13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
77 ( ب ل غ ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 196
يَبْلُغَ
: yebluġa
varıncaya
reaches
Fiil
Bakara / 231
فَبَلَغْنَ
: fe-belaġne
ulaştıklarında
and they reach
Bağlaç + Fiil + Zamir
Bakara / 232
فَبَلَغْنَ
: fe-belaġne
ulaştıklarında
and they reached
Bağlaç + Fiil + Zamir
Bakara / 234
بَلَغْنَ
: belaġne
bitirdiği
they reach
Fiil + Zamir
Bakara / 235
يَبْلُغَ
: yebluġa
ulaşıncaya
reaches
Fiil
Âl-i İmrân / 20
الْبَلَاغُۜ
: l-belâġ(u)
sadece duyurmaktır
(is) to [the] convey
İsim
Âl-i İmrân / 40
بَلَغَنِيَ
: belaġaniye
bana gelip çatmış
has reached me
Fiil + Zamir
Nisâ / 6
بَلَغُوا
: belaġû
varıncaya
they reach[ed]
Fiil + Zamir
Nisâ / 63
بَل۪يغًا
: belîġâ(n)
güzel
penetrating
Sıfat
Mâide / 67
بَلِّغْ
: belliġ
duyur
Convey
Fiil
Mâide / 67
بَلَّغْتَ
: bellaġte
duyurmamış olursun
you (have) conveyed
Fiil + Zamir
Mâide / 92
الْبَلَاغُ
: l-belâġu
duyurmaktır
(is to) convey (the Message)
İsim
Mâide / 95
بَالِغَ
: bâliġa
varacak
reaching
İsim
Mâide / 99
الْبَلَاغُۜ
: l-belâġ(u)
duyurmaktır
the conveyance
İsim
En’âm / 19
بَلَغَۜ
: belaġ(a)
ulaştığı
it reaches
Fiil
En’âm / 128
وَبَلَغْنَٓا
: ve belaġnâ
ve ulaştık
and we have reached
Bağlaç + Fiil + Zamir
En’âm / 149
الْبَالِغَةُۚ
: l-bâliġa(tu)
üstün olan
the conclusive
Sıfat
En’âm / 152
يَبْلُغَ
: yebluġa
erişinceye
he reaches
Fiil
A’râf / 62
اُبَلِّغُكُمْ
: ubelliġukum
size duyuruyorum
I convey to you
Fiil + Zamir
A’râf / 68
اُبَلِّغُكُمْ
: ubelliġukum
size duyuruyorum
I convey to you
Fiil + Zamir
A’râf / 79
اَبْلَغْتُكُمْ
: eblaġtukum
ben size duyurdum
I have conveyed to you
Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 93
اَبْلَغْتُكُمْ
: eblaġtukum
ben size duyurdum
I (have) conveyed to you
Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 135
بَالِغُوهُ
: bâliġûhu
geçirecekleri
were to reach [it]
İsim + Zamir
Tevbe / 6
اَبْلِغْهُ
: ebliġhu
onu ulaştır
escort him
Fiil + Zamir
Hûd / 57
اَبْلَغْتُكُمْ
: eblaġtukum
size tebliğ ettim
I have conveyed to you
Fiil + Zamir + Zamir
Yûsuf / 22
بَلَغَ
: beleġa
erişince
he reached
Fiil
Ra’d / 14
لِيَبْلُغَ
: li-yebluġa
gelsin diye
to reach
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil
Ra’d / 14
بِبَالِغِه۪ۜ
: bi-bâliġih(i)
on(un ağzın)a gelmez
reaches it
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Ra’d / 40
الْبَلَاغُ
: l-belâġu
sadece duyurmaktır
(is) the conveyance
İsim
İbrahim / 52
بَلَاغٌ
: belâġun
bir tebliğdir
(is) a Message
İsim
Nahl / 7
بَالِغ۪يهِ
: bâliġîhi
varıyor
reach it
İsim + Zamir
Nahl / 35
الْبَلَاغُ
: l-belâġu
tebliğ etmek
the conveyance
İsim
Nahl / 82
الْبَلَاغُ
: l-belâġu
duyurmaktır
(is) the conveyance
İsim
İsrâ / 23
يَبْلُغَنَّ
: yebluġanne
ulaşırsa
reach
Fiil + Nûn-u Te'kid
İsrâ / 34
يَبْلُغَ
: yebluġa
erişinceye
he reaches
Fiil
İsrâ / 37
تَبْلُغَ
: tebluġa
erişemezsin
reach
Fiil
Kehf / 60
اَبْلُغَ
: ebluġa
varıncaya
I reach
Fiil
Kehf / 61
بَلَغَا
: beleġâ
varınca
they reached
