3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Leyl Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve seyucennebuhâ-l-etkâ

Ve ondan, ancak, pek ziyade çekinen uzak kalır.

(Küfür ve kötülükten) Sakınan ise, ondan (cehennem azabından) uzak tutulacaktır.

Yolunu gerektiği biçimde Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar o cehennem ateşinden uzak kalacaklardır.

Takva esaslarını-Kur'ân esaslarını iyice benimseyip tavizsiz hayata geçirenler, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minler ateşten uzaklaştırılacaktır.

(Allah'tan) sakınan ise ondan uzaklaştırılacaktır.

17-21.İbnu Ebi Hatim`in Urve`den yine Bezzar`ın Abdullah bin Zubeyr (r.a.)`den nakletmiş olduğu rivayetlerde bu ayeti kerimelerin Ebu Bekir (r.a.) hak... Devamı..

Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.

Uzaklaştırılacaktır ondan, takva sahibi olan,

Ve en muttaki olan zat ise, ondan uzaklaştırılacaktır.

17,18. Arınmak uğruna malını hayra harcayan takvâ sahipleri, o ateşten uzak tutulacaktır.

17,18. Özleri temiz olup, malını da esirgemez olanla, sakınç bir kimse, ondan uzak kalacak!

Buna karşılık, Yaratıcısına karşı sorumluluğunun bilincinde olan hep ondan uzak tutulacaktır.

17-21. Allâh’dan korkan ve ’ind(A)llâh daha pâk olmak içün servetini hayrâta sarf iden ve mükâfâta lâyık bir iyiliği mahzâ bir kaç kişiye gösteriş olarak yapmayub, rabbi Allâh te’âlânın rızâsına mazhar olmak içün yapan âteş ’azâbından kurtılacak ve göreceği mükâfâtdan memnûn olacakdır. (*)

17,18. Arınmak için malını veren, en çok sakınan kimse ise ondan uzak tutulur.

17,18. Temizlenmek için malını hayra veren en muttekî (Allah’a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

17-18. Malını Allah yolunda verip arınan takvâ ehli ise ondan (ateşten) uzak tutulur.

17, 18. Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan (ateşten) uzak tutulur.

Erdemli ise ondan uzak tutulacaktır.

En çok korunan ise ondan uzaklaştırılacaktır.

O en müttakî olan ise ondan uzaklaştıkca uzaklaşdırılacaktır

17-18. (Allah yolunda) malını vererek (günah kirlerinden) arınan ve Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse, ateşten uzak tutulacaktır.

Takva sahibi olan, ondan uzak tutulacak.

17,18. Halbuki çok sakınan, malını (Allah nezdinde sırf) temizlenmek için veren ondan uzaklaşdırılacakdır.

17,18. Malını (Allah katında) temizlenmek için veren, (günahlardan) en çok sakınan(mü'minler) ise, ondan uzaklaştırılacaktır.

Ancak, korunanlar o ateşten uzak duracaklar.

Sakınan kimse ondan uzaklaştırılacaktır.

17, 18. Sakınan, özü Allah yanında pâk olur diye malını veren, o ateşten uzak düşecek.

Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olan uzak tutulacaktır

O en çok takva sahibi olan ise ondan uzaklaştırılır!

Fakat kötülük ve günahlardan titizlikle sakınan her mümin, o Gün ateşten uzak tutulacaktır.

Ondan uzak tutulacaktır En Müttakî / Sakınıp Korunan;

17,18. Sadece malını aklansın diye veren // sağlamcılar ise, ateşten uzak tutulacaktır.

İnananlar bu azgın haydutlardan uzak tutulur.

En [muttakî] (duyarlı) olan ondan uzak tutulacaktır. [*]

Bu ayet Meryem 19:66-72, Enbiyâ 21:102 ve Zümer 39:61. ayetlerle birlikte okunmalıdır. [Takvâ] (duyarlılık) sahibi olanlar cehennemden uzak tutulmuş o... Devamı..

17,18. Ve Allah yolunda malını verip (günâhlarından) temizlenerek, hakkıyla korunan ise, ondan uzaklaştırılacaktır.

Ama, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar (ateşten) uzak kalacak:

Ama cimrilikten korunan kişi ondan uzak tutulacaktır. 21/101...103, 76/6...24

Ama yüce ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle hareket eden kimse, o (ateşten) uzak tutulacak;

Takvaya eren (iman edip, sâlih amel işleyen) ise, ondan uzaklaştırılacaktır. (Üzerinden kolaylıkla geçip cennete girecektir)

Ve muttakiler/ korunanlar da ondan uzak tutulur.

Ve çok muttakî olan ise ondan uzaklaştırılacaktır.

17, 18. Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur.

En çok korunan da ondan uzak tutulur.

Muttakî olan ondan ictinâb ider. [¹]

[1] Bu âyet-i kerîme ve ondan sonrakiler Ebî Bekir es-Sıddîk hakkında nâzil olmuşdur.

Kendini en iyi koruyan[*] da oradan uzak kalacaktır.

[*] Bunlar, kendilerine çok iyi karşılık sözü verilen kimselerdir. İlgili âyetler şöyledir: "Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bu, kö... Devamı..

Takva sahibi ondan uzak tutulacaktır.

Takvâ sahibi olan ise ondan uzak tutulur.

İyice sakınan da ondan uzak tutulur.

17-18. daħı tįz ıraķ olına andan śaķınıcıraķ ol kim virür malını arıtmaķ ister Tañrı ķatında.

Ve andan ıraḳ olacaḳdur yaḫşı kişi.

Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinən isə ondan uzaqlaşdırılar (nicat tapar).

Far removed from it will be the righteous

But those most devoted to Allah shall be(6170) removed far from it,-

6170 "Those most devoted to Allah": the Atqa, the God-fearing men who live lives of purity, and seek only for the "Face of their Lord Most High". See ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.