20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Leyl Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fesenuyessiruhu lil’usrâ

Artık ona da en güç yolu kolaylaştırırız.

Kim, yoksullara verir, Tanrıdan korkup suçtan çekinirse, güzel sözü, yani Kur’ân'ı, inancı, tevhid kelimesini, Müslümanlığı, cenneti gerçeklerse, ona ... Devamı..

Biz ona da en zorlu (ve zararlı) olanı (kötülük yollarını ve azaba uğramasını) kolaylaştıracağız (böylece adım adım rezalet ve felaketlere hazırlayacağız).

ona da güçlük, zorluk ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştıracağız.

Ona da, en zor yolu, başarısızlığı, vicdan azâbını, âhiret azâbını kolaylaştıracağız.

Ona da en zor olan(a ulaşmay)ı kolaylaştıracağız.

Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.

Biz de onu, en şiddetli yola (ateşe) hazırlarız.

9, 10. Güzel Cenneti yalanlayan ise, Biz onu zora dayatacağız.

8,9,10,11. Ama cimrilik edip kendini ihtiyaçsız, yeterli gören ve güzeli yalanlayana da, zorluklara uğramasını kolaylaştırırız. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona hiçbir yarar sağlamaz.[768]

[768] İyi ve kötü iki insan tipinin sonları hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 171-177.

Güç yollara yollayacağız!

İşte onun için de zorluğa ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştırırız.

8,9,10. Lâkin müstağnî görünen hasîs ile ahsen-i dîni yalan ’add idene müşkil bir idbâr yolı görinecekdir.

8,9,10. Ama, cimrilik eden, kendini Allah'tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız.

8,9,10. Fakat, kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.

Biz onu zora sokarız.

8, 9, 10, 11. Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, en güzeli de yalanlarsa, biz de onu en zora hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez.

Onu da zora yöneltiriz.

Onu da en zor yola hazırlarız.

Onu da usraya (en zoruna) kolaylıyacağız

8-9-10. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah’a muhtaç görmez ve o en güzel (kelimey) i (“Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah” sözünü) yalanlarsa, onu da en zor olana (cehenneme) iletiriz.

Ona en zoru¹ kolaylaştıracağız.

1- Cehennemi.

biz de ona en güc olanı kolaylaşdırırız.

8,9,10. Ama kim cimrilik eder ve kendini (Allah'ın sevâbına) muhtaç görmezse, ve o en güzel olanı yalanlarsa, onu da en zor olana (Cehenneme) muvaffak kılarız!

Zorlukları kolaylaştıracağız.

Biz onun işinin güçlüğe sarmasını sağlarız.

Biz ona güçlüğe götürecek yol için yine kolaylık veririz [⁶].

[6] Cehennem yollarını hazırlarız.

Biz de ona en zor olanı kolaylaştırırız.⁵

5 Onun güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız.

Biz de ona en güç olanı kolaylaştırırız.

Ona da, zorluk ve sıkıntıya giden ve sonu cehennemle biten yolu kolaylaştıracağız!

Ona Zorluğu kolaylaştıracağız.

zoru, daha da zorlaştırırız.

Biz O’na da cehennemin yolunu kolaylaştırırız. O şımarıklıkla, azgınlıkla, kendini hiçbir şeye muhtaç görmeyerek hareket eder. Hâlbuki onun gittiği yol güçlüktür. Yolun sonunda hesabı geri dönülmez kayıp la biter.

Ona da zor olanı (cehenneme gitmeyi) kolaylaştıracağız.

Biz ona da zor olan (kâfirliği) daha da kolaylaştırırız.¹

1 Esasen kâfirlik çok zordur. Allah’ı bırakıp ne olduğu belirsiz putlara tapmak, manasız ayinleri ibadet adı altında yapmak, içki, kumar ve fuhuş gibi... Devamı..

onun için zorluğa ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştırırız:

Biz de ona kolayı zorlaştırırız. 9/34-35, 63/10

işte ona da, zorluk ve felaketin en dibine giden yolu kolaylaştırırız;[⁵⁷⁶⁶]

[5766] Kötüye cehennemin kolaylaştırılması, tercihinin onda artık yerleşik bir meleke haline gelmesiyle açıklanabilir. Çünkü onun iç dünyası tercihine... Devamı..

9,10. Ve en güzeli de -iman hükümlerini de- yalan sayarsa, biz de onu en zora (cehenneme) hazırlarız!

(Kalblerini mühürler, tevbe nasib etmeyiz, kıyâmet gününde de hak ettikleri cezayı biz elbette veririz)

Ona da en zor olanı (işlemeyi) kolaylaştırırız.

Onu da en zor olan için kolayca iletiriz.

9, 10. O en güzel kelimeyi (kelime-i tevhidi) yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız.

Ona da en güç(yolda gitmey)i kolaylaştırırız.

Ona da güçlük ve su'ûbet yollarını kolaylaşdırırız.

Onu da en zora, kolayca ulaştırırız.

Biz de ona zorluğu kolaylaştırırız.

Ona da kötülük yolunu kolaylaştırırız.

Biz onu, en zor olana sevk edeceğiz.

8-10. daħı ammā ol kim çıġan oldı daħı ḥācetsüz oldı daħı yalan duttı görklüyi geñez eyleyevüz aña śarpı ya'nį ma'śįyet.

Aña geñez iderüz yamanlıḳ yolını.

Biz ona ən çətin olanı (Cəhənnəmi) müyəssər edəcəyik (onu Cəhənnəm üçün hazırlayacağıq!)

Surely We will ease his way unto adversity.

We will indeed make smooth for him the path to Misery;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.