15 Mayıs 2021 - 3 Şevval 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 56. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veyahlifûne bi(A)llâhi innehum leminkum vemâ hum minkum velâkinnehum kavmun yefrakûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(O münafıklar, hâlâ) Kesinlikle sizden olduklarına (zahiren düşmanlarla iş birliğine girişseler de, içten ve gizlice davaya bağlılıklarına dair) Allah’a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. (Aslında) Onlar ancak korkak (ve Hakk davadan ayrılıp kaçan) bir kavimdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki onlar, sizden olduklarına dair Allah'a andederler, sizden değildirler, fakat onlar, ancak korkularından sizden görünen bir topluluktur.

Abdullah Parlıyan Meali

O münafıklar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar, sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.

Ahmet Tekin Meali

Münâfıklar, sizden olduklarına dair Allah'a yeminler ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir kavimdir.

Ahmet Varol Meali

Sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler; ama onlar korkak bir topluluktur.

Ali Bulaç Meali

Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur.

Ali Fikri Yavuz Meali

Sizden olduklarına dair kesin olarak Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar, sizden değildirler. Fakat onlar, kâfirlere yapılan muamelenin kendilerine de yapılmasından korkmakla, sırf görünüşte müslüman olan bir kavimdirler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar, sizden olduklarına dair yemin ederler. Onlar sizden değiller. Fakat onlar korkak bir toplulukturlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değildir, fakat onlar korkak bir topluluktur.

Besim Atalay Meali (1962)

«Biz sizdeniz!» diyerek, Allaha ant ederler, onlar sizden değillerdir, onlar korkak ulusturlar!

Cemal Külünkoğlu Meali

(O münafıklar) mutlaka sizden (yana) olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Hâlbuki onlar sizden (taraf)I değillerdir, ancak (onlar) korkularından öyle söyleyen bir topluluktur.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sizden olmadıkları halde, sizinle beraber olduklarına Allah'a yemin ederler. Oysa onlar korkak bir topluluktur.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah’a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur.

Diyanet Vakfı Meali

(O münafıklar) mutlaka sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir, fakat onlar (kılıçlarınızdan) korkan bir toplumdur.

Edip Yüksel Meali

Sizden olduklarına dair ALLAH'a yemin ederler; oysa sizden değiller, onlar anlaşmazlık çıkaran bir topluluktur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hiç şüphesiz onlar, sizden olduklarına dair yemin de ederler. Halbuki sizden değildirler. Fakat onlar öyle bir kavimdirler ki, korkudan ödleri patlıyor.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Şeksiz şüphesiz sizden olduklarına dair Allaha yemin de ederler, halbuki sizden değildirler, ve lâkin onlar öyle bir kavm ki ödleri patlıyor

Erhan Aktaş Meali

Sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar, sizden değiller. Onlar, ayrılık çıkaran bir topluluktur.

Hasan Basri Çantay Meali

Hakikat, onlar muhakkak sizden olduklarına (dâir) Allaha and de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar öyle bir kavmdir ki dâima korkarlar.

Hayrat Neşriyat Meali

Doğrusu onlar, muhakkak sizden olduklarına dâir Allah'a yemîn de ediyorlar. Hâlbuki onlar sizden değildirler; fakat onlar (sizden) korkan (ve bunun için Müslüman gözüken) bir topluluktur.

İlyas Yorulmaz Meali

Kesinlikle sizin tarafınızda olmadıkları halde, sizin tarafınızda olduklarına dair Allaha yemin ediyorlar. Ancak onlar, gerçekten (sizden) çok farklı bir toplum.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlar sizlerden olduklarına dair Allah/a yemin ederler, halbuki onlar sizlerden değildirler. Fakat ödlek, korkak bir güruhturlar.

Kadri Çelik Meali

Sizden olmadıkları halde, sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar korkak bir topluluktur.

Mahmut Kısa Meali

Bir de kalkmış, sizden yana olduklarına dâir Allah’a yemin edip duruyorlar. Oysa onlar sizden değiller, fakat son derece korkak oldukları için size karşı şirin gözükmeye çalışan kimselerdir. O kadar ki:

Mehmet Okuyan Meali

(O münafıklar) mutlaka sizden olduklarına dair Allaha yemin ederler. (Oysa) onlar sizden değillerdir* fakat onlar korkan bir toplumdur.*

Mehmet Türk Meali

Bir de onlar, asla sizden olmadıkları halde sizden olduklarına dâir Allah adına yemin de ederler. İşte bu, onların (sizden) ödleri patlayan bir toplum olduklarından dolayıdır.

Muhammed Esed Meali

Sizden olmadıkları, fakat [sadece] korkunun yönlendirdiği bir topluluk oldukları halde Allah'a yeminle sizden olduklarını söylerler:

Mustafa Çavdar Meali

Onlar, kendilerinin sizden olduklarına dair var güçleriyle Allah’a yemin ederler, oysa onlar sizden değillerdir. Aksine onlar korkak bir topluluktur. 2/8- 16, 26/6, 59/19, 58/14

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve onlar, kendilerinin sizden olduğuna dair Allah adına yemin ederler; oysa onlar sizden değildirler; ve fakat onlar, korkuya teslim olmuş bir güruhturlar.[1466]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Allah'a yemin ederler ki, onlar da muhakkak sizlerdendir. Ve halbuki, onlar sizden değildirler. Velâkin onlar (korkudan) ödleri patlar bir kavimdir.

Suat Yıldırım Meali

O münafıklar yanınızda Allah'a yemin ederek sizden olduklarını ileri sürerler. Aslında onlar sizden değildirler. Doğrusu onlar kâfirlerin mâruz kaldıkları durumdan endişe etmeleri sebebiyle ödleri kopan bir topluluktur.

Süleyman Ateş Meali

Sizden olduklarına Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değiller, fakat onlar korkak bir topluluktur.

Süleymaniye Vakfı Meali

“Biz sizdeniz” diye Allah’a yemin ederler. Onlar sizden değildirler. Ama onlar korkaklar topluluğudur.

Şaban Piriş Meali

Onlar, sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Onlar sizden değillerdir. Aksine onlar korkak bir toplumdur.

Ümit Şimşek Meali

Sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir; lâkin korkularından öyle söyleyen bir topluluktur.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kesinlikle sizden oldukları yolunda Allah'a yemin ederler. Gerçekte onlar sizden değillerdir. Doğrusu şu ki onlar, ödleri patlayasıya korkan bir topluluktur.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı and içerler Tañrı’ya kim bayıķ anlar sizlerdendür daħı degül anlar sizlerden velįkin anlar ķavmdur ķorķarlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Münafiqlər) sizdən olmaya-olmaya mütləq sizdən olduqları barədə Allaha and içərlər. Lakin onlar (əslində sizin onları öldürmənizdən ehtiyat edən, buna görə də zahirən özlərini müsəlman kimi göstərən) qorxaq bir zümrədir.

M. Pickthall (English)

And they swear by Allah that they are in truth of you, when they are not of you, but they are folk who are afraid.

Yusuf Ali (English)

They swear by Allah that they are indeed of you; but they are not of you: yet they are afraid (to appear in their true colours).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.