3 Aralık 2021 - 28 Rebiü'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veminhumu-lleżîne yu/żûne-nnebiyye veyekûlûne huve użun(un)(c) kul użunu ḣayrin lekum yu/minu bi(A)llâhi veyu/minu lilmu/minîne verahmetun lilleżîne âmenû minkum(c) velleżîne yu/żûne rasûla(A)llâhi lehum ‘ażâbun elîm(un)

Onlardan öyleleri de var ki Peygamberi incitirler ve o derler, her söyleneni dinleyen bir kulak adeta. De ki: O, sizin için bir hayır kulağıdır, Allah'a ve inananlara inanır ve sizden inananlara rahmettir. Allah'ın Peygamberini incitenlere elemli bir azap vardır.

Onlardan öyle kimseler de (var ki,) Peygamber’e eziyet edip incitirler; “O (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır (çevresindekilere aldanmaktadır)” diyerek (hücum ve hakaret ederler.) De ki; “O, (aslında) sizin için bir hayır kulağıdır. (Hz. Muhammed AS) Allah’a da inanır, mü’minlere de inanır. Sizden gerçekten inananlar için de, O bir rahmettir. (Buna rağmen) Allah’ın Resulünü incitenler (ve eziyet edenler ise) acı bir azabı (hak etmişlerdir. Her türlü lanet ve zillet onlar içindir.)

Yine o münafıklardan, o peygamber her söyleneni dinleyen bir kulaktır, diyerek Peygambere eziyet edenler de vardır. De ki: O sizin için bir hayır kulağıdır, Allah'a inanıp, mü'minlere güveniyor. Çünkü içinizden iman edenler için Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir o. Ve Allah'ın elçisini yerip kınayan o kimselere gelince, öte dünyada pek çetin bir azap bekliyor böylelerini.

Onların içinden bazıları peygamberi incitiyorlar.

- O, her söylenene kulak kesilen, her tarafta kulağı olan biridir” diyorlar. Sen:

- "O, sizin lehinize olan, duyduklarından hayırlı sonuçlar çıkaran bir kulaktır. Ona gelen istihbârî bilgiler sizin menfaatinizedir. Allah'a, Allah'tan gelen bilgilere inanır, şuurlu ve kâmil mü'minlere, mü'minlerin getirdiği bilgilere güvenir, itimat eder. Sizden iman edenler için rahmet peygamberidir." de. Allah'ın Rasulünü incitenlere, sünnetine dil uzatanlara, can yakıp inleten müthiş bir azap vardır.

Onlardan bazıları da Peygamber'i incitirler ve: "O her söyleneni dinleyen bir kulaktır" derler. De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, mü'minlere inanır. İçinizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Peygamberini incitenlere acıklı bir azap vardır."*

İçlerinden Peygamberi incitenler ve: 'O (her sözü dinleyen) bir kulaktır' diyenler vardır. De ki: 'O sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a iman eder, mü'minlere inanıp-güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın elçisine eziyet edenler... Onlar için acı bir azab vardır.'

Yine münafıklardan öyleleri vardır ki, Peygamberi inicitiyorlar ve: “- O, her söyleneni dinliyen bir kulaktır.” diyorlar. De ki: “- O, sizin için bir hayır kulağıdır; Allah'a da inanır, müminlere de... İman edenleriniz için bir rahmettir. Allah'ın Rasûlüne eziyet verenlere ise, acıklı bir azab vardır.”

Onlardan bazıları da Peygambere eziyet ederler. Ve: “O, bir kulaktır” derler. De ki: “O, sizin için iyilik kulağıdır. Allah’a inanır, Müminlere itimadı vardır, sizden inananlar için bir rahmettir.” Ve Allah’ın elçisine eziyet edenler için elem verici bir azap vardır.

İçlerinden bazıları da Peygamberi incitirler ve şöyle derler: “O, her şeye kulak kesilir.” De ki: “O, sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o, Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o, sizden iman edenler için de bir rahmettir.” Allah'ın Peygamberine eziyet edenler için mutlaka elem verici bir azap vardır.

