13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
101 ( د ي ن ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Fâtiha / 4
الدّ۪ينِۜ
: ddîn(i)
Din
(of the) Judgment
İsim
Bakara / 132
الدّ۪ينَ
: ddîne
bu dini
the religion
İsim
Bakara / 193
الدّ۪ينُ
: ddînu
din
the religion
İsim
Bakara / 217
د۪ينِكُمْ
: dînikum
dininiz-
your religion
İsim + Zamir
Bakara / 217
د۪ينِه۪
: dînihi
dini-
his religion
İsim + Zamir
Bakara / 256
الدّ۪ينِ
: ddîn(i)
Dinde
the religion
İsim
Bakara / 282
تَدَايَنْتُمْ
: tedâyentum
birbirinize verdiğiniz
you contract with one another
Fiil + Zamir
Bakara / 282
بِدَيْنٍ
: bi-deynin
borç
any debt
Harf-i Cer + İsim
Âl-i İmrân / 19
الدّ۪ينَ
: ddîne
din
the religion
İsim
Âl-i İmrân / 24
د۪ينِهِمْ
: dînihim
dinlerinde
their religion
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 73
د۪ينَكُمْۜ
: dînekum
sizin dininize
your religion
İsim + Zamir
Âl-i İmrân / 83
د۪ينِ
: dîni
dininden
(the) religion
İsim
Âl-i İmrân / 85
د۪ينًا
: dînen
bir din
(as) religion
İsim
Nisâ / 11
دَيْنٍۜ
: deyn(in)
borcundan
any debt
İsim
Nisâ / 12
دَيْنٍۜ
: deyn(in)
borçtan
any debt
İsim
Nisâ / 12
دَيْنٍۜ
: deyn(in)
borçtan
any debt
İsim
Nisâ / 12
دَيْنٍۙ
: deynin
borçtan
any debt
İsim
Nisâ / 46
الدّ۪ينِۜ
: ddîn(i)
dini
the religion
İsim
Nisâ / 125
د۪ينًا
: dînen
din yönünden
(in) religion
İsim
Nisâ / 146
د۪ينَهُمْ
: dînehum
dinlerini
(in) their religion
İsim + Zamir
Nisâ / 171
د۪ينِكُمْ
: dînikum
dininizde
your religion
İsim + Zamir
Mâide / 3
د۪ينِكُمْ
: dînikum
sizin dininizden
your religion
İsim + Zamir
Mâide / 3
د۪ينَكُمْ
: dînekum
dininizi
your religion
İsim + Zamir
Mâide / 3
د۪ينًاۜ
: dînâ(en)
din olarak
(as) a religion
İsim
Mâide / 54
د۪ينِه۪
: dînihi
dini-
his religion
İsim + Zamir
Mâide / 57
د۪ينَكُمْ
: dînekum
dininizi
your religion
İsim + Zamir
Mâide / 77
د۪ينِكُمْ
: dînikum
dininizde
your religion
İsim + Zamir
En’âm / 70
د۪ينَهُمْ
: dînehum
dinlerini
their religion
İsim + Zamir
En’âm / 137
د۪ينَهُمْۜ
: dînehum
dinlerini
their religion
İsim + Zamir
En’âm / 159
د۪ينَهُمْ
: dînehum
dinlerini
their religion
İsim + Zamir
En’âm / 161
د۪ينًا
: dînen
dine
a religion
İsim
A’râf / 29
الدّ۪ينَۜ
: ddîn(e)
dini
(in) the religion
İsim
A’râf / 51
د۪ينَهُمْ
: dînehum
dinlerini
their religion
İsim + Zamir
Enfâl / 39
الدّ۪ينُ
: ddînu
din
the religion
İsim
Enfâl / 49
د۪ينُهُمْۜ
: dînuhum
dinleri
their religion
İsim + Zamir
Enfâl / 72
الدّ۪ينِ
: ddîni
dinde
the religion
İsim
Tevbe / 11
الدّ۪ينِۜ
: ddîn(i)
dinde
[the] religion
İsim
Tevbe / 12
د۪ينِكُمْ
: dînikum
dininize
your religion
İsim + Zamir
Tevbe / 29
يَد۪ينُونَ
: yedînûne
ve din edinmeyenlerle
they acknowledge
Fiil + Zamir
Tevbe / 29
د۪ينَ
: dîne
dini
(the) religion
İsim
Tevbe / 33
وَد۪ينِ
: ve dîni
ve din ile
and the religion
Bağlaç + İsim
Tevbe / 33
الدّ۪ينِ
: ddîni
din(ler)in
all religions
İsim
Tevbe / 36
الدّ۪ينُ
: ddînu
din
(is) the religion
İsim
Tevbe / 122
الدّ۪ينِ
: ddîni
dini
the religion
İsim
Yûnus / 22
الدّ۪ينَۚ
: ddîne
dini
(in) the religion
İsim
Yûnus / 104
د۪ين۪ي
: dînî
benim dinim-
my religion
İsim + Zamir
Yûnus / 105
لِلدّ۪ينِ
: liddîni
dine
to the religion
Harf-i Cer + İsim
Yûsuf / 40
الدّ۪ينُ
: ddînu
din
(is) the religion
İsim
Yûsuf / 76
د۪ينِ
: dîni
dini(kanunu)na
the law
İsim
Hicr / 35
الدّ۪ينِ
: ddîn(i)
ceza
(of) [the] Judgment
İsim
Nahl / 52
