25 Şubat 2021 - 13 Receb 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Beyyine Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fîhâ kutubun kayyime(tun)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(O sahifelerin) Onların içinde dosdoğru (huzur ve adalet dolu) 'yazılı-hükümler' bulunmaktadır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O sahifelerdedir hükmü sabit doğru kitaplar.

Abdullah Parlıyan Meali

O sahifelerde doğruluğu kesin ve açık hükümler vardır.

Ahmet Tekin Meali

Okuduğu sayfalar içinde, çok kıymetli, hakkı, zamanla değişmeyen insanî değerleri, tabiî hukuk kurallarını ayakta tutan, tahrife uğramamış kitapçıklar, kitapçıklardan bölümler var.*

Ahmet Varol Meali

Onların içinde dosdoğru yazılmış hükümler vardır.

Ali Bulaç Meali

Onların içinde dosdoğru 'yazılı-hükümler' vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

O sahifelerde, hakkı dosdoğru açıklayan yazılı ayetler var.

Bahaeddin Sağlam Meali

1, 2, 3. Ehl-i kitaptan ve Allah’a ortak koşanlardan olan o kâfirler, haktan ayrı sayılmazlar Allah’tan onlara bir peygamber: beyine (açık delil) gelmedikçe.. Onlara doğru yasalar ve bilgiler olan tertemiz sahifeler (vahiy mesajlarını) okuyan Allah’tan gelen bir Peygamber...

Bayraktar Bayraklı Meali

O sayfalarda doğru hükümler vardır.

Besim Atalay Meali

1,2,3. Kitaplı olan kâfirler ile Tanrıya eş koşanlar —Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber onlara, doğru yazılmış kitaplardan, arı, duru sayfalar okuyan bir tanık gelene dek — dinlerinden ayrılmış değillerdir

Cemal Külünkoğlu Meali

O sahifelerde, (iman ve hayatla ilgili) mükemmel öğretiler (ve hükümler) vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

1,2,3. Kitap ehlinden ve ortak koşanlardan inkarcılar, kendilerine apaçık bir belge, içinde kesin ve en doğru hükümlerin bulunduğu arınmış sahifeleri okuyan, Allah katından bir Peygamber gelene kadar dinlerinden vazgeçecek değillerdi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.

Diyanet Vakfı Meali

2, 3. (İşte o apaçık delil,) Allah tarafından gönderilen ve en doğru hükümleri havi tertemiz sahifeleri okuyan bir elçidir.

Edip Yüksel Meali

Onda dosdoğru öğretiler vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

«Kütübi kayyime»

Erhan Aktaş Meali

Onda değerli kitaplar¹ vardır.*

Hasan Basri Çantay Meali

1,2,3. Kitablardan ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir hüccet, (ya'nî) içinde (kitabların) en doğru (hükümleri) yazılı, (baatıldan âzâde ve) temiz sahîfeleri okuyacak Allahdan bir peygamber gelinceye kadar (gûyâ intizaar edeceklerdi, dînlerinden) ayrılacak değillerdi.

Hayrat Neşriyat Meali

Onda dosdoğru yazılar (hükümler) vardır.

İlyas Yorulmaz Meali

O sahifelerin içinde çok değerli yazılar (ayetler) var.

İsmail Hakkı İzmirli

2, 3. Yani onlara Allah tarafından, dürüst-yazıları hâvi pâk sayfalar okur bir peygamber [⁵] gelinceye kadar dinlerinden ayrılmadılar.*

Kadri Çelik Meali

Onların içinde dosdoğru yazılı gerçekler vardır.

Mahmut Kısa Meali

Elçinin tebliğ ettiği bu sahifeler içinde, insanı dünya ve ahirette kurtuluşa ulaştıran dosdoğru hükümler Allah’a teslimiyet ve kulluğun mükemmel ilkeleri vardır. İşte bu özellikleri barındıran apaçık bir belgeyi yani, Kur’an’ı Allah’ın Rasulü ile o insanlara götürmezseniz onların iman etmelerini, hakka yönelmelerini bekleyemezsiniz.

Mehmet Türk Meali

1,2,3. Kitap ehlinden1 ve müşriklerden2 olan kâfirler,3 kendilerine açık delil olarak, Allah tarafından gönderilen ve içerisinde en doğru hükümler bulunan, tertemiz sahifeleri okuyan bir Peygamber gelinceye kadar, (diğer kâfirlerden) ayırt edilecek değillerdi.4*

Muhammed Esed Meali

doğruluğu kesin ve açık hükümler 2 taşıyan (vahiyler ileten bir elçi).

Mustafa Çavdar Meali

İçinde önceki vahiylerin ölümsüz değerini bulunduran sahifeler. 12/111, 42/13

Mustafa İslamoğlu Meali

(o vahiylerin) içinde (önceki) kitapların ölmez yitmez (değerleri) bulunur.[5840]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Onlarda dosdoğru yazılmış şeyler vardır.

Suat Yıldırım Meali

2, 3. O kesin delil de: İçinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden tertemiz sayfaları okuyan, ve Allah tarafından gönderilen bir Resuldür. [80, 13-16; 3, 105]*

Süleyman Ateş Meali

O sahifelerde doğru, değerli Kitaplar vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

O sayfalarda sağlam hükümler olur.

Şaban Piriş Meali

İçinde değerli yazıların bulunduğu (sahifeler)

Ümit Şimşek Meali

Onun okuduğu sayfalarda dosdoğru yazılar vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O sayfalar içindedir dosdoğru-eskimez kitaplar.

Eski Anadolu Türkçesi

1-3. olmadı anlar kim kāfir oldılar kitāb ehli’nden ya'nį yāhūdį naśrānį daħı müşriķlerden ayırılıcılar tā gele anlara ḥüccet ya'nį muḥammed ya'nį yazılmış āyetlerdür. Tañrı’dan oķır kitāblar arınmış anlaruñ içinde kitāblardur ŧoġru.

Bunyadov-Memmedeliyev

O səhifələrdə doğru-dürüst hökmlər vardır.

M. Pickthall (English)

Containing correct scriptures.

Yusuf Ali (English)

Wherein are laws (or decrees) right and straight.(6226)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.