25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Alak Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kellâ lâ tuti’hu vescud vakterib

İş öyle değil, itaat etme ona ve artık secde et de yaklaş.

Hayır; ona (kâfir ve zalim olana) asla itaat etme (ve boyun eğme! Sen sadece Rabbine) secde et ve (O’na) yakınlaş. (Çünkü ancak sürekli ta’zim, tesbih ve teslimiyetle Allah’a yaklaşılacaktır.)

Hayır, hayır o günahkar zalime boyun eğip itaat etme. Namaz kılmana engel olacak diye namaz kılmamazlık etme. Her zaman Allah'ın huzurunda namaz kılmak suretiyle secdeye kapan ve Allah'a yaklaş.

Hayır, hayır! Onun göstermelik hoşgörü taleplerini, senin şeriatine aykırı isteklerini kabul etme, onun düzenine uyma, ona boyun eğme! Bize secde ederek namaz kıl. Bize yaklaş!

Hayır. Sen ona boyun eğme. Secde et ve yaklaş.

Hayır; ona boyun eğme, (Rabbine) secde et ve yakınlaş.

Hayır, (Ebu Cehilin yolu sapıktır). Sakın onu dinleme, secdene (namazına) devam et de (Rabbinin rahmetine) yaklaş; (Ey Rasûlüm!)

(Ey kulum) sakın sakın! Ona boyun eğme!... Secdeye (namaza, duaya kapan) ve Allah’a yaklaşmaya bak!.

Hayır hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve yaklaş![782]

[782] ‘Alak sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 247-248.

Yok, yok, ona boyun iğmeyesin; secdeye koy baş, Allaha yaklaş

Hayır! Sakın ha! Onun tehditlerine boyun eğme (çünkü onun yolu sapıktır)! Sadece (Rabbine) boyun eğ/teslim ol ve (O'na) yaklaş!

Âna ittibâ’ itme. Allâh’a secde it Allâh’a tekarrüb itmeğe çalış. (*)

(*) Bu âyetin meali birinci baskıda çıkmamış, sure de 18 âyet olarak gösterilmişdir. İkinci baskıda ’ilâve idilerek 19 âyete tamamlanmışdır. (ÖFK)... Devamı..

Sakın ona uyma; sen secde et, Rabbine yaklaş.*

Hayır! Sakın sen ona uyma; secde et ve Rabbine yaklaş.

15, 16, 17, 18, 19. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

Asla, ona uyma; secde et ve yaklaş!

Sakın onu dinleme de (Rabbine) secde et ve yaklaş.

Sakın onu dinleme de secde et ve yaklaş

Hayır, kesinlikle öyle değil! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş¹.

1- Allah\a teslim ol, Allah\a boyun eğerek, saygıyla yönelerek, O\na yakın ol.

Sakın (Habîbim) ona boyun eğme. Secde et. Yaklaş.

Hayır! Ona itâat etme! Böylece secde (ve namazına devâm) et ve (Rabbine)yaklaş!(5)

(5)Bu âyet-i kerîme, Kur’ân-ı Kerîm’deki on dört secde âyetinin on dördüncüsüdür. Tilâvet secdesinin ta‘rîfi için bakınız; (sahîfe 175, hâşiye 2)... Devamı..

Hayır! Bundan sonra o azgınlara itaat etme. Yalnızca Rabbine secde et ve ona yakınlaş.

Yok, sakın ona boyun eğme. Yalnız Allah’a secde et, Allah’a yaklaş.

Yok yok, onun dedikleri doğru değildir. Ona itaat etme. Allah/a secde et, yaklaşmada sebat eyle.

Hayır! Ona (namazı engelleyene) boyun eğme, (Rabbine) secde et ve yakınlaş.

Hayır; sakın ona itaat etme! Zâlimlerin baskı ve işkencelerine asla boyun eğme! Sen tüm ruhunla, tüm benliğinle O’nun huzurunda secdeye kapan ve en içten duâ ve yalvarışlarla O’na yaklaş!

Hayır! Ona itaat etme! Secde et; yakınlaş! * (S E C D E ) *

Resulüm! sakın o adama yüz verme! Secdeye varıp Tanrı'ya yaklaş.

