18 Haziran 2021 - 8 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
37 ( س ب ق ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 148
فَاسْتَبِقُوا
: festebiku
O halde koşun
so race
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Mâide / 48
فَاسْتَبِقُوا
: fe-stebikû
öyleyse koşun
so race
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
A’râf / 80
سَبَقَكُمْ
: sebekakum
sizden önce
has preceded you
Fiil + Zamir
Enfâl / 59
سَبَقُواۜ
: sebakû
kaçabileceklerini
they can outstrip
Fiil + Zamir
Enfâl / 68
سَبَقَ
: sebeka
geçmiş
preceded
Fiil
Tevbe / 100
وَالسَّابِقُونَ
: ve-ssâbikûne
öne geçenlerden
And the forerunners
Bağlaç + İsim
Yûnus / 19
سَبَقَتْ
: sebekat
önceden belirlenmiş
(that) preceded
Fiil
Hûd / 40
سَبَقَ
: sebeka
önceden
has preceded
Fiil
Hûd / 110
سَبَقَتْ
: sebekat
önceden geçmiş
(that) preceded
Fiil
Yûsuf / 17
نَسْتَبِقُ
: nestebiku
yarışıyorduk
racing each other
Fiil
Yûsuf / 25
وَاسْتَبَقَا
: vestebekâ
ve koşuştular
And they both raced
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hicr / 5
تَسْبِقُ
: tesbiku
geçebilir
(can) advance
Fiil
Tâ-Hâ / 99
سَبَقَۚ
: sebak(a)
geçmişlerin
has preceded
Fiil
Tâ-Hâ / 129
سَبَقَتْ
: sebekat
daha önce
(that) preceded
Fiil
Enbiyâ / 27
يَسْبِقُونَهُ
: yesbikûnehu
O\ndan önce söylemezler
they (can) precede Him
Fiil + Zamir + Zamir
Enbiyâ / 101
سَبَقَتْ
: sebekat
geçmiş olan(lar)
has gone forth
Fiil
Mü’minûn / 27
سَبَقَ
: sebeka
geçmiş
(has) preceded
Fiil
Mü’minûn / 43
تَسْبِقُ
: tesbiku
ileri geçemez
can precede
Fiil
Mü’minûn / 61
سَابِقُونَ
: sâbikûn(e)
önde giderler
(are) foremost
İsim
Ankebût / 4
يَسْبِقُونَاۜ
: yesbikûnâ
bizi geçeceklerini
they can outrun Us
Fiil + Zamir + Zamir
Ankebût / 28
سَبَقَكُمْ
: sebekakum
sizden önce
has preceded you
Fiil + Zamir
Ankebût / 39
سَابِق۪ينَۚ
: sâbikîn(e)
geçip gidecek
outstrip Us
İsim
Fâtır / 32
سَابِقٌ
: sâbikun
öne geçendir
(is he who is) foremost
İsim
Yâsîn / 40
سَابِقُ
: sâbiku
önüne geçebilir
(can) outstrip
İsim
Yâsîn / 66
فَاسْتَبَقُوا
: festebekû
ve dökülürlerdi
then they (would) race
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Sâffât / 171
سَبَقَتْ
: sebekat
geçmişti
has preceded
Fiil
Fussilet / 45
سَبَقَتْ
: sebekat
geçmiş
(that) preceded
Fiil
Şûrâ / 14
سَبَقَتْ
: sebekat
geçmiş
(that) preceded
Fiil
Ahkâf / 11
سَبَقُونَٓا
: sebekûnâ
bizi geçemezlerdi
they (would) have preceded us
Fiil + Zamir + Zamir
Vâkı’a / 10
وَالسَّابِقُونَ
: ve ssâbikûne
ve öne geçenler ise
And the foremost
Bağlaç + İsim
Vâkı’a / 10
السَّابِقُونَۙ
: ssâbikûn(e)
öne geçenler
(are) the foremost
İsim
Vâkı’a / 60
بِمَسْبُوق۪ينَۙ
: bi-mesbûkîn(e)
önümüze geçilmiş
(are) outrun
Harf-i Cer + İsim
Hadîd / 21
سَابِقُٓوا
: sâbikû
koşun
Race
Fiil + Zamir
Haşr / 10
سَبَقُونَا
: sebekûnâ
bizden önce
preceded us
Fiil + Zamir + Zamir
Me’âric / 41
بِمَسْبُوق۪ينَ
: bi-mesbûkîn(e)
önüne geçilecek
(are) to be outrun
Harf-i Cer + İsim
Nâzi’ât / 4
فَالسَّابِقَاتِ
: fe-ssâbikâti
yarışıp geçenlere
And those who race each other
Bağlaç + İsim
Nâzi’ât / 4
سَبْقًاۙ
: sebkâ(n)
yarışarak
(in) a race
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.