17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şems Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kad ḣâbe men dessâhâ

Ve andolsun ki kim, özünü kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir.

Ve onu (nefsini ve kötülüklerini) sarıp örten (kirli niyetini ve mel’ânetini gizleyip riyakârlık eden ve kendini günah kirlerine gömen) de yıkıma (fitneye ve felakete) sürüklenmiştir.

Ve kim de benliğini ve özünü inkâr ve isyanla kirletmiş kötülüklere gömmüşse, ziyan ve kayıptadır.

Nefsini korumayıp, günahlarla alçaltarak kirleten, fesada uğratan hilekâr kimseler zarar edip hüsrana uğradı.

Onu (kötülüklerin kirleriyle) örtense kaybetmiştir.

Ve onu (isyanla, günahla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.

Ve hüsrana uğramıştır, (Allah'ın) azdırdığı kimse...

Kusur ve eksikliklerini gizleyenler, hayal kırıklığına uğramıştır:

9,10. Nefsini arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini karanlığa gömen ise kayıptadır.

Onu kirletense, umutsuz oldu !

Kim de kendini geliştirmeyip (isyan ve günahla) kötülüğe gömerse, o kesinlikle kaybedecektir.

Ânı idlâl iden mahv olur.

Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.

Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

Ve ziyan etmiştir onu kirletip gömen

Elbette onu kirleten¹ de hüsrana uğramıştır.*

onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramışdır.

Onu (isyânıyla) örten ise, mutlaka hüsrâna uğramıştır!

Kimde nefsini günahların içine gömmüş ise, kaybetmiştir.

Kendini kirleten kimse de kendine yazık etmiştir.

Nefsini cehalet ve masiyet ile örten de nevmit olmuştur.

Ve onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette yıkıma uğramıştır.

Onu kötülüklerle kirletip karartan ise, en büyük felâkete uğramıştır!

Onu kötülüğe gömen kimse boşa düştü / mahvoldu.

Onu (kötülüğe) gömen kişi ise kaybetmiştir.

9,1. Gönlünü (kötülüklerden) temizleyen¹ kimse, kesinlikle muradına erecektir. Ve onu kirleten kimse de kesinlikle perişan olacaktır.*

onu [karanlığa] gömen ise hüsrandadır.

Kim de kendini kirletip kötülüğe boğar ise mahvolmuştur. 25/43, 45/23

kim de kendini geliştirmeyip (içindeki iyilik tohumunu) çürütürse, o kesinlikle kaybedecektir.

Ve muhakkak ki, nefsini noksana düşüren de hüsrâna uğramıştır.

Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.

(Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.

Kendini pis işlere sokan da kaybeder[*].*

Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

Onu günaha gömen de hüsrana düşmüştür.

Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

daħı nevmįd olda ol kim gizledi.

Daḫı raḥmetden maḥrūm oldı, kim ki anı ma‘ṣiyet‐ile gizledi‐y‐se.

Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır.

And he is indeed a failure who stunteth it.

And he fails that corrupts it!(6153)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.