24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kadr Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Leyletu-lkadri ḣayrun min elfi şehr(in)

Bin aydan daha da hayırlıdır Kadir gecesi.

O geceki ibadet, içinde Kadir Gecesi bulunmamak şartıyla bin ay yapılan ibadetten daha yücedir, daha hayırlıdır.

 Kadir gecesi, (sıdk ile tevbe ederek, bütünüyle Kur’an’a yönelmeye karar verip ibadetle geçirenler için) bin aydan (yaklaşık 83 yıldan, yani bir insan hayatından) daha hayırlıdır.

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Bütün insanlık ve kâinat ile ilgili planlamanın yapıldığı, gücümüzün tecelli ettiği bu müstesna gece, Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır; (ki bu mübarek ve şerefli gece, ramazan ayının yirmi yedinci gecesidir).

O Kadir gecesi, bin aydan (bir ömür olan 83 seneden) daha hayırlıdır. (Çünkü vahiy nuru ile aydınlanmıştır.)

Kadir gecesi bin aydan daha değerlidir.

O değerli tün, bin ay'dan üstün

Kadir gecesi (Kur'an'ın o gecede inmeye başlamasıyla) bin aydan daha hayırlıdır/bereketlidir.

Ayette geçen “bin” rakamı çokluktan kinayedir. Ayla beraber kullanıldığında daha çok, daha derin, daha bereketli anlamı ifade eder. Dolaysıyla “bin ay... Devamı..

Leyle-i kadr bin aydan efdaldir.

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

Kudret Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Bin aydan hayırdır o kadir gecesi

Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

Kad'r gecesi bin aydan daha hayırlıdır.¹

1- Kadir gecesini önemli yapan, gecenin bizatihi kendisi değil, Kur\an\ın o gecede indirilmiş olmasıdır. Yani geceyi önemli yapan şey, Kur\an\ın ilk k... Devamı..

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.(2)

(2)“Ramazân-ı Şerîfte sevâb-ı a‘mâl (amellerin sevâbı) bire bindir. Kur’ân-ı Hakîm’in nass-ı hadîs(hadîsin hükmü) ile her bir harfinin on sevâbı var, ... Devamı..

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir gecesi, bin aydan yeydir.

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.³

3 Kur’an nassında bu gecenin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu belirtilir. Bu da o gecenin bir ömre bedel diyebileceğimiz bir gece olmasındandır.... Devamı..

Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir Gecesi, içinde Kur’an’ın indiği böyle bir gece bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. İnsanlık Cebrail’in Hz. Muhammed’le buluşup onun gönlüne Kur’an’ın ilk ayetlerini nakşettiği o gece, iyiye, güzele ulaşma yolunda binlerce yılda başaramayacağı bir gelişmeyi, ilerlemeyi işte o bir gecede kazanmıştır.

Kadr gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

Müşrikler ne derse desinler. Kudretimizle vahiy göndermeyi takdir ettiğimiz geceyi istedikleri kadar kötülesinler. Vahyi gönderdiğimiz geceye istedikleri kadar lanet okusunlar. Hiçbir şey fark etmez. Bilsinler ki seni Nebi’likle görevlendirmeyi, yeryüzüne vahyimizi göndermeyi kararlaştırdığımız gece; katımızda onların bin ayından hayırlıdır.

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

O Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.¹

1 Bu bin ay, seksen üç sene dört ay yapar ki bu da uzunca bir insan ömrüdür. Kadir gecesi Kur’an’ın indirildiği gece olduğuna göre, bu gecede dünyaya ... Devamı..

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır: ²

2 Zımnen, “içinde benzer bir gece bulunmayan” (Râzî).

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4/170, 6/156-157, 10/108

O kadir-kıymet gecesi, bin aydan[⁵⁸²⁹] daha hayırlıdır.[⁵⁸³⁰]

[5829] Veya elfin mastar anlamı olan telif ve şehrin mastar anlamı olan işhar mânasıyla: “İç içiçe geçmiş bir dolu aydınlıktan”. Bin rakamı çokluktan ... Devamı..

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır!

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Kâdir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.

Bin aydan daha hayırlıdır kadir gecesi!

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir gicesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır!

ķadr gicesi yigrekdür biñ aydan.

Ḳadr gicesi, Ḳadr gicesi efḍaldür biñ aydan.

Qədr gecəsi (savab cəhətdən) min aydan daha xeyirlidir! (O, ramazan ayının on doqquzuna, iyirmi birinə, iyirmi üçünə, iyirmi beşinə, bir rəvayətə görə isə iyirmi yeddisinə təsadüf edir).

The Night of Power is better than a thousand months.

The Night of Power is better than a thousand Months.(6218)

6218 "A thousand" must be taken in an indefinite sense, as denoting a very long period of time. Cf. notes 3632 and 3634 to 32:4-5, and n. 5678 to 70:4... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.