18 Haziran 2021 - 8 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL

KÖKLER
96 ( ب غ ي ) Mealleriyle Birlikte Gör
Tweetle
Bakara / 90
بَغْيًا
: baġyen
çekemeyerek
grudging
İsim
Bakara / 173
بَاغٍ
: bâġin
saldır-
(being) disobedient
İsim
Bakara / 187
وَابْتَغُوا
: vebteġû
ve arayın
and seek
Bağlaç + Fiil + Zamir
Bakara / 198
تَبْتَغُوا
: tebteġû
aramanızda
you seek
Fiil + Zamir
Bakara / 207
ابْتِغَٓاءَ
: -btiġâe
aramak için
seeking
İsim
Bakara / 213
بَغْيًا
: baġyen
sırf kıskançlıktan ötürü
(out of) jealousy
İsim
Bakara / 265
ابْتِغَٓاءَ
: -btiġâe
kazanmak
seeking
İsim
Bakara / 272
ابْتِغَٓاءَ
: btiġâe
kazanmak için
seeking
İsim
Âl-i İmrân / 7
ابْتِغَٓاءَ
: btiġâe
çıkarmak için
seeking
İsim
Âl-i İmrân / 7
وَابْتِغَٓاءَ
: vebtiġâe
ve bulmak için
and seeking
Bağlaç + İsim
Âl-i İmrân / 19
بَغْيًا
: baġyen
aşırılıkları
out of envy
İsim
Âl-i İmrân / 83
يَبْغُونَ
: yebġûne
arıyorlar
they seek
Fiil + Zamir
Âl-i İmrân / 85
يَبْتَغِ
: yebteġi
ararsa
seeks
Fiil
Âl-i İmrân / 99
تَبْغُونَهَا
: tebġûnehâ
göstermeğe yeltenerek
seeking (to make) it
Fiil + Zamir + Zamir
Nisâ / 24
تَبْتَغُوا
: tebteġû
istemeniz
you seek
Fiil + Zamir
Nisâ / 34
تَبْغُوا
: tebġû
artık aramayın
seek
Fiil + Zamir
Nisâ / 94
تَبْتَغُونَ
: tebteġûne
gözeterek
seeking
Fiil + Zamir
Nisâ / 104
ابْتِغَٓاءِ
: btiġâ-i
takibetmekte
pursuit
İsim
Nisâ / 114
ابْتِغَٓاءَ
: -btiġâe
amacıyle
seeking
İsim
Nisâ / 139
اَيَبْتَغُونَ
: eyebteġûne
mi arıyorlar?
Do they seek
Soru Eki + Fiil + Zamir
Mâide / 2
يَبْتَغُونَ
: yebteġûne
arzu ederek
seeking
Fiil + Zamir
Mâide / 35
وَابْتَغُٓوا
: ve-bteġû
ve arayın
and seek
Bağlaç + Fiil + Zamir
Mâide / 50
يَبْغُونَۜ
: yebġûn(e)
arıyorlar
they seek
Fiil + Zamir
En’âm / 35
تَبْتَغِيَ
: tebteġiye
ara ki
seek
Fiil
En’âm / 114
اَبْتَغ۪ي
: ebteġî
arayayım
I seek
Fiil
En’âm / 145
بَاغٍ
: bâġin
saldırmaksızın
desiring
İsim
En’âm / 146
بِبَغْيِهِمْۘ
: bi-baġyihim
aşırılıkları yüzünden
for their rebellion
Harf-i Cer + İsim + Zamir
En’âm / 164
اَبْغ۪ي
: ebġî
arayayım
I (should) seek
Fiil
A’râf / 33
وَالْبَغْيَ
: vel-baġye
ve saldırmayı
and the oppression
Bağlaç + İsim
A’râf / 45
وَيَبْغُونَهَا
: ve yebġûnehâ
ve onu isterler
and seek in it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 86
وَتَبْغُونَهَا
: ve tebġûnehâ
ve onun arayarak
and seeking (to make) it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
A’râf / 140
اَبْغ۪يكُمْ
: ebġîkum
size arayayım
I seek for you
Fiil + Zamir
Tevbe / 47
يَبْغُونَكُمُ
: yebġûnekumu
sizi düşürmek için
