25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tîn Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Eleysa(A)llâhu bi-ahkemi-lhâkimîn(e)

Allah, hükmedenlerin en üstünü değil midir?

Allah, hâkimlerin Hâkimi (en hikmetli ve hakikatli kararların sahibi) değil midir (ki hâlâ O’nun tayin, takdir, taksim ve tanziminde kusur aranmakta ve itiraza kalkışılmaktadır)?

Allah hükmedenlerin en üstünü, en güzeli, en âdili değil midir?

Allah, hâkimlerin, kanun-kural koyan hükümranların, kanunlarını, kurallarını icra edenlerin en büyüğü, en hayırlısı değil mi?

Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?

Allah hükmedenlerin hakimi değil midir?

Allah, hâkimlerin Hâkimi değil mi?

Allah, her şeye hâkim değil midir? (Her şey O’nun elinde değil mi ki sen, başka yerlerde başka şeyler arıyorsun?!)

Allah, hâkimlerin hâkimi değil mi?[778]

[778] Tîn sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 223.

Allah, egemenlerin, en iyi egemeni değil midir?

Allah hükmedenlerin en güzel hüküm vereni değil midir?

Allâh hâkimlerin hâkimi değil midir?

Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?*

Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?

Allah, hüküm verenlerin en üstünü değil midir?

ALLAH bilgelerin En Bilgesi değil midir?

Allah, hakimlerin hakimi değil mi?

Allah «Ahkemülhâkimîn» değil mi?

Allah; hüküm verenlerin, en iyi hüküm vereni değil mi?

Allah, haakimlerin haakimi değil mi?

Allah, hükmedenlerin en (iyi) hükmedeni değil midir? (Evet!)(1)

(1)Bu sûreyi sonuna kadar okuyan kimsenin “Evet! Ben de buna şâhidim!” demesi sünnettir. (İbn-i Kesîr, c. 3, 655)

Allah hüküm verenlerin, en adil hüküm vereni değil midir?

Allah yargılıyanların en iyi yargılıyanı değil midir?

Allah hâkimlerin en iyi hâkimi değil midir? Elbette öyledir.

Allah hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir?

Öyle ya, Allah hükmedenlerin en âdili değil mi?
“Elbete O, hükmedenlerin en âdilidir ve ben, buna tüm benliğimle şâhitlik ederim!”

Allah Hâkimler’in hâkimi değil mi?

Hakimlerin hakimi Allah değil mi?

Rabbin hüküm verenlerin içinde en güzel hüküm verendir. Rabbin hangi inancın, hangi düşüncenin, hangi eylemlerin insanları yücelteceğini, hangilerinin alçaltacağını çok iyi bilir. Okunan ayetler sizi yüceltecek doğruları açıklar. Niçin inkâr ediyorsunuz? Unutmayın ki inkârınız Allah’a zarar veremez. İnkârınızla sadece kendinize zarar verirsiniz.

Allah hüküm verenlerin en üstünü değil midir!

Hüküm verenlerin en iyi hüküm vereni, Allah değil mi? ¹

1 Hz. Peygamber (s.a.v)’in: “Her kim Tin suresini okuyup da, ‘Allah hâkimlerin hâkimi değil midir?’ âyetine geldiğinde; ‘Evet, ben de ona şahitlerdeni... Devamı..

Allah hükmedenlerin en adili değil mi?

Seni yargılayacak olan Allah, hâkimler hâkimi değil midir? 21/47, 22/56, 34/26

Şimdi (söyle ey insan): Allah en iyi hükmeden değil de nedir?[5799]

[5799] Bir önceki âyetle birlikte: Ey insan ilâhî değerler sistemi olan dini yalanlamak, esasen Allah’ın yargısını reddetmektir. Allah Rasûlü bu âyeti... Devamı..

Allah (Teâlâ) hakîmlerin en hakimi değil midir?

Allah hakimlerin hâkimi değil midir?

Hz. Peygamber (a.s.m.) bu sûrenin sonunda: “Elbette! Bende buna şahitlik edenlerde-nim” denilmesini istemiştir. (Ebu Davud, İmam Ahmed).

Allah, hüküm verenlerin en iyisi değil midir?

Allah’ın kararı, herkesin kararından daha doğru değil midir?

-Allah, hakimlerin hakimi değil midir?

Allah hâkimlerin hâkimi değil mi?(3)

(3) Bu sûre okunduktan sonra “Belâ ve ene alâ zâlike mine’ş-şâhidîn” (Evet, Allah hâkimlerin hâkimidir; ben de buna şahidim) denir.

Allah, yargıçların en güzel hüküm vereni değil mi?

iy degül mi Tañrı hükm eyleyicilerüñ hükm eyleyiciregi?

Degül midür Tañrı Ta‘ālā ġāyetde ḥükm eyleyici, ḥükm idicilerden?

Məgər Allah hakimlərin hakimi (ən ədalətli, ən üstün hakim) deyilmi?!

Is not Allah the most conclusive of all judges?

Is not Allah the wisest of Judges?(6202)

6202 Allah is wise and just. Therefore the righteous have nothing to fear, but the evil ones cannot escape punishment.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.