13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul len yusîbenâ illâ mâ keteba(A)llâhu lenâ huve mevlânâ(c) ve’ala(A)llâhi felyetevekkeli-lmu/minûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

De ki: “Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmeyecektir. O bizim Mevlâ’mızdır. Ve mü’minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

De ki: Bize Allah'ın takdir ettiğinden başka bir şey gelip çatmaz kesin olarak. Odur yardımcımız ve inananlar, Allah'a dayanmalıdır.

Abdullah Parlıyan Meali

De ki: “Bizim başımıza, asla Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şey gelmez. O bizim koruyucumuz ve dostumuzdur. O halde inananlar, sadece Allah'a güvenip dayanmalılar.”

Ahmet Tekin Meali

“Allah'ın, bizim için yazıp takdir ettiğinden başka bir şey asla bizim başımıza gelmeyecek. O bizim mevlâmız, koruyucumuz, emrinde olduğumuz otoritedir. Mü'minler, Allah'a, sadece Allah'a dayanıp güvensinler.” de.

Ahmet Varol Meali

De ki: " Allah'ın bizim için yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim dostumuzdur. Mü'minler yalnız Allah'a güvensinler."

Ali Bulaç Meali

De ki: 'Allah'ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiç bir şey isabet etmez. O bizim mevlamızdır. Ve mü'minler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler.'

Ali Fikri Yavuz Meali

De ki, “-Bize Allah'ın takdir ettiğinden başkası ulaşmaz. O, bizim mevlâmızdır. Onun için müminler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler. (O'na güvenip bağlansınlar).

Bahaeddin Sağlam Meali

De ki: “Allah’ın bizim için yazdığından başka başımıza bir şey gelmez. O sahibimizdir. Ve gerçek müminler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.”

Bayraktar Bayraklı Meali

De ki: “Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O, bizim sıkı dostumuzdur.” İnananlar sadece Allah'a güvensinler.

Besim Atalay Meali (1962)

Diyesin ki: «Ancak bize Allahın yazmış olduğu gelir, o bizim dostumuzdur, inanmış olanlar Allaha dayanalar»

Cemal Külünkoğlu Meali

De ki: “Allah'ın bizim için takdir ettiği şeylerden başkası bize asla isabet etmez. O, bizim yardımcımızdır/dostumuzdur. Onun için inananlar yalnız Allah'a güvensinler.”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

De ki: "Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim Mevlamızdır, inananlar Allah'a güvensin."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

De ki: “Bizim başımıza ancak, Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O, bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü’minler, yalnız Allah’a güvensinler.”

Diyanet Vakfı Meali

De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlâmızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.

Edip Yüksel Meali

De ki: "ALLAH'ın bizim için yazdığından başkası bize dokunmaz. O'dur bizim mevlamız, sahibimiz. İnananlar, ALLAH'a güvensinler."*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

De ki: "Hiçbir zaman bize Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası dokunmaz. O bizim mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler."

Elmalılı Meali (Orijinal)

De ki hiç bir zaman bize allahın bizim için yazdığından başka bir şey isâbet etmez o bizim mevlâmızdır ve mü'minler onun için yalnız Allaha mütevekkil olsunlar

Erhan Aktaş Meali

De ki: “Allah'ın bizim için yazdığından¹ başkası bize erişmez. O, bizim mevlamızdır.² Öyleyse, mü'minler, yalnız Allah'a tevekkül³ etsinler.*

Hasan Basri Çantay Meali

De ki: «Allahın bizim için yazdığından başkası asla bize erişmez. O, bizim mevlâmızdır. Onun için mü'minler yalınız Allaha güvenib dayanmalıdır».

Hayrat Neşriyat Meali

De ki: “Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize aslâ isâbet etmez.(2) O bizim Mevlâmızdır. Öyleyse mü'minler ancak Allah'a tevekkül etsin!”*

İlyas Yorulmaz Meali

Deki “Bizim başımıza gelen, yalnızca Allahın bizim için planladığından başka bir şey değildir. O dur bizim sığındığımız tek merci.” İnananlar yalnızca Allaha güvenip dayansınlar.”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

De ki Allah/ın bizim için Levh-i Mahfuz/da yazdığından başka bize hiç birşey erişmez, O, bizim mevlâmızdır. Artık mü/minler yalnız Allah/a mütevekkil olsunlar.

