12 Haziran 2021 - 2 Zi'l-ka'de 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
63 ( ت ل و ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 44
تَتْلُونَ
: tetlûne
okuduğunuz halde
[you] recite
Fiil + Zamir
Bakara / 102
تَتْلُوا
: tetlû
uydurduğu
recite(d)
Fiil
Bakara / 113
يَتْلُونَ
: yetlûne
okuyorlar
recite
Fiil + Zamir
Bakara / 121
يَتْلُونَهُ
: yetlûnehu
onu okuyanlar
recite it
Fiil + Zamir + Zamir
Bakara / 121
تِلَاوَتِه۪ۜ
: tilâvetihi
okuyuşla
(of) its recitation
İsim + Zamir
Bakara / 129
يَتْلُوا
: yetlû
okuyacak
(who) will recite
Fiil
Bakara / 151
يَتْلُوا
: yetlû
okuyan
(who) recites
Fiil
Bakara / 252
نَتْلُوهَا
: netlûhâ
okuyoruz (açıklıyoruz)
We recite them
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 58
نَتْلُوهُ
: netlûhu
okuduğumuz
(is what) We recite [it]
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 93
فَاتْلُوهَٓا
: fetlûhâ
ve okuyun
and recite it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Âl-i İmrân / 101
تُتْلٰى
: tutlâ
okunmakta
is recited
Fiil
Âl-i İmrân / 108
نَتْلُوهَا
: netlûhâ
onları okuyoruz
We recite them
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 113
يَتْلُونَ
: yetlûne
okuyarak
(and) reciting
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 164
يَتْلُوا
: yetlû
okuyan
reciting
Fiil
Nisâ / 127
يُتْلٰى
: yutlâ
okunan(ayet)ler
is recited
Fiil
Mâide / 1
يُتْلٰى
: yutlâ
oku(nup açıkla)nacak olanların
is recited
Fiil
Mâide / 27
وَاتْلُ
: vetlu
oku
And recite
Bağlaç + Fiil
En’âm / 151
اَتْلُ
: etlu
okuyayım
I will recite
Fiil
A’râf / 175
وَاتْلُ
: vetlu
ve oku
And recite
Bağlaç + Fiil
Enfâl / 2
تُلِيَتْ
: tuliyet
okunduğu
are recited
Fiil
Enfâl / 31
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğu
are recited
Fiil
Yûnus / 15
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğunda
are recited
Fiil
Yûnus / 16
تَلَوْتُهُ
: televtuhu
bunu okumazdım
I (would) have recited it
Fiil + Zamir + Zamir
Yûnus / 61
تَتْلُوا
: tetlû
okusanız
you recite
Fiil
Yûnus / 71
وَاتْلُ
: vetlu
oku
And recite
Bağlaç + Fiil
Hûd / 17
وَيَتْلُوهُ
: ve yetlûhu
ve onu izleyen
and recites it
Bağlaç + Fiil + Zamir
Ra’d / 30
لِتَتْلُوَ۬ا
: li-tetluve
okuyasın diye
so that you might recite
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
İsrâ / 107
يُتْلٰى
: yutlâ
okunduğu
it is recited
Fiil
Kehf / 27
وَاتْلُ
: vetlu
oku
And recite
Bağlaç + Fiil
Kehf / 83
سَاَتْلُوا
: se-etlû
okuyacağım
I will recite
Gelecek Zaman Eki + Fiil
Meryem / 58
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğu
were recited
Fiil
Meryem / 73
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğu
are recited
Fiil
Hac / 30
يُتْلٰى
: yutlâ
oku(nup açıkla)nan
is recited
Fiil
Hac / 72
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğu
are recited
Fiil
Hac / 72
يَتْلُونَ
: yetlûne
okuyanların
recite
Fiil + Zamir
Mü’minûn / 66
تُتْلٰى
: tutlâ
okunuyor
recited
Fiil
Mü’minûn / 105
تُتْلٰى
: tutlâ
okunurdu
recited
Fiil
Şu’arâ / 69
وَاتْلُ
: vetlu
oku
And recite
Bağlaç + Fiil
Neml / 92
اَتْلُوَ۬ا
: etluve
okumam
I recite
Fiil
Kasas / 3
نَتْلُوا
: netlû
okuyacağız
We recite
Fiil
Kasas / 45
تَتْلُوا
: tetlû
okusaydın
reciting
Fiil
Kasas / 53
يُتْلٰى
: yutlâ
(Kur\an) okunduğu
it is recited
Fiil
Kasas / 59
يَتْلُوا
: yetlû
okuyan
reciting
Fiil
Ankebût / 45
اُتْلُ
: utlu
oku
Recite
Fiil
Ankebût / 48
تَتْلُوا
: tetlû
okuyan
recite
Fiil
Ankebût / 51
يُتْلٰى
: yutlâ
okunan
(which) is recited
Fiil
Lokman / 7
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğu
are recited
Fiil
Ahzâb / 34
يُتْلٰى
: yutlâ
okunanı
is recited
Fiil
Sebe’ / 43
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğu
are recited
Fiil
Fâtır / 29
يَتْلُونَ
: yetlûne
okuyan(lar)
recite
Fiil + Zamir
Sâffât / 3
فَالتَّالِيَاتِ
: fe-ttâliyâti
ve okuyanlara
And those who recite
Bağlaç + İsim
Zümer / 71
يَتْلُونَ
: yetlûne
okuyan
reciting
Fiil + Zamir
Câsiye / 6
نَتْلُوهَا
: netlûhâ
onları okuyoruz
We recite them
Fiil + Zamir
Câsiye / 8
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğunu
recited
Fiil
Câsiye / 25
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğu
are recited
Fiil
Câsiye / 31
تُتْلٰى
: tutlâ
okunurdu
recited
Fiil
Ahkâf / 7
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğu
are recited
Fiil
Cum’a / 2
يَتْلُوا
: yetlû
okuyan
reciting
Fiil
Talâk / 11
يَتْلُوا
: yetlû
okuyan
reciting
Fiil
Kalem / 15
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğu
are recited
Fiil
Mutaffifîn / 13
تُتْلٰى
: tutlâ
okunduğu
are recited
Fiil
Şems / 2
تَلٰيهَاۙۖ
: telâhâ
onu izleyen
it follows it
Fiil + Zamir
Beyyine / 2
يَتْلُوا
: yetlû
okuyan
reciting
FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.