Onların içlerinden, peygamberi üzenler var, hem de derler ki: «O her şeye kulak verir», Sen onlara diyesin ki: «Onun kulak vermesi sizinçin hayırlıdır, O Allaha inanır, inanlılara inanır, sizlerden inanmış olanlar için, o bir rahmettir, Allahın peygamberini incitenlere, ağrıtıcı azap var»

(Yine) o münafıklardan kimileri de: “O, her şeye kulak veriyor (inanıyor)” diyerek nebiyi incitirler. De ki: “O hakkınızda hep iyi sözlere kulak veren biridir. Allah'a iman eder, mü'minlere inanıp güvenir. (O) içinizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Resul'ünü incitenler var ya; işte onlar için acıklı bir azap vardır.”*

İçlerinden ba’zıları rasûli rencîde idiyorlar. Her şeyi dinliyor diyorlar, ânlara cevâb vir: "Eğer her şeyi dinliyor ise sizin hayrınız içündir, mü’minlerin kavlini tasdîk idiyor. İçinizde Allâh’a inananlar rahmetine nâil olacaklardır. Rasûlu(A)llâh’ı rencîde idenler ’azâb-ı elîme dûçâr olacaklardır.

İkiyüzlülerin içinde "O her şeye kulak kesiliyor" diyerek Peygamberi incitenler vardır. De ki: "O kulak, Allah'a inanan ve müminlere inanan, sizin için hayırlı olan, içinizden inanan kimselere rahmet olan bir kulaktır." Allah'ın Peygamberini incitenlere can yakıcı azab vardır.

Yine onlardan peygamberi inciten ve “O (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır” diyen kimseler de vardır. De ki: “O, sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah’a inanır, mü’minlere inanır (güvenir). İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah’ın Resûlünü incitenler için ise elem dolu bir azap vardır.”

(Yine o münafıklardan:) O (Peygamber, her söyleneni dinleyen) bir kulaktır, diyerek peygamberi incitenler de vardır. De ki: O, sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o, sizden iman edenler için de bir rahmettir. Allah'ın Resûlüne eziyet edenler için mutlaka elem verici bir azap vardır.

Onlardan kimi de, "O (haber toplayan) bir kulaktır," diyerek peygamberi incitiyorlar. De ki: "O, sizin için bir hayır kulağıdır. O, ALLAH'a inanır ve inananlara güvenir. İçinizdeki inananlar için de bir rahmettir. ALLAH'ın elçisini incitenler için acı bir azap vardır.

Yine onların içinde öyleleri vardır ki, Peygamber'i incitiyorlar ve "O her söyleneni dinleyen bir kulaktır." diyorlar. De ki; "Sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a inanır, müminlere inanır, ayrıca sizden iman edenlere de bir rahmettir". Allah'ın Resulünü incitenlere acıklı bir azap vardır.

Yine içlerinden öyleleri var ki Peygamberi incidiyorlar ve «o her söyleneni dinler bir kulak» diyorlar, de ki: sizin için bir hayır kulağıdır, Allaha inanır, mü'minlere inanır ve iyman edenleriniz için bir rahmettir, Allahın Resulünü incidenler için ise elîm bir azab vardır

Onlardan bir kısmı, “O, bir kulaktır.”¹ diyerek, nebiyi incitiyorlar. De ki: “O, sizin için hayır kulağıdır.” O, Allah'a inanır ve mü'minlere inanır. İman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resûlünü incitenler için can yakıcı bir azap vardır. *

(Yine o münafıkların) içlerinde öyle kimseler vardır ki peygambere ezâ ederler (onu incitirler) ve: «O, (her söyleyeni dinleyen) bir kulakdır» derler. De ki: «O, sizin için bir hayır kulağıdır, Allaha inanır, mü'minler (in sözün) e inanır. İçinizden iman edenler için de bir rahmetdir o. Allahın Resulünü incitenler (yok mu? İşte) en acıklı azab onlarındır.

Onlardan (o münâfıklardan) öyleleri de vardır ki, peygamberi incitirler ve: “O(her söylediğimizi dinleyen) bir kulaktır” derler.(2) De ki: “(O,) sizin için bir hayır kulağıdır(yalnız hayrı dinler); Allah'a îmân eder, mü'minlere de güvenir; sizden îmân edenler için ise bir rahmettir.” Allah'ın Resûlünü incitenler yok mu, onlar için (pek) elemli bir azab vardır.*

Onların içinden “Elçi her sözü dinliyor” diyerek Peygambere eziyet edenler var. Sizin için en hayırlı kulak (dinleyen), Allah’a ve O’na inananlara inanmaktır. Bu şekilde yapmak, içinizden iman edenler için bir rahmettir. Ama Allah’ın elçisine eziyet edenler için de, acıklı bir azap vardır.

İçlerinde öyle kimseler de vardır ki peygamber için: "Dinliye dinliye kulak kesilmiş!" derler. De ki: "Bu dinlemede sizin için iyilik vardır." O, Allah’a inanır, inananlara da inanır. İçinizden inananlar için de esirgeme vardır. Allah2ın elçisini incitenler için de acıklı bir azap vardır.

