25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Alak Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İkra/ bi-ismi rabbike-lleżî ḣalak(e)

Oku Rabbinin adıyla ki bütün mahlukatı yarattı.

Kur’ân'ı, Besmele ile başla da oku.

(Her şeyi ve sürekli yoktan) Yaratan (ve her an varlıkta tutan) Rabbinin adıyla oku! (Tüm helâl ve hayırlı işlere besmele ile başlanmalıdır ki, tüm kâinat harikaları ve Kur’an hakikatleri anlaşılıp anlatılsın.)

Oku, yaratan Rabbin adına ki, bütün varlığı O yarattı.

Her şeyi emsalsiz güzellikte yaratan Rabbinin, insan, toplum, tabiat ve yaratıcı ilişkilerine meşrûiyyet getiren, düzen içeren kitabını, Kur'ân'ı, Rabbbinin adı, izni ve yardımıyla oku, düşün, duyur!

Yaratan Rabbinin adıyla oku.

Yaratan Rabbinin adıyla oku.

(Ey Rasûlüm, besmele getirerek) Rabbinin adı ile (Kur'an'ı) oku ki, (her şeyi) o yarattı.

Her şeyi şekillendirip yaratan sahibin ve ilahın olan Allah’ın ismiyle, O’nun namına oku!

Ana rahmine yapışan, döllenmiş yumurtadan söz ettiği için bu ismi almıştır. İbn-i Abbas ve Mücahid’e göre, ilk inen suredir.

Yaratan Rabbinin adı ile oku![780][779]

[779] ‘Alak sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 227.[780] Hz. Peygamber’e vahyin ilk verilişi hakkında bilgi için bk. ... Devamı..

Yaratan Tanrının adıyla oku

Yaratan Rabbinin adıyla oku!

1,2. Her şeyi halk iden ve insânı kan pıhtısından halk iyleyen Allâh’ın ismiyle başlayarak Kur’ân’ı oku.

Yaratan Rabbinin adıyla oku!

1,2. Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı.[587]

“Alak”, yahut “alaka”, erkeğin spermiyle döllenmiş dişi yumurtadan bir hafta zarfında oluşan hücre topluluğunun rahim cidarına asılıp gömülmüş şekli d... Devamı..

1, 2. Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.

Yaratan Rabbinin ismiyle oku.

1-19 Muhammed'in okuma yazma bildiğini kanıtlayan ayetlerden birisi de ilk inen ayetlerdir. Bak 2:78; 7:157-158. Bu sure Kuran'ın sonundan itibaren 19... Devamı..

Yaratan Rabbinin adıyla oku!

Oku ismiyle o rabbının ki yarattı

Yaratan Rabb'inin adıyla duyur.¹

1- Vahyin ilk ayeti olduğu kabul gören bu ayetteki “ıkra” sözcüğüne “oku” anlamı vermek önemli bir yanılgıdır. Henüz ortada okunacak bir metin olmadığ... Devamı..

Yaratan Rabbinin adiyle oku.

Yaratan Rabbinin ismiyle oku!

Yaratan Rabbinin adı ile oku.

Yaratan çalabının adını anarak oku.

Yaratan Rabbinin adiyle oku [⁶].

[5] Mekke'de nâzil olmuş (19) âyettir. [6] Okurken Besmele çek.

Yaratan Rabbinin adıyla oku!

(Alak, insanın yaratılış safhalarından olan aşılanmış yumurtayı ifade eder. Bu sureye “İkra suresi” de denir. Mekke’de nazil olmuştur ve 19 ayettir. İ... Devamı..

Ey insan! Yaratan Rabb’inin adıyla oku! Sana Rabb’in tarafından gönderilen ve bundan böyle ayet ayet, sûre sûre muhatap olacağın bu kitabı, onu güzelce anlamak, zihnine nakşetmek, hayatına yansıtmak ve başkalarına tebliğ etmek amacıyla oku fakat bâtıl değerler, sahte ilâhlar adına değil; onların rızası için, onların istediği doğrultuda değil; yalnızca Rabb’inin adıyla oku!

Bu sûrenin ilk beş ayeti, Hz. Peygamber’e vahyedilen ilk Kur’an ayetleridir. Geri kalan ayetler bir yıl sonra nazil olmuştur. Adını, ikinci ayetinde g... Devamı..

Senin rabbinin adıyla oku; ki O yarattı!

Yaratan Allah adıyla oku!

Olayları, hayatı seni yaratan Rabbinin adıyla oku! Rabbinin adıyla Rabbinin gösterdiği şekilde okuman hayatı daha iyi anlamanı daha iyi düşünmeni sağlar. Bugüne kadar başkalarının adıyla okumuş olabilirsin. Başkalarının bakış açılarıyla, başkalarının yol göstermeleriyle hayatı, olayları okumuş olabilirsin. Başkalarının adıyla okursan hayatı gereği gibi anlayamazsın! Atalarının yolundan okursan ataların yanlış anlamış olabilir. Kendi aklınla okursan eksik yanlış anlayabilirsin!

Yaratan Rabbinin adı ile oku! [*]

Bu ayetteki emir vahyin ilk buyruğunu oluşturduğu için, henüz herhangi bir metnin olmadığı bir ortamda buradaki [kıraat] emrini bilinen anlamda “okuma... Devamı..

1,2. (Ey Muhammed!)¹ Yaratan² Rabbinin adıyla oku!³ Ki O, insanı pıhtılaşmış bir kandan⁴ yarattı.

1 Bu sûrenin ilk beş âyeti, Efendimize inen ilk ayetlerdir. Hz. Peygambere, Hıra mağarasında iken, Cebrâil gelip şiddetli bir şekilde sıkıp, “oku!” de... Devamı..

OKU ¹ yaratan Rabbin adına,

1 Zımnen, “bu ilahî kelâmı”. İkra’ emri, “oku” yahut “telaffuz et/dile getir” olarak çevrilebilir. Birinci çeviri, bana göre, bu bağlamda daha tercihe... Devamı..

Seni yaratan Rabbinin adına bu ayetleri oku/duyur! 16/98, 6/19, 50/45

OKU[5800] yaratan Rabbin adına;[5801]

[5800] Kur’an’ın adıyla aynı kökten olan “oku” emrinin tümleci zikredilmemiştir. Esasen ikra’, etimolojik olarak icma’ mânasına gelir. “Şehir” anlamın... Devamı..

Oku, Rabbin ismiyle ki, o yaratmıştır.

Yaratan Rabbinin adıyla oku,

Yaratan Rabbinin adıyle oku.

Rabbinin adıyla oku; yaratan odur.

-Oku!Yaratan Rabbinin adıyla..

Yaratan Rabbinin adıyla oku.

Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır!

oķı çalabuñ adıyıla ol kim yarattı.

Oḳı yā Muḥammed, senüñ Tañrıñ adıyla. Ol ki barça nesneyi yaratdı.

(Ya Peyğəmbər! Qur’ani-Kərimi bütün məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu!

Read: In the name of thy Lord who createth,

Proclaim! (or Read!)(6203) in the name(6204) of thy Lord and Cherisher, Who created-

6203 Iqra'may mean "read", or "recite or rehearse", or "proclaim aloud", the object understood being Allah's Message. For an account of the circumstan... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.