21 Haziran 2021 - 11 Zi'l-ka'de 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
63 ( ذ و ق ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Âl-i İmrân / 106
فَذُوقُوا
: feżûkû
öyle ise tadın
Then taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 181
ذُوقُوا
: żûkû
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 185
ذَٓائِقَةُ
: żâ-ikatu
tadacaktır
(will) taste
İsim
Nisâ / 56
لِيَذُوقُوا
: li-yeżûkû
tadsınlar diye
so that they may taste
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Mâide / 95
لِيَذُوقَ
: li-yeżûka
tatması için
that he may taste
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
En’âm / 30
فَذُوقُوا
: fe-żûkû
öyle ise tadın
So taste
Zâid Harf + Fiil + Zamir
En’âm / 65
وَيُذ۪يقَ
: ve yużîka
ve taddırmağa
and make (you) taste
Bağlaç + Fiil
En’âm / 148
ذَاقُوا
: żâkû
tadmışlardı
they tasted
Fiil + Zamir
A’râf / 22
ذَاقَا
: żâkâ
tadınca
they both tasted
Fiil + Zamir
A’râf / 39
فَذُوقُوا
: fe-żûkû
o halde siz de tadın
so taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Enfâl / 14
فَذُوقُوهُ
: fe-żûkûhu
şimdi tadın onu
So taste it
Zâid Harf + Fiil + Zamir + Zamir
Enfâl / 35
فَذُوقُوا
: fe-żûkû
O halde tadın
So taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Enfâl / 50
وَذُوقُوا
: ve żûkû
haydi tadın
Taste
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tevbe / 35
فَذُوقُوا
: fe-żûkû
o halde tadın
so taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Yûnus / 21
اَذَقْنَا
: eżek
tattırdığımız
We let [the] mankind taste
Fiil + Zamir
Yûnus / 52
ذُوقُوا
: żûkû
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Yûnus / 70
نُذ۪يقُهُمُ
: nużîkuhumu
tattırırız
We will make them taste
Fiil + Zamir
Hûd / 9
اَذَقْنَا
: eżek
tattırsak
We give man a taste
Fiil + Zamir
Hûd / 10
اَذَقْنَاهُ
: eżeknâhu
ona tattırırsak
We give him a taste
Fiil + Zamir + Zamir
Nahl / 94
وَتَذُوقُوا
: ve teżûkû
ve tadarsınız
and you would taste
Bağlaç + Fiil + Zamir
Nahl / 112
فَاَذَاقَهَا
: fe-eżâkaha
(bunun üzerine) ona taddırdı
so Allah made it taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
İsrâ / 75
لَاَذَقْنَاكَ
: le-eżaknâke
sana taddırırdık
We (would) have made you taste
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir + Zamir
Enbiyâ / 35
ذَٓائِقَةُ
: żâikatu
tadacaktır
(will) taste
İsim
Hac / 9
وَنُذ۪يقُهُ
: ve nużîkuhu
ve ona taddıracağız
and We will make him taste
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hac / 22
وَذُوقُوا
: ve żûkû
ve tadın (denilir)
Taste
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hac / 25
نُذِقْهُ
: nużikhu
ona taddırırız
We will make him taste
Fiil + Zamir
Furkân / 19
نُذِقْهُ
: nużikhu
ona taddırırız
We will make him taste
Fiil + Zamir
Ankebût / 55
ذُوقُوا
: żûkû
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Ankebût / 57
ذَٓائِقَةُ
: żâ-ikatu
tadacaktır
(will) taste
İsim
Rûm / 33
اَذَاقَهُمْ
: eżâkahum
onlara taddırdığı
He causes them to taste
Fiil + Zamir
Rûm / 36
اَذَقْنَا
: eżek
biz taddırdığımız
We cause people to taste
Fiil + Zamir
Rûm / 41
لِيُذ۪يقَهُمْ
: li-yużîkahum
onlara taddırıyor
so that He may let them taste
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Rûm / 46
