24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Beyyine Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fîhâ kutubun kayyime(tun)

O sahifelerdedir hükmü sabit doğru kitaplar.

Onların (o sahifelerin) içinde dosdoğru (huzur ve adalet dolu) ’yazılı-hükümler’ bulunmaktadır.

O sahifelerde doğruluğu kesin ve açık hükümler vardır.

Okuduğu sayfalar içinde, çok kıymetli, hakkı, zamanla değişmeyen insanî değerleri, tabiî hukuk kurallarını ayakta tutan, tahrife uğramamış kitapçıklar, kitapçıklardan bölümler var.*

Onların içinde dosdoğru yazılmış hükümler vardır.

Onların içinde dosdoğru 'yazılı-hükümler' vardır.

O sahifelerde, hakkı dosdoğru açıklayan yazılı ayetler var.

1, 2, 3. Ehl-i kitaptan ve Allah’a ortak koşanlardan olan o kâfirler, haktan ayrı sayılmazlar Allah’tan onlara bir peygamber: beyine (açık delil) gelmedikçe.. Onlara doğru yasalar ve bilgiler olan tertemiz sahifeler (vahiy mesajlarını) okuyan Allah’tan gelen bir Peygamber...

O sayfalarda doğru hükümler vardır.

1,2,3. Kitaplı olan kâfirler ile Tanrıya eş koşanlar —Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber onlara, doğru yazılmış kitaplardan, arı, duru sayfalar okuyan bir tanık gelene dek — dinlerinden ayrılmış değillerdir

O sahifelerde, (iman ve hayatla ilgili) mükemmel öğretiler (ve hükümler) vardır.

1,2,3. Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkarcılar, kendilerine apaçık bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, Allah katından bir Peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi.

O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.

2, 3. (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.

Onda dosdoğru öğretiler vardır.

O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.

«Kütübi kayyime»

Onda değerli kitaplar¹ vardır.*

1,2,3. Kitablardan ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet, (ya'nî) içinde (kitabların) en doğru (hükümleri) yazılı, (baatıldan âzâde ve) temiz sahîfeleri okuyacak Allahdan bir peygamber gelinceye kadar (gûyâ intizaar edeceklerdi, dînlerinden) ayrılacak değillerdi.

Onda dosdoğru yazılar (hükümler) vardır.

O sahifelerin içinde çok değerli yazılar (ayetler) var.

Orada dosdoğru kitaplar bulunmaktadır.

2, 3. Yani onlara Allah tarafından, dürüst-yazıları hâvi pâk sayfalar okur bir peygamber [⁵] gelinceye kadar dinlerinden ayrılmadılar.*

Onların içinde dosdoğru yazılı gerçekler vardır.

Elçinin tebliğ ettiği bu sahifeler içinde, insanı dünya ve ahirette kurtuluşa ulaştıran dosdoğru hükümler Allah’a teslimiyet ve kulluğun mükemmel ilkeleri vardır. İşte bu özellikleri barındıran apaçık bir belgeyi yani, Kur’an’ı Allah’ın Rasulü ile o insanlara götürmezseniz onların iman etmelerini, hakka yönelmelerini bekleyemezsiniz.

İçinde, bozulmamış / sağlam / geçerli yazılar var.

O (sahifeler)de doğru hükümler vardır.

1,2,3. Kitap ehlinden¹ ve müşriklerden² olan kâfirler,³ kendilerine açık delil olarak, Allah tarafından gönderilen ve içerisinde en doğru hükümler bulunan, tertemiz sahifeleri okuyan bir Peygamber gelinceye kadar, (diğer kâfirlerden) ayırt edilecek değillerdi.⁴*

doğruluğu kesin ve açık hükümler 2 taşıyan (vahiyler ileten bir elçi).

İçinde önceki vahiylerin ölümsüz değerini bulunduran sahifeler. 12/111, 42/13

(o vahiylerin) içinde (önceki) kitapların ölmez yitmez (değerleri) bulunur.[5840]*

Onlarda dosdoğru yazılmış şeyler vardır.

2, 3. O kesin delil de: İçinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden tertemiz sayfaları okuyan, ve Allah tarafından gönderilen bir Resuldür. [80, 13-16; 3, 105]*

O sahifelerde doğru, değerli Kitaplar vardır.

O sayfalarda sağlam hükümler olur.

İçinde değerli yazıların bulunduğu (sahifeler)

Onun okuduğu sayfalarda dosdoğru yazılar vardır.

O sayfalar içindedir dosdoğru-eskimez kitaplar.

1-3. olmadı anlar kim kāfir oldılar kitāb ehli’nden ya'nį yāhūdį naśrānį daħı müşriķlerden ayırılıcılar tā gele anlara ḥüccet ya'nį muḥammed ya'nį yazılmış āyetlerdür. Tañrı’dan oķır kitāblar arınmış anlaruñ içinde kitāblardur ŧoġru.

Anlarda muḥkem ḥükmler vardur.

O səhifələrdə doğru-dürüst hökmlər vardır.

Containing correct scriptures.

Wherein are laws (or decrees) right and straight.(6226)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.