24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şems Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kad efleha men zekkâhâ

Andolsun ki kim, özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, muradına ermiştir.

 Onu (nefsinin kötü arzu ve alışkanlıklarını) temizleyip terbiye eden felaha (huzura ve kurtuluşa) erişmiştir.

Böylece Allah'a itaat ederek kim benliğini temizlerse, günah ve isyan kirinden kesinlikle kurtulmuştur.

Elbette nefsini temizleyip arındıran kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa ermiştir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 76/3; 90/10.

Onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

Muhakak (Allah'ın küfür ve isyandan) temizlediği nefis kurtulmuştur.

Nefsini arındıran kurtulmuştur.

9,10. Nefsini arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini karanlığa gömen ise kayıptadır.

İçersini temizleyen kurtuldu !

Kim kendini geliştirip (manevi kirlerden) arındırırsa, o kesinlikle ebedi mutluluğa ulaşacaktır.

Nefsini pâk olarak muhâfaza iden bahtiyâr olur.

Kendini arıtan saadete ermiştir.

7,8,9. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Onu temizleyen kurtulmuştur.

Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

Gerçek felâh bulmuştur onu temizlikle parlatan

9-10. (Hakka itaat ederek) nefsini (günah kirlerinden) arındıran kurtuluşa ermiş, (hakka karşı gelerek) onu kötülüklere gömen ise ziyan etmiştir.

Elbette zekka¹ eden kurtuluşa ermiştir.

1- Zekât yapan. Arınan; şirkten arınan. Allah\tan başka ilahlara kulluk etmeyi reddeden. Zekât mali yardım demek değil, benliği şirkten arındırmaktır.... Devamı..

onu tertemiz yapan kişi muhakkak umduğuna ermiş,

(Ki) onu (o nefsini, günahlardan) temizleyen muhakkak kurtulmuştur!

Kim nefsini temizlerse, mutlaka kurtulmuştur.

kendini arıtan kimse onmuştur.

Nefsini pak eden muhakkak umduğuna ermiş,

Nefsini temizleyip arıtan kurtuluşa erer.

Ki nefsi arındırıp temizleyen gerçekten kurtuluşa ermiştir.

Evet; bütün bunlara yemin olsun ki, benliğini günah kirlerinden arındıran, kesinlikle kurtulmuştur!

Kesinlikle kurtuldu onu arındıran kimse!

9,10. içini arıtan kurtulmuş // kirleten kaybetmiştir...

Elbette benliğini kötülüklerden arındırıp düzeltenler, iyilikle yücelenler kazanmıştır. Her gün gördüğünüz güneş, ay, gece, gündüz, gökyüzü, yeryüzü ne kadar gerçekse, kendiniz ne kadar gerçekseniz, Rabbinizin emirlerine uyup kurtulmak da o kadar gerçektir. Gerçek olarak gördüklerinizi, gerçek olarak yaşadıklarınızı yalanlayamıyorsanız, Rabbinizin sözünü de yalanlayamazsınız.

Onu ([nefs]ini) arındıran kişi elbette kurtulmuştur.

9,1. Gönlünü (kötülüklerden) temizleyen¹ kimse, kesinlikle muradına erecektir. Ve onu kirleten kimse de kesinlikle perişan olacaktır.

1 Tezkiye: Zekâtın aslı olan “zekâ” fiilinin tef’il kalıbından gelmiş şeklidir. Temizlenmek, büyütmek ve temize çıkarmak anlamlarına gelir. Nefsi tezk... Devamı..

Her kim [benliğini] arındırırsa, kesinlikle mutluluğa erişecektir,

Artık kendini kötülükten arındıran kurtuluşa ermiştir. 24/21, 79/40-41

Kim kendini geliştirip arındırırsa, o kesinlikle ebedî mutluluğa ulaşacaktır;[⁵⁷⁵⁴]

[5754] Veya fiilin gizli öznesinin Allah olduğundan hareketle: “Allah kimi temize çıkarırsa o kesinlikle mutluluğa ulaşacaktır”. Fakat Kur’an’da geçen... Devamı..

Onu (nefsini) arıtan; (Rabbinin emir ve yasaklarına harfiyyen riâyet eden, nefsini kötülüklerden koruyup arındıran kişi) muhakkak umduğuna ermiştir!..

(Cennete girecektir. Nitekim, Fecr suresinin son ayetlerinde; "nefs-i mutmainne-huzura kavuşan nefs" mertebesine erişen has kulların "Gir cennetime" i... Devamı..

Her kim (benliğini) temizlediyse, kesinlikle iflah olur,

Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki, felâha ermiştir.

8, 9. Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer. [90, 10; 76, 3]

(Allah'tan başkasına tapmayarak) Nefsini yücelten kazanmış,

Nefsini pâk ve temiz iden muhakkak felâhı buldı

Kendini geliştiren, umduğuna kavuşur.

Ki onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

Nefsini arındıran kurtulmuştur.

Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.

bayıķ ķurtıldı ol kim arıttı anı.

Taḥḳīḳ iflāḥ oldı kim ki anı rezāyilden arıtdı‐y‐sa.

Nəfsini (günahlardan) təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır!

He is indeed successful who causeth it to grow,

Truly he succeeds that purifies it,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.