18 Haziran 2021 - 8 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
79 ( ع ر ض ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 31
عَرَضَهُمْ
: ‘aradahum
onları sunup
He displayed them
Fiil + Zamir
Bakara / 83
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
yüz çeviriyorsunuz
refusing
İsim
Bakara / 224
عُرْضَةً
: ‘urdaten
engel
an excuse
İsim
Bakara / 235
عَرَّضْتُمْ
: ‘arradtum
üstü kapalı biçimde bildirmenizden
you hint
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 23
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
yüz çeviriyorlar
those who are averse
İsim
Âl-i İmrân / 133
عَرْضُهَا
: ‘arduhâ
genişliği
its width
İsim + Zamir
Nisâ / 16
فَاَعْرِضُوا
: fe-a’ridû
artık vazgeçin
then turn away
Sonuç Edatı + Fiil + Zamir
Nisâ / 63
فَاَعْرِضْ
: fe-a’rid
aldırma
so turn away
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Nisâ / 81
فَاَعْرِضْ
: fe-a’rid
sen aldırma
So turn (away)
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Nisâ / 94
عَرَضَ
: ‘arada
geçici menfaatini
transitory gains
İsim
Nisâ / 128
اِعْرَاضًا
: i’râdan
yüz çevirmesinden
desertion
İsim
Nisâ / 135
تُعْرِضُوا
: tu’ridû
doğruyu söylemezseniz
refrain
Fiil + Zamir
Mâide / 42
اَعْرِضْ
: a’rid
yüz çevir
turn away
Fiil
Mâide / 42
تُعْرِضْ
: tu’rid
yüz çevirirsen
you turn away
Fiil
En’âm / 4
مُعْرِض۪ينَ
: mu’ridîn(e)
yüz çeviriyor
turning away
İsim
En’âm / 35
اِعْرَاضُهُمْ
: i’râduhum
onların yüz çevirmesi
their aversion
İsim + Zamir
En’âm / 68
فَاَعْرِضْ
: fe-a’rid
yüz çevir
then turn away
Sonuç Edatı + Fiil
En’âm / 106
وَاَعْرِضْ
: ve a’rid
ve yüz çevir
and turn away
Bağlaç + Fiil
A’râf / 169
عَرَضَ
: ‘arada
menfaatini
goods
İsim
A’râf / 169
عَرَضٌ
: ‘aradun
bir menfaat daha
goods
İsim
A’râf / 199
وَاَعْرِضْ
: ve a’rid
yüz çevir
and turn away
Bağlaç + Fiil
Enfâl / 23
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
aldırmayarak
(were) averse
İsim
Enfâl / 67
عَرَضَ
: ‘arada
geçici malını
(the) commodities
İsim
Tevbe / 42
عَرَضًا
: ‘aradan
bir menfaat
a gain
İsim
Tevbe / 76
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
yüz çevirerek
(were) averse
İsim
Tevbe / 95
لِتُعْرِضُوا
: li-tu’ridû
vazgeçmeniz için
that you may turn away
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Tevbe / 95
فَاَعْرِضُوا
: fe-a’ridû
vazgeçin
So turn away
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Hûd / 18
يُعْرَضُونَ
: yu’radûne
sunulurlar
will be presented
Fiil + Zamir
Hûd / 76
اَعْرِضْ
: a’rid
vazgeç
Turn away
Fiil
Yûsuf / 29
اَعْرِضْ
: a’rid
sen vazgeç
turn away
Fiil
Yûsuf / 105
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
yüzlerini çevirirler
the ones who turn away
İsim
Hicr / 81
مُعْرِض۪ينَۙ
: mu’ridîn(e)
yüz çeviriyorlar
turning away
İsim
Hicr / 94
وَاَعْرِضْ
: ve a’rid
ve aldırma
and turn away
Bağlaç + Fiil
İsrâ / 28
تُعْرِضَنَّ
: tu’ridanne
yüz çevirecek olursan
you turn away
Fiil + Nûn-u Te'kid
İsrâ / 67
اَعْرَضْتُمْۜ
: a’radtum
yine yüz çevirirsiniz
you turn away
Fiil + Zamir
İsrâ / 83
اَعْرَضَ
: a’rada
yüz çevirip
he turns away
Fiil
Kehf / 48
وَعُرِضُوا
: ve ’uridû
ve hepsi sunulmuşlardır
And they will be presented
Bağlaç + Fiil + Zamir
Kehf / 57
فَاَعْرَضَ
: fe-a’rada
fakat yüz çeviren
but turns away
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Kehf / 100
وَعَرَضْنَا
