16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Alak Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

‘Abden iżâ sallâ

Bir kulu, namaz kılarsa.

Namaz kıldığı (ve her hususta dinine göre davrandığı) zaman, (mü’min) bir kulu (engellemeye çalışanı?)

Allah'ın bir kulunu namaz kıldığı zaman.

Dua ve niyazda bulunan, namaz kılan, bizi ilâh tanıyan, candan müslüman olarak bize bağlanan, saygılı bir kulu engelliyor!

Bir kulu namaz kılarken.

Namaz kıldığı zaman bir kulu.

9,10. Gördün mü, namaz kıldığı zaman peygamberi yasaklayanı.

9, 10. Namaz kıldığı zaman bir kulu namazdan menedeni gürdün mü?

9,10. Allah'a yönelen bir kulu engelleyeni gördün mü?

9,10. Bir kulu namaz kılmaktan alıkoyan kimseyi görmedin mi sen?

9-10. Allah'a yönelen bir kulu engelleyeni gördün mü?

9,10. ’Abdi du’â itmekden men’ iden âdemi göriyor mısın?

9,10. Sen, namaz kılan kulu bundan menedeni gördün mü?

9,10. Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü?[589]

Ebu Cehil, “Andolsun, eğer Muhammed’in namaz kıldığını görürsem onun boynunu ezeceğim” demiş ve bir gün bu dediğini yapmaya kalkışmıştı. Fakat Hz. Pey... Devamı..

9, 10. Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan) menedeni gördün mü?  

 Bu âyetler, Peygamberimize namaz kılarken sataşan Ebu Cehil hakkında inmiştir. O ve benzerleri hakkında 11 ve 12. âyetteki şekilde buyurulmaktadır.... Devamı..

Namaz kılarken bir kulu?

9,10. Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

Bir kulu namaz kıldığında

Salla¹ ederken bir kulu!

1- Çağrıda bulunan. Salat sözcüğü, ilk bu ayette geçmektedir. Bu surenin, vahyedilen ilk sure olduğu dikkate alındığında, “salla” sözcüğüne namaz anla... Devamı..

9,10. Bir kulu, namaz kılarken, men edecek (adam) gördün mü sen?

9,10. Bir kulu (peygamberi) namaz kılarken men' edeni gördün mü?

Bir kul namaz kıldığı zaman,

bir kulu namaz kılmaktan?

9, 10. Namaz kılarken bir kulu alıkoyanı [⁸] gördün mü?

[8] Men'eden Ebucehil, namaz kılan da Peygamberimiz aleyhissalâtü vesselâmdır.

Namaz kılarken bir kulu.

Namaz kıldığı zaman bir kulu.

Bir düşünsene, Kâbe’de namaz kılmakta olan bir kulu, yani Peygamberi namazından engellemek isteyen Ebu Cehil adındaki kâfiri. Yine düşünsene, inancı doğrultusunda yaşamak isteyen insanları, bu kutsal haklarından mahrum bırakmaya çalışan Ebu Cehil benzerlerinin yaptıklarını.

Namaz kılarken bir kulu?

9,10. Namaz kılan kula yasak getirene bak!

O kişi azgın şımarık tavırlarla Rabbine yönelen, Rabbinin yolunda salat-ı ikame ederek hayatını yaşayan insanı engeller. Azgın, şımarık kişiye, insanların Allah’ın yoluna girmesi ağır gelir. Çünkü insanların Allah’ın yoluna girmesi, azgın, şımarık kişinin ortaya koyduğu inancın, düşüncenin, davranışların yanlışlığını vurgular. Rabbine yönelen kişi şımarık azgın olanların çıkarlarını engeller. Azgın şımarık inkârcılar ister ki, insanlar kendilerine kölelik yapsın! Hâlbuki Rabbinin yoluna girenler insanlara kölelik yapmaz. İnsanların yasalarına uyarak onları ilahlaştırmaz. Şımarıp azgınlar Allah’ın yasalarına karşı çıkarak kendi yasalarıyla insanlara egemenlik kurmak ister. Böyle yaparak ilahlık taslarlar. Ancak bilirler ki; Allah’ın yoluna girenler tarafından çıkarlarına göre uydurdukları yasalar dikkate alınmaz. Bu nedenle Allah’ın yolunda olanları çeşitli algı operasyonlarıyla yasalarına uymaya çağırırlar. Bunu başarmak için uzmanlar aracılığıyla ikna odaları oluştururlar. İnananları düzenlerine uymaya razı edemezlerse tehditle, baskıyla Allah yolundan vazgeçirmeye çalışırlar. Allah’ın yolunda yürüyenler insanların yasalarıyla oluşan düzenden yollarını ayırmıştır. Bunu inkârcılar çok iyi bilir. Böyle bir ayrılık yolunun önü açılırsa inkârcılar güçlerini kaybedecek, hâkimiyetlerini kaybedeceklerdir. Bu tehlike onları çılgına çevirir. Tehlikenin önüne geçmek için yapmadıkları zulüm kalmaz.

9,10. [Salât] (ibadet) ederken bir kulu engelleyeni gördün mü! [*]

Burada ibadete duran, ibadetle meşgul olanların hiçbir şekilde engellenmemesi gerektiğine dikkat çekilmektedir.

9,1. Baksana! Şu Namaz kıldığı zaman, (Allah’ın) kulu’nu engelleyene...¹

1 Müfessirlerin ittifakıyla buradaki namaz kılan kul, Peygamber Efendimiz, onu engelleyen de Ebû Cehil’dir. O, “Peygamberimizi namaz kılarken görürse ... Devamı..

[Allah’ın] bir kulu(nu) namazdan? ⁵

5 Lafzen, “[Allah’ın] bir kulunu namaz kıldığı zaman yasaklayanı”: müminleri ibadetten fiilen engelleme teşebbüsüne işaret. Bu ifade, kamuya açık şeki... Devamı..

9, 10. Allah’a çağıranı engelleyen şu adamı görüyor musun? 2/114, 41/27

ibadete[⁵⁸¹⁰] kalkan bir kula![⁵⁸¹¹]

[5810] Veya: “namaza”. Bir insanı meşgul ederek ibadetten alıkoymak da bu kapsama girer. [5811] Burada namaza engel olmaktan amaç, dinin sosyal hay... Devamı..

Bir kulu namaz kıldığı vakit.

9, 10. Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye,

Namaz kılarken bir kulu (namazdan)?

Hz. peygamber (s.a.v.) namaz kılarken Ebûcehil ona engel olmak istemiş, fakat yanına varınca korkudan titreyerek dönüp kaçmıştır.

İbadet ederken, bir kula karşı koyanı?

Kulu, namaz kılarken..

9,10. Gördün mü namaz kılacak olan kulu bundan alıkoyanı?

Bir kulu namaz kılarken/dua ederken;

9-10. iy gördüñ mi anı kim yıġar bir ķulı ya'nį peyġamber’ı ķaçan namāz ķıldı?

Allāhuñ ḫāṣ ḳulını namāz ḳılduḳda.

Bir bəndəyə (sənə) namaz qıldığı vaxt?

A slave when he prayeth?

A votary when he (turns) to pray?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.