17 Mayıs 2021 - 5 Şevval 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veminhumu-lleżîne yu/żûne-nnebiyye veyekûlûne huve użun(un)(c) kul użunu ḣayrin lekum yu/minu bi(A)llâhi veyu/minu lilmu/minîne verahmetun lilleżîne âmenû minkum(c) velleżîne yu/żûne rasûla(A)llâhi lehum ‘ażâbun elîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlardan öyle kimseler de (var ki,) Peygamber'e eziyet edip incitirler; “O (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır (çevresindekilere aldanmaktadır) ” derler. De ki; “O, sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, mü'minlere inanır. Sizden gerçekten inananlar için de O bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler acı bir azabı (hak etmiştir) .”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlardan öyleleri de var ki Peygamberi incitirler ve o derler, her söyleneni dinleyen bir kulak adeta. De ki: O, sizin için bir hayır kulağıdır, Allah'a ve inananlara inanır ve sizden inananlara rahmettir. Allah'ın Peygamberini incitenlere elemli bir azap vardır.

Abdullah Parlıyan Meali

Yine o münafıklardan, o peygamber her söyleneni dinleyen bir kulaktır, diyerek Peygambere eziyet edenler de vardır. De ki: O sizin için bir hayır kulağıdır, Allah'a inanıp, mü'minlere güveniyor. Çünkü içinizden iman edenler için Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir o. Ve Allah'ın elçisini yerip kınayan o kimselere gelince, öte dünyada pek çetin bir azap bekliyor böylelerini.

Ahmet Tekin Meali

Onların içinden bazıları peygamberi incitiyorlar.

- O, her söylenene kulak kesilen, her tarafta kulağı olan biridir” diyorlar. Sen:

- "O, sizin lehinize olan, duyduklarından hayırlı sonuçlar çıkaran bir kulaktır. Ona gelen istihbârî bilgiler sizin menfaatinizedir. Allah'a, Allah'tan gelen bilgilere inanır, şuurlu ve kâmil mü'minlere, mü'minlerin getirdiği bilgilere güvenir, itimat eder. Sizden iman edenler için rahmet peygamberidir." de. Allah'ın Rasulünü incitenlere, sünnetine dil uzatanlara, can yakıp inleten müthiş bir azap vardır.

Ahmet Varol Meali

Onlardan bazıları da Peygamber'i incitirler ve: "O her söyleneni dinleyen bir kulaktır" derler. De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, mü'minlere inanır. İçinizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Peygamberini incitenlere acıklı bir azap vardır."*

Ali Bulaç Meali

İçlerinden Peygamberi incitenler ve: 'O (her sözü dinleyen) bir kulaktır' diyenler vardır. De ki: 'O sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a iman eder, mü'minlere inanıp-güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın elçisine eziyet edenler... Onlar için acı bir azab vardır.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Yine münafıklardan öyleleri vardır ki, Peygamberi inicitiyorlar ve: “- O, her söyleneni dinliyen bir kulaktır.” diyorlar. De ki: “- O, sizin için bir hayır kulağıdır; Allah'a da inanır, müminlere de... İman edenleriniz için bir rahmettir. Allah'ın Rasûlüne eziyet verenlere ise, acıklı bir azab vardır.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlardan bazıları da Peygambere eziyet ederler. Ve: “O, bir kulaktır” derler. De ki: “O, sizin için iyilik kulağıdır. Allah’a inanır, Müminlere itimadı vardır, sizden inananlar için bir rahmettir.” Ve Allah’ın elçisine eziyet edenler için elem verici bir azap vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

İçlerinden bazıları da Peygamberi incitirler ve şöyle derler: “O, her şeye kulak kesilir.” De ki: “O, sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o, Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o, sizden iman edenler için de bir rahmettir.” Allah'ın Peygamberine eziyet edenler için mutlaka elem verici bir azap vardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Onların içlerinden, peygamberi üzenler var, hem de derler ki: «O her şeye kulak verir», Sen onlara diyesin ki: «Onun kulak vermesi sizinçin hayırlıdır, O Allaha inanır, inanlılara inanır, sizlerden inanmış olanlar için, o bir rahmettir, Allahın peygamberini incitenlere, ağrıtıcı azap var»