seeking (for) you
Fiil + Zamir + Zamir
Tevbe / 48
ابْتَغَوُا
: bteġavû
istediler
they had sought
Fiil + Zamir
Yûnus / 23
يَبْغُونَ
: yebġûne
taşkınlık etmeye başlarlar
rebel
Fiil + Zamir
Yûnus / 23
بَغْيُكُمْ
: baġyukum
taşkınlığınız
your rebellion
İsim + Zamir
Yûnus / 90
بَغْيًا
: baġyen
taşkınlıkla
(in) rebellion
İsim
Hûd / 19
وَيَبْغُونَهَا
: ve yebġûnehâ
ve onda ararlar
and seek (in) it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Yûsuf / 65
نَبْغ۪يۜ
: nebġî
istiyoruz
(could) we desire
Fiil
Ra’d / 17
ابْتِغَٓاءَ
: -btiġâe
yapmak için
in order to make
İsim
Ra’d / 22
ابْتِغَٓاءَ
: -btiġâe
arzu ederek
seeking
İsim
İbrahim / 3
وَيَبْغُونَهَا
: ve yebġûnehâ
ve onu isterler
and seek in it
Bağlaç + Fiil + Zamir + Zamir
Nahl / 14
وَلِتَبْتَغُوا
: ve li-tebteġû
aramanız için
and that you may seek
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Nahl / 90
وَالْبَغْيِۚ
: vel-baġy(i)
ve azgınlıktan
and the oppression
Bağlaç + İsim
Nahl / 115
بَاغٍ
: bâġin
saldırmadan
disobedient
İsim
İsrâ / 12
لِتَبْتَغُوا
: li-tebteġû
aramanız için
that you may seek
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
İsrâ / 28
ابْتِغَٓاءَ
: -btiġâe
bekleyerek
seeking
İsim
İsrâ / 42
لَابْتَغَوْا
: lebteġav
onlar da ararlardı
surely they (would) have sought
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
İsrâ / 57
يَبْتَغُونَ
: yebteġûne
ararlar
seek
Fiil + Zamir
İsrâ / 66
لِتَبْتَغُوا
: li-tebteġû
(payınızı) aramanız için
that you may seek
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
İsrâ / 110
وَابْتَغِ
: vebteġi
tut
but seek
Bağlaç + Fiil
Kehf / 64
نَبْغِۗ
: nebġ(i)
aradığımız
seeking
Fiil
Kehf / 108
يَبْغُونَ
: yebġûne
istemezler
they will desire
Fiil + Zamir
Meryem / 20
بَغِيًّا
: beġiyyâ(n)
iffetsiz
unchaste
İsim
Meryem / 28
بَغِيًّاۚ
: beġiyyâ(n)
iffetsiz
unchaste
İsim
Meryem / 92
يَنْبَغ۪ي
: yenbeġî
yakışmaz
is appropriate
Fiil
Hac / 60
بُغِيَ
: buġiye
tekrar saldırılırsa
he was oppressed
Fiil
Mü’minûn / 7
ابْتَغٰى
: -bteġâ
gitmek isterse
seeks
Fiil
Nûr / 33
يَبْتَغُونَ
: yebteġûne
isteyen(lerle)
seek
Fiil + Zamir
Nûr / 33
الْبِغَٓاءِ
: l-biġâi
fuhşa
[the] prostitution
İsim
Nûr / 33
لِتَبْتَغُوا
: li-tebteġû
elde etmek için
that you may seek
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Furkân / 18
يَنْبَغ۪ي
: yenbeġî
yaraşır
it was proper
Fiil
Şu’arâ / 211
يَنْبَغ۪ي
: yenbeġî
bu yaraşmaz
(it) suits
Fiil
Kasas / 55
نَبْتَغِي
: nebteġî
biz istemeyiz
we seek
Fiil
Kasas / 73
وَلِتَبْتَغُوا
: ve-litebteġû