الدّ۪ينُ
: ddînu
din (kulluk)
(is due) the worship
İsim
Hac / 78
الدّ۪ينِ
: ddîni
dinde
the religion
İsim
Nûr / 2
د۪ينِ
: dîni
dininde (cezasını uygulamada)
(the) religion of Allah
İsim
Nûr / 25
د۪ينَهُمُ
: dînehumu
cezalarını
their recompense
İsim + Zamir
Nûr / 55
د۪ينَهُمُ
: dînehumu
dinlerini
their religion
İsim + Zamir
Şu’arâ / 82
الدّ۪ينِۜ
: ddîn(i)
din (ceza)
(of) the Judgment
İsim
Ankebût / 65
الدّ۪ينَۚ
: ddîne
dini
(in) the religion
İsim
Rûm / 30
لِلدّ۪ينِ
: li-ddîni
dine
to the religion
Harf-i Cer + İsim
Rûm / 30
الدّ۪ينُ
: ddînu
din
(is) the religion
İsim
Rûm / 32
د۪ينَهُمْ
: dînehum
dinlerini
their religion
İsim + Zamir
Rûm / 43
لِلدّ۪ينِ
: li-ddîni
dine
to the religion
Harf-i Cer + İsim
Lokman / 32
الدّ۪ينَۚ
: ddîne
dini
(in) religion
İsim
Ahzâb / 5
الدّ۪ينِ
: ddîni
dinde
[the] religion
İsim
Sâffât / 20
الدّ۪ينِ
: ddîn(i)
ceza
(of) the Recompense
İsim
Sâffât / 53
لَمَد۪ينُونَ
: le-medînûn(e)
cezalanacağız
surely be brought to Judgment
Lâm-ı Te'kid + İsim
Sâd / 78
الدّ۪ينِ
: ddîn(i)
ceza
(of) Judgment
İsim
Zümer / 2
الدّ۪ينَۜ
: ddîn(e)
dini
(in) the religion
İsim
Zümer / 3
الدّ۪ينُ
: ddînu
din
(is) the religion
İsim
Zümer / 11
الدّ۪ينَۙ
: ddîn(e)
dini
(in) the religion
İsim
Zümer / 14
د۪ين۪يۙ
: dînî
dinimi
(in) my religion
İsim + Zamir
Mü’min / 14
الدّ۪ينَ
: ddîne
dini
(in) the religion
İsim
Mü’min / 26
د۪ينَكُمْ
: dînekum
dininizi
your religion
İsim + Zamir
Mü’min / 65
الدّ۪ينَۜ
: ddîn(e)
dini
(in) the religion
İsim
Şûrâ / 13
الدّ۪ينِ
: ddîni
din-
the religion
İsim
Şûrâ / 13
الدّ۪ينَ
: ddîne
dini
the religion
İsim
Şûrâ / 21
الدّ۪ينِ
: ddîni
dini
the religion
İsim
Fetih / 28
وَد۪ينِ
: ve dîni
ve din ile
and (the) religion
Bağlaç + İsim
Fetih / 28
الدّ۪ينِ
: ddîni
dinlere
the religions
İsim
Hucurât / 16
بِد۪ينِكُمْ
: bi-dînikum
dininizi
with your religion
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Zâriyât / 6
الدّ۪ينَ
: ddîne
ceza
the Judgment
İsim
Zâriyât / 12
الدّ۪ينِۜ
: ddîn(i)
ceza
(of) Judgment
İsim
Vâkı’a / 56
الدّ۪ينِۜ
: ddîn(i)
ceza
(of) Judgment
İsim
Vâkı’a / 86
مَد۪ين۪ينَۙ
: medînîn(e)
cezalandırılmayacak
to be recompensed
İsim
Mümtehine / 8
الدّ۪ينِ
: ddîni
din
the religion
İsim
Mümtehine / 9
الدّ۪ينِ
: ddîni
din
the religion
İsim
Saff / 9
وَد۪ينِ
: ve dîni
ve din ile
and (the) religion
Bağlaç + İsim
Saff / 9
الدّ۪ينِ
: ddîni
dinlere
the religion
İsim
Me’âric / 26
الدّ۪ينِۖ
: ddîn(i)
ceza
(of) the Judgment
İsim
Müddessir / 46
الدّ۪ينِۙ
: ddîn(i)
ceza
(of) the Judgment
İsim
İnfitâr / 9
بِالدّ۪ينِۙ
: bi-ddîn(i)
cezayı
the Judgment
Harf-i Cer + İsim
İnfitâr / 15
الدّ۪ينِ
: ddîn(i)
ceza
(of) the Judgment
İsim
İnfitâr / 17
الدّ۪ينِۙ
: ddîn(i)
ceza
(of) the Judgment
İsim
İnfitâr / 18
الدّ۪ينِۜ
: ddîn(i)
ceza
(of) the Judgment
İsim
Mutaffifîn / 11
الدّ۪ينِۜ
: ddîn(i)
ceza
(of) the Judgment
İsim
Tîn / 7
بِالدّ۪ينِۜ
: bi-ddîn(i)
dini
the judgment
Harf-i Cer + İsim
Beyyine / 5
الدّ۪ينَ
: ddîne
dini
(in) the religion
İsim
Beyyine / 5
د۪ينُ
: dînu
din
(is the) religion
İsim
Mâ’ûn / 1
بِالدّ۪ينِۜ
: bi-ddîn(i)
dini
the Judgment
Harf-i Cer + İsim
Kâfirûn / 6
د۪ينُكُمْ
: dînukum
sizin dininiz
(is) your religion
İsim + Zamir
Kâfirûn / 6
د۪ينِ
: dîn(i)
benim dinim
(is) my religion
İsim + Zamir
Nasr / 2
د۪ينِ
: dîni
dinine
(the) religion
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.