18 Haziran 2021 - 8 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
95 ( ح ب ب ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 165
يُحِبُّونَهُمْ
: yuhibbûnehum
onları severler
They love them
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 165
كَحُبِّ
: kehubbi
sever gibi
as (they should) love
Harf-i Cer + İsim
Bakara / 165
حُبًّا
: hubben
severler
(in) love
İsim
Bakara / 177
حُبِّه۪
: hubbihi
sevdiği
spite of his love (for it)
İsim + Zamir
Bakara / 190
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
like
Fiil
Bakara / 195
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Bakara / 205
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Bakara / 216
تُحِبُّوا
: tuhibbû
hoşlandığınız
you love
Fiil + Zamir
Bakara / 222
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Bakara / 222
وَيُحِبُّ
: ve yuhibbu
ve sever
and loves
Bağlaç + Fiil
Bakara / 261
حَبَّةٍ
: habbetin
bir tohumun
a grain
İsim
Bakara / 261
حَبَّةٍۜ
: habbe(tin)
tohum
grain(s)
İsim
Bakara / 276
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Âl-i İmrân / 14
حُبُّ
: hubbu
aşırı düşkünlük
(is) love
İsim
Âl-i İmrân / 31
تُحِبُّونَ
: tuhibbûna
seviyorsanız
love
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 31
يُحْبِبْكُمُ
: yuhbibkumu
sizi sevsin
will love you
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 32
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Âl-i İmrân / 57
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Âl-i İmrân / 76
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Âl-i İmrân / 92
تُحِبُّونَۜ
: tuhibbûn(e)
sevdiğiniz
you love
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 119
تُحِبُّونَهُمْ
: tuhibbûnehum
onları seversiniz
you love them
Fiil + Zamir + Zamir
Âl-i İmrân / 119
يُحِبُّونَكُمْ
: yuhibbûnekum
halbuki onlar sizi sevmezler
they love you
Fiil + Zamir + Zamir
Âl-i İmrân / 134
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Âl-i İmrân / 140
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Âl-i İmrân / 146
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Âl-i İmrân / 148
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Âl-i İmrân / 152
تُحِبُّونَۜ
: tuhibbûn(e)
sevdiğiniz
you love
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 159
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Âl-i İmrân / 188
وَيُحِبُّونَ
: ve yuhibbûne
ve sevenlerin
and they love
Bağlaç + Fiil + Zamir
Nisâ / 36
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Nisâ / 107
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Nisâ / 148
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Mâide / 13
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Mâide / 18
وَاَحِبَّٓاؤُ۬هُۜ
: ve ehibbâuh(u)
ve sevgilileriyiz
and His beloved
Bağlaç + İsim + Zamir
Mâide / 42
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Mâide / 54
يُحِبُّهُمْ
: yuhibbuhum
onları seven
whom He loves
Fiil + Zamir
Mâide / 54
وَيُحِبُّونَهُٓ
: ve yuhibbûnehu
onlar da O\nu severler
and they love Him
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Mâide / 64
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Mâide / 87
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Mâide / 93
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
En’âm / 59
حَبَّةٍ
: habbetin
bir dane
a grain
İsim
En’âm / 76
اُحِبُّ
: uhibbu
sevmem
(do) I like
Fiil
En’âm / 95
الْحَبِّ
: l-habbi
daneyi
(of) the grain
İsim
En’âm / 99
حَبًّا
: habben
daneler
grain