ve aramanız için
and that you may seek
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Kasas / 76
فَبَغٰى
: fe-beġâ
azgınlık etti
but he oppressed
İsti'nafiye Edatı + Fiil
Kasas / 77
وَابْتَغِ
: vebteġi
ve iste (ara)
But seek
Bağlaç + Fiil
Kasas / 77
تَبْغِ
: tebġi
isteme
seek
Fiil
Ankebût / 17
فَابْتَغُوا
: febteġû
siz arayın
So seek
İsti'nafiye Edatı + Fiil + Zamir
Rûm / 23
وَابْتِغَٓاؤُ۬كُمْ
: vebtiġâukum
ve aramanızdır
[and] your seeking
Bağlaç + İsim + Zamir
Rûm / 46
وَلِتَبْتَغُوا
: ve li-tebteġû
ve aramanız için
and that you may seek
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Ahzâb / 51
ابْتَغَيْتَ
: -bteġayte
arzu ettiği(ne dönmekte)
you desire
Fiil + Zamir
Fâtır / 12
لِتَبْتَغُوا
: li-tebteġû
payınızı aramanız için
so that you may seek
Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Yâsîn / 40
يَنْبَغ۪ي
: yenbeġî
mümkün olur
is permitted
Fiil
Yâsîn / 69
يَنْبَغ۪ي
: yenbeġî
yakışmaz da
it is befitting
Fiil
Sâd / 22
بَغٰى
: beġâ
saldırdı
has wronged
Fiil
Sâd / 24
لَيَبْغ۪ي
: le-yebġî
zulmederler
certainly oppress
Lâm-ı Te'kid + Fiil
Sâd / 35
يَنْبَغ۪ي
: yenbeġî
nasib olmayan
(will) belong
Fiil
Şûrâ / 14
بَغْيًا
: baġyen
çekememezlik
(out of) rivalry
İsim
Şûrâ / 27
لَبَغَوْا
: lebeġav
azarlardı
surely they would rebel
Lâm-ı Te'kid + Fiil + Zamir
Şûrâ / 39
الْبَغْيُ
: l-baġyu
saldırıya
tyranny
İsim
Şûrâ / 42
وَيَبْغُونَ
: ve yebġûne
ve saldıranlar
and rebel
Bağlaç + Fiil + Zamir
Câsiye / 12
وَلِتَبْتَغُوا
: ve litebteġû
ve payınızı arayasınız diye
and that you may seek
Bağlaç + Ta'lîl (Sebep) Edatı + Fiil + Zamir
Câsiye / 17
بَغْيًا
: baġyen
çekememezlik
(out of) envy
İsim
Fetih / 29
يَبْتَغُونَ
: yebteġûne
aradıklarını
seeking
Fiil + Zamir
Hucurât / 9
بَغَتْ
: beġat
saldırırsa
oppresses
Fiil
Hucurât / 9
تَبْغ۪ي
: tebġî
saldıran tarafla
oppresses
Fiil
Rahmân / 20
يَبْغِيَانِۚ
: yebġiyân(i)
(birbirine) geçip karışmıyorlar
they transgress
Fiil + Zamir
Hadîd / 27
ابْتِغَٓاءَ
: btiġâe
kazanmaları
seeking
İsim
Haşr / 8
يَبْتَغُونَ
: yebteġûne
ararlar
seeking
Fiil + Zamir
Mümtehine / 1
وَابْتِغَٓاءَ
: vebtiġâe
ve kazanmak için
and (to) seek
Bağlaç + İsim
Cum’a / 10
وَابْتَغُوا
: vebteġû
ve arayın
and seek
Bağlaç + Fiil + Zamir
Tahrîm / 1
تَبْتَغ۪ي
: tebteġî
isteyerek
seeking
Fiil
Me’âric / 31
ابْتَغٰى
: -bteġâ
ararsa
seeks
Fiil
Müzzemmil / 20
يَبْتَغُونَ
: yebteġûne
arayan
seeking
Fiil + Zamir
Leyl / 20
ابْتِغَٓاءَ
: -btiġâe
ulaşmak için
seeking
İsimDesigned by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.