Münafıklardan bâzıları peygamberi rencide ederler, «— Kulak kesildi», her şeye inanıyor derler. Onlara de ki o, sizin için hayr/ı işitir bir kulaktır. Allah/a inanır, mü/minlerin sözüne inanır. İçinizden iman getirenlere de aynı rahmettir. Allah/ın peygamberini rencide edenler için acıklı bir azap vardır.

İkiyüzlülerin içinde, “O (her sözü dinleyen) bir kulaktır” diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki: “O sizin için hayırlı bir kulaktır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir ve sizden iman edenler için de bir rahmettir.” Allah elçisine eziyet edenler (bilsin ki), onlar için acıklı bir azap vardır.*

Onlardan bazıları da, insanların kabahatlerini yüzlerine vurmayacak derecede nezâket ve incelik sahibi olan Peygamberin, o engin şefkat ve hoşgörüsüyle, huzuruna çıkan herkesi, zengin-fakir, soylu-köle demeden ciddiyetle dinlemesini —ki âdil yöneticinin yapması gereken de budur— dillerine doluyor ve “O, her söyleneni dinleyen ve her duyduğuna inanan saf bir kulaktır!” diyerek Peygamberi incitiyorlar. De ki: “Evet, o bir kulaktır fakat sizin iyiliğiniz için çırpınan, hep doğruları, güzellikleri duymaya ve duyurmaya çalışan hayırlı bir kulak! Bu yüzden o, Allah’a iman eder, dolayısıyla, O’nun adıyla edilen yeminlere itibar eder. Herkesi dinler fakat yalnızca iyi niyetli ve dürüst müminlerin sözlerine inanır ve o, içinizden iman edenler için bir rahmet kaynağıdır.”
Allah’ın Elçisini böyle hakaret ve alay dolu sözlerle incitenler var ya, işte onlar için can yakıcı bir azap var!

Onlardan, Nebiyy’i üzenler de vardır. “O bir kulaktır” diyorlar.
De ki:
-“Sizin için bir hayır kulağıdır; Allah’a iman ediyor, Müminler’e güveniyor. Sizden inananlar için rahmettir”.
Allah’ın rasûlünü üzenlere gelince; onlar için acıveren bir azap vardır.

(Münafıklardan:) “O (Peygamber, her söyleneni dinleyen) bir kulaktır.” diyerek Peygamber’i incitenler de vardır. De ki: “O, sizin için bir hayır kulağıdır. [*] (Çünkü) o Allah’a inanır, müminlere güvenir [*] ve o sizden iman edenler için de bir rahmettir. [*] Allah’ın Elçisine eziyet edenler için elem verici bir azap vardır.”*

Yine onlardan bir kısmı da: “O (Peygamber) her söze kulak veren safın biridir.”¹ diyerek, Peygamber’i incitiyorlar. (Sen onlara): “O sizin için bir hayır kulağıdır. O ancak Allah’a îman eder, mü’minlere güvenir² ve o içinizden inananlar için bir rahmettir. (Böyle şeylerle) Allah’ın Elçisini incitenlere acıklı bir azap vardır.” de.³*

[HAKKIN düşmanları] arasında “O her söze kulak veriyor” 86 diyerek Peygamber'i yerip kınayanlar var. De ki: “[Evet,] o, hakkınızda hayırlı olanı 87 [duyup dinlemek için] kulaklarını açık tutuyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor; (çünkü) içinizden imana erişenler için [Allah'ın] rahmeti[nin bir tecellisi]dir o. Ve Allah'ın Elçisi'ni yerip kınayan o kimselere gelince, [öte dünyada] pek çetin bir azap bekliyor böylelerini”.

O inanmadığı halde inanmış gibi görünen ikiyüzlü münafıklardan: – O, herkese kulak veriyor, diyerek nebiyi incitenler vardır. De ki: ‘O, sizin için hayırlı bir kulaktır, zira o Allah’a inanıp güvenir müminlere de güvenir, sizden inanıp güvenenler için o bir rahmettir. Allah’ın elçisini incitenler için çok acı bir azap vardır. 2/285, 5/26, 7/203, 9/128- 129, 10/57- 65, 18/6, 26/3, 36/76

YİNE o (ikiyüzlüler) arasında, “O (her sözü dinleyen) som bir ‘kulak’tır”[1471] diyerek nebiyi rencide eden kimseler var. De ki: (Öyle ama), sizin için hayırlı bir ‘kulak’tır: Allah’a iman eder, mü’minlere ise güvenir;[1472] üstelik içinizden imanda sebat edenler için bir rahmettir. Allah’ın Rasulü’nü rencide edenlere gelince: onların hakkı, elem verici bir azaptır.*

Ve yine onlardan öyle kimseler de vardır ki, peygamberi incitirler. O bir kulaktır, (herkesi dinler) derler. De ki: «O sizin için bir hayır kulağıdır. Allah Teâlâ'ya imân eder ve mü'minler için sözlerinin doğruluğuna inanır ve sizden imân edenler için bir rahmettir.» Ve o kimseler ki, Allah Teâlâ'nın Peygamberini incitiverirler, onlar için pek acıklı bir azap vardır.

