26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şems Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve nefsin vemâ sevvâhâ

Ve cana ve azasını düzüp koşana.

(İnsan olarak yaratılan her) Nefse ve ona ‘bir düzen içinde biçim verene.’

İnsan benliğine ve onun nasıl yaratılış amacına uygun şekillendirildiğine veya şekillendirene,

Andolsun nefse ve onu yaratılış amacına uygun dengeli muhkem hale getirerek verdiği özelliklere ve kabiliyetlere!

bk. Kur’ân-ı Kerim, 30/30; 95/4.

Nefse ve onu şekillendirene,

Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene',

Nefse ve onu (insan biçiminde) düzenleyene;

Nefse ve güzel yaradılışına,

1,2,3,4,5,6,7,8. Güneşe ve onun aydınlık veren parlaklığına; onu izlediğinde aya; güneşi açığa çıkardığında gündüze; güneşi örttüğünde geceye; göğe ve onu bina edene; yere ve onu döşeyene; nefse ve onu şekillendirene; nefse, kötülüğe ve korunmaya açık özelliklerini verene yemin olsun ki, [762][763]

[762] Şems sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XXI, 147.[763] Yemin edilen 11 varlık hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’... Devamı..

Nefse, onu düzetleyene

İnsana ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene,

nefs ile ânı halk iden,

Kişiye ve onu şekillendirene,

7,8,9. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.

Nefse ve ona düzen verene;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Nefse ve onu düzenleyene,

Nefse ve onu biçimlendirene,

Ve bir nefse ve onu düzenliyene

7-8. Ve insana, (yaratılış maksadına uygun akıl ve idrak melekesi vererek) onu düzenleyene ve kendisi için neyin kötü, neyin iyi olduğunu öğret (ip ikisinden birini tercih etme kabiliyeti ver) ene kasem olsun ki,

Ve nefse¹ ve onu biçimlendirene,

1- Kimseye, kişiye

herbir nefse ve onu düzenleyene,

Ve nefse ve onu (güzel bir şekilde yaratıp) düzenleyene!

Nefse ve onu şekillendirdiğine yemin olsun ki.

dirim, onu düzenliyen hakkı için,

Nefis ve onu düzeltip ona masiyete düşkünlük,

Andolsun nefse ve onu tesviye edene/şekillendirene,

Ve nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene.

Ve Andolsun insan benliğine ve onu üstün ve yetenekli bir varlık olarak düzenleyen,

Nefse ve onu tesviye edene!

7,8. kişiye denge verene, // ona iyiliği ve kötülüğü yükleyene yemin ederim ki

İnsana ve insanı şekillendirene,

[Nefs]e (insana) ve onu biçimlendirene,

İnsana ve onun biçimlendirilmesine,¹

1 Bu üç âyetteki (مَا)’lar mastariyye olarak tercüme edilmiştir. Ayrıca bu (مَا)’lar, mevsule olarak (مَنْ) anlamında da kullanılabilir. (Bk. Nisâ: 3,... Devamı..

İnsan benliğini ⁴ düşün ve onun nasıl (yaratılış) amacına uygun şekillendirildiğini; ⁵

4 Başka birçok örnekte olduğu gibi, oldukça geniş bir anlam yelpazesine sahip olan (bkz. 4:1 ile ilgili not 1’in ilk cümlesi) nefs terimi, burada bir ... Devamı..

İnsan benliğine ve onu yaratılış amacına uygun donatılmasına. 15/29, 76/1...4

İnsan benliği ve onun yaratılış amacına uygun biçimlenişi şahit olsun;[⁵⁷⁵¹]

[5751] Veya mâya ilgi zamiri mânası vererek: “biçimlendiren Allah”. Mâları masdariyye olarak aldık. Zira bu hem mâ’nın Allah için kullanımının şık olm... Devamı..

Nefse ve onu düzenleyene; (âlemlerin Rabbine)

Kişi ve onu biçimlendirmesi,

Ve nefse ve onu düzeltmiş olana.

Her bir nefis ve onu düzenleyen, [30, 30; 95, 4]

Nefse ve onu biçimlendirene,

İnsân ve onı yaradan

nefis ve onun dengesini kuran Allah, sizin için daha önemlidir[*],

[*] Anne karnında 15. haftanın sonuna kadar herhangi bir hayvanla aynı özelliklere sahip olan insan, 15. haftanın sonundan sonra ruh üflenmesiyle birl... Devamı..

Cana ve onu düzenleyene.

Ve nefse ve onu düzenleyene,

Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.

daħı nefs ḥaķķı-çun daħı anuñ ḥaķķı-çun kim düzdi anı.

Ve nefs ḥaḳḳı‐çun, daḫı anı düzeden ḥaḳḳı‐çun.

And olsun nəfsə və onu yaradana (ona biçim verənə);

And a soul and Him who perfected it

By the Soul, and the proportion and order given to it;(6152)

6152 Allah makes the soul, and gives it order, proportion, and relative perfection, in order to adapt it for the particular circumstances in which it ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.