Cemal Külünkoğlu Meali

(Yine) o münafıklardan kimileri de: “O, her şeye kulak veriyor (inanıyor)” diyerek nebiyi incitirler. De ki: “O hakkınızda hep iyi sözlere kulak veren biridir. Allah'a iman eder, mü'minlere inanıp güvenir. (O) içinizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Resul'ünü incitenler var ya; işte onlar için acıklı bir azap vardır.”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İkiyüzlülerin içinde "O her şeye kulak kesiliyor" diyerek Peygamberi incitenler vardır. De ki: "O kulak, Allah'a inanan ve müminlere inanan, sizin için hayırlı olan, içinizden inanan kimselere rahmet olan bir kulaktır." Allah'ın Peygamberini incitenlere can yakıcı azab vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Yine onlardan peygamberi inciten ve “O (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır” diyen kimseler de vardır. De ki: “O, sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah’a inanır, mü’minlere inanır (güvenir). İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah’ın Resûlünü incitenler için ise elem dolu bir azap vardır.”

Diyanet Vakfı Meali

(Yine o münafıklardan:) O (Peygamber, her söyleneni dinleyen) bir kulaktır, diyerek peygamberi incitenler de vardır. De ki: O, sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o, sizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Resûlüne eziyet edenler için mutlaka elem verici bir azap vardır.

Edip Yüksel Meali

Onlardan kimi de, "O (haber toplayan) bir kulaktır," diyerek peygamberi incitiyorlar. De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır. O, ALLAH'a inanır ve inananlara güvenir. İçinizdeki inananlar için de bir rahmettir. ALLAH'ın elçisini incitenler için acı bir azap vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Yine onların içinde öyleleri vardır ki, Peygamber'i incitiyorlar ve "O her söyleneni dinleyen bir kulaktır." diyorlar. De ki; "Sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır, ayrıca sizden iman edenlere de bir rahmettir". Allah'ın Resulünü incitenlere acıklı bir azap vardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Yine içlerinden öyleleri var ki Peygamberi incidiyorlar ve «o her söyleneni dinler bir kulak» diyorlar, de ki: sizin için bir hayır kulağıdır, Allaha inanır, mü'minlere inanır ve iyman edenleriniz için bir rahmettir, Allahın Resulünü incidenler için ise elîm bir azab vardır

Erhan Aktaş Meali

Onlardan bir kısmı, “O, bir kulaktır.”¹ diyerek, nebiyi incitiyorlar. De ki: “O, sizin için hayır kulağıdır.” O, Allah'a inanır ve mü'minlere inanır. İman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resûlünü incitenler için can yakıcı bir azap vardır. *

Hasan Basri Çantay Meali

(Yine o münafıkların) içlerinde öyle kimseler vardır ki peygambere ezâ ederler (onu incitirler) ve: «O, (her söyleyeni dinleyen) bir kulakdır» derler. De ki: «O, sizin için bir hayır kulağıdır, Allaha inanır, mü'minler (in sözün) e inanır. İçinizden iman edenler için de bir rahmetdir o. Allahın Resulünü incitenler (yok mu? İşte) en acıklı azab onlarındır.

Hayrat Neşriyat Meali

Onlardan (o münâfıklardan) öyleleri de vardır ki, peygamberi incitirler ve: “O(her söylediğimizi dinleyen) bir kulaktır” derler.(2) De ki: “(O,) sizin için bir hayır kulağıdır(yalnız hayrı dinler); Allah'a îmân eder, mü'minlere de güvenir; sizden îmân edenler için ise bir rahmettir.” Allah'ın Resûlünü incitenler yok mu, onlar için (pek) elemli bir azab vardır.*

İlyas Yorulmaz Meali

Onların içinden “Elçi her sözü dinliyor” diyerek Peygambere eziyet edenler var. Sizin için en hayırlı kulak (dinleyen), Allaha ve O
a inananlara inanmaktır. Bu şekilde yapmak içinizden iman edenler için bir rahmettir. Ama Allahın elçisine eziyet edenler için de, acıklı bir azap vardır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Münafıklardan bâzıları peygamberi rencide ederler, «— Kulak kesildi», her şeye inanıyor derler. Onlara de ki o, sizin için hayr/ı işitir bir kulaktır. Allah/a inanır, mü/minlerin sözüne inanır. İçinizden iman getirenlere de aynı rahmettir. Allah/ın peygamberini rencide edenler için acıklı bir azap vardır.

