3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Leyl Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne sa’yekum leşettâ

Şüphe yok ki çalışmanız, elbette çeşitlidir, başkabaşka.

Ki gerçekten, sizin sa’yü gayretleriniz (ilgi, bilgi, beceri ve hedefleriniz) elbette pek çeşitli, çelişkili (ve darmadağınıktır). [Bu nedenle üretime ve verime katkıları farklı olacağından, emeklerinin karşılığı olan ücretleri de farklı olacaktır.]

gerçekte ey insanlar! Siz çok çeşitli hedefler peşindesiniz.

Kesinlikle ailedeki ve toplumdaki faaliyet alanlarınız – işlevleriniz farklıdır.

Gerçekten sizin çabalarınız çeşit çeşittir.

Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.

Muhakkak çalışmanız çeşit çeşittir.

Sizin çalışmanız çeşit çeşittir. (Zıtların çarpışması ile imtihan sonucu olarak çeşitli mertebeler ortaya çıkmıştır.)

Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşitlidir.

İşiniz dağınıktır

Sizin çalışmalarınız sonuçları itibarı ile farklı farklıdır (farklı hedefler peşinde başka başka işler yaparsınız).

Burada insanların farklı kabiliyetlerle ve bu kabiliyetlere bağlı olarak farklı iş yapma istekleriyle yaratıldığına dikkat çekilmektedir. Zira dünyanı... Devamı..

Sizin mesâ’îniz muhtelifdir.

Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşitlidir.

Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

Çabalarınız elbette farklı farklıdır.

1, 2, 3, 4. (Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye, açılıp ağardığı vakit gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki işleriniz başka başkadır.

İşleriniz çeşit çeşittir.

Gerçekten sizin işiniz başka başkadır.

Ki sizin sa'yiniz dağınıktır

Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. (Amelleriniz muhteliftir.)

Çabalarınız çeşit çeşittir.

ki hakıykaten sizin sa'y (-ü amel) iniz bölüm bölüm (çeşid çeşid) dir.

(Ki) şübhesiz amel(ler)iniz gerçekten çeşit çeşittir.

Sizin çabalarınız (uğraşlarınız) farklı farklıdır.

işte sizin işledikleriniz biribirinden ayrıdır.

Dünyadaki çalışmanız dağınıktır [⁵].

[5] Kiminiz sevaba, kiminiz günaha çalışır.

Muhakkak ki sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.²

2 Krş. İsrâ, 17/84

Ki gerçekten sizin çabalarınız çeşit çeşittir.

Evet; bütün bu karşıt kutuplu varlıklara yemin olsun ki, sizin çabalarınızve ulaşmak istediğiniz hedefleriniz de böyle çeşit çeşittir. Kiminiz iman edip dürüst ve erdemlice davranışlar ortaya koyarken, kiminiz inkârı ve zulmü tercih ediyor. Oysa bu iki yol ve neticeleri arasındaki fark, gece-gündüz, karanlık-aydınlık, erkek-dişi arasındaki fark kadar büyüktür.

Sizin çaba ve çalışmalarınız, elbette dağınıktır.

sizin emekleriniz farklı farklı değerlendirilecek.

İnsanların işleri çeşit çeşittir. Herkes hayatı farklı algılar, hayata farklı bakar. Farklı varlıklara sahiptir.

İşleriniz çeşit çeşittir.

Gerçekten sizin hedefleriniz de (aynen bunlar gibi) birbirine zıttır.¹

1 Yani çalışmalarınız birbirini tutmaz şekilde dağınık, ayrı ve düzensizdir. Oysa hayat ve kurtuluş, birlik nizamı içinde yardımlaşma ve birleşmeye ba... Devamı..

Gerçekte, [ey insanlar,] siz çok çeşitli hedefler ² peşindesiniz!

2 Yani, hem iyi hem de kötü hedefler (karş. 91:8, not 6) -zımnen, “ve yaptıklarınızın sonuçları da, zorunlu olarak çok çeşitlidir”.

Sizin eylemleriniz sonuçları itibarı ile farklı farklıdır. 17/105…107, 18/27…29

ki (ey insanlık); sizin çabanız, (sebep ve sonuç açısından) farklı farklıdır.[⁵⁷⁶¹]

[5761] İlk üç âyette yemin edilen gece-gündüz ve erkek-dişi, farklılığın ve çift kutupluluğun Allah’ın yasası olduğuna delâlet eder. İyi-kötü, ödül-ce... Devamı..

(Ey insanlar) Kuşkusuz çalışmalarınız, (işlediğiniz ameller, -yukarda kasem edilen şeylerde olduğu gibi-) başka başkadır. (Kimi hayır, kimi de şer)

Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.

Şüphe yok ki sizin çalışmanız dağınıktır.

Sizin işleriniz çeşit çeşittir.

Sizin işiniz çeşit çeşittir:

Sa'yiniz muhtelifdir. (Kiminiz hayra ve kiminiz şerre sa'y idersiniz)

Çalışmalarınız farklı farklıdır.

Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir.

Sizin işiniz türlü türlüdür.

Ki sizin emek ve gayretiniz mutlaka dağınık ve parça parçadır.

bayıķ istemegüñüz perekendelerdür.

Sizüñ ‘amelüñüz dürlü dürlüdür.

Sizin zəhmətiniz (ey insanlar!) cürbəcürdür! (Bə’ziniz Cənnət üçün, bə’ziniz isə Cəhənnəm üçün çalışırsınız).

Lo! your effort is dispersed (toward divers ends).

Verily, (the ends) ye strive for are diverse.(6162)

6162 There are wide contrasts in the nature and aims of men. These may be broadly divided into two classes, good and evil. As night replaces day on ac... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.