Kadri Çelik Meali

De ki: “Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim mevlamızdır; iman edenler sadece Allah'a güvenmelidir.”

Mahmut Kısa Meali

Ey şanlı Elçi! Bu münâfıklara de ki: “Bizim başımıza, Allah’ın bizim için yazdığından başka hiçbir şey gelmeyecektir. O’nun uygun görüp yazdıklarının ise, başımız gözümüz üzerinde yeri var! Zira bizim gerçek dostumuz, sahibimiz ve efendimiz yalnızca O’dur. O hâlde inananlar, yalnızca Allah’a dayanıp güvensinler.”

Mehmet Okuyan Meali

De ki: “Allahın bizim için yazdığından başkası bize asla ulaşmaz.* O bizim [mevla]mızdır (efendimizdir). Onun için müminler yalnızca Allaha güvensinler!”*

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!): “Bizim başımıza, ancak Allah’ın bizim lehimize1 takdir ettiği şeyler gelir. O, bizim sahibimizdir. Öyleyse îman edenler, sadece Allah’a tevekkül2 etsinler.”3 de.*

Muhammed Esed Meali

De ki: “Bizim başımıza, asla Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şey gelmez! O bizim yüceler yücesi Efendimizdir; o halde, inananlar (yalnızca) Allah'a güvensin!”

Mustafa Çavdar Meali

De ki: – Allah’ın bizim için yazdığı zafer veya şahadetten başkası başımıza gelmez. Zira O bizim mevlamız/koruyucumuzdur. Öyleyse müminler yalnızca Allah’a güvenip, dayansınlar! 2/286, 3/150, 10/30, 22/78, 66/2- 4

Mustafa İslamoğlu Meali

De ki: “Başımıza, Allah’ın bizim için yazdığından başka bir şey gelmez; O’dur bizim tek sahibimiz; şu hâlde inananlar yalnızca O’na güvensinler!”[1462]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

De ki: «Bize Allah Teâlâ'nın yazmış olduğu şeyden başkası isabet etmez. o bizim Mevlâmızdır ve mü'min olanlar artık Allah Teâlâ'ya tevekkül etsinler.»

Suat Yıldırım Meali

De ki: “Allah bizim hakkımızda ne takdir etmiş, ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. Mevlam'ız, sahibimiz O'dur. Onun için müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. ”

Süleyman Ateş Meali

De ki: "Allah, bizim için ne yazmış (ne takdir etmiş) ise ancak o, bize ulaşır, bizim sahibimiz O'dur. İnananlar Allah'a dayansınlar."

Süleymaniye Vakfı Meali

De ki “Allah ne yazdıysa elimize geçen yalnız odur[*]. O, bizim en yakınımızdır.” Müminler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.*

Şaban Piriş Meali

De ki: -Allah'ın bize yazdığından başkası başımaza gelmez. O, bizim mevlamızdır.' Müminler Allah'a güvenip, dayansınlar!

Ümit Şimşek Meali

De ki: Allah ne yazdıysa başımıza o gelir. Bizim mevlâmız Odur. Mü'minler de ancak Allah'a tevekkül etsinler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki onlara: "Hakkımızda Allah'ın yazdığından başkası bize asla ulaşmaz. O'dur bizim Mevlâ'mız. Yalnız Allah'a güvenip dayansın inananlar."

Eski Anadolu Türkçesi

eyit: “hergiz irmeye bize illā ol kim yazdı Tañrı bizüm içün. ol arķa viricümüzdür. daħı Tañrı üzere tevekkül eylesün “mü’minler.”

Bunyadov-Memmedeliyev

De: “Allahın bizim üçün (lövhi-məhfuzda) yazdığından başqa bizə heç bir şey üz verməz. O bizim ixtiyar sahibimizdir. Buna görə də mö’minlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər!”

M. Pickthall (English)

Say: Naught befalleth us save that which Allah hath decreed for us. He is our protecting Friend. In Allah let believers put their trust!

Yusuf Ali (English)

Say: "Nothing will happen to us except what Allah has decreed for us: He is our protector": and on Allah let the Believers put their trust.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.