25 Şubat 2021 - 13 Receb 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Beyyine Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne-lleżîne âmenû ve ’amilû-ssâlihâti ulâ-ike hum ḣayru-lberiyye(ti)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları.

Abdullah Parlıyan Meali

İman edip doğru dürüst işler işleyenler ise, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Ahmet Tekin Meali

İman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar da, insanların en hayırlı olanlarıdır.

Ahmet Varol Meali

İman edip salih ameller işleyenler ise; işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdırlar.

Ali Bulaç Meali

İman edip salih amellerde bulunanlar ise; işte onlar da, yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Doğrusu iman edib de salih ameller işliyenler; işte bunlar da yaratıkların en hayırlısı olanlardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

İman edip de yararlı işler yapanlar ise; işte onlar, yaratıkların en hayırlılarıdır.

Bayraktar Bayraklı Meali

İnanıp iyi amel yapanlar da halkın en iyileridir.

Besim Atalay Meali

İnanarak, yararlı iş görenler, yaratılmış olanların hayırlısı

Cemal Külünkoğlu Meali

İman edip doğru ve yararlı işler yapanlara gelince; işte onlar yaratılanların en iyisidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Fakat, inanıp yararlı iş işleyenler, işte onlar da, yaratıkların en iyileridirler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.

Diyanet Vakfı Meali

İman edip sâlih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır.

Edip Yüksel Meali

İnanıp erdemli davrananlar ise yaratıkların en iyisidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Muhakkak ki iyman edip yarar ameller yapanlar onlardır bütün «hayrulberiyye»

Erhan Aktaş Meali

İman eden ve salihatı yapan¹ kimseler; işte onlar yaratılanların en hayırlı olanlarıdır.*

Hasan Basri Çantay Meali

İman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Hiç şübhe yok ki bunlar da yaratılanların en hayırlısıdır.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, işte mahlûkatın en hayırlısı (da)ancak onlardır!

İlyas Yorulmaz Meali

İman edip doğru ve yararlı işler yapanlar da hayırlı bir topluktur.

İsmail Hakkı İzmirli

Allah/a iman edip iyi amellerde bulunanlarsa mahlûkatın en iyileridir.

Kadri Çelik Meali

İman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır.

Mahmut Kısa Meali

Âyetlerime iman eden ve bu imana yaraşır dürüst ve erdemlice bir hayat ortaya koyanlar ise, yaratıkların en iyisidirler.

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz (Allah’ın istediği gibi) îman edip, (inandığı) iyi işleri yaşayanlar ise yaratıkların en hayırlılarıdır.

Muhammed Esed Meali

[Ve] iman edip doğru ve yararlı işlerde bulunanlar, işte onlar, bütün yaratıkların en hayırlılarıdır.

Mustafa Çavdar Meali

Ama iman eden, iyi ve güzel işler yapanlar ise, işte bunlar da bütün yaratıkların en iyileridir. 2/177, 3/195

Mustafa İslamoğlu Meali

Şüphesiz iman eden ve imanına uygun davrananlar da var; işte onlar bütün yaratıkların en hayırlılarıdır.[5846]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Muhakkak o kimseler ki imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, işte yaradılmışların hayırlısı da onlardır, onlar.

Suat Yıldırım Meali

Ama iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır.

Süleyman Ateş Meali

İnanıp iyi işler yapanlar da halkın en hayırlısıdır.

Süleymaniye Vakfı Meali

İnanıp güvenen ve iyi işler yapanlar ise yaratılmışların en hayırlılarıdır (iyileridir).

Şaban Piriş Meali

İman eden ve doğruları yapanlar ise, işte onlar, yaratılmışların en hayırlıları onlardır.

Ümit Şimşek Meali

İman eden ve güzel işler yapanlar ise yaratılmışların en iyisidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ anlar kim įmān getürdiler daħı işlediler eyü işler şunlardur yaradılmış yigregi.

Bunyadov-Memmedeliyev

İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır.

M. Pickthall (English)

(And) lo! those who believe and do good works are the best of created beings.

Yusuf Ali (English)

Those who have faith and do righteous deeds,- they are the best of creatures.(6232)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.