17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şems Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kad efleha men zekkâhâ

Andolsun ki kim, özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, muradına ermiştir.

Onu (nefsinin kötü arzu ve alışkanlıklarını) temizleyip terbiye eden felaha erişmiştir.

Böylece Allah'a itaat ederek kim benliğini temizlerse, günah ve isyan kirinden kesinlikle kurtulmuştur.

Elbette nefsini temizleyip arındıran kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa ermiştir.*

Onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

Muhakak (Allah'ın küfür ve isyandan) temizlediği nefis kurtulmuştur.

Nefsini arındıran kurtulmuştur.

9,10. Nefsini arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini karanlığa gömen ise kayıptadır.

İçersini temizleyen kurtuldu !

Kim kendini geliştirip (manevi kirlerden) arındırırsa, o kesinlikle ebedi mutluluğa ulaşacaktır.

Nefsini pâk olarak muhâfaza iden bahtiyâr olur.

Kendini arıtan saadete ermiştir.

7,8,9. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Onu temizleyen kurtulmuştur.

Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

Gerçek felâh bulmuştur onu temizlikle parlatan

Elbette zekka¹ eden kurtuluşa ermiştir.*

onu tertemiz yapan kişi muhakkak umduğuna ermiş,

(Ki) onu (o nefsini, günahlardan) temizleyen muhakkak kurtulmuştur!

Kim nefsini temizlerse, mutlaka kurtulmuştur.

kendini arıtan kimse onmuştur.

Nefsini pak eden muhakkak umduğuna ermiş,

Ki nefsi arındırıp temizleyen gerçekten kurtuluşa ermiştir.

Evet; bütün bunlara yemin olsun ki, benliğini günah kirlerinden arındıran, kesinlikle kurtulmuştur!

Kesinlikle kurtuldu onu arındıran kimse!

Onu ([nefs]ini) arındıran kişi elbette kurtulmuştur.

9,1. Gönlünü (kötülüklerden) temizleyen¹ kimse, kesinlikle muradına erecektir. Ve onu kirleten kimse de kesinlikle perişan olacaktır.*

Her kim [benliğini] arındırırsa, kesinlikle mutluluğa erişecektir,

Artık kendini kötülükten arındıran kurtuluşa ermiştir. 24/21, 79/40-41

Kim kendini geliştirip arındırırsa, o kesinlikle ebedî mutluluğa ulaşacaktır;[5754]*

Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki, felâha ermiştir.

8, 9. Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer. [90, 10; 76, 3]

(Allah'tan başkasına tapmayarak) Nefsini yücelten kazanmış,

Kendini geliştiren, umduğuna kavuşur.

Ki onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

Nefsini arındıran kurtulmuştur.

Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.

bayıķ ķurtıldı ol kim arıttı anı.

Taḥḳīḳ iflāḥ oldı kim ki anı rezāyilden arıtdı‐y‐sa.

Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır!

He is indeed successful who causeth it to grow,

Truly he succeeds that purifies it,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.