17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şems Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fekâle lehum rasûlu(A)llâhi nâkata(A)llâhi ve sukyâhâ

Derken Allah'ın Peygamberi, bu demişti onlara, Allah'ın dişi devesi, çekinin ondan ve suvarılmasından.*

Allah’ın elçisi onları: "Allah’ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme-sırasına dikkat edin" diye (uyarmıştı.)

Allah'ın elçisi onları: “Şu dişi deve Allah'ındır. Öyleyse bırakın suyunu içsin ve ona zarar vermeyin” demişti.

Allah'ın Rasulü, Sâlih onlara:
“Bu, Allah'ın dişi devesine ve onun su içme günündeki hakkına dokunmayın.” dedi.
*

Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın devesi(ne) ve onun su içme hakkı(na engel olmayın)".

Allah'ın elçisi onlara dedi ki: 'Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme-sırasına dikkat edin.'

Allah'ın peygamberi onlara şöyle demişti: “- Allah'ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine engel olmayın.”

Allah’ın elçisi: “Allah’ın devesine ve suyuna dokunmayın” dedi.

12,13. En azgınları ileri atıldığında, Allah'ın peygamberi onlara, “Allah'ın devesini bırakınız, onun su içmesine engel olmaktan sakınınız” demişti.

İmdi, Tanrı peygamberi, onlara demişti ki: «İşte şu gebe deve, Allahın devesidir, dokunmayasız, ona su verilsin!»

Allah'ın resulü (Salih) onlara: “Allah'ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine mâni olmayın!” demişti.

Allâh’ın rasûli (Sâlih ’aleyhisselâm) "Bu Allâh’ın nâkasıdır bırakınız su içsün" didi.

Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın devesini göstermiş ve: "Allah'ın bu devesine ve onun su hakkına dokunmayın" demişti.

Allah’ın Resûlü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.”[583]*

11, 12, 13, 14, 15. Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah'ın Resûlü onlara: «Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!*

ALLAH'ın elçisi, onlara, "ALLAH'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın," demişti.

Allah'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: "Allah'ın devesini ve onun su nöbetini gözetin." demişti.

Ki o vakit demişti onlara Allahın resulü: Gözetin Allahın nâkasını ve sulanışını

Allah'ın resûlü Sâlih onlara, “O, Allah'ın dişi devesidir, onun su içme hakkına dokunmayın.” dedi.

(Halbuki daha evvel) Allahın peygamberi onlara «Allahın dişi devesine ve onun su içme (nevbetine) dikkat edin» demişdi.

12,13. Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah'ın peygamberi (Sâlih) onlara: “Allah'ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!” demişti.

Allah’ın elçisi onlara “İşte Allah’ın devesi ve onun su içme sırası” dedi.

Allahın elçisi onlara şöyle demişti: «Allah’ın devesine ilişmeyin, bırakın, suyunu içsin.»

Tanrı peygamberi onlara «— Allah/ın dişi devesini bırakınız, su içmesine dokunmayınız» demişti.

Allah'ın elçisi onlara dedi ki: “Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.”

Allah’ın Elçisi onlara, “Allah size, bir mûcize ve imtihân olarak şu deveyi gönderdi. Bu sahipsiz deveye karşı tavrınız, kaba kuvvete baş vurarak zayıf ve çaresiz insanları ezme huyundan vazgeçip geçmediğinizi ortaya koyan bir ölçü olacaktır. Şöyle ki, şu pınardan bir gün onun, bir gün de sizin ve hayvanlarınızın su içme hakkınız olacak ve bu sıra hiç bozulmayacaktır. Öyleyse, Allah’ın sizi imtihân etmek üzere gönderdiği bu deveye ve onun su hakkına dokunmayın! Aksi hâlde, bunun cezasını en ağır biçimde ödersiniz!” demişti.

Allah’ın rasûlü onlara: -“Allah’ın devesine ve (devenin) su hakkına riayet edin!” dedi.

Allah’ın elçisi (Salih) onlara “Allah’ın devesine ve onun su hakkına (dokunmayın)” demişti.

Allah’ın Elçisi (Salih) onlara: “Allah’ın devesini ve onun su nöbetini gözetin.”demişti.

Allah'ın Elçisi onlara: “Şu dişi deve Allah'ındır, öyleyse bırakın suyunu içsin [ve ona bir zarar vermeyin]!” 8 demişti.

Oysa Allah’ın elçisi, onlara: -Allah’ın devesine ve onun su içme hakkına saygı gösterin! Demişti. 26/155, 54/27-28

Allah’ın elçisi (Sâlih) onlara şöyle demişti: “(Bu) Allah’ın devesidir; şu halde bırakın da (Allah’ın) suyunu içsin!”[5756]*

Onlara Allah'ın ResûIu demişti ki: «Allah'ın dişi devesine ve onun sulanışına (dokunmayınız).»

elçileri ise kendilerine: “(Mûcizevî olarak verilen) Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın! ” dedi. [7, 73; 26, 155]

Allah'ın elçisi onlara: "Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti.

Allah’ın elçisi onlara: “Allah’ın devesine[*] ve onun su hakkına sakın ilişmeyin” dedi.*

Oysa Allah'ın Resûlü, onlara:-Allah'ın devesine ve su hakkına riayet edin! demişti.

Allah'ın Resulü onlara “İşte bu Allah'ın devesi,” dedi. “Onun su nöbetini gözetin.”

Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."

pes eyitti anlara Tañrı yalavacı ya'nį śāliḥ Tañrı’nuñ dişi devesin daħı öyün śuyın.”

Pes eyitdi: Tañrı resūli ki Ṣāliḥdür, ḳoyuñuz Tañrı devesin öldürmeñüz.Ṣuyı bir gün ol içsün, bir gün siz içüñüz.

Allahın peyğəmbəri onlara belə demişdi: “Allahın bu dişi (maya) dəvəsinə (toxunmayın), onun su içməsinə (mane olmayın).

And the messenger of Allah said: It is the she camel of Allah, so let her drink!

But the Messenger of Allah(6156) said to them: "It is a She-camel of Allah. And (bar her not from) having her drink!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.