20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şems Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve kad ḣâbe men dessâhâ

Ve andolsun ki kim, özünü kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir.

Ve onu (nefsini ve kötülüklerini) sarıp örten (kirli niyetini ve mel’ânetini gizleyip riyakârlık eden ve kendini günah kirlerine gömen) de yıkıma (fitneye ve felakete) sürüklenmiştir.

Ve kim de benliğini ve özünü inkâr ve isyanla kirletmiş kötülüklere gömmüşse, ziyan ve kayıptadır.

Nefsini korumayıp, günahlarla alçaltarak kirleten, fesada uğratan hilekâr kimseler zarar edip hüsrana uğradı.

Onu (kötülüklerin kirleriyle) örtense kaybetmiştir.

Ve onu (isyanla, günahla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.

Ve hüsrana uğramıştır, (Allah'ın) azdırdığı kimse...

Kusur ve eksikliklerini gizleyenler, hayal kırıklığına uğramıştır:

9,10. Nefsini arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini karanlığa gömen ise kayıptadır.

Onu kirletense, umutsuz oldu !

Kim de kendini geliştirmeyip (isyan ve günahla) kötülüğe gömerse, o kesinlikle kaybedecektir.

Ânı idlâl iden mahv olur.

Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.

Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

Ve ziyan etmiştir onu kirletip gömen

9-10. (Hakka itaat ederek) nefsini (günah kirlerinden) arındıran kurtuluşa ermiş, (hakka karşı gelerek) onu kötülüklere gömen ise ziyan etmiştir.

Elbette onu kirleten¹ de hüsrana uğramıştır.

1- Şirke bulaşan. Allah\ın yanı sıra başka ilahlara da kulluk eden. Takvanın yerine fücuru seçen.

onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramışdır.

Onu (isyânıyla) örten ise, mutlaka hüsrâna uğramıştır!

Kimde nefsini günahların içine gömmüş ise, kaybetmiştir.

Kendini kirleten kimse de kendine yazık etmiştir.

Nefsini cehalet ve masiyet ile örten de nevmit olmuştur.

Onu kirletip kötülüğe boğan da kaybeder.

Ve onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette yıkıma uğramıştır.

Onu kötülüklerle kirletip karartan ise, en büyük felâkete uğramıştır!

Onu kötülüğe gömen kimse boşa düştü / mahvoldu.

9,10. içini arıtan kurtulmuş // kirleten kaybetmiştir...

Rabbinin insanlara gönderdiği yasalara değer vermeyenler. Rabbinin yasalarına göre yaşamayanlar kaybetmiştir. Arzularının yolundan giderek çıkarlarına göre yasalar koyanlar, çıkar yasalarına göre yaşayanlar kaybetmiştir. Onların çıkarlarına yönelik yazboz yasaları insanlığa huzur getirmez. Onların geçmişi yanılgılarla pişmanlıklarla doludur. Böyleyken onlar yine Rabbine inanmayı, emirlerine uymayı, kendileri için alçalma olarak görürler. Allah’ı sevdiklerini iddia ederken Allah dünya işlerini bizim kadar bilemez derler. Dünyadaki yaşamlarına Allah’ı karıştırmazlar. Allah’ın yasalarında ahirette uyulacak emirler varmış gibi, Tanrı dünyadaki işimize karışmasın, ama isteyen ahiret işlerini yapabilir derler. Onlar nasıl hüküm veriyorlar? Hiç düşünmüyorlar mı? Hiç görmüyorlar mı? Hiç akıllarını kullanmıyorlar mı? Rabbinin hangi yasası dünya için değil? Rabbinin hangi işi dünya işi değil? Rabbinin hangi işi ahiret işidir? Andolsun! Rabbinin her yasası dünya işine aittir. Onların gerçek dışı sözlerinin peşine düşerek “Dünya işleri bize ait ahiret işleri tanrıya ait!” demeleri saçmalıktan ibarettir. Rabbin dünyada yaşayan insanlara yasalarını göndermektedir. Dünyada yaşayan insanlara niçin ahirette uyacakları yasalar emredilsin? Dünyadaki insana ahirette uyacakları yasalar emredilseydi, insanlar demez miydi; ahirette uyacağımız yasalardan bize ne? Biz şu an ahirette değil dünyada yaşıyoruz! Allah zalim mi ki ahiret hayatına ait yasaları dünyada emretsin? Ne az düşünüyor, ne az akıl ediyorlar! Andolsun ki şeytan onlara büyük bir yalan öğretmiştir. Onlar şeytanın öğrettiği yalana uyuyorlar. Bilsinler ki Kur’an ahiret işlerinden değil dünya işlerinden söz eder. Kur’an ahiret yasalarından değil dünya yasalarından söz eder.

Onu (kötülüğe) gömen kişi ise kaybetmiştir.

9,1. Gönlünü (kötülüklerden) temizleyen¹ kimse, kesinlikle muradına erecektir. Ve onu kirleten kimse de kesinlikle perişan olacaktır.

2 Tezkiye: Zekâtın aslı olan “zekâ” fiilinin tef’il kalıbından gelmiş şeklidir. Temizlenmek, büyütmek ve temize çıkarmak anlamlarına gelir. Nefsi tezk... Devamı..

onu [karanlığa] gömen ise hüsrandadır.

Kim de kendini kirletip kötülüğe boğar ise mahvolmuştur. 25/43, 45/23

kim de kendini geliştirmeyip (içindeki iyilik tohumunu) çürütürse, o kesinlikle kaybedecektir.

Onu (nefsini) alabildiğine örten (şirk ve küfürde direnen, -tevbeyi aklına bile getirmeyip- günah üstüne günah işleyerek kalp aynasını -nefsini- kirleten kişi) ise, elbette ki hüsrana uğramıştır.

(Kıyâmet günü bütün hayalleri ters yüz olacak ve "Ah keşke önden sâlih ameller yapsaydım" -Fecr/24- diye diye kıvranacaktır) (Bu ahiretteki cezadır,... Devamı..

Kendisini kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

Ve muhakkak ki, nefsini noksana düşüren de hüsrâna uğramıştır.

Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.

(Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.

Onı ma'siyetlere gömen hâib ve hâsir oldı.

Kendini pis işlere sokan da kaybeder[*].

[*] دسي دسو دس , sözlükte bir şeyi zorla ve baskıyla bir şeyin içine sokmaktır. (Lisan'ul-Arab) Kimileri kendini zorla pis işlerin içine sokarak bazı ... Devamı..

Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

Onu günaha gömen de hüsrana düşmüştür.

Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

daħı nevmįd olda ol kim gizledi.

Daḫı raḥmetden maḥrūm oldı, kim ki anı ma‘ṣiyet‐ile gizledi‐y‐se.

Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır.

And he is indeed a failure who stunteth it.

And he fails that corrupts it!(6153)

6153 This is the core of the Surah, and it is illustrated by a reference to the story of Thamud in the following verses.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.