3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
41 ( ج ه د ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 218
وَجَاهَدُوا
: ve câhedû
ve cihat edenler
and strove
Bağlaç + Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 142
جَاهَدُوا
: câhedû
cihad edenleri
strove hard
Fiil + Zamir
Nisâ / 95
وَالْمُجَاهِدُونَ
: vel-mucâhidûne
ve cihad edenler
and the ones who strive
Bağlaç + İsim
Nisâ / 95
الْمُجَاهِد۪ينَ
: l-mucâhidîne
cihadedenleri
the ones who strive
İsim
Nisâ / 95
الْمُجَاهِد۪ينَ
: l-mucâhidîne
mücahidleri
the ones who strive
İsim
Mâide / 35
وَجَاهِدُوا
: ve câhidû
ve cihadedin
and strive hard
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mâide / 53
جَهْدَ
: cehde
güçlü
strongest
İsim
Mâide / 54
يُجَاهِدُونَ
: yucâhidûne
cihad ederler
striving
Fiil + Zamir
En’âm / 109
جَهْدَ
: cehde
güçlü
strongest
İsim
Enfâl / 72
وَجَاهَدُوا
: ve câhedû
ve savaştılar
and strove hard
Bağlaç + Fiil + Zamir
Enfâl / 74
وَجَاهَدُوا
: ve câhedû
ve savaştılar
and strove hard
Bağlaç + Fiil + Zamir
Enfâl / 75
وَجَاهَدُوا
: ve câhedû
ve savaştılar
and strove hard
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tevbe / 16
جَاهَدُوا
: câhedû
cihad eden(leri)
strive
Fiil + Zamir
Tevbe / 19
وَجَاهَدَ
: ve câhede
ve cihadeden
and strives
Bağlaç + Fiil
Tevbe / 20
وَجَاهَدُوا
: ve câhedû
ve cihad eden(ler)
and strove
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tevbe / 24
وَجِهَادٍ
: ve cihâdin
ve cihad etmekten
and striving
Bağlaç + İsim
Tevbe / 41
وَجَاهِدُوا
: ve câhidû
ve cihad edin
and strive
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tevbe / 44
يُجَاهِدُوا
: yucâhidû
cihadetmek için
they strive
Fiil + Zamir
Tevbe / 73
جَاهِدِ
: câhidi
cihadet
Strive (against)
Fiil
Tevbe / 79
جُهْدَهُمْ
: cuhdehum
güçlerinin
their effort
İsim + Zamir
Tevbe / 81
يُجَاهِدُوا
: yucâhidû
cihadetmekten
strive
Fiil + Zamir
Tevbe / 86
وَجَاهِدُوا
: ve câhidû
ve cihadedin
and strive
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tevbe / 88
جَاهَدُوا
: câhedû
cihadettiler
strove
Fiil + Zamir
Nahl / 38
جَهْدَ
: cehde
bütün şiddetiyle
strongest
İsim
Nahl / 110
جَاهَدُوا
: câhedû
cihad edenlerin
strove hard
Fiil + Zamir
Hac / 78
وَجَاهِدُوا
: ve câhidû
ve cihad edin
And strive
Bağlaç + Fiil + Zamir
Hac / 78
جِهَادِه۪ۜ
: cihâdih(i)
cihadın
(with the) striving due (to) Him
İsim + Zamir
Nûr / 53
جَهْدَ
: cehde
var gücüyle
strong
İsim
Furkân / 52
وَجَاهِدْهُمْ
: ve câhidhum
ve onlarla cihad et
and strive (against) them
Bağlaç + Fiil + Zamir
Furkân / 52
جِهَادًا
: cihâden
bir cihadla
a striving
İsim
Ankebût / 6
جَاهَدَ
: câhede
cihad ederse
strives
Fiil
Ankebût / 6
يُجَاهِدُ
: yucâhidu
cihad eder
he strives
Fiil
Ankebût / 8
جَاهَدَاكَ
: câhedâke
onlar seni zorlarlarsa
they both strive against you
Fiil + Zamir + Zamir
Ankebût / 69
جَاهَدُوا
: câhedû
cihad eden(leri)
strive
Fiil + Zamir
Lokman / 15
جَاهَدَاكَ
: câhedâke
seni zorlarlarsa
they strive against you
Fiil + Zamir + Zamir
Fâtır / 42
جَهْدَ
: cehde
bütün gücüyle
(the) strongest
İsim
Muhammed / 31
الْمُجَاهِد۪ينَ
: l-mucâhidîne
cihadedenleri
those who strive
İsim
Hucurât / 15
وَجَاهَدُوا
: ve câhedû
ve cihad edenlerdir
but strive
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mümtehine / 1
جِهَادًا
: cihâden
cihadetmek için
(to) strive
İsim
Saff / 11
وَتُجَاهِدُونَ
: ve tucâhidûne
ve cihadedersiniz
and strive
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tahrîm / 9
جَاهِدِ
: câhidi
cihad et
Strive
FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.