Onlardan bazıları Peygamberi incitmek için “O herkese kulak veren safın biridir. ” derler. De ki: “Evet öyledir, ama hep hakkınızdaki iyi sözlere kulak veren biridir, Allah'a inanır, müminlere güvenir. İman edenleriniz için bir rahmettir O! ”İşte böylesi bir Allah Resulünü incitenler yok mu? En acı azap onlara olacaktır.

İçlerinden bazıları da Peygamberi incitirler: "O, (her söyleneni dinleyen) bir kulaktır." derler. De ki: "(O), sizin için hayır kulağıdır. Allah'a inanır, mü'minlere inanır. Sizden inananlar için de (O), bir rahmettir, Allah'ın Elçisini incitenlere acı bir azab vardır."

İçlerinde, o kulaktır, diyerek Nebiyi üzenler vardır. De ki “O kulak, sizin için iyi kulaktır. Allah’a güvenir ve müminlere güvenir. İçinizden inanıp güvenmiş olanlar için de bir ikramdır. Kim Allah’ın Elçisini üzerse onun için acıklı bir azap vardır.”

Onların içinde: -O, her şeye kulak veriyor, diyerek onu (Peygamberi) üzenler vardır. De ki: 'O, Allah'a iman eden ve müminlere inanan, sizin için hayırlı olan, içinizden iman edenlere rahmet olan bir kulaktır.' Allah'ın Resulü'nü üzenlere can yakıcı bir azap vardır.

Bir de onlardan, “O bir kulaktır”(19) diyerek Peygamberi incitenler var. De ki: O sizin için hayırlı bir kulaktır; Allah'a inanır, mü'minlere inanır; iman edenleriniz için de bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için ise acı bir azap vardır.*

İçlerinden bazıları da o Peygamber'i incitirler ve şöyle derler: "O, her şeye kulak kesilir." De ki: "Hayır kulağıdır sizin için o; Allah'a iman eder, müminlere güvenir. İnananlarınız için de bir rahmettir o." Allah'ın resulüne eza edenler için korkunç bir azap öngörülmüştür.

daħı anlardan anlardur kim incidürler peyġamber’i daħı eydürler “ol ķulaķdur” eyit “ħayr ķulaķdur sizüñ inanur Tañrı’ya daħı inanur mü’minlere daħı raḥmetdür anlara kim įmān getürdiler sizden.” daħı anlar kim incidürler Tañrı resūlını anlaruñdur 'azāb aġrıdıcı.

Daḫı anlaruñ niçesi incidürler peyġamberi ve eydürler: Ol ḳulaḳdur, barçaa‘żāsı işidür, dirler. Eyit yā Muḥammed: Ḳulaḳ olmaḳ ḫayrludur size. Tañrı birligine inanur, daḫı mü’minlere şefḳat ider. Daḫı raḥmetdür ol kişi‐lere ki ẓāhir mü’minlerdür. Daḫı ol kişiler ki incidürler resūlu’llāhı. Anlaravardur cehennemde ulu ‘aẕāb.

(Münafiqlər içində) Peyğəmbəri incidib: “O (hamını dinləyən, hər sözü eşidib inanan) bir qulaqdır”,- deyənlər də var. De: “O qulaq sizin üçün bir ne’mətdir. Allaha da inanır, mö’minlərə də. O sizdən iman gətirənlər üçün rəhmətdir. Allahın Rəsuluna əzab verənləri isə şiddətli bir əzab gözləyir!”

And of them are those who vex the Prophet and say: He is only a hearer. Say : A hearer of good for you, who believeth in Allah and is true to the believers, and a mercy for such of you as believe. Those who vex the messenger of Allah, for them there is a painful doom.

Among them are men who molest the Prophet and say, "He is (all) ear."(1321) Say, "He listens to what is best for you: he believes in Allah, has faith in the Believers, and is a Mercy to those of you who believe." But those who molest the Messenger will have a grievous penalty.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.