20 Eylül 2021 - 13 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Beyyine Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lleżîne âmenû ve ’amilû-ssâlihâti ulâ-ike hum ḣayru-lberiyye(ti)

İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları.

İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

İman edip doğru dürüst işler işleyenler ise, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

İman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar da, insanların en hayırlı olanlarıdır.

İman edip salih ameller işleyenler ise; işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdırlar.

İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Doğrusu iman edib de salih ameller işliyenler; işte bunlar da yaratıkların en hayırlısı olanlardır.

İman edip de yararlı işler yapanlar ise; işte onlar, yaratıkların en hayırlılarıdır.

İnanıp iyi amel yapanlar da halkın en iyileridir.

İnanarak, yararlı iş görenler, yaratılmış olanların hayırlısı

İman edip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince; işte onlar yaratılanların en iyisidir.

Fakat, inanıp yararlı iş işleyenler, işte onlar da, yaratıkların en iyileridirler.

Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.

İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.

İnanıp erdemli davrananlar ise yaratıkların en iyisidir.

İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

Muhakkak ki iyman edip yarar ameller yapanlar onlardır bütün «hayrulberiyye»

İman eden ve salihatı yapan¹ kimseler; işte onlar yaratılanların en hayırlı olanlarıdır.*

İman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Hiç şübhe yok ki bunlar da yaratılanların en hayırlısıdır.

Şübhesiz ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, işte mahlûkatın en hayırlısı (da)ancak onlardır!

İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar da hayırlı bir topluktur.

O kimseler ki inanırlar, iyilik işlerler, bunlar da yaratıkların yey olanlarıdır.

Allah/a iman edip iyi amellerde bulunanlarsa mahlûkatın en iyileridir.

İman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Âyetlerime iman eden ve bu imana yaraşır dürüst ve erdemlice bir hayat ortaya koyanlar ise, yaratıkların en iyisidirler.

İman etmiş ve Salih Ameller işlemiş olanlara gelince; işte onlar Kara-Kıtası’nın / Yaratılanlar’ın en hayırlısıdır.

Şüphesiz ki iman edip iyi işler yapanlara gelince; işte onlar ise yaratılmışların en iyileridir.

Şüphesiz (Allah’ın istediği gibi) îman edip, (inandığı) iyi işleri yaşayanlar ise yaratıkların en hayırlılarıdır.

[Ve] iman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte onlar, bütün yaratıkların en hayırlılarıdır.

Ama iman eden, iyi ve güzel işler yapanlar ise, işte bunlar da bütün yaratıkların en iyileridir. 2/177, 3/195

Şüphesiz iman eden ve imanına uygun davrananlar da var; işte onlar bütün yaratıkların en hayırlılarıdır.[5846]*

Muhakkak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, işte yaradılmışların hayırlısı da onlardır, onlar.

Ama iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır.

İnanıp iyi işler yapanlar da halkın en hayırlısıdır.

İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar ise yaratılmışların en hayırlılarıdır (iyileridir).

İman eden ve doğruları yapanlar ise, işte onlar, yaratılmışların en hayırlıları onlardır.

İman eden ve güzel işler yapanlar ise yaratılmışların en iyisidir.

İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı.

bayıķ anlar kim įmān getürdiler daħı işlediler eyü işler şunlardur yaradılmış yigregi.

Ol kişiler ki īmān getürdiler ve ‘amel‐i ṣāliḥ işlediler. Anlar yaradılmışla‐ruñ yigregidür.

İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır.

(And) lo! those who believe and do good works are the best of created beings.

Those who have faith and do righteous deeds,- they are the best of creatures.(6232)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.