20 Ocak 2022 - 17 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Alak Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Felyed’u nâdiyeh(u)

Derken hemdemlerini, kavmini, kabilesini çağırır.

(Yapabilirse) O zaman hemen (gidip) meclisini (ve destek verenlerini) çağırsın da (bakalım güvendikleri bir işe yarayacak mıdır?)

Artık o yandaşlarını çağırsın da yardım istesin.

O vakit, o taraftarlarını, toplantılarına düzenli devam eden danışma meclisini yardıma çağırsın.

O meclisini (yandaşlarını) çağırsın,

17-18.Tirmizi`nin ve daha başkalarının Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre bir gün Resulullah (a.s.) namaz kılarken Ebu Cehl gelip:... Devamı..

O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.

O vakit, (kendisine yardım için) taraftarlarını çağırıb toplasın.

17, 18. O meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.

15,16,17,18. Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.[781]

[781] İnanç özgürlüğüne engel olanların durumu hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 240-245.

O, derneğin çağırsın

O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın da görelim.

17,18. O ittibâ’ına nidâ ider ise biz de zebâniler ile ânı cehenneme göndeririz.

O zaman, kafadarlarını çağırsın,

Haydi, taraftarlarını çağırsın.

15, 16, 17, 18, 19. Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

O zaman haydi çağırsın kurultayını.

O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

O vakıt çağırsın o kurultayını, meclisini

Haydi, yardımcılarını çağırsın.

O vakit (durmasın) meclisini da'vet etsin!

O zaman çağırsın (bakalım) meclisini!

O, yardımcılarını çağırsın.

O da kendininkilerini çağırsın dursun.

Artık o derneğini çağırsın [¹¹],

[11] Kavim ve kabilesini, soyunu sopunu.

O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.

O zaman çağırsın bakalım, o güvendiği ordusunu, adamlarını, meclisini.

Hadi, çağırsın meclisini!

O zaman yeryüzünde kendini alkışlayan destekleyen adamlarını çağırsın bakalım! Kendilerine yardım edebilecekler mi?

(O), meclisini (destekçilerini) çağırsın!

17,18. Bizim Zebanileri¹ çağıracağımız zaman o da taraftarlarını toplasın bakalım!

1 Zebani: Lügatte esas olarak, polis yani “zabıta kuvveti” demektir. Kelime olarak çoğuldur. Terim olarak, cehenneme gidenlerle meşgul olan azap melek... Devamı..

Bırak, kendi aklının [asılsız, düzmece] tavsiyelerini ⁹ [yardımına] çağırsın,

9 Lafzen, “meclisini”. Bu gibi ayetleri tamamen tarihî bir bakışla açıklamaya eğilimli olan müfessirlere göre bu ifade, müşrik Mekke’deki geleneksel i... Devamı..

Haydi o yandaşlarını yardıma çağırsın da görelim. 6/94, 40/40...50

haydi o kendi yandaşlarını[5819] çağırsın,

[5819] “Kulüp, loca, lobi” anlamındaki nâdiyeh, müşrik Mekke’nin şehir senatosu Dâru’n-Nedve’ye bir göndermedir. Bu bağlamda örgütlü küfrü ifade eder.... Devamı..

Artık, o, encümeni çağırsın.

İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın!

O zaman (o gitsin) de meclisini (adamlarını) çağırsın.

Çağırsın bakalım yandaşlarını.

-haydi çağırsın çetesini/meclisini.

Çağırsın taraftarlarını!

Hadi çağırsın derneğini/kurultayını!

17-18. pes oķısuñ dirnegini; tįz oķıyavuz zebānileri.

Oḳusun özi cemā‘atını.

Qoy o özünün bütün tərəfdarlarını (köməyə) çağırsın!

Then let him call upon his henchmen!

Then, let him call (for help) to his council(6214) (of comrades):

6214 The Pagan Quraysh, who formed an oppressive junta or council to manage the Ka'bah were in sympathy with Abu J ahl, though they did not go to the ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.