16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Leyl Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ li-ehadin ‘indehu min ni’metin tuczâ

Ve hiçbir kimseden, bir nimetle mükafatlanmayı dilemez.

Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu ve geri ödenmesi gereken emaneti) yoktur. (Örnek ve yüksek ahlâklı mü’minler kendilerini hiç kimsenin minneti altına sokmayanlardır.)

Böyleleri iyiliğine karşılık hiçbir kimseden karşılık beklemez.

Kur'an esaslarını benimseyen takva sahibi cömert z(ev)atın yanında, hiç kimseye, mukabeleyi ve teşekkürü gerektirecek bir iyilik de söz konusu değildir.

Onda hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti yoktur.

Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.

Onda, (bu takva sahibinde) hiç kimsenin bir nimeti yoktur ki, (yaptığı hayırlı amel) o nimete karşılık tutulmuş olsun.

Başkasına ödenmesi gereken hiçbir minnet borcu olmadığı halde (verir.)

19,20. Yüce Rabbinin rızasını elde etmekten başka, hiç kimseden beklediği herhangi bir karşılık da yoktur.

19,20,21. Verdiği bir nimete, hiç kimseden karşılık da beklemez, ancak, yüce Tanrının, hoşnutluğunu ister, hoşnut da olacaktır

O, yaptığını kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak yapmaz.

17-21. Allâh’dan korkan ve ’ind(A)llâh daha pâk olmak içün servetini hayrâta sarf iden ve mükâfâta lâyık bir iyiliği mahzâ bir kaç kişiye gösteriş olarak yapmayub, rabbi Allâh te’âlânın rızâsına mazhar olmak içün yapan âteş ’azâbından kurtılacak ve göreceği mükâfâtdan memnûn olacakdır. (*)

19,20. O yaptığı iyiliği birinden karşılık görmek için değil, ancak yüce Rabbinin hoşnudluğunu (rızasını) gözeterek yapmıştır.

19,20. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. (Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).[584]

Rivayete göre, Hz. Ebubekir, Bilâl-i Habeşî’yi efendisinden satın alıp hürriyetine kavuşturunca müşrikler, “Ebubekir, Bilâl’den gördüğü bir iyilik kar... Devamı..

19-20. O öyle biridir ki, hiç kimsenin kendisi üzerinde karşılığını ödeyeceği bir hakkı olmadığı halde sırf yüce rabbinin rızâsını kazanmak için yardım eder.

19, 20, 21. Yüce Rabbinin rızasını istemekten başka onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.

Hiç kimseden de buna karşılık bir iyilik beklemez.

Onun yanında, başka bir kimse için karşılığı verilecek hiçbir nimet yoktur.

Ve onda hiç kimsenin mükâfat edilecek bir ni'meti yoktur

19-20. O (muttakî kişi), hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz, (o yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için yapar.

Bunu kimseden karşılık beklemeden yapar.

Onun nezdinde bir kimsenin (Allah tarafından) mükâfat edilecek — hiçbir ni'met (ve minnet) i yokdur,

Onun yanında (o malını Allah yolunda sarf edenin üzerinde), hiçkimsenin karşılığı verilecek bir ni'meti (bir alacağı) yoktur.(3)

(3)Burada zikredilen kişinin İslâm’a maddî ma‘nevî hizmet eden Hz. Ebû Bekir (ra) olduğunda ehl-i sünnet âlimleri müttefiktir. (Râzî, c. 16/31, 205)... Devamı..

19,20. Hâlbuki onun (bu yaptığı) herhangi birinden gördüğü bir iyiliğe karşılık değildir; (Bunu kimseden karşılık beklemeden) ancak yüce Rabbinin rızasını talep ettiği için (yapar).*

(*) Yukarıdaki ‘arındıran, paylaşma tedbirinin olmazsa olmazı’ burada açıklanmaktadır. O da iyiliğin tamamen karşılıksız yapılması prensibidir. Zira h... Devamı..