Kadri Çelik Meali

İkiyüzlülerin içinde, “O (her sözü dinleyen) bir kulaktır” diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki: “O sizin için hayırlı bir kulaktır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir ve sizden iman edenler için de bir rahmettir.” Allah elçisine eziyet edenler (bilsin ki), onlar için acıklı bir azap vardır.*

Mahmut Kısa Meali

Onlardan bazıları da, insanların kabahatlerini yüzlerine vurmayacak derecede nezâket ve incelik sahibi olan Peygamberin, o engin şefkat ve hoşgörüsüyle, huzuruna çıkan herkesi, zengin-fakir, soylu-köle demeden ciddiyetle dinlemesini —ki âdil yöneticinin yapması gereken de budur— dillerine doluyor ve “O, her söyleneni dinleyen ve her duyduğuna inanan saf bir kulaktır!” diyerek Peygamberi incitiyorlar. De ki: “Evet, o bir kulaktır fakat sizin iyiliğiniz için çırpınan, hep doğruları, güzellikleri duymaya ve duyurmaya çalışan hayırlı bir kulak! Bu yüzden o, Allah’a iman eder, dolayısıyla, O’nun adıyla edilen yeminlere itibar eder. Herkesi dinler fakat yalnızca iyi niyetli ve dürüst müminlerin sözlerine inanır ve o, içinizden iman edenler için bir rahmet kaynağıdır.”
Allah’ın Elçisini böyle hakaret ve alay dolu sözlerle incitenler var ya, işte onlar için can yakıcı bir azap var!

Mehmet Okuyan Meali

(Münafıklardan:) “O (Peygamber, her söyleneni dinleyen) bir kulaktır.” diyerek Peygamberi incitenler de vardır. De ki: “O, sizin için bir hayır kulağıdır.* (Çünkü) o Allaha inanır, müminlere güvenir* ve o sizden iman edenler için de bir rahmettir.* Allahın Elçisine eziyet edenler için elem verici bir azap vardır.”*

Mehmet Türk Meali

Yine onlardan bir kısmı da: “O (Peygamber) her söze kulak veren safın biridir.”1 diyerek, Peygamber’i incitiyorlar. (Sen onlara): “O sizin için bir hayır kulağıdır. O ancak Allah’a îman eder, mü’minlere güvenir2 ve o içinizden inananlar için bir rahmettir. (Böyle şeylerle) Allah’ın Elçisini incitenlere acıklı bir azap vardır.” de.3*

Muhammed Esed Meali

[HAKKIN düşmanları] arasında “O her söze kulak veriyor” 86 diyerek Peygamber'i yerip kınayanlar var. De ki: “[Evet,] o, hakkınızda hayırlı olanı 87 [duyup dinlemek için] kulaklarını açık tutuyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor; (çünkü) içinizden imana erişenler için [Allah'ın] rahmeti[nin bir tecellisi]dir o. Ve Allah'ın Elçisi'ni yerip kınayan o kimselere gelince, [öte dünyada] pek çetin bir azap bekliyor böylelerini”.

Mustafa Çavdar Meali

O inanmadığı halde inanmış gibi görünen ikiyüzlü münafıklardan: – O, herkese kulak veriyor, diyerek nebiyi incitenler vardır. De ki: ‘O, sizin için hayırlı bir kulaktır, zira o Allah’a inanıp güvenir müminlere de güvenir, sizden inanıp güvenenler için o bir rahmettir. Allah’ın elçisini incitenler için çok acı bir azap vardır. 2/285, 5/26, 7/203, 9/128- 129, 10/57- 65, 18/6, 26/3, 36/76