İsim
En’âm / 141
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
A’râf / 31
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
A’râf / 55
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
A’râf / 79
تُحِبُّونَ
: tuhibbûne
siz sevmiyorsunuz
you like
Fiil + Zamir
Enfâl / 58
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Tevbe / 4
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Tevbe / 7
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Tevbe / 23
اسْتَحَبُّوا
: stehabbû
seviyorlarsa
they prefer
Fiil + Zamir
Tevbe / 24
اَحَبَّ
: ehabbe
daha sevgili (ise)
(are) more beloved
İsim
Tevbe / 108
يُحِبُّونَ
: yuhibbûne
seven
who love
Fiil + Zamir
Tevbe / 108
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Yûsuf / 8
اَحَبُّ
: ehabbu
daha sevgilidir
(are) more beloved
Sıfat
Yûsuf / 30
حُبًّاۜ
: hubbâ(en)
sevda
(with) love
İsim
Yûsuf / 33
اَحَبُّ
: ehabbu
daha iyidir
(is) dearer
Sıfat
İbrahim / 3
يَسْتَحِبُّونَ
: yestehibbûne
tercih ederler
love more
Fiil + Zamir
Nahl / 23
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Nahl / 107
اسْتَحَبُّوا
: -stehabbû
tercih etmelerindendir
they preferred
Fiil + Zamir
Tâ-Hâ / 39
مَحَبَّةً
: mehabbeten
bir sevgi
love
İsim
Enbiyâ / 47
حَبَّةٍ
: habbetin
danesi
(of) a seed
İsim
Hac / 38
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
like
Fiil
Nûr / 19
يُحِبُّونَ
: yuhibbûne
isteyenlere
like
Fiil + Zamir
Nûr / 22
تُحِبُّونَ
: tuhibbûne
sevmez misiniz?
you like
Fiil + Zamir
Kasas / 56
اَحْبَبْتَ
: ahbebte
sevdiğin
you love
Fiil + Zamir
Kasas / 76
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Kasas / 77
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Rûm / 45
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
like
Fiil
Lokman / 16
حَبَّةٍ
: habbetin
danesi
(of) a grain
İsim
Lokman / 18
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
like
Fiil
Yâsîn / 33
حَبًّا
: habben
dane
grain
İsim
Sâd / 32
اَحْبَبْتُ
: ahbebtu
tercih ettim
[I] preferred
Fiil + Zamir
Sâd / 32
حُبَّ
: hubbe
sevgisini
(the) love
İsim
Fussilet / 17
فَاسْتَحَبُّوا
: fe-stehabbû
fakat onlar yeğlediler
but they preferred
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Şûrâ / 40
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
like
Fiil
Hucurât / 7
حَبَّبَ
: habbebe
sevdirdi
has endeared
Fiil
Hucurât / 9
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Hucurât / 12
اَيُحِبُّ
: eyuhibbu
sever mi?
Would like
Soru Eki + Fiil
Kâf / 9
وَحَبَّ
: ve habbe
ve daneler
and grain
Bağlaç + İsim
Rahmân / 12
وَالْحَبُّ
: vel-habbu
ve dane(ler)
And the grain
Bağlaç + İsim
Hadîd / 23
يُحِبُّ
: yuhibbu
sevmez
love
Fiil
Haşr / 9
يُحِبُّونَ
: yuhibbûne
severler
love
Fiil + Zamir
Mümtehine / 8
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Saff / 4
يُحِبُّ
: yuhibbu
sever
loves
Fiil
Saff / 13
تُحِبُّونَهَاۜ
: tuhibbûnehâ
seveceğiniz
that you love
Fiil + Zamir + Zamir
Kıyâme / 20
تُحِبُّونَ
: tuhibbûne
siz seviyorsunuz
you love
Fiil + Zamir
İnsan / 8
حُبِّه۪
: hubbihi
sevdikleri
love (for) it
İsim + Zamir
İnsan / 27
يُحِبُّونَ
: yuhibbûne
seviyorlar
love
Fiil + Zamir
Nebe’ / 15
حَبًّا
: habben
dane(ler)
grain
İsim
Abese / 27
حَبًّاۙ
: habbâ(n)
dane
grain
İsim
Fecr / 20
وَتُحِبُّونَ
: ve tuhibbûne
ve seviyorsunuz
And you love
Bağlaç + Fiil + Zamir
Fecr / 20
حُبًّا
: hubben
sevgiyle
(with) love
İsim
Âdiyât / 8
لِحُبِّ
: li-hubbi
sevgisine
in (the) love
Harf-i Cer + İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.