: ve ’arad
ve göstereceğiz
And We (will) present
Bağlaç + Fiil + Zamir
Kehf / 100
عَرْضًاۙ
: ‘ardâ(n)
açıkça
(on) display
İsim
Tâ-Hâ / 100
اَعْرَضَ
: a’rada
yüz çevirirse
turns away
Fiil
Tâ-Hâ / 124
اَعْرَضَ
: a’rada
yüz çevirirse
turns away
Fiil
Enbiyâ / 1
مُعْرِضُونَۚ
: mu’ridûn(e)
yüz çevirmektedirler
turning away
İsim
Enbiyâ / 24
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
(haktan) yüz çevirirler
(are) averse
İsim
Enbiyâ / 32
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
yüz çevirmektedirler
turn away
İsim
Enbiyâ / 42
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
yüz çeviriyorlar
turn away
İsim
Mü’minûn / 3
مُعْرِضُونَۙ
: mu’ridûn(e)
yüz çevirirler
turn away
İsim
Mü’minûn / 71
مُعْرِضُونَۜ
: mu’ridûn(e)
yüz çeviriyorlar
(are) turning away
İsim
Nûr / 33
عَرَضَ
: ‘arada
geçici menfaatini
temporary gain
İsim
Nûr / 48
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
yüz çevirirler
(is) averse
İsim
Şu’arâ / 5
مُعْرِض۪ينَ
: mu’ridîn(e)
yüz çevirici
turn away
İsim
Kasas / 55
اَعْرَضُوا
: a’radû
yüz çevirirler
they turn away
Fiil + Zamir
Secde / 22
اَعْرَضَ
: a’rada
yüz çeviren
he turns away
Fiil
Secde / 30
فَاَعْرِضْ
: fea’rid
sen yüz çevir
So turn away
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Ahzâb / 72
عَرَضْنَا
: ‘arad
sunduk
[We] offered
Fiil + Zamir
Sebe’ / 16
فَاَعْرَضُوا
: fe-a’radû
ama yüz çevirdiler
But they turned away
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Yâsîn / 46
مُعْرِض۪ينَ
: mu’ridîn(e)
yüz çevirmiş
turn away
İsim
Sâd / 31
عُرِضَ
: ‘urida
gösterilmişti
were displayed
Fiil
Sâd / 68
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
yüz çeviriyorsunuz
turn away
İsim
Mü’min / 46
يُعْرَضُونَ
: yu’radûne
sunulurlar
they are exposed
Fiil + Zamir
Fussilet / 4
فَاَعْرَضَ
: fea’rada-
fakat yüz çevirmiştir
but turn away
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Fussilet / 13
اَعْرَضُوا
: a’radû
yüz çevirirlerse
they turn away
Fiil + Zamir
Fussilet / 51
اَعْرَضَ
: a’rada
yüz çevirir
he turns away
Fiil
Fussilet / 51
عَر۪يضٍ
: ‘arîd(in)
bol bol
lengthy
Sıfat
Şûrâ / 45
يُعْرَضُونَ
: yu’radûne
sunulurlarken
being exposed
Fiil + Zamir
Şûrâ / 48
اَعْرَضُوا
: a’radû
yüz çevirirlerse
they turn away
Fiil + Zamir
Ahkâf / 3
مُعْرِضُونَ
: mu’ridûn(e)
yüz çevirmektedirler
(are) turning away
İsim
Ahkâf / 20
يُعْرَضُ
: yu’radu
sunulacakları
will be exposed
Fiil
Ahkâf / 24
عَارِضًا
: ‘âridan
geniş bir bulut halinde
(as) a cloud
İsim
Ahkâf / 24
عَارِضٌ
: ‘âridun
bir buluttur
(is) a cloud
İsim
Ahkâf / 34
يُعْرَضُ
: yu’radu
sunulacakları
are exposed
Fiil
Necm / 29
فَاَعْرِضْ
: fe-a’rid
o halde yüz çevir
So turn away
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Kamer / 2
يُعْرِضُوا
: yu’ridû
yüz çevirirler
they turn away
Fiil + Zamir
Hadîd / 21
عَرْضُهَا
: ‘arduhâ
genişliği
its width
İsim + Zamir
Hadîd / 21
كَعَرْضِ
: ke’ardi
genişliği gibi (olan)
(is) like (the) width
Harf-i Cer + İsim
Tahrîm / 3
وَاَعْرَضَ
: ve a’rada
ve vazgeçmişti
and avoided
Bağlaç + Fiil
Hâkka / 18
تُعْرَضُونَ
: tu’radûne
arz olunursunuz
you will be exhibited
Fiil + Zamir
Cin / 17
يُعْرِضْ
: yu’rid
yüz çevirirse
turns away
Fiil
Müddessir / 49
مُعْرِض۪ينَۙ
: mu’ridîn(e)
yüz çeviriyorlar
they (are) turning away
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.