + Zamir
Şûrâ / 25
يَقْبَلُ
: yakbelu
kabul eder
accepts
Fiil
Şûrâ / 47
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Zuhruf / 21
قَبْلِه۪
: kablihi
bundan önce
before it
İsim + Zamir
Zuhruf / 23
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Zuhruf / 45
قَبْلِكَ
: kablike
senden önce
before you
İsim + Zamir
Duhân / 17
قَبْلَهُمْ
: kablehum
onlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Duhân / 37
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
onlardan öncekiler (mi?)
before them
İsim + Zamir
Duhân / 53
مُتَقَابِل۪ينَۚ
: mutekâbilîn(e)
karşılıklı otururlar
facing each other
İsim
Ahkâf / 4
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Ahkâf / 12
قَبْلِه۪
: kablihi
ondan önce
And before it
İsim + Zamir
Ahkâf / 16
نَتَقَبَّلُ
: netekabbelu
kabul ederiz
We will accept
Fiil
Ahkâf / 17
قَبْل۪ي
: kablî
benden önce
before me
İsim + Zamir
Ahkâf / 18
قَبْلِهِمْ
: kablihim
kendilerinden önce
before them
İsim + Zamir
Ahkâf / 24
مُسْتَقْبِلَ
: mustakbile
yönelerek geldiğini
approaching
İsim
Muhammed / 10
قَبْلِهِمْۜ
: kablihim
kendilerinden önceki
before them
İsim + Zamir
Fetih / 15
قَبْلُۚ
: kabl(u)
önceden
before
İsim
Fetih / 16
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
Fetih / 23
قَبْلُۚ
: kabl(u)
ötedenberi
before
İsim
Hucurât / 13
وَقَبَٓائِلَ
: ve kabâile
ve kabilelere
and tribes
Bağlaç + İsim
Kâf / 12
قَبْلَهُمْ
: kablehum
onlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Kâf / 36
قَبْلَهُمْ
: kablehum
bunlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Kâf / 39
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Kâf / 39
وَقَبْلَ
: ve kable
ve önce
and before
Bağlaç + Zaman Zarfı
Zâriyât / 16
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Zâriyât / 29
فَاَقْبَلَتِ
: fe-akbeleti
sonra geldi
Then came forward
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Zâriyât / 46
قَبْلُۜ
: kabl(u)
daha önce
before
İsim
Zâriyât / 52
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan önce
before them
İsim + Zamir
Tûr / 25
وَاَقْبَلَ
: ve akbele
ve dönmüş(ler)
And will approach
Bağlaç + Fiil
Tûr / 26
قَبْلُ
: kablu
daha önce
before
Zaman Zarfı
Tûr / 28
قَبْلُ
: kablu
bundan önce
before
İsim
Necm / 52
قَبْلُۜ
: kabl(u)
önceden
before
İsim
Kamer / 9
قَبْلَهُمْ
: kablehum
onlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Rahmân / 56
قَبْلَهُمْ
: kablehum
bunlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Rahmân / 74
قَبْلَهُمْ
: kablehum
bunlardan önce
before them
Zaman Zarfı + Zamir
Vâkı’a / 16
مُتَقَابِل۪ينَ
: mutekâbilîn(e)
karşılıklı
facing each other
İsim
Vâkı’a / 45
قَبْلَ
: kable
önce
before
Zaman Zarfı
Hadîd / 10
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Hadîd / 13
قِبَلِهِ
: kibelihi
yönünde
facing towards [it]
İsim + Zamir
Hadîd / 16
قَبْلُ
: kablu
bundan önce
before
İsim
Hadîd / 22
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Mücâdele / 3
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Mücâdele / 4
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Mücâdele / 5
قَبْلِهِمْ
: kablihim
kendilerinden önceki
before them
İsim + Zamir
Haşr / 9
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan önce
before them
İsim + Zamir
Haşr / 15
قَبْلِهِمْ
: kablihim
kendilerinden önceki
before them
İsim + Zamir
Cum’a / 2
قَبْلُ
: kablu
önceden
before
İsim
Münâfikûn / 10
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsim
Teğâbun / 5
قَبْلُۘ
: kablu
daha önce-
before
İsim
Mülk / 18
قَبْلِهِمْ
: kablihim
onlardan önceki
before them
İsim + Zamir
Kalem / 30
فَاَقْبَلَ
: fe-akbele
dönüp başladılar
Then approached
Bağlaç + Fiil
Hâkka / 9
قَبْلَهُ
: kablehu
ondan önceki
before him
Zaman Zarfı + Zamir
Me’âric / 36
قِبَلَكَ
: kibeleke
sana doğru
before you
Mekan Zarfı + Zamir
Nûh / 1
قَبْلِ
: kabli
önce
before
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.