Fiil + Zamir
Kehf / 76
بَلَغْتَ
: belaġte
sana ulaşmıştır
you have reached
Fiil + Zamir
Kehf / 82
يَبْلُغَٓا
: yebluġâ
onlar (büyüyüp) ersinler
they reach
Fiil + Zamir
Kehf / 86
بَلَغَ
: beleġa
ulaştı
he reached
Fiil
Kehf / 90
بَلَغَ
: beleġa
ulaştı
he reached
Fiil
Kehf / 93
بَلَغَ
: beleġa
ulaştı
he reached
Fiil
Meryem / 8
بَلَغْتُ
: belaġtu
ben ulaştım
I have reached
Fiil + Zamir
Enbiyâ / 106
لَبَلَاغًا
: lebelâġan
elbette bir öğüt
surely is a Message
Lâm-ı Te'kid + İsim
Hac / 5
لِتَبْلُغُٓوا
: li-tebluġû
ermeniz için
that you may reach
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Nûr / 54
الْبَلَاغُ
: l-belâġu
duyurmaktan
the conveyance
İsim
Nûr / 58
يَبْلُغُوا
: yebluġû
henüz ermemiş
reached
Fiil + Zamir
Nûr / 59
بَلَغَ
: beleġa
erdikleri
reach
Fiil
Kasas / 14
بَلَغَ
: beleġa
(Musa) erişince
he reached
Fiil
Ankebût / 18
الْبَلَاغُ
: l-belâġu
tebliğ etmekten
the conveyance
İsim
Ahzâb / 10
وَبَلَغَتِ
: ve beleġati
ve dayanmıştı
and reached
Bağlaç + Fiil
Ahzâb / 39
يُبَلِّغُونَ
: yubelliġûne
duyururlar
convey
Fiil + Zamir
Sebe’ / 45
بَلَغُوا
: belaġû
erişmemişlerdir
they have attained
Fiil + Zamir
Yâsîn / 17
الْبَلَاغُ
: l-belâġu
duyurmaktan
the conveyance
İsim
Sâffât / 102
بَلَغَ
: belaġa
(çocuk) erişince
he reached
Fiil
Mü’min / 36
اَبْلُغُ
: ebluġu
erişirim
reach
Fiil
Mü’min / 56
بِبَالِغ۪يهِۚ
: bi-bâliġîh(i)
erişemeyecekleri
(can) reach it
Harf-i Cer + İsim + Zamir
Mü’min / 67
لِتَبْلُغُٓوا
: li-tebluġû
ermeniz için
lets you reach
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Mü’min / 67
وَلِتَبْلُغُٓوا
: ve li-tebluġû
ve erişmeniz için
and lets you reach
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Mü’min / 80
وَلِتَبْلُغُوا
: ve li-tebluġû
erersiniz
and that you may reach
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Şûrâ / 48
الْبَلَاغُۜ
: l-belâġ(u)
duyurmaktan
the conveyance
İsim
Ahkâf / 15
بَلَغَ
: beleġa
erdiği
he reaches
Fiil
Ahkâf / 15
وَبَلَغَ
: ve beleġa
ve varınca
and reaches
Bağlaç + Fiil
Ahkâf / 23
وَاُبَلِّغُكُمْ
: ve ubelliġukum
ve ben size tebliğ ediyorum
and I convey to you
Bağlaç + Fiil + Zamir
Ahkâf / 35
بَلَاغٌۚ
: belâġ(un)
(bu) bir duyurudur
A notification
İsim
Fetih / 25
يَبْلُغَ
: yebluġa
varmasına
reaching
Fiil
Necm / 30
مَبْلَغُهُمْ
: meblaġuhum
onların erişebilecekleri
(is) their sum
İsim + Zamir
Kamer / 5
بَالِغَةٌ
: bâliġa(tun)
üstün
perfect
İsim
Vâkı’a / 83
بَلَغَتِ
: belaġati
(can) dayandığı
it reaches
Fiil
Teğâbun / 12
الْبَلَاغُ
: l-belâġu
duyurmaktır
(is) the conveyance
İsim
Talâk / 2
بَلَغْنَ
: belaġne
vardıkları
they have reached
Fiil + Zamir
Talâk / 3
بَالِغُ
: bâliġu
yerine getirendir
(will) accomplish
İsim
Kalem / 39
بَالِغَةٌ
: bâliġatun
sürecek
reaching
Sıfat
Cin / 23
بَلَاغًا
: belâġan
duyurmaktır
(the) notification
İsim
Cin / 28
اَبْلَغُوا
: eblaġû
duyurduklarını
they have conveyed
Fiil + Zamir
Kıyâme / 26
بَلَغَتِ
: belaġati
(can) dayanır
it reaches
FiilDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.