Yüce Rabbinin yanında, nimetinin karşılığını verecek hiç kimse yoktur.

Onun yaptığı iyiliğe kimseden bir karşılık beklediği yoktur.

O, nimetine mukabil hiçbir kimseden mükâfat beklemez.

İyiliği/verdiği nimeti kimseden bir karşılık beklemeden yapar;⁹

9 Rivayete göre, Hz. Ebu Bekir; Bilal-i Habeşî’yi, efendisinden satın alıp azat etti. Müşrikler de “Ebu Bekir, Bilal’den gördüğü bir iyilik karşılığın... Devamı..

O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez.

Çünkü o, hiç kimseye ödenmesi gereken bir minnet borcu olmadığı hâlde,

Karşılık verilmek üzere birisi için O’nun katında hiçbir nimet yoktur.

Nitekim Ebûbekir verdiğini başkalarından takdir toplamak için değil, sırf

Rabbin katında bundan başka iş yoktur ki takdir edilsin. Rabbin dünyevi duygulardan temizlenerek varlıklarını ihtiyaç sahipleriyle paylaşanlardan hoşnuttur. Bilin ki insanı temizleyecek arındıracak başka bir yol yoktur.

19,20. Yüce Rabbinin rızasını kazanmaktan başka, kimseden beklediği bir karşılık da yoktur.

Çünkü o, yaptığı iyiliği, birisinden bir karşılık bekleyerek yapmaz. ¹

1 Ebu Kuhafe, oğlu Hz. Ebubekir’e: “Görüyorum ki, birtakım zayıf köleleri azat edip duruyorsun. Mademki bunu yaptın, bari kuvvet olacak ve önünde dura... Devamı..

gördüğü bir iyiliğin karşılığı olarak değil, ⁸

8 Lafzen, “O’nun nezdinde hiç kimsenin karşılığı ödenecek bir iyiliği yoktur”. Bu ibare, en geniş anlamıyla, geleceğe yönelik bir karşılık beklentisin... Devamı..

Bunu hiç kimseden bir karşılık, beklemeden. 30/38, 76/6...24

Onun (bu yaptığı) herhangi birinden gördüğü bir hayra karşılık değildir;

O bir hayır yaparken hiç karşılık beklemez. (Kimseye bir minnet borcu yoktur)

Ve O kimseden gördüğü bir iyiliğin karşılığı olarak değil,

Halbuki, onun yanında hiç bir kimsenin bir nîmeti yoktur ki, o mükâfaatlansın.

O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükâfat da beklemez.

Ve onun yanında, hiç kimsenin karşılık verilecek bir ni'meti yoktur (o, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak değil),

Onun virdiği malda kimseye minneti, mükâfât maksadı yokdur.

Onun kimseye minnet borcu da yoktur.

Hiç kimseden bir karşılık, nimet beklemez.

Onun kimseye bir borcu yoktur ki, verirken ona karşılık olarak versin.

O'nun katında hiç kimsenin, karşılığı verilecek bir nimeti yoktur/hiç kimsenin ona, karşılık olarak verilecek bir nimeti yoktur.

19-21. daħı yoķdur kimsenüñ anuñ ķatında hįç ni'met kim yanud virinilür illā istemek içün [316b] çalabı’sı rıżāsını yüce. daħı bayıķ tįz ħoşnūd ola.

Kimsenüñ ni‘meti yoḳdur anuñ ḳatında ki cezāsın virmeg‐içün,

O şəxsin boynunda heç kəsin bir minnəti (ne’məti) yoxdur ki, onun əvəzi verilsin (etdiyi yaxşılıq ona əvəz olsun; və ya: o, etdiyi yaxşılıq müqabilində heç kəsdən bir mükafat gözləməz).

And none hath with him any favour for reward,

And have in their minds no favour from anyone for which a reward is expected in return,(6173)

6173 The good man does not give in charity or do his good deeds with the motive that he is returning someone else's favour and compensating and reward... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.