Sakın gerçekleri yalanlayan zalimlere boyun eğme! Onlar sana hiç bir şey yapamaz. Güçleri sadece onlardan korkanlara söker. Sen Rabbini daima üstün tut! Rabbini yücelt! Her yerde Rabbinin sözünün geçerli olduğunu ilan et! Her yerde her zaman Rabbinle birlikte ol. Rabbinden bir karış dahi ayrılma! Her zaman her an üstün tutacağın şey Rabbin olsun! Zira sadece Rabbin önünde boyun eğilip saygı duyulmaya, emirlerine uyulmaya, yasalarına tabi olmaya layıktır. Sadece Rabbin gücüyle kuvvetiyle güvenilmeye layıktır. Onun için Rabbinden başkasına yaklaşma! Onlar seni günaha sürükler. Onun için Rabbinden başkalarının sözlerini üstün tutma! Onların yoluna uyma! İnsanların yasalarına tabi olma! Eğer insanların sözlerini Rabbinin sözünden üstün tutarsan onlar seni günaha zorlar. Seni gerçeklerden saptırır. Seni de kendileri gibi cehenneme sürüklerler. Eğer insanların yasalarına uyarsan onlar seni kendilerine taptırır. O zaman insanlara yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma yetkisi vererek insanları ilahlaştıran Müşriklerden olursun! Rabbin Müşrikleri sevmez!

Hayır! Ona itaat etme! (Rabbine) secde et [*] ve (O’na) yaklaş! [*]

Bu ayet Kur’an’daki 14 [tilavet] secdesinden birisidir. Secde ayetleri: A‘râf 7:206; Ra‘d 13:15; Nahl 16:49; İsrâ 17:107; Meryem 19:58; Hacc 22:18; Fu... Devamı..

Hayır! Sakın ona boyun eğme, sadece (Allah’a) secde et ve yaklaş.

Hayır, ona kulak verme, ama [Allah’ın huzurunda] yere kapan ve [O’na] yakınlaş!

–Sakın ha! Onun tehditlerine boyun eğme! Rabbine secde et ve böylece ona yaklaş! 29/69, 36/55…58, 54/54-55, 68/9

Hayır! O (azgın) insana uyma;[5821] imdi (Rabbine) secde et[5822] ve yaklaşmaya gayret et.[5823]

[5821] Zımnen: Zorbalara teslim olma! İlk muhatabın ve tüm muhatapların, ibadeti engelleyen zorba tiplerden korkmamalarına dair ihtar. [5822] Zımne... Devamı..

Hayır hayır. Ona itaat etme. Ve secde et ve Yaklaş.

Hayır! Ona boyun eğme! Rabbine secde et, O'na yaklaş!

Bu âyeti okuyan veya dinleyenin tilavet secdesi yapması vaciptir.

Hayır, ona boyun eğme; (Rabbine) secde et ve yaklaş!

Yok, yok… Sen ona boyun eğme; secde et ve Allah’a yakınlaş.

-Hayır! ona itaat etme! Secde et ve yaklaş!

Sakın, sen ona aldırma; secde et ve yaklaş.(3)

(3) Peygamberimiz buyuruyor ki: “Kulun Rabbine en yakın olduğu hali, secdedeki halidir. Onun için secdede çok dua edin.” (Müslim, Salât: 215.) Bu âyet... Devamı..

Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş!

degül eyle! boyun virme aña ya'ni namāz ķomaķda. daħı secde eyle; daħı yaķın ol ya'ni Tañrı’ya.

Sen aña uyma yā Muḥammed! Namāz ḳıl, daḫı Allāha yaḳın [ol].

Yox, yox! Sən (ey Peyğəmbər!) ona uyma! Sən ancaq (Rəbbinə) səcdə et və (Ona) yaxınlaş!

Nay! Obey not thou him. But prostrate thyself, and draw near (unto Allah).

Day, heed him not: But bow down in adoration, and bring thyself the closer (to Allah)!(6216)

6216 The righteous man has no fear. He can disregard all the forces of evil that are brought against him. But he must learn humility: that is his defe... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.