وَلِيُذ۪يقَكُمْ
: ve li-yużîkakum
size tattırması için
and to let you taste
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Secde / 14
فَذُوقُوا
: fe-żûkû
o halde tadın
So taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Secde / 14
وَذُوقُوا
: ve żûkû
ve tadın
And taste
Bağlaç + Fiil + Zamir
Secde / 20
ذُوقُوا
: żûkû
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Secde / 21
وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ
: ve lenużîkannehum
mutlaka onlara taddıracağız
And surely, We will let them taste
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Sebe’ / 12
نُذِقْهُ
: nużikḣu
ona taddırırdık
We will make him taste
Fiil + Zamir
Sebe’ / 42
ذُوقُوا
: żûkû
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Fâtır / 37
فَذُوقُوا
: fe-żûkû
öyle ise (azabı) tadın
So taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Sâffât / 31
لَذَٓائِقُونَ
: le-żâikûn(e)
tadacağız
(will) certainly taste
Lâm-ı Te'kid + İsim
Sâffât / 38
لَذَٓائِقُوا
: leżâikû
tadacaksınız
(will) surely taste
Lâm-ı Te'kid + İsim
Sâd / 8
يَذُوقُوا
: yeżûkû
onlar henüz tadmadılar
they have tasted
Fiil + Zamir
Sâd / 57
فَلْيَذُوقُوهُ
: fel-yeżûkûhu
onu tadsınlar
Then let them taste it
İsti'nafiye Edatı + Emir Lâmı + Fiil + Zamir
Zümer / 24
ذُوقُوا
: żûkû
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Zümer / 26
فَاَذَاقَهُمُ
: fe-eżâkahumu
onlara taddırdı
So Allah made them
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Fussilet / 16
لِنُذ۪يقَهُمْ
: li-nużîkahum
taddırmak için
that We may make them taste
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Fussilet / 27
فَلَنُذ۪يقَنَّ
: fe-lenużîkanne
fakat taddıracağız
But surely We will cause to taste
İsti'nafiye Edatı + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid
Fussilet / 50
اَذَقْنَاهُ
: eżaknâhu
biz ona taddırırsak
We let him taste
Fiil + Zamir + Zamir
Fussilet / 50
وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ
: ve le-nużîkannehum
ve mutlaka taddıracağız
and We will surely make them taste
Bağlaç + Lâm-ı Te'kid + Fiil + Nûn-u Te'kid + Zamir
Şûrâ / 48
اَذَقْنَا
: eżak
taddırdığımız
We cause to taste
Fiil + Zamir
Duhân / 49
ذُقْۚۙ
: żuk
tad
Taste
Fiil
Duhân / 56
يَذُوقُونَ
: yeżûkûne
tadmazlar
they will taste
Fiil + Zamir
Ahkâf / 34
فَذُوقُوا
: feżûkû
öyleyse tadın
Then taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Zâriyât / 14
ذُوقُوا
: żûkû
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Kamer / 37
فَذُوقُوا
: fe-żûkû
haydi tadın
So taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Kamer / 39
فَذُوقُوا
: fe-żûkû
haydi tadın
So taste
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Kamer / 48
ذُوقُوا
: żûkû
tadın
Taste
Fiil + Zamir
Haşr / 15
ذَاقُوا
: żâkû
tadmışlardır
they tasted
Fiil + Zamir
Teğâbun / 5
فَذَاقُوا
: feżâkû
taddılar
So they tasted
Sebep Eki + Fiil + Zamir
Talâk / 9
فَذَاقَتْ
: feżâkat
taddı
So it tasted
Bağlaç + Fiil
Nebe’ / 24
يَذُوقُونَ
: yeżûkûne
tadmazlar
they will taste
Fiil + Zamir
Nebe’ / 30
فَذُوقُوا
: fe-żûkû
şimdi tadın
So taste
Sebep Eki + Fiil + ZamirDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.