Mustafa İslamoğlu Meali

YİNE o (ikiyüzlüler) arasında, “O (her sözü dinleyen) som bir ‘kulak’tır”[1471] diyerek nebiyi rencide eden kimseler var. De ki: (Öyle ama), sizin için hayırlı bir ‘kulak’tır: Allah’a iman eder, mü’minlere ise güvenir;[1472] üstelik içinizden imanda sebat edenler için bir rahmettir. Allah’ın Rasulü’nü rencide edenlere gelince: onların hakkı, elem verici bir azaptır.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve yine onlardan öyle kimseler de vardır ki, peygamberi incitirler. O bir kulaktır, (herkesi dinler) derler. De ki: «O sizin için bir hayır kulağıdır. Allah Teâlâ'ya imân eder ve mü'minler için sözlerinin doğruluğuna inanır ve sizden imân edenler için bir rahmettir.» Ve o kimseler ki, Allah Teâlâ'nın Peygamberini incitiverirler, onlar için pek acıklı bir azap vardır.

Suat Yıldırım Meali

Onlardan bazıları Peygamberi incitmek için “O herkese kulak veren safın biridir. ” derler. De ki: “Evet öyledir, ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir, Allah'a inanır, müminlere güvenir. İman edenleriniz için bir rahmettir O! ”İşte böylesi bir Allah Resulünü incitenler yok mu? En acı azap onlara olacaktır.

Süleyman Ateş Meali

İçlerinden bazıları da Peygamberi incitirler: "O, (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır." derler. De ki: "(O), sizin için hayır kulağıdır. Allah'a inanır, mü'minlere inanır. Sizden inananlar için de (O), bir rahmettir, Allah'ın Elçisini incitenlere acı bir azab vardır."

Süleymaniye Vakfı Meali

İçlerinde, o kulaktır, diyerek Nebiyi üzenler vardır. De ki “O kulak, sizin için iyi kulaktır. Allah’a güvenir ve müminlere güvenir. İçinizden inanıp güvenmiş olanlar için de bir ikramdır. Kim Allah’ın Elçisini üzerse onun için acıklı bir azap vardır.”

Şaban Piriş Meali

Onların içinde: -O, her şeye kulak veriyor, diyerek onu (Peygamberi) üzenler vardır. De ki: 'O, Allah'a iman eden ve müminlere inanan, sizin için hayırlı olan, içinizden iman edenlere rahmet olan bir kulaktır.' Allah'ın Resulü'nü üzenlere can yakıcı bir azap vardır.

Ümit Şimşek Meali

Bir de onlardan, “O bir kulaktır”(19) diyerek Peygamberi incitenler var. De ki: O sizin için hayırlı bir kulaktır; Allah'a inanır, mü'minlere inanır; iman edenleriniz için de bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için ise acı bir azap vardır.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İçlerinden bazıları da o Peygamber'i incitirler ve şöyle derler: "O, her şeye kulak kesilir." De ki: "Hayır kulağıdır sizin için o; Allah'a iman eder, müminlere güvenir. İnananlarınız için de bir rahmettir o." Allah'ın resulüne eza edenler için korkunç bir azap öngörülmüştür.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı anlardan anlardur kim incidürler peyġamber’i daħı eydürler “ol ķulaķdur” eyit “ħayr ķulaķdur sizüñ inanur Tañrı’ya daħı inanur mü’minlere daħı raḥmetdür anlara kim įmān getürdiler sizden.” daħı anlar kim incidürler Tañrı resūlını anlaruñdur 'azāb aġrıdıcı.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Münafiqlər içində) Peyğəmbəri incidib: “O (hamını dinləyən, hər sözü eşidib inanan) bir qulaqdır”,- deyənlər də var. De: “O qulaq sizin üçün bir ne’mətdir. Allaha da inanır, mö’minlərə də. O sizdən iman gətirənlər üçün rəhmətdir. Allahın Rəsuluna əzab verənləri isə şiddətli bir əzab gözləyir!”

M. Pickthall (English)

And of them are those who vex the Prophet and say: He is only a hearer. Say : A hearer of good for you, who believeth in Allah and is true to the believers, and a mercy for such of you as believe. Those who vex the messenger of Allah, for them there is a painful doom.

Yusuf Ali (English)

Among them are men who molest the Prophet and say, "He is (all) ear."(1321) Say, "He listens to what is best for you: he believes in Allah, has faith in the Believers, and is a Mercy to those of you who believe." But those who molest the Messenger will have a grievous penalty.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.